Acasă Mica Publicitate Mica publicitate11 februarie 2008

Mica publicitate11 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Societate romano-italiană, angajează personal, fără limită de virstă, salariu 400 E. Cerințe: limba italiană. Tel. 327.22.78.

LICITATII
CONSILIUL LOCAL PETREȘTII DE JOS, localitatea PETREȘTII DE JOS, str. Principală, nr. 76, tel/fax 0264/310260 , e-mail petrestiidejos@yahoo.com, cod fiscal 5507056,  Cont: 72TREZ21924510220XXXXX, scoate la licitație pentru concesionare un teren în suprafață de 200.000 mp, în zona "Dealul Pleșului", pentru exploatare piatră. Documentația de atribuire se poate procura de la Secretariatul Consiliului local Petreștii de jos. Costul caietului de sarcini este de 50Ron. Taxa de participare la licitație este de 100Ron. Data limită pentru solicitarea clarificărilor în vederea concesionări se poate face cu cel putin 3(trei) zile  înainte de concesionare. Data limită de depunere a ofertelor este 12.03.2008. Adresa la care se pot depune ofertele : Sediul Consiliului local Petreștii de jos, Str. Principală, nr. 76, jud. Cluj, tel/fax 0264/310260, Oferta trebuie depusă  1(unu) exemplar. Ședința publică de deschidere a ofertelor va avea loc în data de 13.03.2007. la sediul concedentului. Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din contractul de concesiune se realizează potrivit Legii contenciosului  administrativ nr. 554/2004 cu modificările ulterioare. Anunțul pentru licitație s-a făcut în data de 08.02.2007. Primar, PÎRV IOAN.
S.C. DURA BET SRL BRĂILA prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 12.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 18.02.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 2000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu,  B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică deschisă cu strigare, pe  data de 12.03.2008, ora 14.00,  pentru vânzarea terenului aparținând domeniului privat al municipiului Giurgiu, în suprafață de 239,00 mp, situat în municipiul Giurgiu, str. 1 Decembrie 1918, nr. 21, adiacent str. 1 Decembrie 1918, nr. 23. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul  Licitații -Contracte,  începând cu data de 11.02.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu,  B-dul București nr. 49-51, până la data de 12.03.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int. 183.
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu,  B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică cu strigare, pe data de 05.03.2008, ora 14.00,  pentru vânzarea terenului  în suprafață de 40.000 mp, situat în zona Canalului Plantelor și a Drumului de acces la Platforma I a fostului Combinat Chimic, municipiul Giurgiu, aparținând domeniului privat a municipiului Giurgiu. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul  Licitații -Contracte,  începând cu data de 11.02.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, până la data de 05.03.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int. 183.

CITAȚII
Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Roman Cornel și Roman Lucia, ambii domiciliați în satul Gura Vării, nr.23, comuna Recea, județul Brașov au introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune civilă prin care solicită să se constate că au dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiune imobilului înscris în CF nr. 150 Netotu, nr. cad. 53 grădină în suprafață de 792 mp cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 130 din Decret Lege nr. 115/1938. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată de Judecătoria Făgăraș la data de 7 februarie 2008.
Se citează Mușat Simion pîrît în dosar nr. 207/226/2006 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 25 februarie 2008 pentru uzucapiune.
Asociația Proprietari Cămine 1 citează pe Onofrei Ilena Mihaela, în data de 27.02.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 2430/226/2007.
Se citează Bogdan Octavian, în data de 28.02.2008, ora 8,30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 988/226/2007.
Omniasig Vienna Insurace Group-Sucursala Bihor cheamă în judecată pe Boros Felix Mihai la Judecătoria Oradea pentru pretenții la 21 martie 2008, dosar nr.5958/271/2006.
Se citează numiții: Toader Elisabeta, Toader Dorin, Damian Aglăița, Toader Gheorghe, Laszlo Maria, Matei D. Toader, Matei Mihai, Biliuță Petru, Crăciun Dumitru – ca părți intimate în dosarul 2075/193/2006 a Tribunalului Botoșani la termenul din 27 februarie 2008.
Numitul Danileț Ioan, cu ultimul domiciliu în sat Orășeni Deal, comuna Curtești, jud. Botoșani, este citat la Judecătoria Botoșani pentru data de 12.02.2008 în dosarul nr. 8038/193/2007 avånd ca obiect divorț.
Se citează numita Aniței Lenuță domiciliată în București, str. Teiul Doamnei nr. 1, bl. 8, sc. A, et. 9, ap. 40, sector 2, la Judecătoria Botoșani în data de 27.02.2008, ora 08.30, camera 207-208, în proces de partaj, dosar nr. 4679/1993 din 2007.

PIERDERI
Pierdut poliță de locuință de la BT Asigurari -seria A-173017. Se declară nulă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.