Home Dezvăluiri Curtea de Conturi ne spune unde a risipit Ministerul Sănătății zeci...

Curtea de Conturi ne spune unde a risipit Ministerul Sănătății zeci de milioane de EURO în 2015

DISTRIBUIŢI

Curtea de conturi a făcut public raportul de control pentru activitatea Ministerului Sănătății pe anul 2015, descoperind neregului de aproape 50 de milioane de euro:
– nu au fost valorificate studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate, ghiduri arhitecturale, proiecte tehnice și servicii  de
expertiză, în valoare totală estimată la 114,83 milioane lei, destinate construirii și dotării „la cheie” a 28 de spitale de urgență și reabilitării a 15 spitale județene de urgență;
– nu au fost inventariate și nu a fost înregistrată în evidența contabilă contravaloarea studiilor de fezabilitate în sumă de 952
mii lei, precum și a serviciilor de consultanță, în sumă de 1,2 milioane lei, achiziționate în anul 2009.
– Au fost plătite penalități de întârziere în sumă de 365 mii lei, datorate pentru neplata la termen a facturilor prestatorilor;
nu s-a finalizat, nu a fost implementat și nu a fost pus în funcțiune, de către Ministerul Sănătății, un proiect de informatizare,
în valoare de 44,6 milioane lei;
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă contravaloarea serviciilor de acceptanță în valoare de 9,6 milioane lei, aferente
sistemului informatic de înaltă performanță;
– plata nejustificată a dobânzilor și cheltuielilor adiționale, a cheltuielilor arbitrare, precum și a cheltuielilor de executare silită în sumă de 4,1 milioane lei, din cauza neachitării la termenul legal, de către Ministerul Sănătății, furnizorilor;
– nu au fost puse în funcțiune/date în exploatare și/sau nu au fost utilizate în scopul pentru care au fost achiziționate, aparatură
medicală și dotări independente, în sumă de 55,5 milioane lei, finanțate din credite bugetare și venituri proprii (accize) repartizate de Ministerul Sănătății, în anul 2015, unităților sanitare. Au fost decontate din sume alocate de la MS, echipamente medicale achiziționate fără respectarea în totalitate a dispozițiilor legale cu privire la derularea achizițiilor publice;
– Serviciul  de  Medicină de Urgență din cadrul Ministerului Sănătății nu a monitorizat și nu a verificat, la nivelul unităților
sanitare aflate în subordine, modul de derulare a programului „Acțiuni prioritare AP-ATI”, ceea ce a condus, în unele cazuri,
la finanțarea nelegală a unor cheltuieli cu medicamentele, în sumă de 2,1 milioane lei;
– Ministerul Sănătății nu a verificat în mod corespunzător, conform atribuțiilor sale de ordonator principal de credite, modul
de aplicare de către unitățile din subordine (servicii de ambulanță județene) a prevederilor legale incidente privind înregistrarea
bunurilor din patrimoniul public și privat în evidența contabilă și actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor din domeniul
public al statului;
– au fost efectuate plăți nelegale, în sumă de 327 mii lei, în cadrul unui contract de finanțare care a fost reziliat, din cauza
nerespectării procedurilor de achiziție în vigoare;
– nu  au  fost  respectate  prevederile OMS  nr.  75/2009 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al prețurilor la
medicamentele de uz uman, prin avizarea unor prețuri la medicamente mai mari decât cele calculate în baza prevederilor legale;
în  perioada  2013-2015,  la  nivelul a 13 unități sanitare din subordinea Ministerului Sănătății,
– au fost achiziționate și plătite nejustificat, servicii de analiză date clinice din spitale (unități sanitare cu paturi), în valoare de 4,06 milioane lei;
– Ministerul Sănătății nu a coordonat activități legate de reglementarea și punerea pe piață a produselor biocide și nu a întreprins toate măsurile necesare în vederea restituirii și recuperării contravalorii acestora de către unitățile sanitare din subordine unde au fost constatate stocuri de produse biocide neconforme, ca urmare a  acțiunilor de inspecție sanitară efectuate.

Astea sunt doar ilegalitățile descoperite la Ministerul Sănătății, cele din instituțiile subordonate la nivel județean, în numărul nostru de mâine.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.