Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 7 martie 2008

Mica publicitate 7 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.
Vånd tractor U-650 cu remorcă, plug și disc. Tel. 0763967566.

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 21 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 22 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier superior clasa I (1 post) la Direcția generală de reglementare în domeniul activelor statului. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică cu strigare, pe data de 28.03.2008, ora 14.00, pentru vånzarea terenului în suprafață de 40.000 mp, situat în zona Canalul Plantelor și a  Drumului de acces la Platforma I a fostului Combinat Chimic, municipiul Giurgiu, aparținånd domeniului privat a municipiului Giurgiu. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul Licitații – Contracte, începånd cu data de 07.03.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, pånă la data de 28.03.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int. 183.
S.C. FORAJ SONDE S.A BRĂILA prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 28.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe și a terenului aparținånd debitoarei situat în localitatea IANCA jud. Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 10.03.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 2.000 lei. Relații suplimentare la tel. 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. PROTECT PLANT S.A., loc. Dr. Tr. Severin, str. Traian 89, cam. 601, anunță reducerea prețului cu 25% a următoarelor mijloace fixe care fac obiectul licitației din data de 26.03.2008 la ora 10.00 la sediul societății: 1. Plug pp 3030/2002/preț vechi 1208 lei/preț nou 906 lei; 2. Semănătoare SUP29/2002/pv 4654 lei/preț nou 3490 lei; 3. Mașină MC 500/2001/pv 3658 lei/preț nou 2743 lei; 4. Mașină MC 500/2001/pv 3658 lei/preț nou 2743 lei; 5. Atomizor Solo 423/2000/pv 635 lei/preț nou 476 lei; 6. Atomizor Solo 423/2005/pv 966 lei/preț nou 724 lei; 7. Atomizor Solo 423/2005/pv 966 lei/preț nou 724 lei; 8. Atomizor Solo 423/2005/pv 966 lei/preț nou 724 lei; 9. Atomizor Solo 423/2005/pv 966 lei/preț nou 724 lei; 10. Atomizor Solo 423/2000/pv 598 lei/preț nou 448 lei; 11. Remorcă 2EB5AT/2002/pv 8660 lei/preț nou 6495 lei; 12. Remorcă EM2/1975/pv 178 lei/preț nou 133 lei; 13. Remorcă RB5/1975/pv 563 lei/preț nou 422 lei; 14. Cultivator CF 6/2003/pv 2035 lei/preț nou 1526 lei; 15. Mașină tratat semințe/1970/pv 1812 lei/preț nou 1359 lei; 16. Tractor U650M/2004/pv 27092 lei/preț nou 20319 lei; 17. Calculator AMDK/2001/pv 214 lei/preț nou 160 lei; 18. Calculator PentII 100/2000/pv 139 lei/preț nou 104 lei; 19. Calculator Pent II 900/2001/pv 163 lei/preț nou 122 lei; 20. Calculator DTK/2001/pv 189 lei/preț nou 142 lei; 21. Copiator/2002/pv 880 lei/preț nou 660 lei; 22. Aparat aer condiționat/2005/pv 529 lei/preț nou 397 lei; 23. Aparat aer condiționat/2005/pv 529 lei/preț nou 397 lei; 24. Aparat aer condiționat/2005/pv 529 lei/preț nou 397 lei. Și a unor obiecte de inventar a căror listă de prețuri se află afișată la sediul societății. Documentele de participare se regăsesc în caietul de sarcini care se va achiziționa de la sediul societății, str. Traian nr. 89 cam 601 contra sumei de 50 lei. Taxa de participare se stabilește la 70 lei pentru fiecare ofertant și se va achita la casieria societății, valoarea garanției de participare este de 1% din prețul de plecare de vånzare a mijlocului fix. Și în continuare în fiecare zi de miercuri. Data limită de depunere a documentației este 26.03.2008 ora 9.00. Relații suplimentare la sediul societății sau la tel. 0754928789.
Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad, anunță scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a unor imobile. – Denumirea și sediul vånzătorului: Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad; – Identificarea bunului imobil: – teren de construcție cu clădire infirmerie situat în Ineu, str. Roma nr. 2, înscris în C.F. nr. 5361 a localității Ineu, în suprafață de 1659 mp, prețul de pornire al licitației este 21.561,80 euro/imobil; – teren de construcție cu depozit de muniție dezafectat situat în Ineu, str. Roma nr. 6, înscris în C.F. nr. 5361 a localității Ineu, în suprafață de 1813 mp, prețul de pornire al licitației este 26.226,90 euro/imobil; – teren înscris în C.F. nr. 5361 a localității Ineu, în suprafață de 2137 mp, prețul de pornire al licitației este 8 euro/mp, respectiv 17.096 euro/parcelă; – teren înscris în C.F. nr. 5361 a localității Ineu, în suprafață de 2515 mp, prețul de pornire al licitației este 9 euro/mp, respectiv 22.635 euro/parcelă; – 6 terenuri pentru construirea de locuințe colective P+2 situate în Ineu, str. Madrid nr. 2, nr. 4, nr. 6, nr. 8, nr. 10, nr. 12 cu suprafețe cuprinse între 617 mp și 651 mp, prețul de pornire al licitației este 19 euro/mp, respectiv cuprinse între 11.723 euro/parcelă și 12.369 euro/parcelă; 7 terenuri pentru construirea de locuințe unifamiliale (terenurile sunt amplasate în incinta fostei UM 01214), înscrise în CF nr. 5361 a localității Ineu, cu suprafețe între 395 și 552 mp, prețul de pornire al licitației este de 9 euro/mp, – Locul, data și ora începerii licitațiilor: 26.03.2008, începånd cu ora 10.00; – Locul, data și ora pånă la care se pot depune cererile de participare la licitație: 25.03.2008, ora 16.00; – Garanția de participare la licitație: 10% din valoarea minimă de pornire a licitației pentru fiecare imobil/parcelă; – Taxa de participare la licitație: 150 lei; Prețu documentației de licitație: 150 lei; – Documentațiile de licitații vor putea fi achiziționate începånd din data de 10.03.2008 de la sediul Primăriei Orașului Ineu. Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare; ing. Sima Radu, tel. 0257/511550. Primarul Orașului Ineu: Ing. Nicolae Mehelean.

CITAȚII
Numita Moise Camelia este citată la Judecătoria Botoșani pentru 17.03.2008, ora 08.30 în dosar nr. 10945/193/2007 ca påråtă pentru reîncredințare minor, reclamant fiind Ciornei Dumitru.
Numitul Mitelu Mihai cu ultimul domiciliu în Botoșani, Aleea Tiberiu Crudu nr. 9, sc. E, ap. 2 este chemat la Judecătoria Botoșani în data de 21.03.2008 pentru proces de divorț, reclamant fiind Mitelu Nuța (prin procurator) dosar nr. 8642/193/2007.
Ditu Roxana Ionela fiica lui Ditu Neculai și Aurica cu ultimul domiciliu în comuna Vorona jud. Botoșani este citată în calitate de påråt în dosarul 617/193/2008 al Judecătoriei Botoșani pentru anulare contract la data de 8 aprilie 2008, ora 08.30. În caz de neprezentare cauza se judecă în lipsă.
Petrache Ionel și Petrache Mitică zis Marius cu domiciliul ales la Cabinetul avocatului Stoichiță Diana Laura din București str. Romulus 46, ap. 3, sector 3 sunt citați în calitate de påråți în dosarul civil nr. 11310/193/2007 cu termen la 14 aprilie la Judecătoria Botoșani, reclamant Lișneanu Constantin
Gălățean Maria și Cornea Toma sunt citați la Judecătoria Făgăraș în data de 2 aprilie 2008 în dosar civil 271/226/2008, ora 11.00 pentru moștenire.
Miloiu Florin, cu ultimul domiciliu în Vaslui, str. Luca Arbore, nr. 13, este chemat la Judecătoria Vaslui în 21.03.2008, ora 9.00, în proces cu Surugiu Gheorghe, Munteanu Maria, Surugiu Ion, Surugiu Valentin, Surugiu Vladimir, Ionescu Tatiana, Bălașa Lăcrămioara, Surugiu Vasile, dosar 6199/333/2007, obiect – ieșire din indiviziune.

PIERDERI
S.C. Compania Lemonade S.R.L. declar pierdută ștampila societății începånd cu data de 01.02.2008.

DIVERSE
Consiliul de administrație al S.C. ȘAPTE SPICE S.A., cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Str. Timiș nr. 22, județul Vâlcea, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J38/96/1991 și codul unic de înregistrare RO2537907, convoacă Adunarea generală extraordinară și Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 10.04.2008, ora 9.00, respectiv ora 9.15 la adresa: Iași, Calea Chișinăului nr. 33, județul Iași, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 02.04.2008, cu următoarea ordine de zi: Adunarea generală extraordinară a acționarilor: 1. Aprobarea modificării obiectului de activitate al S.C. Șapte Spice S.A. și recodificarea obiectului de activitate al societății. Modificarea art. 5.1. din Actul constitutiv, conform următorului proiect: 5.1. Societatea are ca domeniu principal de activitate – Fabricarea produselor de morărit, amidonului și produselor din amidon cod 106, iar ca activitate principală – Fabricarea produselor de morărit cod 1061. Modificarea art. 5.2. din Actul constitutiv, conform următorului proiect : 5.2. Obiectul de activitate al societății va cuprinde: 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală; 1052 Fabricarea înghetaței; 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon; 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă; 1092 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie; 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie; 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie; 1081 Fabricarea zahărului; 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase; 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cus-cus-ului și a altor produse făinoase similare; 1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei; 1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor; 1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice; 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.; 1106 Fabricarea malțului; 1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate; 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn; 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite; 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice; 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal; 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine; 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a; 4321 Lucrări de instalații electrice; 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții; 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat; 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie; 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri; 4339 Alte lucrări de finisare; 4519 Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone); 4519 Comerț cu alte autovehicule; 4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor; 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule; 4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule; 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în magazine specializate; 4611 Intermedieri în Comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate; 4612 Intermedieri în Comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie; 4614 Intermedieri în Comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane; 4615 Intermedieri în Comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie; 4617 Intermedieri în Comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun; 4618 Intermedieri în Comerțul specializat în vånzarea produselor cu caracter specific n.c.a.; 4619 Intermedieri în Comerțul cu produse diverse; 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat; 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor; 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii; 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor; 4632 Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne; 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile; 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor; 4635 Comerț cu ridicata al produselor din tutun; 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase; 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente; 4638 Comerț cu ridicata, specializat, al altor alimente, inclusiv peste, crustacee și moluște; 4639 Comerț cu ridicata, nespecializat, de produse alimentare, băuturi și tutun; 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie; 4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc; 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor; 4690 Comerț cu ridicata nespecializat; 4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun; 4719 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare; 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete în magazine specializate; 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne în magazine specializate; 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor în magazine specializate; 4724 Comerț cu amănuntul al påinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase în magazine specializate; 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor în magazine specializate; 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun în magazine specializate; 4729 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate; 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie în magazine specializate; 4781 Comerț cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe; 4789 Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse; 4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, strandurilor, chioșcurilor și piețelor ; 5610 Restaurante; 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor; 5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a; 4920 Transporturi de marfă pe calea ferată; 4941 Transporturi rutiere de mărfuri; 5224 Manipulări; 5210 Depozitări; 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre; 6810 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii; 6820 Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; 6832 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract; 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare; 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele; 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole; 7739 Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a; 7729 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.; 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației; 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client); 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației; 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe; 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul; 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal; 7320 Activități de studiere a pieței și de sondarea opiniei publice; 7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management; 7111 Activități de arhitectură; 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea; 7120 Activități de testări și analize tehnice; 7312 Servicii de reprezentare media; 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor; 8292 Activități de ambalare; 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a; 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate; 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase; 3812 Colectarea deșeurilor periculoase; 3821 Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase; 3822 Tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase; 3900 Activități și servicii de decontaminare. Modificarea art.11.5 din Actul constitutiv, conform următorului proiect: "11.5. Convocarea adunării generale ordinare sau extraordinare se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare." 2. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării generale extraordinare. Propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare a acționarilor este 28.04.2008. Adunarea generală ordinară a acționarilor: 1. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de administrație pe anul 2007. 2. Descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru exercițiul financiar pe anul 2007. 3. Prezentarea Raportului auditorului financiar privind situațiile financiare pe anul 2007. 4. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007 și stabilirea modului de repartizare a profitului. 5. Aprobarea Programului de activitate și a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008. 6. Aprobarea raportului anual, în conformitate cu art. 227 alin. 4 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și art.113 lit. E din Regulamentul CNVM nr.1/2006. 7. Completarea componentei consiliului de administrație al societății, ca urmare a demisiei unui administrator și stabilirea îndemnizației acestuia. 8. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârii Adunării generale ordinare. Propunerea Consiliului de administrație privind data de înregistrare a acționarilor este 28.04.2008. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea generală extrordinară și adunarea generală ordinară se vor ține la data de 11.04.2008, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunărilor, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunările generale personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale. Procura specială se depune la sediul societății, conform dispozițiilor legale, până la data de 08.04.2008. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru funcția de administrator este 08.04.2008.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.