Home Actualitate Inspector șef de ITM explică ce trebuie să facă cei care și-au...

Inspector șef de ITM explică ce trebuie să facă cei care și-au pierdut cartea de muncă

DISTRIBUIŢI

Având în vedere numeroasele solicitări din partea titularilor care nu mai dețin carnetele de muncă, facem următoarele precizări.

Carnetul de muncă este un document personal și oficial al titularului, iar deținerea lui este foarte importantă deoarece atestă activitatea desfășurată, durata acesteia, salariul, vechimea în meserie, specialitate, respectiv vechimea totală în muncă până la data de 31.12.2010. Prezentarea acestuia , în original, este obligatorie la casele județene de pensii, la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, etc. în vederea deschiderii drepturilor la pensie,  indemnizație de șomaj, etc.

În cazul pierderii, furtului sau deteriorării carnetului de muncă, reconstituirea vechimii în muncă se face pe baza adeverințelor de vechime, întocmite de către angajatori/lichidatorii acestora, inspectoratele teritoriale de muncă sau operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice.

Demersul de reconstituire începe cu declararea pierderii carnetului de muncă în Monitorul Oficial. Apoi, după publicarea anunțului, solicitantul poate formula cereri pentru eliberarea unor adeverințe care să ateste vechimea în muncă, după cum urmează:

Pentru perioadele anterioare anului 1990 – la foștii angajatori sau lichidatori ai acestora, operatori de servicii arhivistice sau  la Arhivele Naționale – Serviciul Județean în raza căruia a avut sediul fostul angajator.

Pentru perioadele cuprinse între 1990 pana la 01.01.2011 – pentru angajatori din sistemul privat – inspectoratului teritorial de muncă în raza căreia a avut sediul fostul angajator, sens în care se depune o cerere cu datele  de identificare ale solicitantului, nume, prenume, CNP, adresa ,precum și denumirea angajatorilor. La solicitare se atașează : copie carte de identitate, copie Monitor Oficial cu publicarea pierderii carnetului de muncă.

Dacă solicitantul a lucrat la intreprinderi de stat sau unități bugetare se va adresa fostului angajator având în vedere că această categorie de unități nu a intrat sub incidența dispozițiilor Legii nr.130/1999  privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă și nu aveau obligația de a depune la inspectoratele teritoriale de muncă documente privind încadrarea în muncă a salariaților.

Documente cu valoare practică ale unităților radiate, în baza cărora se eliberează adeverințe, certificate şi extrase privind drepturile foștilor salariați  se pot găsi și la operatorii economici autorizaţi în prestarea de servicii arhivistice.

În acest caz, solicitantul se poate adresa Arhivelor Naționale  prin Serviciul Județean în raza căruia a avut sediul fostul angajator pentru informare cu privire la operatorul autorizat care deține în gestiune documentele unității la care persoana interesată a fost salariat.

ITM Sălaj oferă sprijin tuturor persoanelor interesate în reconstituirea vechimii în muncă, dar având în vedere diversitatea situațiilor, pentru o îndrumare corectă, fiecare caz trebuie analizat separat.

Reamintim, că în gestiunea ITM Sălaj mai există un număr de 5357 carnete de muncă, care  pot fi ridicate de către titulari/angajatori de la sediul instituției.

Persoanele interesate  ne pot contacta la telefon 0260 614504 sau la adresa de e-mail itmsalaj@itmsalaj.ro pentru a obține informații utile cu privire la procedura de eliberare a carnetului de muncă.

Luminița Elena Nemeș

Inspector șef

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.