Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 11 ianuarie 2008

Mica publicitate 11 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 305/07.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare  albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 13500 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 18.01.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela

CITAȚII
Nimitul Fartușnic Beniamin în calitate de pîrît este chemat la Judecătoria Darabani în proces de divorț cu copiii în data de 30.01.2008 nr. dosar 907/217/2007.
Numiții Văleanu Cristina, Văleanu M. Cristina, Văleanu. I. Ion, Văleanu Badea, Văleanu Florin, Văleanu Tudor Ionel și Văleanu Mariana sunt citați la Judecătoria Slatina pentru data de 18.01.2008 în proces de partaj succesoral cu numita Stoica Stanca, dosar nr. 1592/311/2007.

PIERDERI ACTE
Pierdut carnet de student și legitimație de student pe numele Bogdan Sånziana, Facultatea de limbi străine, Universitatea București. Le declar nule.

DIVERSE
ADPP Ploiești cu sediul în strada Văleni nr. 32, convoacă concesionarii sau moștenitorii legali ai acestora: – Georgescu Constantin – Ploiești, str. Pompieri nr. 11, concesionar loc nr. 41, rând 6, clasa II, fost III stânga – cim. Bolovani; – Cristea Elisabeta – Ploiești, str. Jepilor nr. 19, decedată la 23.05.2000; Cristea Romulus – Moinești, jud. Bacău, str. Zorilor nr. 32, – moștenitori loc 9 (cota 13/16), rând C, cl. I stânga – cim. Bolovani; – Alexandru Săndulescu – Ploiești, str. Popa Farcaș nr. 36, concesionar loc nr. 15, rând 14, clasa II fost III stânga – cim. Bolovani; – Ivan Victoria – Ploiești, str. Rudului nr. 148, decedată la 03.05.1993, concesionar loc nr. 60, rând 27, clasa II dreapta – cim. Bolovani; – Alexandrescu Maria – Ploiești, str. Găgeni nr. 115 B, bloc 127, decedată la 28.03.2005, moștenitoare loc nr. P+R (fost N+O), rând 16, clasa II dreapta – cim. Bolovani; – Iosifescu Silvia – Ploiești, str. Bahluiului nr. 5, bloc 143, sc. B, ap. 25, decedată la 16.05.1994, moștenitoare loc nr. 2 (cota 5/8), rând 1, parcela C, clasa I – cim. Bolovani; – Manoscu Maria – Ploiești, str. Basarabi nr. 5, sc. C, ap. 1, decedată la 16.03.1999, concesionară loc nr. 1+2, rând 15, clasa II dreapta – cim. Bolovani; – Dumitrescu Marița – Ploiești, str. Saturn nr. 31, decedată la 09.10.1998, moștenitoare loc 3+4, rând 5, cl. II dreapta – cim. Bolovani; – Tiron Adina – Ploiești, str. Rahovei nr. 1, decedată la 25.06.1987, concesionară loc 4, rând 3, parc 4A, cl. I – cim. Bolovani; – Niculae Crăciun – Ploiești, str. Negoiu nr. 7, decedat – 1985, moștenitor loc nr. 11 (fost 13) – cota 1/2, rând 4, clasa I, grupa 2 stânga – cim. Eternitatea; – Tudor Teodorina – Ploiești, str. Ioan Ghica nr. 5; Păunescu Constanța și Nicolae Maria – București – sector 2, str. Lungulețu, bl. D14, sc. 4, ap. 137, moștenitoare loc nr. 32 (cota 3/4), rând 1, clasa II dreapta, grupa 3 – cim. Eternitatea; – Iurea Florica – Ploiești, str. Frunzișului nr. 19; Sabados Tănase – Ploiești, str. Cosmești nr. 2A, moștenitori loc nr. 27, (cota 6/8), rând 6, cls. II, grupa 2 dreapta – cim. Eternitatea; – Măcelaru Alexandrina, București, b-dul Ana Ipătescu nr. 44, sect. 1, decedată la 16.05.1991, moștenitoare loc 14, rând A, clasa I dreapta – cim. Eternitatea; – Șerban Elena – Ploiești, str. Ion Rusu Sirianu nr. 13, decedată la 24.04.1983, concesionară loc nr. 21, rând 17, clasa II fost III dreapta – cim. Viișoara; – August Alexandru Călinescu și Alexandru Călinescu – Boldești Scăieni, str. Ploiești – Văleni nr. 14, decedați, concesionari loc 5, rând 14, clasa I stânga – cim. Viișoara; – Alexandru Nicolae – Ploiești, str. Cameliei bl. 57, ap. 2, decedat la 10.02.1997, concesionar loc 7B, rând A, clasa I rezervat dreapta – cim. Viișoara; – Măldărășanu Smaranda – Ploiești, str. Albăstrelelor nr. 21, decedată la 10.06.1991, concesionară loc 21, rând 29, clasa III stânga – cim. Viișoara; – Ana Budișteanu; Ecaterina Niculescu – București; Alexandrescu Elvira – Ploiești, str. I. C. Frimu nr. 16 – decedată la 22.12.1995; Stoian Maria Natalia – Predeal, str. Al. Ioan Cuza nr. 6; Nistorescu Elena Letiția – Sinaia, b-dul Carpați nr. 57; Stavrescu Ioan Emil – Ploiești, decedat; Eliza Georgescu – moștenitori loc 14, rând 1, clasa I stânga – cim. Viișoara; – Elena Vizireanu – Ploiești, str. Simion Bărnuțiu nr. 8; Comănescu Traian – Ploiești, str. Mihai Eminescu nr. 3; Ionescu Valeriu – Ploiești, str. Vega nr. 9A; Comănescu Constantin – Ploiești, str. Ana Ipătescu nr. 40; Teodorescu Margareta – Ploiești, str. Decebal nr. 25; Georgescu Mariana – Ploiești, str. Cerceluș nr. 28; Dobre Leontina – Cărbunești, sat Gogeasca, Prahova, moștenitori loc 8, rând 20, clasa I extensie 1 – cim. Viișoara; – Niculescu Filofteia – decedată la 05.12.1966 – Câmpina, str. Orizontului nr. 5, bl. 41, ap. 6; Nicolescu Virgiliu – decedat la 04.04.1981 – București, str. Petre Dumitru nr. 2, bl. J7, ap. 18, sect. 4, moștenitori loc 4 (cota 1/4), rând 1, clasa I dreapta – cim. Viișoara. necesare lămuririi situației juridice a locurilor menționate din cimitirele Bolovani, Eternitatea, Viișoara în vederea concesionării. În cazul neprezentării până la data de 28 ianuarie 2008 pentru clarificarea situației juridice asupra locurilor de înhumare mai sus menționate dreptul de concesiune încetează de drept".
Preoteasa Silviu, cu domiciliul în București, str. Clucerului, nr.82A, sector 1, titular al Planului Urbanistic de Detaliu-Construire show room și service auto"-cu amplasament în Buzău, DN2, tarlaua 42, parcela 738, jud. Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului la APM Buzău în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic de Detaliu sus menționat-etapa de încadrare. Publicul interesat poate consulta propunerea de Plan Urbanistic de Detaliu la sediul titularului între orele 9.00-17.00 și la sediul APM Buzău, str. Democrației nr.11, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț.
Preoteasa Silviu, cu domiciliul în București, str. Clucerului, nr.82A, sector 1, titular al Planului Urbanistic Zonal-Construire show room și service auto"-cu amplasament în Buzău, DN2, tarlaua 42, parcela 738, jud. Buzău, anunță publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a Planului la APM Buzău în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul Urbanistic Zonal sus menționat-etapa de încadrare. Publicul interesat poate consulta propunerea de Plan Urbanistic Zonal la sediul titularului între orele 9.00-17.00 și la sediul APM Buzău, str. Democrației nr.11, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării ultimului anunț.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.