Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 4 februarie 2008

Mica publicitate 4 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Operatori sondaj Teleorman. Asigurăm transport, cazare, masă, 40 ron/zi. 0722.772.855

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii prestatorii de servicii să participe în data de 17.03.2008, ora 11.00 la procedura de achiziție publică, organizată prin "Licitație deschisă" în vederea atribuirii contractului de achiziție publică  de servicii de mentenanta imobile. În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.337/20.07.2006, Ministerul Economiei și Finanțelor a publicat în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a VI-a Achiziții Publice, un Anunț de participare ( M.O. nr……. din data de …2008). Persoana de contact desemnată de Conducerea ministerului: referent asistent Covacu Nicoleta e-mail: nicoleta.covacu@mfinante.ro; tel./fax. 319.97.59/int.2491.
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii furnizori să participe în data de 20.03.2008, ora 12.00 la procedura de achiziție publică, organizată prin "Licitație deschisă" în vederea atribuirii contractului de furnizare de bonuri de valoare pentru carburanți auto. În conformitate cu prevederile OUG nr.34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice  și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată, modificată și completată prin Legea nr.337/20.07.2006, Ministerul Economiei și Finanțelor a publicat în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a VI-a Achiziții Publice, un Anunț de participare ( M.O. nr……. din data de …2008). Persoana de contact desemnată de Conducerea ministerului: Șef Serviciu: Tanase Corneliu; tel./fax. (+40) 21.226.13.87; (+40) 21.319.97.41.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE Maramureș Baia Sprie Str. Sasar NR. 11, TEL 0262/262357; FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2005 Nr. 2283/25.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 22, luna februarie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SIM ANDRA MOB SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Danești, nr. 199, cod de identificare fiscală 15738147: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autoutilitară ARO 320 serie motor 088406, nr. Identificare UU3ASO9EOP1213506, MM-01-GKE, culoare galben maro, caroserie 2 locuri și benă metalică rabatabilă hidraulic, cutie de viteze 5+1 trepte. Anul fabricației 1993, uzură 39% – 1 buc. x 7.237 lei –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișări: 30.01.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela.

PRESTĂRI SERVICII
SC COM LAC INTENAȚIONAL SRL cu sediul în Bîrza, jud. Olt, cu nr de înregistrare J28/548/2006, RO 18888041 produce și livrează dilaunt la comandă pe bază de contract. Relații la tel. 0727.595.989; 0724.004.725

CITAȚII
OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP – Sucursala Bihor cheamă în judecată pe Boros Felix Mihai la Judecătoria Oradea pentru pretenții la 21 martie 2008, dosar 5958/271/2006.
Se citeză Notar Sorin la Judecătoria Făgăraș în data de 20.02.2008, ora 11.00, dosar 108/226/2008 pentru divorț.
Numitul Ioniță Doru Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut în Botoșani str. Manolești Deal 76, Bl. A1, Sc. A, Et. 1, Ap. 5 este citat în calitate de påråt în dosarul 11307/193/2007, partaj bunuri comune la Judecătoria Botoșani pentru termenul din 21 februarie 2008, ora 9, În caz de neprezentare cauza se va judeca în lipsă.
Se citează Batoc Mihaela Nicoleta, domiciliată în comuna Vlădeni, sat Brehuiești, jud. Botoșani, în calitate de påråt pentru divorț, la Judecătoria Botoșani, dosar 10607/193/2007 în data de 12.02.2008.
Se citează Gheorghe Nicolae Tudor la Judecătoria Făgăraș, dosar 2327/226/2007, termen 22.02.2008 pentru încredințare minor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.