Acasă Actualitate S-a trezit și ANI din somn: LUCAN MIHAI, în conflict de interese

S-a trezit și ANI din somn: LUCAN MIHAI, în conflict de interese

DISTRIBUIȚI
Agenția Naționalã de Integritate a constatat încãlcarea regimului juridic al conflictului de interese în materie administrativã de cãtre LUCAN MIHAI, fost medic șef secție – Secția Clinicã Urologie II din cadrul Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, și fost membru în Consiliul de Administrație al Institutului Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca.

În perioada 26 iunie 2012 – 30 decembrie 2016, S.C. LUKMED S.R.L., societatea comercialã la care acesta împreunã cu soția au calitatea de asociați, iar fiul sãu calitatea de administrator, s-a aflat în relații contactuale cu  Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj-Napoca, în sensul încheierii unui contract de prestãri servicii medicale și a patru acte adiționale pentru prelungirea duratei acestuia.

        Persoana evaluatã a încãlcat astfel dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 95/2006 potrivit cãruia: „Constituie conflict de interese deþinerea de cãtre manager persoanã fizicã, manager persoanã juridicã ori reprezentant al persoanei juridice de pãrþi sociale, acþiuni sau interese la societãþi reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare, ori organizaþii nonguvernamentale care stabilesc relaþii comerciale cu spitalul la care persoana în cauzã exercitã sau intenþioneazã sã exercite funcþia de manager. Dispoziþia de mai sus se aplicã ºi în cazurile în care astfel de pãrþi sociale, acþiuni sau interese sunt deþinute de cãtre rudele ori afinii pânã la gradul al IV-lea inclusiv ale persoanei în cauzã”, art. 185, alin. (15) din același act normativ potrivit cãruia: „Dispoziþiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) ºi g) referitoare la incompatibilitãþi ºi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancþiunea rezilierii contractului de administrare ºi a plãþii de despãgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiþiile legii, se aplicã ºi ºefilor de secþie, de laborator ºi de serviciu medical din spitalele publice” și art. 187, alin. (13) din același act normativ potrivit cãruia: „Dispoziþiile art. 178, alin. (2) referitoare la conflictul de interese se aplicã ºi membrilor consiliului de administraþie”.
 
Persoana evaluatã a fost informatã despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiazã – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le considerã necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. LUCAN MIHAI a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere în exercitarea dreptului la apãrare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încãlcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese […] constituie abatere disciplinarã și se sancționeazã potrivit reglementãrii aplicabile demnitãții, funcției sau activitãții respective […]”.

„Persoana […] fațã de care s-a constatat existența conflictului de interese […]  este decãzutã din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publicã […] pe o perioadã de 3 ani de la data eliberãrii, destituirii din funcția ori demnitatea publicã respectivã sau a încetãrii de drept a mandatului. Dacã persoana a ocupat o funcție eligibilã, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadã de 3 ani de la încetarea mandatului”.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.