DISTRIBUIŢI

Comunicat de presă

27 decembrie 2023

Finalizarea proiectului „Introducerea pe piață a unui produs nou ca urmare a transferului tehnologic de soluții inovative”

PICCOLO ANGELO S.R.L., în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea implementării contractului nr. 8035/12.12.2022 pentru proiectul cu titlul „Introducerea pe piață a unui produs nou ca urmare a transferului tehnologic de soluții inovative”, cod SMIS 151173, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 1 – Promovarea transferului tehnologic, Prioritatea de investiții 1.1 Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general, Operațiunea C – Investiţii pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării.

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 1,246,772.20 lei, din care asistența financiară nerambursabilă solicitată a fost de 848.643,27 lei, din care cofinanțare din FEDR în valoare de 721.346,79 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în creșterea competitivității economice, prin intermediul transferului tehnologic, în vederea majorării ponderii IMM-urilor inovative care colaborează cu alții. Prin realizarea transferului tehnologic și dotarea întreprinderii cu linia de producție specifică solicitate prin proiectul de investiții societatea solicitantă și-a diversificat activitatea și a introdus pe piață un nou produs inovativ, obținând astfel un avantaj competitiv față de firmele curente de pe piața vizată.

Obiectivele specifice au fost următoarele:

OS1: Creșterea nivelului de eficiență al firmei prin introducerea pe piață a unui nou produs inovativ – acest obiectiv a fost atins cu ajutorul transferului tehnologic care a asigurat informațiile necesare pentru realizarea noului produs inovativ diferit de produsele pe care societatea le producea.
OS2: Creșterea rentabilității societății prin creșterea numărului de produse vândute prin introducerea pe piață a noului produs realizat cu noua tehnologie achizitionață și prin achiziționarea liniei de producție specifică noului produs.

În urma implementării proiectului s-au obținut următoarele rezultate:
– transferul tehnologic între IMM și o instituție de învățământ în vederea obținerii unei rețete brevetate de aluat fără gluten.
– asigurarea liniei de producție necesară pentru punerea în practică și producerea efectivă a noului produs inovativ ce va fi scos pe piață.

Informații suplimentare se pot obține la: tel: 0745074903, email: economic@angelogroup.ro

Persoană de contact: VALS PAULINA (manager de proiect)
nvestim în viitorul tau! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.