Acasă Actualitate Curtea de Conturi Europeană, recomandări pentru sistemul de rezoluție bancară al UE 

Curtea de Conturi Europeană, recomandări pentru sistemul de rezoluție bancară al UE 

DISTRIBUIȚI

În 2021, riscurile la care a fost expus sistemul UE pentru gestionarea lichidării ordonate a băncilor în curs de a intra în dificultate din cadrul uniunii bancare s-au diminuat. Acesta nu este însă un motiv suficient pentru ca UE să slăbească vigilența, avertizează Curtea de Conturi Europeană într-un raport publicat astăzi.

Curtea de Conturi Europeană are obligația de a raporta în fiecare an cu privire la orice risc financiar referitor la mecanismul unic de rezoluție (MUR), sistemul instituit de UE pentru gestionarea lichidării ordonate a băncilor în curs de a intra în dificultate din cadrul uniunii bancare. Pentru exercițiul financiar 2021, Comisia și Consiliul nu au raportat datorii contingente, în timp ce Comitetul Unic de Rezoluție (SRB) a raportat câteva astfel de datorii legate de litigii pendinte privind contribuțiile băncilor la Fondul unic de rezoluție (FUR), un fond care poate fi utilizat pentru a sprijini rezoluțiile bancare. Curtea consideră că modul în care au fost prezentate aceste datorii este adecvat, dar recomandă îmbunătățiri în ceea ce privește monitorizarea riscului financiar și metoda de calculare a eventualelor rambursări ale cheltuielilor de judecată.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a pronunțat între timp hotărâri în cinci cauze principale prin care se contesta prima decizie de rezoluție adoptată de SRB – rezoluția Banco Popular Español”, a declarat domnul Rimantas Šadžius, care a condus auditul în timpul mandatului său de membru al Curții. „Curtea de Conturi Europeană constată, în raportul său, că securitatea juridică rezultată a diminuat nivelul de risc financiar pentru uniunea bancară. Raportul oferă o imagine de ansamblu detaliată asupra riscurilor reziduale și recomandă îmbunătățiri suplimentare în ceea ce privește monitorizarea și calcularea eventualelor consecințe financiare.”

De când a fost adoptată rezoluția Banco Popular Español în 2017, au fost introduse în justiție numeroase acțiuni la nivelul UE și la nivel național. În prima parte a acestui an, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a respins cinci cauze principale având ca obiect contestarea deciziei de rezoluție. Deși SRB evaluase anterior că probabilitatea de a pierde aceste cauze era redusă, respingerea cauzelor prin care se contesta decizia de rezoluție a redus și mai mult riscurile financiare la care era expus SRB. Pentru exercițiul financiar 2021, SRB nu a raportat datorii contingente aferente unor cauze pendinte la nivelul UE. Auditorii nu au identificat elemente de probă care să contrazică această evaluare. În ceea ce privește cauzele pendinte la nivel național, SRB se bazează pe raportarea din partea autorității naționale de rezoluție din Spania. Rapoartele aferente au fost însă primite după închiderea conturilor SRB. Curtea de Conturi recomandă ca, pentru conturile aferente exercițiului 2022, informațiile de acest tip să fie colectate și încorporate în proces mai devreme.

În ceea ce privește litigiile referitoare la calcularea contribuțiilor băncilor la FUR, Curtea de Conturi observă că, în urma recomandării din raportul de audit din anul precedent, SRB a reevaluat datoriile contingente aferente și a raportat o sumă semnificativ mai mică decât în 2020. Pentru 2021, SRB a prezentat datorii contingente în valoare de 5,5 milioane de euro aferente unui număr de 63 de cauze pendinte la nivelul UE și nu a prezentat nicio datorie legată de procedurile de la nivel național, în conformitate cu o hotărâre a Curții de Justiție prin care s-a statuat că instanțele naționale nu aveau jurisdicție pentru a anula aceste decizii. În conturi a fost prezentată o sumă de 2,55 milioane de euro pentru cheltuielile de judecată care ar trebui eventual rambursate. Metoda utilizată pentru cuantificarea acestor costuri ar trebui să fie perfecționată, afirmă Curtea de Conturi, în special ținând seama de caracteristicile fiecărei cauze în parte. În plus, SRB ar trebui să îmbunătățească prezentările de informații privind datoriile contingente legate de acele cauze pentru care riscul de plată din Fondul unic de rezoluție este evaluat ca fiind posibil, dar pentru care expunerea financiară nu poate fi estimată în mod fiabil.

Informații de fond

În legătură cu rezoluția Banco Popular Español, sunt pendinte la nivel național peste 900 de proceduri administrative și acțiuni în justiție. La nivelul UE, Tribunalul a respins două acțiuni prin care se solicita anularea deciziilor de neinițiere a rezoluției emise de SRB pentru ABLV Bank. În ceea ce privește litigiul referitor la neinițierea rezoluției pentru PNB Banka, Tribunalul a decis să aștepte până când cauzele conexe având ca obiect contestarea evaluării BCE potrivit căreia banca era „în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate” ajung în etapa hotărârii finale.

Există, de asemenea, o serie de cauze noi ale căror consecințe financiare potențiale vor fi luate în considerare numai pentru conturile exercițiului următor. Tensiunile geopolitice au condus la deteriorarea situației lichidităților băncii Sberbank Europe AG (deținută de Sberbank din Rusia, care este deținută în proporție majoritară de Federația Rusă) și ale filialelor acesteia din Croația și Slovenia, care au fost considerate de BCE ca fiind „în curs de a intra în dificultate sau susceptibile de a intra în dificultate”. În consecință, SRB a decis să adopte scheme de rezoluție. Sberbank Europe și Sberbank din Rusia au solicitat anularea acestor decizii introducând acțiuni în justiție împotriva SRB, a Comisiei și a Consiliului.

Acest raport de audit se referă numai la datoriile contingente rezultate ca urmare a îndeplinirii de către SRB, de către Comisia Europeană și de către Consiliu a sarcinilor care le revin în temeiul Regulamentului MUR pentru exercițiul financiar 2021. Raportul este disponibil pe site-ul Curții.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.