Acasă Actualitate Licitație la Hidroelectrica: preț ofertat de 1,5 milioane transformat la atribuire în...

Licitație la Hidroelectrica: preț ofertat de 1,5 milioane transformat la atribuire în 1,7 milioane

DISTRIBUIȚI

HIDROELECTRICA, în fruntea căreia se află infractorul av. dr. Remus Borza condamnat definitiv la închisoare (cu suspendare) de ÎCCJ, a declarat câștigător la licitația de achiziție a unui Sistem Informatic Integrat,  un consorțiu de firme ce s-a prezentat cu soluția SAP. Exact cum previzionam și noi înainte de deschiderea plicurilor cu oferte.

CITEȘTE ȘI LICITAȚIE IT CU DEDICAȚIE PENTRU SAP ÎN DESFĂȘURARE LA HIDROELECTRICA ADMINISTRATĂ DE REMUS BORZA.

Ceea ce este cel mai surprinzător la această licitație este că deși oferta câștigătorului anunțată la deschiderea celor 11 plicuri cu oferte a fost de 1.528.172,58 EURO, atribuirea s-a făcut pentru un preț mai mare, respectiv de 1.703.942,57 EURO. Și asta în condițiile în care  infractorul av. dr. Remus Borza ne-a spus într-un drept la replică faptul că și-a propus ca respectivul caiet de sarcini să devină „dacă nu un standard în industria IT din România, cu siguranță un reper pentru licitațiile IT din sfera sectorului public”,  „un portdrapel pentru schimbarea mentalităților din zona publică a comunității IT din Romania, de altfel puternic zdruncinat recent de scandaluri, și pentru introducerea de „bune practici IT” din mediul privat”. Doamne ferește!
Și ca să nu credeți a fost doar o coincidență ceea ce s-a întâmplat cu prezicerea noastră, vă prezentăm cum s-a decis câștigătorul licitației, respectiv consorțiul SC INFORMATION BUSINESS CONSULTING SRL – lider, SC ELECTRICA SOLUZIONA SA – partener, iar INDRA tert sustinator:

În capitolul 13 al Caietului de Sarcini sunt enumerate o serie de procese ce ar trebui să fie preconfigurate în cadrul sistemului informatic iar ofertantul va documenta cel puţin activităţile enumerate la fiecare dintre ele, cu diagrame de proces, rolurile în sistem, tranzacţii realizate în urma activităţii şi dependenţa fiecărei tranzacţii de una sau mai multe arii funcţionale dintre cele enumerate la capitolul următor. Expertiza înglobată în sistemul ofertat prin preconfigurări va fi probată prin capturi de ecran.
Pentru ofertele fără neconformităţi tehnice, achizitorul va solicita demonstrarea acestor facilităţi de conţinut preconfigurat conform bunelor practici ale producătorului sistemului. Sesiunile demo vor fi susţinute la sediul HIDROELECTRICA, într-o sală cu videoproiector, iar conţinutul demonstraţiei va fi ales de către achizitor din procesele preconfigurate descrise în ofertă de ofertant. În cazul în care ofertantul nu reuşeşte să demonstreze vreun proces aşa cum l-a ofertat, oferta sa va fi descalificată ca neconformă tehnic.
Un aspect important se desprinde din preambulul capitolului 13.
Astfel, la demo conform, paragrafului de mai jos era normal să fie invitate numai firmele fără neconformități tehnice: Autoritatea contractanta in preambulul Cap. 13 al Caietului de sarcini : “Pentru ofertele fără neconformităţi tehnice, achizitorul va solicita demonstrarea acestor facilităţi de conţinut preconfigurat conform bunelor practici ale producătorului sistemului.”,
Pe cale de consecință declararea ofertei ca fiind neconformă trebuie declarată înainte de participarea la sesiunea de Demo și nu după.
Hidroelectrica a decis ca să fie invitate la Demo 4 firme, primele două clasate ce au oferit soluția Oracle și primele două ce au oferit soluția SAP.
Licitația a fost vizibil orientată către SAP
În cadrul Fluxului 69. Raportare din capitolul 13, cu funcționalitati preconfigurate pe baza cărora se face evaluarea tehnică a Ofertei și care trebuie demonstrate în fața comisiei de evaluare, se regăsesc mai multe rapoarte ce nu au corespondent sau utilitate în legislația și contabilitatea românească, fiind mai mult o traducere forțată a unor rapoarte preconfigurate ale sistemului SAP:
Pagina 96 – Rapoarte CARTE MARE
·  Jurnal compact de documente = SAP Compact Document Journal
http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/en/6e/1225d09f0411d189b80000e829fbbd/content.htm
Pagina 97 – Logistica
· Monitor livrare de ieşire =  SAP Outbound Delivery Monitor
http://help.sap.com/saphelp_470/helpdata/en/fe/51f5d2fc6511d1850b0000e81ddea0/content.htm
Pagina 98 – Gestiune materiale si aprovizonare
       · Activare în masă modificări planificate per furnizor = RMCHACTB SAP Report – Mass Activation of Planned Changes for Vendor – http://www.se80.co.uk/sapreports/r/rmch/rmchactb.htm

Despre modul de evaluare a ofertei- noțiunea de VNA
IV.2.1) Criterii de atribuire
1 Prețul ofertei 80.00% 80.00
Descriere: Valoarea Neta Actualizata (VNA) a ofertei : fiind un proiect de investiții cu derulare pe un termen mediu estimat la maxim 54 luni (18 luni implementare și 36 luni mentenanță și suport post-implementare) Punctajul financiar – Pfinanciar(n), se acordă pentru Valoarea Neta Actualizată (VNA) a ofertelor astfel:
Algoritm de calcul: a) Pentru cel mai scăzut dintre prețurile ofertate (valoarea in EURO, fara TVA) – VNA(min), se acordă 80 de puncte;
b) Pentru alt preț decât cel prevăzut la litera a) se acordă punctaj astfel: Pfinanciar(n) = [VNA(min)/VNA(n)] x 80 puncte; unde: Pfinanciar(n) este punctajul financiar al ofertei evaluate; VNA(min) este cea mai mică Valoarea Neta Actualizata (valoarea în euro, fără TVA) din ofertele prezentate; VNA(n) este Valoarea Neta Actualizata a ofertei pentru care se face evaluarea (valoarea în euro, fără TVA). Valoarea Netă Actualizată se va calcula pe baza graficului de livrare și plata ofertaă de fiecare ofertant, cu rata anualizată de discount de referință 2.97% la care se adaugă 1% margine= 3.97% pe an (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), respectiv 0.325%/luna, prin însumarea valorii discountate a livrabilelor (exprimate în euro, fara TVA) lunare ofertate în graficul plată propus de fiecare ofertant pe baza graficului de livrare pe perioada implementării plus 36 de luni de mentenanță și suport. Valoarea discountată a fiecărui livrabil se va calcula împărțind valoarea viitoare a acestuia (exprimată în euro, fără TVA) cu 1.00325^n (ridicat la puterea n), unde n este numărul de luni calendaristice de la începerea proiectului până la data plății.
– criteriile de evaluare sunt evazive cu scopul de a permite interpretarea lor în maniera dorită de autoritate;
– în formularele centralizatoare 20A, 20C, nu este clar modul de completare lăsând loc la interpretări;
– în capitolul relativ la fluxuri-13 nu sunt incluse fluxurile de resurse umane și salarizare și analiza managerială OLAP, deși în formularul 20A a fost solicitată contorizarea tranzacțiilor din această zonă;
– articolele de lege invocate în declararea ofertei neconformă;
ART. 36
(2) Oferta este considerată neconformă în următoarele situaţii:
b) conţine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractantă în cadrul documentaţiei de atribuire, care sunt în mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urmă, iar ofertantul, deşi a fost informat cu privire la respectiva situaţie, nu acceptă renunţarea la clauzele respective;
ART. 79
(1) In cazul în care ofertantul nu transmite în perioada precizată de comisia de evaluare clarificările/răspunsurile solicitate sau în cazul în care explicaţiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerată neconforma.
(2) În cazul în care ofertantul modifică prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerată neconformă. Modificări ale propunerii tehnice se acceptă în măsura în care acestea: a) pot fi încadrate în categoria viciilor de formă sau erorilor aritmetice; sau b) reprezintă corectări ale unor abateri tehnice minore, iar o eventuală modificare a preţului, indusă de aceste corectări, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanţilor participanţi la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rămân aplicabile
(3) In cazul în care ofertantul modifica prin răspunsurile pe care le prezintă conţinutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerată neconforma, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 80 alin. (2).
ART. 81
Comisia de evaluare are obligaţia de a respinge ofertele inacceptabile şi ofertele neconforme.

CITEȘTE ȘI REMUS BORZA RECUNOAȘTE CĂ LA HIDROELECTRICA A ÎNCĂLCAT LEGISLAȚIA PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.