Acasă Actualitate Sorin Ovidiu Vîntu-cercetat și pentru spălare de bani. Riscă încă 12 ani...

Sorin Ovidiu Vîntu-cercetat și pentru spălare de bani. Riscă încă 12 ani de închisoare

DISTRIBUIȚI

Parchetul de pe langă Înalta Curte de Casație și Justiție I-a trimis în judecată pe Sorin Ovidiu Vîntu, Ovidiu Țurcan și Alexadru Stoian sub acuzația de  favorizarea infractorului. Cei trei sunt acuzați că au acționat astfel încat să-l ajute pe Nicolae Popa, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul FNI, să scape de brațul justiției din Romania. Pe langă trimiterea în judecată  a celor trei, procurorii au decis șI "disjungerea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunii de spălare a banilor  prev. de art.23 din Legea nr.656/2002 de către VÎNTU SORIN OVIDIU", așa cum se precizează în rechizitoriu. Articolul 23 prevede următoarele:

(1)  Constituie infracțiunea de spălare a banilor și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani:

"a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscând că provin din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestor bunuri sau în scopul de a ajuta persoana care a săvârșit infracțiunea din care provin bunurile să se sustragă de la urmărire, judecată sau executarea pedepsei;

b) ascunderea sau disimularea adevăratei naturi a provenienței, a situării, a dispoziției, a circulației sau a proprietății bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscând că bunurile provin din săvârșirea de infracțiuni;

c) dobândirea, deținerea sau folosirea de bunuri, cunoscând că acestea provin din săvârșirea de infracțiuni.

(2) Abrogat.

(3) Tentativa se pedepsește.

(4) Dacă fapta a fost săvârșită de o persoană juridică, pe lângă pedeapsa amenzii se aplică, după caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevăzute la art. 531 alin. (3) lit. a)-c) din Codul penal.

(5) Cunoașterea, intenția sau scopul, ca elemente ale faptelor prevăzute la alin. (1), pot fi deduse din circumstanțele faptice obiective.

Va prezentăm în continuare rechizitoriul întocmit de procurorii Parchetului de pe langă Înalta Curte de Casație șI Justiție:

R E C H I Z I T O R I U

Anul 2010, luna octombrie, ziua 12, București

Procurori ai PARCHETULUI DE PE L¬NGă îNALTA CURTE DE CASAțIE șI JUSTIțIE – Secția de urmărire penală și criminalistică,

Analizând materialul de urmărire penală privind pe

* inculpații

    VåNTU SORIN OVIDIU, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea infractorului în formă continuată ( 3 acte materiale ) prev. de art.264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) și art.42 din Codul penal

țURCAN OCTAVIAN, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal și

STOIAN ALEXANDRU, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului în formă continuată (două acte materiale) prev. de art.26 rap. la art. 264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) și art.42 din Codul penal

*  învinuitul

NIPOMICI GHENADIE, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din codul penal rap. la art.264 din Codul penal

și POPA VIRGIL, cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 alin. (1) și (3) din Codul penal cu aplicarea dispozițiilor art.28 alin.(1) din Codul penal și învinuit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de mărturie mincinoasă, prev. de art. 260 alin.(1) din Codul penal.

E X P U N  U R M ă T O A R E L E:

I. SITUAțIA PREMISă

Favorizarea infractorului este o infracțiune subsecventă și consecutivă săvârșirii unei alte infracțiuni și constă în ajutorul dat unui infractor să se sustragă de la executarea pedepsei. Așadar, în timp se petrece după infracțiunea infractorului favorizat, are un caracter subsecvent, iar participația este posibilă în toate formele ei.

Fapta celui care sprijină infractorul are loc fără o înțelegere stabilită înainte sau în timpul săvârșirii infracțiunii și este comisă în scopul sustragerii de la consecințele legale ale săvârșirii infracțiunii.

Așadar, înainte de a exista favorizare trebuie să existe o infracțiune săvârșită de altă persoană decât cel care va fi favorizator. De asemenea,infracțiunea de favorizare poate avea o consumare imediată sau se poate prezenta sub forma unei infracțiuni continuate.

Ajutorarea infractorilor să se sustragă de la urmărire penală, de la judecată sau de la executarea pedepsei periclitează grav realizarea actului de justiție și întreaga ordine de drept1.

       Ajutorul dat unui infractor semnifică o mentalitate necorespunzătoare și o contribuție la perpetuarea stării de pericol general pe care îl creează săvârșirea oricărei infracțiuni2. 

                                                  **********

Un scurt istoric al dosarului în care a fost condamnat POPA NICOLAE este util pentru stabilirea legăturii intrinseci dintre faptele ,,favorizatului" cu faptele de ,,favorizare" din prezenta cauză.

        Astfel, începând cu anul 1995 a fost constituit FONDUL NAțIONAL DE INVESTIțII – FNI, printre societățile comerciale inițiatoare fiind Societatea Generală de Investiții SRL, care era acționar majoritar la SC Sov Invest SA, administratori fiind atât inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU cât și condamnatul POPA NICOLAE.

FNI a fost constituit ca un fond cu emisiune continuă de unități, pe care le-a comercializat în circuit închis, între fond și investitori, fiind inițial un fond de creștere, cu un portofoliu bazat pe investiția în piața monetară și în valori mobiliare.

        Avantajele aparente pe care le prezenta subscrierea în unități de fond și garantarea restituirii sumelor investite inițial au fost de natură să atragă un număr mare de depunători din întreaga tară, de la înființare și până la sistarea activității – 24.05.2000, fiind emise 318.413 carnete de investitor, care reprezentau o investiție de 7444,6 miliare de Rol, cca. 334,3 mii de Rol la 10.000 de locuitori.

         în cursul procesului penal, s-a putut demonstra că totalul general al pagubelor produse și suferite de investitorii FNI a fost de 3.944.641.077.660 Rol. Pentru faptele penale comise, POPA NICOLAE a fost condamnat la o pedeapsă rezultantă de 15 ani închisoare, cu executare.

         Infractorul POPA NICOLAE este o persoană urmărită internațional în temeiul mandatului de arestare preventivă în lipsă emis de către Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiție. Din data de 21.01.2002 a fost dat în urmărire generală și internațională deoarece s-a sustras măsurii arestării preventive, fiind trimis în judecată în lipsă.

Cauza s-a judecat în lipsă, deoarece infractorul POPA NICOLAE s-a sustras procedurilor judiciare, a părăsit România anterior sesizării instanței de judecată prin rechizitoriu, astfel încât, conform dovezilor pe care le-a avut în vedere instanța la soluționarea cererii de emitere a mandatului de urmărire internațională, încă din februarie 2001 se afla în INDONEZIA.

Pedeapsa aplicată infractorului POPA NICOLAE prin Sentința Penală nr.423/20.03.2007 a Tribunalului București pronunțată în dosar nr.24632/3/2006, Secția a II-a Penală, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr.2098/ 04.06.2009 a înaltei Curți de Casație și Justiție, a fost de 15 ani închisoare cu executare pentru săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215 alin.(1),(2),(3) și (5) din Codul penal, delapidare cu consecințe deosebit de grave prev. de art.2151 alin.(1),(2) din Codul penal și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.26 din Codul penal rap. la art.290 din Codul penal

La data de 23.07.2009 s-a emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE, de către TRIBUNALUL BUCUREșTI, MANDATUL EUROPEAN DE ARESTARE

 La data de 2.12.2009 autoritățile polițienești internaționale (INTERPOL) îndrituite să pună în aplicare mandatul european de arestare emis pe numele condamnatului POPA NICOLAE au reușit arestarea sa la Jakarta – în Republica Indonezia.

**********

          Cazul ÑFNI" a fost un Ñsubiect" de foarte mare interes, cu inflexiuni de percepție puternice în rândul opiniei publice. Gravitatea faptelor comise de către infractorul POPA NICOLAE , întinderea în timp a cercetărilor în acel dosar, numărul mare al persoanelor implicate, prejudiciul creat sutelor de mii de victime și mai ales împrejurarea că vinovatul POPA NICOLAE este liber și nu suportă consecințele faptelor sale, a făcut din acest dosar unul de interes public general. Notorietatea cazului FNI rezultă din dezbaterile ce au avut loc în presa scrisă și în cea audio-vizuală, internă și externă, chiar înainte de judecarea definitivă a cauzei. Mass- media a alocat spații ample acestei cauze, de-a lungul anilor, cât s-au derulat cercetările în faza de urmărire penală și judecarea în fond a cauzei dar și acțiunilor de protest care au debutat din a doua jumătate a anului 2000. Cazul FNI a fost nu doar notoriu, ci a determinat convocarea Consiliului Suprem de Apărare a țării pentru a fi analizată influența căderii FNI asupra sistemului bancar, dar și constituirea unei comisii parlamentare de anchetă a cazului FNI3.

II. SITUAțIA DE FAPT

Inculpații VåNTU SORIN OVIDIU, țURCAN OCTAVIAN, STOIAN ALEXANDRU, învinuitul NIPOMICI GHENADIE și făptuitorul POPA VIRGIL, în diferite forme de participație, au săvârșit în perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010 trei acte materiale de favorizarea infractorului POPA NICOLAE, ce se constituie în forma continuată a infracțiunii de favorizarea infractorului și de complicitate la această infracțiune prevăzute și pedepsite de dispozițiile art.264 din Codul penal, art.26 raportat la art.264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41alin.(2), cu referire la art.42 din Codul penal.

           Actele materiale (de favorizare) de ajutor și sprijin acordat infractorului POPA NICOLAE au constat în acțiuni comisive materiale și de ordin moral și s-au concretizat:

II.1 –  ajutor bănesc în cuantum de 50.000 euro acordat în perioada octombrie –  noiembrie 2009 infractorului POPA NICOLAE de către inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și țURCAN OCTAVIAN, pentru a-l sprijini să nu fie descoperit de autoritățile polițienești indoneziene;

II.1.2 –   ajutor bănesc în cuantum de 20.000 euro și bilete de avion acordate în luna decembrie 2009 fratelui infractorului POPA NICOLAE și părinților acestuia, ce urmau să se deplaseze în Indonezia în vizită la infractorul POPA NICOLAE, de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, cu ajutorul inculpatului STOIAN ALEXANDRU;

II.1.3 – ajutor de ordin moral materializat în trimiterea în lunile decembrie 2009 – ianuarie 2010, în INDONEZIA a unei persoane de încredere care să-și canalizeze eforturile pentru ca infractorul POPA NICOLAE să poată beneficia de eliberare din arestul autorităților indoneziene ori, în cazul în care nu putea fi obținut acest beneficiu, să întreprindă demersuri pentru a îngreuna procedurile de extrădare a infractorului în România, de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, cu ajutorul inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

     **********

        II.1. DESCRIEREA FAPTELOR (ACTELOR MATERIALE) DE FAVORIZARE

   II.1.1. La data de 9.10.2009 infractorul POPA NICOLAE are o convorbire telefonică în care Ñnegociază" o sumă de bani anuală, respectiv 200.000 euro, cu inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, ca ajutor necesar pentru a se ascunde în scopul de a nu fi descoperit de autoritățile indoneziene. Din cele convenite telefonic a rezultat că inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU trebuia să identifice și modalități concrete de transfer al banilor, care să prevină identificarea tranzacțiilor și a persoanelor implicate în aceste operațiuni. în contextul discutat de către cei doi, a rezultat că suma anuală îi era necesară infractorului POPA NICOLAE pentru plata diferitelor servicii, care îl puneau la adăpost de riscul de a fi descoperit de autoritățile indoneziene, dar care îl ajutau și pentru acoperirea nevoilor sale de întreținere și ale familiei aflată în România, căreia îi trimitea din banii primiți de la inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, diferite sume, prin mijlocirea unor conturi bancare.

   Discuțile telefonice relevă că infractorul POPA NICOLAE i-a prezentat inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU faptul că ajutorul bănesc îi asigură posibilitatea de a nu fi descoperit de autoritățile polițienești internaționale, dar îi este efectiv necesar și întreținerii. 

    Inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU și-a declarat intenția necondiționată de a asigura ajutorul bănesc infractorului POPA NICOLAE, în cuantum de 200.000 euro trimiși în diferite tranșe pe parcursul anului calendaristic, dar cel mai târziu până la sărbătorile de iarnă ale fiecărui an.

Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă …

  – POPA NICOLAE –  acum ajungem la partea cu banii … VåNTU SORIN OVIDIU – Băi bătrâne, trebuia să-mi dai niște scoruri … ți-ai fixat care e suma lunară … POPA NICOLAE – m-am gândit că un 200 000 ar  acoperi … Preferabil de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie și înainte de sărbători … VåNTU SORIN OVIDIU- Bine, s-a făcut … Bine, golănaș mic. Hai, te sărută Sorin, golane, și încep să iau măsuri pentru toate alea… – extrase din convorbirile telefonice 

Așadar, în temeiul celor convenite telefonic la data de 9.10.2009, inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a pus în aplicare rezoluția infracțională și a demarat acțiunile prin care o primă tranșă, respectiv suma de 50.000 euro, care i-a fost necesară în regim de urgență infractorului POPA NICOLAE, a transmis-o acestuia, iar transferul efectiv a fost realizat, din dispoziția sa de către inculpatul țURCAN OCTAVIAN .

  Sub acest aspect, din extrasele convorbirilor telefonice rezultă….

-POPA NICOLAE- ți-am zis…cu generalul…la el acuma…. trebuie 43.000….SORIN OVIDIU VåNTU – Am înțeles-

Potrivit probelor administrate în cauză inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a solicitat inculpatului țURCAN OCTAVIAN să realizeze transferul bancar către infractorul POPA NICOLAE. Prin mijlocirea unor tranzacții, folosind două bănci, inculpatul țURCAN OCTAVIAN a realizat transferul sumei de 50.000 euro în contul de la banca din INDONEZIA, de unde au fost ridicați de de către infractorul POPA NICOLAE. La data de 9.11.2009 infractorul POPA NICOLAE a confirmat primirea sumei de bani, printr-un mesaj de tip sms.

Sub acest aspect, în conformitate cu probele administrate în cauză, a rezultat că transferul bancar s-a realizat către Indonezia într-un cont al unei bănci, ce avea ca acționar și director pe infractorul POPA NICOLAE, prin intermediul unui cont bancar  deschis pe numele unei societății comerciale cu sediul in Nicosia.

Transferul sumei de bani a fost pus în executare de inculpatul țURCAN OCTAVIAN, acesta fiind de altfel cel care, prin intermediul unei societății comerciale din CIPRU al cărei acționar este, controlează alte două societăți comerciale.

  Potrivit documentelor financiar – bancare transmise de autoritățile judiciare cipriote pe calea comisiei rogatorii, referitoare la transferurile realizate de către societatea comercială , a rezultat că la data de 02.11.2009 a fost realizată o dispoziție de plată pentru 50.190 euro reprezentând suma brută care a fost transmisă în Indonezia, într-un cont al societății ce are ca director – acționar și pe infractorul POPA NICOLAE și care are deschis acest cont. La data de 8.07.2010, potrivit comunicării efectuată de către Procurorul General al Republicii Indonezia din 29.09. 2010 în cont se mai găsea suma de 783 USD. Din același document comunicat la data de 30.09.2010 de către procurorul general al Republicii Indonezia, rezultă că în acest cont au fost realizate în total trei transferuri bancare, în perioada februarie – noiembrie 2009,  reprezentând un total de 225.000 euro. Astfel, în acest cont au mai fost realizate anterior alte două transferuri bancare, la data 17.02.2009, transferul realizat pentru suma de 150.000 euro, respectiv la data de 14.07.2009, și transferul realizat pentru suma de 25.000 euro.

 Anterior acestui transfer, la data de 02.10.2009, într-un cont pe numele societății comerciale din Cipru a fost virată suma de 3.000.000 de euro, dintr-un transfer bancar realizat de o altă societatea comercială cu sediul în Nicosia. Persoana împuternicită să opereze asupra contului societății comerciale din care s-a efectuat transferul este martorul LUCA LIVIU, un apropiat al inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU.

Astfel, primul act material infracțional (de favorizare) de ajutor a fost realizat prin transmiterea efectivă a unei tranșe de 50.000 euro, care în luna noiembrie 2009 a intrat în contul bancar al unei societății comerciale deschis în INDONEZIA, la care infractorul POPA NICOLAE este director și de unde acesta a ridicat banii.

Acest act de favorizare a infractorului a fost comis de către inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și țURCAN OCTAVIAN.

     **********

Pentru a  sublinia natura relației dintre inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și țURCAN OCTAVIAN – favorizatori și infractorul POPA NICOLAE – favorizat, dar și împrejurarea că inculpații au avut reprezentarea scopului pentru care au acordat ajutorul bănesc infractorului POPA NICOLAE, sunt relevante discuțiile telefonice purtate pe parcursul lunilor octombrie – noiembrie 2009, mai exact până la momentul la care a avut loc confirmarea că destinatarul a primit banii și i-a folosit în scopul plății serviciilor necesare pentru a nu fi descoperit de autoritățile indoneziene. în acest context, pe parcursul conversațiilor au fost indicate detaliile tranzacției bancare descrise anterior, care se coroborează pe deplin cu documentele bancare și demonstrează dincolo de orice dubiu că transmiterea sumei de bani s-a realizat de către inculpați în scopul ascunderii infractorului pentru a se sustrage executării pedepsei.

         Sunt relevante sub aspectul acestui act material de favorizare a infractorului, discuțiile dintre inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU și infractorul POPA NICOLAE , din același interval de timp octombrie – noiembrie 2009, în care tensiunea dintre cei doi rezultă din suspiciunea pe care o are cel din urmă că nu i-au fost trimiși banii.               

         Astfel, deși inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU îi dădea asigurări infractorului POPA NICOLAE că suma a fost depusă în cont, că circuitul presupune mai multe transferuri pe care trebuie să le facă, totuși cel din urmă pentru că nu intrase în posesia banilor, era îngrijorat, așa încât, dialogul a fost marcat de tensiune. Nu au lipsit suspiciunile din partea infractorului POPA NICOLAE în legătură cu trimiterea banilor de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, manifestate prin întrebările adresate acestuia din urmă, în care i-a cerut în mod direct să-i precizeze data la care a efectuat transferul și contul din care a efectuat acest transfer, pentru că banii nu erau în contul său și avea greutăți legate de anumite plăți pe care trebuia să le facă și pentru care a reușit să mai obțină amânare câteva zile deoarece a invocat motive  familiale.

Totodată, într-una din aceste conversații infractorul POPA NICOLAE îi precizează inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU că are greutăți datorită lipsei banilor, iar dacă nu primește suma ar putea declara tot ceea ce cunoaște. La rândul său inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU îi cere infractorului POPA NICOLAE să nu-i creeze greutăți în plus, apoi solicită explicații inculpatului țURCAN OCTAVIAN cu privire la modul în care a efectuat transferul bancar și care sunt cauzele care au generat întârzierile. Situația s-a detensionat numai în momentul în care infractorul POPA NICOLAE a confirmat atât primirea banilor în contul său bancar, cât și efectuarea plăților pentru serviciile datorită cărora rămânea în libertate, aspecte ce dovedesc dincolo de orice dubiu că ajutorul bănesc dat de cei doi inculpați a slujit scopului sustragerii infractorului de la executarea pedepsei.

Sub aspectul celor descrise, Ñcheia" discuților și importanța acestora pentru descifrarea sensului relației dintre cei implicați sunt relevate de convorbirile telefonice care au avut loc în legătură cu acest act material infracțional și care dovedesc că activitățile desfășurate pentru trimiterea infractorului POPA NICOLAE a sumei de 50.000 euro au avut ca unic scop sustragerea acestuia de la executarea pedepsei.

       Sub acest aspect,din extrasele convorbirilor telefonice rezultă …

– POPA NICOLAE  – când mi-ai trimis  banii pe care zici că mi i-ai trimis? … înțelege că mi-e greu și mie… VåNTU SORIN OVIDIU – Pe care ți i-am trimis, bă, băiatule … Sunt trimiși, am verificat … dragul meu…Distinse Popa Nicolae , știi ceva? Enervează-te! Banii ți i-am trimis, azi-mâine trebuie să sosească …Acesta e circuitul.Cam 10 zile… Sunt bombardat cu cerințe de bani din 7000 de direcții. E o criză uriașă aici … am și alte treburi … nu sunt numai la dispoziția ta … tu îmi dai 5000 de telefoane pe oră … Te-ai tâmpit ? … POPA NICOLAE…ånțelege că mi-e greu și mie  … VåNTU SORIN OVIDIU… Bă sunt de acord că ți-e greu , dar până una alta eu te întrețin… punct. … ști ceva? îți dau cuvântul meu că aș prefera să mă întreți pe mine acolo…Deci nu-mi crea o presiune mai mare decât cele pe care le am

 ( discuții VåNTU-țURCAN în care se solicită explicații lui țURCAN)

        – VåNTU SORIN OVIDIU- …ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit?  țURCAN OCTAVIAN …da am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau mâine. Așa dau din două surse diferite prin două bănci…. VåNTU SORIN OVIDIU… de ce nu i-ai dat odată.. țURCAN OCTAVIAN… pentru că s-au dus din două bănci diferite…. VåNTU SORIN OVIDIU … două bănci diferite la o săptămână diferență? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? Când pleacă? … la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat… S-a întâmplat ceva, ai vreo problemă? … țURCAN OCTAVIAN –  Nu …nu sunt probleme …

          ( SMS la data de 5.11.2009, 6.11.2009 de pe telefonul mobil al inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU care a fost folosit de inculpatul țURCAN OCTAVIAN în discuțiile cu POPA NICOLAE, prin care se verifică circuitul tranzacțiilor – ….S-a verificat la filiala mea si la sediul central. Aici totul e ok dar ei nu au primit nici o notificare pe sistem. Greșeala e la banca din Nicosia si tind sa cred ca e eroare umana nu de sistem. De aici or să încerce să-i contacteze pe cei de acolo. Reverificați și la Nicosia … Numele corect este sau … Banca cipriotă spune ca a fost informată de banca Dvs. ca la nr. de cont indicat denumirea societății este. Până acum așa s-a efectuat de fiecare data. … Mă uit acum la carnetul de cecuri emis de banca mea. Este  . Cont. Aici poate fi problema. Normal este      dar ptr. ca acum vreo 2 ani s-a greșit de acolo si s-a scris  …POPA NICOLAE – Bună! Au ajuns, în sfârșit!  Mulțumesc! Mâine pot rezolva toate problemele aici … Am plătit azi totul. Toată lumea mulțumită… – extrase din convorbirile telefonice și mesajele SMS –

 

    **********

              II.1.2. La data de 11.11.2009, inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a predat făptuitorului POPA VIRGIL (fratele infractorului POPA NICOLAE), prin intermediul inculpatului STOIAN OCTAVIAN, suma de 20.000 euro. Conform probelor administrate în cauză banii urmau să fie predați de către făptuitorul POPA VIRGIL părinților infractorului POPA NICOLAE care, în perioada 6.12.2009 – 7.01.2010 se deplasau în INDONEZIA pentru a-l vizita. în acest scop inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a pus la dipoziție și suma necesară achiziționării biletelor de avion până la un punct de escală, urmând ca spre INDONEZIA biletele să fie cumpărate pe loc. Acestea au fost predate odată cu suma de 20.000 euro făptuitorului POPA VIRGIL și au fost găsite asupra acestuia la percheziția corporală efectuată în data de 3.12.2009.

       Astfel, cel de-al doilea act material infracțional (de favorizare) de ajutor a fost realizat prin transmiterea de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a unei alte tranșe de 20.000 euro și a biletelor de avion în data de 11.11.2009 infractorului POPA NICOLAE. Acestea au fost ridicate de către făptuitorul POPA VIRGIL de la reședința inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU, care le-a predat în acest scop, inculpatului STOIAN ALEXANDRU. Acesta, la rândul său a predat banii și biletele de avion făptuitorului POPA VIRGIL, însă nu au ajuns în posesia efectivă a infractorului POPA NICOLAE, datorită faptului că la data de 3.12.2009 autoritățile judiciare române l-au întrerupt din această activitate, când la percheziția corporală efectuată asupra sa, au identificat bunurile menționate.

         Acest act material de favorizare a fost comis de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, împreună cu făptuitorul POPA VIRGIL și complicitatea inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

         Sunt relevante sub aspectul acestui act material de favorizare, notele și actele de constatare referitoare la comunicațiile înregistrate din a căror analiză rezultă că infractorul POPA NICOLAE a solicitat inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU să asigure părinților săi banii necesari pentru bilete de avion și odată cu deplasarea acestora în INDONEZIA, în perioada sărbătorilor de iarnă, să-i mai trimită o tranșă de bani la fel cu cea anterioară. Cu acel prilej au stabilit ca biletele să fie luate până la un punct de escală, iar pentru destinația finală să fie cumpărate pe loc, opțiunea pentru acest "procedeu" fiind determinată de necesitatea evitării unei situații care putea duce la alertarea autorităților judiciare.

           Din această analiză a rezultat că inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a convenit cu infractorul POPA NICOLAE ca banii să fie predați părinților acestuia prin intermediul făptuitorului POPA VIRGIL. în acest sens, inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU i-a comunicat făptuitorului POPA VIRGIL adresa reședinței sale unde trebuia să se deplaseze pentru a primi de la ofițerul de serviciu plicul cu bani.           De asemenea din procesul verbal de redare imagini a rezultat că la data de 11.11.2009 făptuitorul POPA VIRGIL s-a deplasat  la adresa indicată de inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, a sunat, apoi din interior o persoană de sex masculin i-a deschis poarta, a intrat iar după câteva minute a ieșit și a plecat cu mașina.Potrivit probelor administrate în legătură cu acest act material a rezultat că persoana care a predat plicul făptuitorului POPA VIRGIL este inculpatul STOIAN ALEXANDRU, chiar dacă numele său nu a fost invocat explicit, și chiar dacă inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a individualizat persoana care a intermediat predarea plicului ca  Ñofițerul de serviciu". Astfel, din ansamblul cauzei a rezultat că inculpatul STOIAN ALEXANDRU este Ñpersoana de încredere", escortă pentru inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, care a efectuat o multitudine de activități pentru acesta, în diferite împrejurări, respectiv Ñeste și șoferul său, paza sa de corp, cel care îl însoțește aproape pretitutindeni" (de exemplu unul din motivele pentru care a solicitat ridicarea obligației de a nu intra în legătură cu inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a fost tocmai faptul că lucrează pe mașina acestuia și îl însoțește peste tot, deci măsura procesuală respectivă l-ar fi lăsat fără loc de muncă). în acest sens, deși inculpatul STOIAN ALEXANDRU nu este consemnat în procesul verbal de redare a înregistrării de imagini, acesta este cel care a înmânat banii lui POPA VIRGIL. Această împrejurare rezultă din interpretarea convorbirilor telefonice desfășurate în legătură cu predarea plicului, despre care cei doi inculpați vorbesc la data la care inculpatul STOIAN ALEXANDRU este chemat la Parchet și analizează împreună care ar putea fi motivul citării, împrejurare în care inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU își exprimă părerea că ar putea avea legătură cu întâlnirea dintre POPA VIRGIL și STOIAN ALEXANDRU.

Sub acest aspect ,din extrasele convorbirilor telefonice rezultă…

11.12.2009, la ora 15:12:29,  ALEXANDRU STOIAN  de la un post telefonic  l-a contactat pe SORIN OVIDIU V¬NTU aflat la alt post telefonic:

S.O.V¬NTU: Da, Alex!

ALEXANDRU: Un mandat de aducere la Procuratură! M-au luat acum.

S.O.V¬NTU: Pentru ce?

ALEXANDRU: Nu știu. Mă duce la un domn Iacob. Nici dumnealor nu știu. Mi-au arătat un mandat, s-au legitimat. Domnul procuror Marius Iacob.

S.O.V¬NTU: Ah, e pe dosarul cu … probabil că atunci când te-ai întâlnit cu Virgil Popa, fratele lui Popa. Vor să afle de la tine ce-ați discutat.

ALEXANDRU: Am înțeles!

 Din extrasele convorbirilor telefonice mai rezultă:

–   VåNTU SORIN OVIDIU ….o să chem și pe frate-tu să-i dau și pentru părinții tăi. Gata! …Pa!  SMS trimis de către POPA NICOLAE lui VåNTU SORIN OVIDIU …. Rugăminte mare: rezolvă și cu ai mei urgent și mai trimite-mi măcar o tranșă la fel, curând, ptr. că asta doar îmi acoperă necesitățile de moment … Spune-mi, te rog, când poți să le dai alor mei ptr. bilete ? Mai e numai o lună până când ar trebui să ajungă și trebuie să rezerve locurile, dacă n-o fi deja cam târziu că e sezon de vârf.;VåNTU SORIN OVIDIU are o convorbire cu POPA VIRGIL și îi spune să meargă la adresa de pe strada Paris unde i se va înmâna un plic de către ofițerul de serviciu

 

   **********

       II.1.3. După arestarea condamnatului Popa Nicolae la data de 2.12.2009 de către autoritățile judiciare indoneziene în baza mandatului de urmărire penală internațională în vederea extrădării, inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și STOIAN ALEXANDRU au desfășurat acțiuni de sprijinire a infractorului POPA NICOLAE cu scopul de a îngreuna procedura de extrădare. Ajutorul a cuprins acte de sprijin moral și a urmărit îngreunarea procedurilor legale de extrădare, prin îndrumarea persoanei trimise în acest scop în INDONEZIA de către inculpați asupra metodelor necesare pentru a-l scăpa pe infractor de închisoare și a-l ajuta să rămână în INDONEZIA.

         Acest act material de favorizare a fost comis de către inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și STOIAN ALEXANDRU împreună cu persoana de încredere – intermediarul – rămasă neidentificată (față de care se va dispune disjungerea cauzei).

    Precizări prealabile descrierii celui de-al treilea act material

Din întreg ansamblul probator al cauzei a rezultat că la data de 02.12.2009, autoritățile indoneziene l-au reținut la JAKARTA pe NICOLAE POPA, în temeiul mandatului de urmărire internațională. 

Din informarea întocmită de Inspectoratul General al Poliției Române, la care se află anexată corespondența electronică a autorităților polițienești INTERPOL a rezultat că la data de 2.12.2009 condamnatul POPA NICOLAE a fost arestat la JAKARTA – Republica INDONEZIA

        La aceeași data inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a aflat de la făptuitorul POPA VIRGIL de arestarea lui POPA NICOLAE.

 Sub acest aspect,din extrasele convorbirilor telefonice rezultă…

Iartă-mă, SORINE, că te-am sculat. S-a întâmplat. Se încearcă acolo să se rezolve, să vedem ce se poate face … Să mă duc eu personal? Sau să las lucrurile acolo? …

Sub aspectul acestui act material, potrivit probatoriului administrat în cauză, inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și STOIAN ALEXANDRU au dat ajutor infractorului POPA NICOLAE și după data de 02 decembrie 2009. Ajutorul a vizat identificarea soluțiilor  prin care infractorul POPA NICOLAE să fie eliberat cât mai curând din arestul poliției indoneziene și să continue să se ascundă în această țară gazdă, iar în cazul în care nu se putea obține acest rezultat, să fie create dificultăți, care să facă inutile ori ineficiente demersurile de extrădare4.

Evoluția demersurilor din INDONEZIA, după reținerea infractorului POPA NICOLAE și variantele de îngreunare a extrădării în ROM¬NIA au continuat să fie parte a unor activități comise de către inculpații VåNTU OVIDIU SORIN și STOIAN ALEXANDRU. Interesul și implicarea inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU în continuare în activitățile ilicite de îngreunare a executării pedepsei de către POPA NICOLAE sunt dovedite prin procesele verbale de redare a convorbirilor înregistrate în baza autorizației instanței, din care rezultă că la interval de câteva zile era încunoștiințat de persoana de încredere aflată în INDONEZIA, despre stadiul demersurilor. Pe parcursul acestor convorbiri, intermediarul susținea că a contactat mai multe persoane, oficialități ale statului indonezian, care i-au promis că vor determina punerea în libertate a infractorului POPA NICOLAE, în schimbul unor avantaje materiale pentru indicarea cărora era folosit termenul de Ñcisterne", care urmau să fie trimise într-un cont. Pe parcursul discuțiilor au fost negociate condițiile în care aceste avantaje urmau să fie transmise în INDONEZIA și era indicată necesitatea ca ele să fie disponibile în totalitate înainte ca persoana condamnată să fie pusă în libertate, și nu în mai multe tranșe. De asemenea, din interpretarea ansamblului convorbirilor rezultă că intermediarul cere în mod expres ca aceste împrejurări să fie aduse la cunoștința inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU, care era cel în măsură să decidă asupra acestui aspect.

Sub acest aspect,din extrasele convorbirilor telefonice rezultă… 
-STOIAN ALEXANDRU i-a comunicat inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU demersurile întreprinse în Indonezia, iar în mesajul datat 1.12.2009 i se transmite dorința condamnatului POPA NICOLAE de a vorbi cu acesta ,,te roagă să vorbiți…,,, și discuția din 2.12.2009,, se încearcă acolo să se rezolve – la data de 05.01.2010, la postul telefonic folosit de inculpatul Stoian Alexandru s-a primit un mesaj scris de la un post telefonic (Mobil, Indonezia), cu conținutul ÑCand am plecat am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada"
Folosind sms-uri și convorbiri Ñcifrate" actele de ajutor au fost desfășurate în INDONEZIA în favoarea infractorului POPA NICOLAE, printr-un intermediar, care i-a transmis inculpatului STOIAN ALEXANDRU evoluția și stadiul actelor materiale, iar acestea erau ulterior comunicate inculpatului VåNTU OVIDIU SORIN.
Prin intermediul inculpatului STOIAN ALEXANDRU care era contactat de către persoana trimisă în acest scop, actele materiale au fost concentrate în direcția găsirii Ñunor soluții" prin care infractorul POPA NICOLAE să fie eliberat din arest de către autoritățile indoneziene și să răm‚nă în continuare în această țară gazdă, iar extrădarea în ROM¬NIA să fie c‚t mai mult îngreunată – aceasta era cea mai mare dorință a infractorului POPA NICOLAE, să răm‚nă în INDONEZIA și să scape cu orice preț de riscul de a fi extrădat în ROM¬NIA…., verso: ÑNu există! Să iasă din discuție, să-i iasă din minte chestia asta! Ascultă-mă! El ce nu a rezolvat în 10 ani nu rezolvă cu mine înăuntru! Iar eu nu accept să ajung înăuntru, de-aia am refuzat contactul cu ambasada, de-aia am refuzat contactul cu presa, de-aia am refuzat orice! Dacă este să se rezolve ceva, se rezolvă aici și am posibilitatea prin tot ce s-a construit să rezolv, să fiu safe aici!"

III. åNCADRAREA JURIDICă A FAPTELOR (ACTELOR MATERIALE INFRACțIONALE)

         Infracțiunea de favorizarea infractorului este fapta penală care împiedică înfăptuirea justiției, obiectul generic al acestei infracțiuni fiind relațiile sociale care asigură înfăptuirea justiției, iar obiectul special, relațiile sociale care asigură respectul și autoritatea hotăr‚rilor judecătorești prin care s-au recunoscut drepturi și interese legale ale unor persoane fizice ori juridice. Subiectul pasiv principal al acestei infracțiuni este statul, consumarea are loc instantaeu, iar urmarea socialmente periculoasă constă în crearea unei stări de pericol pentru normala desfășurare a activității de înfăptuire a justiției, fiind suficient să existe pericolul de îngreunare sau zădărnicire a executării pedepsei.
Legiuitorul a considerat necesar să incrimineze actele de favorizare a infractorului, deoarece societatea este interesată major ca cei condamnați la pedepse privative de libertate să execute efectiv pedepsele5.

 III.1. Faptele inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU const‚nd în trei acte materiale de ajutor comise în perioada octombrie 2009 -ianuarie 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale, const‚nd în transmiterea din totalul sumei de 200.000 euro  a două tranșe de 50.000 euro, respectiv 20.000 euro și în acțiuni de sprijin moral pentru a îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care a fost condamnat infractorul POPA NICOLAE, prin hotăr‚re judecătorească definitivă și executorie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea infractorului în formă continuată prevăzută de dispozițiile art.264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) cu referire la dispozițiile art.42 din Codul penal.

        III.2. Fapta inculpatului țURCAN OCTAVIAN const‚nd în ajutorul dat încep‚nd cu luna octombrie 2009 prin transmiterea sumei de 50.000 euro pentru a îngreuna executarea pedepsei de 15 ani închisoare la care a fost condamnat infractorul POPA NICOLAE, prin hotăr‚re judecătorească definitivă și executorie, întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii de favorizarea infractorului prevăzută de dispozițiile art.264 din Codul penal.

        III.3. Faptele inculpatului STOIAN ALEXANDRU const‚nd în două acte materiale de ajutor comise în perioada noiembrie 2009 și decembrie 2009 – ianuarie 2010, în baza aceleiași rezoluții infracționale const‚nd în ajutorul dat inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU și făptuitorului POPA VIRGIL prin înlesnirea transmiterii sumei de 20.000 euro care urma să parvină infractorului POPA NICOLAE sau prin demersuri efectuate în scopul sustragerii infractorului de la raportul juridic de executare a pedepsei, întrunesc elementele constitutive ale complicității la infracțiunea de favorizarea infractorului în formă continuată prevăzută de dispozițiile art.26 raportat la  art.264 din Codul penal, cu aplicarea dispozițiilor art.41 alin.(2) cu referire la dispozițiile art.42 din Codul penal.
   
III.4. Referitor la făptuitorul POPA VIRGIL, fratele lui POPA NICOLAE, fapta acestuia de a primi suma de 20.000 euro de la inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU în scopul de a fi transmisă infractorului, acesta nu se pedepsește potrivit dispozițiilor art.264 alin.(3) din Codul penal, raportat la dispozițiile art.149 din Codul penal, iar această circumstanță personală nu se răsfr‚nge asupra celorlalți participanți, conform dispozițiilor art.28 alin.(1) din Codul penal.

**********

Infracțiunile din prezenta cauză au fost comise în diferite forme de participație și s-au compus din mai multe acte de ajutor, ca elemente materiale al laturii obiective a infracțiunii, iar în situația inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU sunt absorbite în autorat.
          Destinația obiectivă a actelor materiale infracționale a urmărit un singur rezultat, caracterizat de un singur raport de cauzalitate și anume ajutarea infractorului POPA NICOLAE să se sustragă de la executarea pedepsei.
        
             Situația premisă și anume existența infracțiunii precedente care condiționează existența infracțiunii de favorizarea infractorului ca infracțiune subsecventă este îndeplinită, dovada în acest sens fiind Sentința Penală nr. 423/20.03.2007 a Tribunalului București, pronunțată în dosar nr.24632/3/2006, rămasă definitivă prin Decizia Penală nr. 2098/2009 a înaltei Curți de Casației și Justiție, prin care POPA NICOLAE a fost condamnat la 15 ani închisoare cu executare pentru săv‚rșirea infracțiunilor de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave prev. de art.215 alin.(1),(2),(3) și (5) din Codul penal, delapidare cu consecințe deosebit de grave prev. de art.2151 alin.(1),(2) din Codul penal și complicitate la fals în înscrisuri sub semnătură privată prev. de art.26 din Codul penal rap. la art.290 din Codul penal.
             Sub aspectul laturii obiective actele infracționale desfășurate în perioada octombrie 2009 – ianuarie 2010 s-au realizat at‚t prin acțiuni finalizate, c‚nd ajutorul a fost concret, banii au fost trimiși și au contribuit efectiv la ascunderea infractorului, deci la ajutarea sa în sensul legii c‚t și sub forma unor demersuri lipsite de rezultat, dar pedepsibile, atunci c‚nd – favorizatorii – nu au putut găsi acele soluții de trimitere în siguranță a altor tranșe de bani necesare – favorizatului – sau nu au reușit să găsească soluțiile consistente, apte să st‚njenească procedura de extrădare a condamnatului POPA NICOLAE. Aceaste acte materiale au fost influențate de împrejurări independente de voința inculpaților – a se vedea exemplu în luna decembrie 2009 c‚nd au căutat noi modalități de transmitere a banilor și noi metode de îngreunare a procedurii de extrădare, după ce s-au demarat cercetările în cauză. 
ån doctrina juridică s-a arătat în mod constant că există elementele constitutive ale infracțiunii și în situația în care ajutorul dat avea aptitudinea să producă rezultatul zădărnicirii, îngreunării executării pedepsei, dar din motive independente de voința celor care acordă ajutorul ilicit nu a condus la o reală împiedicare a justiției într-o cauză, pentru existența infracțiunii fiind suficient să existe pericolul de realizare a vreuneia dintre aceste rezulate6.
            împrejurarea că demersurile inculpaților aveau aptitudinea să îngreuneze sau să zădărnicească executarea pedepsei și să conducă la favorizarea infractorului rezultă din analiza activității infracționale descrise în situația de fapt.
Astfel, punerea la dispoziție a unor sume semnificative de bani permitea persoanei condamnate să își asigure întreținerea, pentru a nu fi nevoit să revină în Rom‚nia. Totodată, așa cum rezultă din afirmațiile infractorului POPA NICOLAE, o parte din această sumă era destinată unei terțe persoane, posibil un oficial indonezian, la care se referă cu termenul Ñgeneralul", care îi putea asigura protecția.
ånm‚narea unei sume importante de bani părinților persoanei condamnate și procurarea biletelor de avion pentru deplasarea în Indonezia reprezintă o altă modalitatea prin care s-a urmărit ca persoana condamnată să nu fie nevoită să revină în Rom‚nia pentru a-și revedea familia, în condițiile în care tatăl infractorului POPA NICOLAE era bolnav, și constituia un ajutor efectiv în demersul de a evita executarea pedepsei.
Pe de altă parte, încercarea de perturbare a procedurilor derulate în țara gazdă, la nivelul autorităților competente cu soluționarea cererii de extrădare, în scopul de a determina punerea în libertate a lui POPA NICOLAE și respingerea sau înt‚rzierea soluționării cererii, prin trimiterea unei persoane în acest scop și punerea la dispoziție a mijloacelor materiale necesare, avea aptitudinea de a produce rezultatul urmărit.
Actele materiale ale infracțiunii de favorizare, după data de 2 decembrie 2009 au fost săv‚rșite sub  forma unuiÇ ajutor mediat, indirect, prin asigurarea posibilității unei persoane să plece în INDONEZIA pentru a-l asista pe infractor și prin acțiuni de perturbare a procedurilor derulate în țara gazdă, la nivelul autorităților competente cu soluționarea cererii de extrădare în ROM¬NIA, în scopul de a determina înt‚rzieri, complicații în intervalul de timp p‚nă la soluționarea cererii de extrădare 7.

Sub aspectul laturii subiective, intenția de a favoriza un infractor trebuie să fie spontană, fără o înțelegere prestabilită sau concomitentă infracțiunii favorizate iar simplul sprijin dat infractorului pentru a se sustrage răspunderii penale este suficient, nefiind inclus vreun motiv sau scop special.
Intenția inculpaților în comiterea faptelor penale de favorizarea infractorului – în diferitele forme de participare – este dovedită, deoarece condamnarea definitivă a infractorului POPA NICOLAE  la pedeapsa închisorii de 15 ani a fost notorie, fiind prezentată în spațiul public și în plus inculpații au precizat că au aflat din presă de condamnarea infractorului POPA NICOLAE. Pe de altă parte era de notorietate că acesta s-a sustras și urmăririi penale și judecății, presa reflect‚nd în ample articole că este unul din cei mai urmăriți infractori infractori pe plan internațional. Așa fiind, favorizatorii nu pot invoca necunoașterea împrejurării că au dat ajutor unui infractor condamnat definitiv și executoriu.
 în cazul inculpaților VåNTU SORIN OVIDIU, țURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU dovada faptelor comise sub forma a trei acte materiale în diverite forme de participație rezultă din mijloacele de probă administrate în cauză.  Modalitatea în care au pus în aplicare rezoluția infracțională, prelungită în timp și demersurile de identificare a soluțiilor de trimitere a tranșelor necesare întregirii cuantumului de 200.000 euro, confirmă  ajutorul efectiv acordat, ce avea aptitudinea de a-i sluji pentru a se sustrage de la executarea pedepsei infractorului POPA NICOLAE. Ajutorul dat infractorului POPA NICOLAE, prin mai multe acte materiale, inclusiv cele care vizau creearea de dificultăți în procedura de extrădare sau cele care puteau face inutile demersurile autorităților rom‚ne pentru extrădarea condamnatului în ROM¬NIA reprezintă conținutul infracțiunii de favorizare a infractorului în formă continuată.  Aceste acte materiale infracționale au semnificația creării unei stări de pericol pentru înfăptuirea justiției penale.

Pericolul social al faptelor de favorizarea infractorului este unul deosebit de ridicat, deoarece ajutorarea infractorilor să se sustragă de la executarea pedepsei periclitează grav realizarea actului de justiție și întreaga ordine de drept. Orice demers, indiferent că este concretizat în sprijin cu bani sau nu, orice act, al oricui, în sens contrar este extrem de grav și creează premisele unei aparențe de justiție.
La aprecierea gradului concret de pericol social al faptei reținute în sarcina inculpaților trebuie avută în vedere și gravitatea faptei pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE, reflectată în cuantumul pedepsei ce i-a fost aplicată și în numărul persoanelor prejudiciate prin aceste fapte.
Totodată, trebuie avut în vedere că prin activitatea sa inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a urmărit și să evite posibilitatea de a fi implicat în faptele pentru care a fost condamnat POPA NICOLAE, așa cum rezultă din convorbirile în care acesta afirmă că ar putea declara tot ce știe în situația în care nu ar primi sumele solicitate.
Prin raportare la obiectul special al ocrotirii judiciare, respectul și autoritatea unei hotăr‚ri judecătorești presupun abținerea de la orice faptă care ar afecta aceste relații sociale, circumstanța personală a Ñprieteniei" invocată de inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU – care precizează că pentru el POPA NICOLAE este un prieten, nu un infractor, așa cum este caracterizat de autoritățile judiciare – nu constituie o cauză de nepedepsire.
Faptele inculpaților au lezat nu numai valorile sociale referitoare la înfăptuirea justiției, ci și șansa zecilor de mii de oameni, victime ale infractorului, de a avea un drept real la justiție, drept care este complet și efectiv, prin executarea hotăr‚rii judecătorești, at‚t sub aspectul laturii penale c‚t și sub aspectul recuperării prejudiciului de la cel vinovat, întruc‚t numai acesta este un act de justiție eficace.
Atitudinea inculpaților de sfidare a autorității justiției, a autorității de lucru judecat a unei hotăr‚ri judecătorești ca cea de condamnare a infractorului POPA NICOLAE, a continuat inclusiv după începerea urmăririi penale și luarea unor măsuri preventive limitative de libertate împotriva lor, c‚nd au continuat săv‚rșirea infracțiunii de favorizare a infractorului.
 Acest potențial socialmente periculos al faptelor comise de inculpați a determinat prejudicierea gravă a relaților sociale privitoare la înfăptuirea justiției, lezarea activității organelor competente cu măsurile pentru executarea pedepsei și prejudicierea victimelor pentru care justiția penală a fost st‚njenită în cursul său firesc.

IV.   MIJLOACE DE PROBă

Săv‚rșirea faptelor în modalitatea descrisă rezultă din analiza discuțiilor telefonice purtate de inculpați, interceptate în baza autorizațiilor emise de înalta Curte de Casație și Justiție și de Tribunalul București, care relevă în mod consistent forma de vinovăție cu care au acționat inculpații și atitudinea acestora în raport cu fapta comisă precum și actele de autotizare Ordonanțele de delegare pentru efectuarea transcrierilor convorbirilor interceptate

* 09.10.2009, la ora 12:12:27, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează pe POPA NICOLAE, la un număr de apel (Indonezia).- Așadar nu infractorul insistă pentru a discută, ci decizia aparține inculpatului care-l sună pe infractor – n.n.
Popa Nicolae  : – Alo?
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Salut.
Popa Nicolae : – Salut.
Sorin Ovidiu V‚ntu:- Scuză-mă tati… Sunt locuri, ți-am spus, de unde nu  pot vorbi din diverse considerente.

Popa Nicolae:- Păi, na, mă… cu ăsta… acum ajungem la partea cu banii. Generalul…, ai mei…
Sorin Ovidiu V‚ntu  :- Da. Deci ai tăi, c‚nd vrei să vină?
Popa Nicolae:- Aș fi vrut să ajungă la mine înainte de 12 decembrie, c‚nd e ziua lu' taică-miu și face 80 de ani.
Sorin Ovidiu V‚ntu :- S-a făcut. Mă ocup. Mai departe.
Popa Nicolae:- Cu generalul… dă semne, e… ți-am zis, el nu…
Sorin Ovidiu V‚ntu  :- Da măi, trebuia să-mi dai… Băi bătr‚ne, trebuia să-mi dai niște scoruri. Zi…
Popa Nicolae:- ți-am zis, la el, ce trebuie acuma… trebuie 43 000.
Sorin Ovidiu V‚ntu :- Am înțeles. ți-ai fixat care e suma lunară, după aia, de care ai nevoie?
Popa Nicolae:- O… suma anuală, Sorin… m-am g‚ndit că un 200 000 ar acoperi inclusiv generalul, salariul lui lunar… anual.
Sorin Ovidiu V‚ntu :- Te referi la suma anuală, da?
Popa Nicolae:- Da, da, da.
Sorin Ovidiu V‚ntu :- S-a făcut. Deal.
Popa Nicolae:- Preferabil de primit întodeauna cam în perioada asta, ca să fie și înainte de sărbători, să nu stau de sărbători să aștept.
Sorin Ovidiu V‚ntu:- Bine, s-a făcut.

* 20.10.2009, la ora 17:18:24, SORIN OVIDIU VANTU primește de la POPA NICOLAE – număr de apel  (Indonezia), un mesaj SMS: ÑBună! Daca poți, sună-mă, te rog. Oricum, lucrurile sunt destul de presante. Azi e 20 oct. și am fost întrebat ce se înt‚mplă. Am motivat înt‚rzierea invoc‚nd probleme de familie. Sper să țină."

* 30.10.2009, la ora 12:29:24, SORIN OVIDIU VANTU îl contactează pe POPA NICOLAE – număr de apel  (Indonezia).
Popa Nicolae:- Da?
Sorin Ovidiu V‚ntu:- Salut, bătr‚ne! Mă auzi?

Sorin Ovidiu V‚ntu:- Măi, asta e. ăsta e circuitul. Cam 10 zile, după cum bine știi, fac pe circuit. întotdeauna așa a fost.
Popa Nicolae:- Au venit și de pe o zi pe alta, c‚teodată. Mă rog, asta e… Asta vroiam, să  fii sigur că a făcut-o.
 Sorin Ovidiu V‚ntu:- Da, mami. Stai puțin, nu știu c‚nd îți ajung ție, efectiv de la ultimul virament. Dar eu ca să ți-i trimit, tati, fac mai multe transferuri, nu fac… înțelegi tu? și de aceea zic, circuitul face 10 zile. Dar ți-am mai spus și acum vreo doi ani că ăsta e circuitul.
….
Sorin Ovidiu V‚ntu:- Gata, ho… Să mă caute VIRGIL. Dar problema este, ești sigur că VIRGIL nu va cheltui banii?
Popa Nicolae:- Sunt sigur. Am vorbit cu el…
Sorin Ovidiu V‚ntu:- N-am nici o încredere în omul ăla, asta e toată treaba.
Popa Nicolae:- Nici eu nu am. Nici eu nu am, și de aia am vorbit cu el, nu numai o dată, și i-am spus așa: "Băi, g‚ndește-te, să nu te pună dracu' să pui banii, să zici că-i pui pentru o zi, sau pentru o oră, că nu știu ce scoți, pentru că este ultima ocazie c‚nd eu pot să-i văd pe babaci. Să nu te pună dracu'". Zice: "Nu. îți jur pe sufletul copilului meu, și pe mine, îți jur pe mine că nu fac nimic…".
Sorin Ovidiu V‚ntu:- Bine, să mă caute… Alo?

* 03.11.2009, la ora 12:17:26, Sorin Ovidiu V‚ntu primește de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). Ñåmi pare rău că fac asta. O să te sun la fiecare 15 min ptr că trebuie să vorbim. Te rog să lași nervii deoparte și să mă asculți. Doar at‚t!".
* 03.11.2009, la ora 12:30:45, Sorin Ovidiu Våntu este contactat prin intermediul unui terminal de telefonie mobilă de către POPA NICOLAE
Sorin Ovidiu V‚ntu: – ți-am spus că te sun eu, tati, sunt în niște discuții.              Cum termin, cum te sun. M-ai auzit?

* 03.11.2009, la ora 14:13:49, Sorin Ovidiu V‚ntu îl contactează pe POPA NICOLAE, la numărul de apel  (Indonezia).

Popa Nicolae: – Alo, da! Stai un pic. Dormeam. Lasă-mă să-mi revin un  pic. Ok! Sorin Ovidiu V‚ntu, întrebare: c‚nd mi-ai trimis banii pe care zici că mi i-ai trimis?
Sorin Ovidiu V‚ntu : – Nu pe care zic. Pe care ți i-am trimis, bă, băiatule. Deci azi, m‚ine, conform calendarului, trebuie să-i ai în cont.
Popa Nicolae : – N-au ajuns și…
Sorin Ovidiu V‚ntu:- Asta este. Sunt trimiși, am verificat, cel t‚rziu m‚ine, dacă nu cumva chiar și astăzi trebuie să-i ai în cont.
Popa Nicolae: – De ce te simt că ești supărat pe mine?!

Sorin Ovidiu V‚ntu : – Ei! Distinse Popa Nicolae , știi ceva? Enervează-te! Banii ți i-am trimis, azi-m‚ine trebuie să sosească. Punct.
Popa Nicolae: – Auzi?
Sorin Ovidiu V‚ntu : – Te rog!
Popa Nicolae: – C‚nd mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să r‚d.
Sorin Ovidiu V‚ntu : – Poftim?
Popa Nicolae: – Eu te iubesc, mă. C‚nd mi-ai zis distinse Popa Nicolae, m-ai făcut să r‚d. Sorin Ovidiu V‚ntu, te iubesc, tu nu știi c‚t de mult te iubesc eu pe tine. Ești așa de t‚mpit și de… Ce dracului! Hai, mă…
Sorin Ovidiu V‚ntu : – Deci am grijă. și ceea ce spun că fac, aia și fac.

Sorin Ovidiu V‚ntu: – Am un milion… Am și alte treburi, ți i-am trimis, bagă la cap să-ți vină. O să chem și pe frate-tu să-i dau și pentru părinții tăi. Gata! Nu mă mai f… la cap. Pa!
Popa Nicolae: – Bine, mă, nu te mai f… la cap. Te pup!
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Pa!

* 04.11.2009, la ora 12:27:35, Sorin Ovidiu V‚ntu primește de la POPA NICOLAE, de la numărul de apel (Indonezia), un mesaj SMS. ÑSalut! N-a ajuns nimic la mine. Nici nu mai dau telefon la bancă, pentru că mi-e rușine. înțeleg că nu te-ai văzut cu dobitocu' de frati-miu. Nu mi-e de el, mi-e de ai mei, că-s bătr‚ni și nu merită chestii d'astea. Ok. Cam at‚t."

* 04.11.2009, la ora 18:31:35, Sorin Ovidiu V‚ntu este contactat de către Octavian țurcan, de la numărul de apel  (Malta).
Octavian țurcan:- Da, SORIN.
Sorin Ovidiu V‚ntu: – ăia 700.000 pe care ți-am spus să-i plătești, i-ai plătit?
Octavian țurcan:  – Am plătit 400 și 300 trebuie să plece azi sau m‚ine. Așa dau, din două surse diferite prin două bănci.
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Dar de ce nu i-ai dat odată, că erau bani de salarii, trebuiau plătiți în aceeași zi,  trimiși în aceeași zi.
Octavian țurcan:  – Pentru că s-au dus din două bănci diferite. Noi avem…
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Păi stai, din două bănci diferite la o săptăm‚nă diferență, dragul meu? Asta-i o glumă probabil, nu? O folosim către alții, n-o folosim între noi? C‚nd pleacă?
Octavian țurcan: – M‚ine pleacă.
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Te salut!

* 04.11.2009, la ora 19:46:58, Sorin Ovidiu V‚ntu este contactat de către Octavian țurcan, de la numărul de apel  (Malta).
Octavian țurcan:  – Anul trecut în noiembrie-decembrie, s-a finanțat cu 2.700.000, în 2009 s-a finanțat cu 12.875.000, per total fac 15.575.000.
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Bine, tati. Deci… Ce voiam să te mai întreb. Mă, tu m‚ine vii… Of, cum dracu facem… că-i în telefonul ăsta și nu știu să-l scot din telefon numărul băiatului.
Octavian Turcan: – Eu m‚ine la ora 10 sunt în Otopeni și vin direct la tine.                 
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Păi m‚ine mă duc la CHIșINăU și vreau să plec la 8 dimineață de aici. Dar fac o altă chestie. îți dau… Băi, Octav, ceva nu mi se înv‚rte rotund și te-aș ruga să fii onest cu mine. Banii la REALITATEA nu i-ai trimis la timp, la ăsta n-au ajuns banii că e contul greșit cu toate că în contul ăla am virat… S-a înt‚mplat ceva, ai vreo problemă?
Octavian țurcan:   – Nu. Cu m‚na pe inimă îți spun că nu s-a înt‚mplat, banii stau în cont…
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Deci nu sunt probleme.
Octavian țurcan: – Nu sunt probleme.
Sorin Ovidiu V‚ntu: – Pe care eu să nu le cunosc.
Octavian țurcan: – Deci nu sunt probleme pe care tu să nu le cunoști. Ai cuv‚ntul meu.

* 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă țURCAN OCTAVIAN a realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE, la numărul de apel  (Indonezia) :  Buna dimineața ! Te rog frumos spune-i tu cui a facut plata să-mi pună pe fax ordinul, dacă se poate, ca să încerc de aici să văd care e motivul înt‚rzierii. Nr de fax e   . Merci." Banca a scris că sunt schimbări fie in numele societății, fie in nr contului. S-a schimbat ceva?" ÑNu Sorin. Totul e la fel. Poate că a scris el numele societății prescurtat și trebuie scris complet. Uf ! Deci ți s-au întors. Asta complică al naibii totul." ÑPe ce adresa de e-mail sa trimit scrisoarea bancii? Sau mai bine fax?" ÑMai bine fax pe nr pe care ti l-am dat." ÑOk, in 30-40min". ÑBine. Merci. Te țin la curent. Sper să pot rezolva ceva aici, că arde. Pa".   ÑBuna ziua. Acum am trimis faxul pe nr indicat de Dvs. Am folosit datele vechi la transfer."  ÑOk, multumesc. O să incerc m‚ine să vad ce s-a înt‚mplat pentru că datele nu s-au schimbat."  ÑSpune-ti, va rog, ati primit faxul?" ÑA ajuns ok, dar eu am sa-l vad mai tarziu. Cam in 30 min am sa verific datele daca sunt corecte si dau sms dupa aceea." ÑVa multumesc mult." ÑToate datele sunt corecte. Nu inteleg unde e incurcatura. O sa vad maine la banca mea ce se intampla si va tin la curent." ÑAstept. Puteti sa ma contactati de la 6 dimineata ora Romaniei."  ÑOk"

* 05.11.2009, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă țURCAN OCTAVIAN a realizat un schimb de mesaje, cu numitul POPA NICOLAE, la numărul de apel  (Indonezia). Din conținutul mesajelor SMS transmise, rezultă că suma a fost virată către  o societate comercială, înt‚rzierea dator‚ndu-se unei greșeli de completare a ordinului în cauză, deși Ñp‚nă acum așa s-a efectuat de fiecare dată."

* 06.11.2009, la ora 06:42:15, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS) ÑS-a verificat la filiala mea si la sediul central. Aici totul e ok dar ei nu au primit nici o notificare pe sistem. Greșeala e la banca din Nicosia si tind sa cred ca e eroare umana nu de sistem. De aici or sa încerce sa-i contacteze pe cei de acolo. Reverificați si la Nicosia."

* 06.11.2009, la ora 06:46:57, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑOk, avem confirmarea Dvs. Vorbesc si la banca din Nicosia si revin."

* 06.11.2009, la ora 06:53:14, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑInca un lucru. Il rog pe S sa se vada cu fratele meu. Si acolo timpul a devenit foarte presant. Multumesc."

* 06.11.2009, la ora 06:54:06, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS).  ÑAm sa transmit."

* 06.11.2009, la ora 08:54:47, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑNumele corect este     sau   ?"

* 06.11.2009, la ora 08:57:12, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). (cu M nu cu N ! )

* 06.11.2009, la ora 09:07:05, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑBanca cipriota spune ca a fost informata de banca Dvs ca la nr de cont indicat denumirea societatii este  cu M. Pana acum asa s-a efectuat de fiecare data). Dar nr de cont este corect?"

* 06.11.2009, la ora 09:15:31, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑMa uit acum la carnetul de cecuri emis de banca mea. Este Cont: . Aici poate fi problema. Normal este   dar ptr ca acum vreo 2 ani s-a gresit de acolo si s-a scris   , au modificat ei in sistem ca sa ma ajute si n-au mai modificat la loc modificarea. Ok, deci acum e cu   nu cu   ."

* 06.11.2009, la ora 09:21:09, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑSi ' ' la sfarsit. Oricum, am sa rog banca sa modifice numele beneficiarului. Dvs sunteti de acord?"

* 06.11.2009, la ora 09:24:16, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑOrice, numai sa ajunga banii! Arde! Dar,mai bine vorbesc la banca mea din nou ca sa fim siguri de denumirea din sistem aici,ok ? Max. 15 min."

* 06.11.2009, la ora 09:25:16, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑE cel mai bine. Astept ok Dvs."

* 06.11.2009, la ora 09:30:47, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑAm verificat. E asa:  . Aici nu au revenit asupra modificarii facute din cauza greșelii de acolo de acum 2 ani. De aici confuzia. Acum trimite asa dar pentru urmatoarele transe am sa ma asigur ca denumirea firmei mele revine la normal ca sa nu mai fie probleme."

* 06.11.2009, la ora 09:55:19, se transmite, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑAm vorbit cu banca, sper sa am confirmarea in curand. Va contactez imediat."

* 06.11.2009, la ora 10:01:09, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă se primește, de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑOk, multumesc."

* 09.11.2009, Sorin Ovidiu V‚ntu recepționează, prin intermediul terminalului de telefonie mobilă de la numitul POPA NICOLAE, de la numărul de apel  (Indonezia), un mesaj de confirmare a primirii sumei.

* 10.11.2009, la ora 11:50:31, prin mesaj SMS, POPA NICOLAE solicită lui Sorin Ovidiu V‚ntu să transmită și părinților săi banii pentru biletele de excursie, după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este  ÑBuna! Au ajuns,in sfarsit! Multumesc! Maine pot rezolva toate problemele aici. Rugaminte mare : rezolva si cu ai mei urgent și mai trimite-mi macar o transa la fel, curand,ptr ca asta doar imi acopera necesitatile de moment. Te pup,pa !"

* 10.11.2009, la ora 11:50:31, Sorin Ovidiu V‚ntu primește  de la numărul de apel  (Indonezia) un mesaj scris (SMS). ÑBuna ! Am platit azi totul. Toata lumea multumita. Spune-mi,te rog,cand poti sa le dai alor mei ptr bilete ? Mai e numai 1 luna pana cand ar trebui sa ajunga si trebuie sa rezerve locurile, dacă n-o fi deja cam tarziu ca e sezon de varf."

* 11.11.2009, la ora 14:21:11, Sorin Odiviu V‚ntu îi comunică lui POPA VIRGIL să meargă la reședința sa situată pe strada , de unde trebuie să ia un plic. La ora 19:00, POPA VIRGIL a cobor‚t din autoturismul  și a mers p‚nă la imobilul situat pe strada, a sunat la interfon vorbind cu cineva din interior, a așteptat în fața imobilului circa un minut, după care din interior, STOIAN ALEXANDRU a deschis invit‚ndu-l pe cel în cauză în curte. După aproximativ 2 minute, POPA VIRGIL a plecat de la imobilul respectiv, s-a deplasat la autoturism, a staționat în acesta circa 2 minute privind la ceva, după care a plecat. Ulterior, Sorin Ovidiu V‚ntu primește, prin intermediul numărului de apel, de la terminalul de telefonie mobilă și numărul de apel, un mesaj scris (SMS) de la Popa Virgil. ÑRecepționat. Multumesc frumos."

* 13.11.2009, POPA NICOLAE o contactează pe numita C.A., în cadrul discuției, rezultă că Sorin Ovidiu V‚ntu i-a transmis lui POPA NICOLAE suma de 44 500 euro, deși respectivul solicitase 43 000 USD, precum și faptul că Sorin Ovidiu V‚ntu i-a dat fratelui său, POPA VIRGIL, suma necesară deplasării unor membrii ai familiei sale în Indonezia.
C.A:- Alo?
Popa Nicolae:- Alo?
C.A:- Alo?

Popa Nicolae:- Are. ți-am zis, ieri a rezolvat. A rezolvat mai mult dec‚t zisesem eu. Cred că din greșeală. Eu i-am zis că am nevoie de 43.000 de dolari și el a dat 44.500 de euro.
C.A.:- A greșit, îți spun eu.
Popa Nicolae:- Asta spun și eu. A greșit. E complicat să g‚ndești de la dolar la euro și la asta…complicații mari. A rezolvat. A rezolvat la maniera că l-a sunat pe frate-meu acum două zile și i-a zis… L-a sunat el, după ce i-am dat eu vreo 25 de sms-uri și l-am sunat de nu mai știu c‚te ori și nu mi-a răspuns. P‚nă c‚nd m-a… m-a… Nu pot să-ți spun cum m-a făcut. și i-am dat sms și i-am zis : Bă… I-am zis așa: Bă, o fi ce-o fi între noi, dar ăștia ai mei, bătr‚ni cum sunt, chiar nu merită lucrul ăsta. Chiar nu merită. și a rezolvat-o. L-a sunat și i-a zis : VIRGILUș, auzi, mă cum i-a zis, mă… VIRGILUș, dragul meu, înt‚lnește-te cu p… mea, nu știu cine, astă seară la 8 jumătate, acolo și îți dă bani…

* 01.12.2009 POPA VIRGIL îi transmite lui SORIN OVIDIU V¬NTU, la postul  de  telefonie un mesaj telefonic tip SMS în cadrul Bună dimineața Sorin. Te roagă frumos: e nevoie să vorbiți. Mulțumesc mult! POPA VIRGIL.

* 01.12.2009, POPA VIRGIL îi transmite lui SORIN OVIDIU V¬NTU, un mesaj telefonic tip SMS: Se înt‚mplă ceva grav acolo. Vreau să te văd acum. POPA VIRGIL.

* 01.12.2009, POPA VIRGIL îl contactează pe SORIN OVIDIU
S. O. VåNTU:- Da?
POPA VIRGIL: – Am ceva noutăți. Adică s-a lămurit treaba, ce e și cum. știi?
S. O. VåNTU:- S-a rezolvat?
POPA VIRGIL:- Nu s-a rezolvat, deocamdată este în stand by, s-au asigurat că este acolo și îi știu mișcările, și cam at‚t deocamdată. Dar, e cu conexiuni de lungă distanță.
S. O. VåNTU :- Păi, știu. Problema este, se poate rezolva? Face ce i-am spus eu?

S. O. VåNTU   :- Insistă pe ce am spus eu. Să facă ce am spus eu.

* 02.12.2009 POPA VIRGIL îl contactează pe SORIN OVIDIU V¬NTU. în cadrul discuției, deoarece la telefon îi răspunde o anume femeie, POPA VIRGIL precizează că ar fi dorit să discute cu SORIN OVIDIU V¬NTU și o roagă pe interlocutoare  să-i transmită respectivului că l-a sunat și că Ñs-a  înt‚mplat", după cum rezultă din nota de redare anexată al cărei cuprins este ÑLa telefon răspunde  o femeie, iar POPA VIRGIL spune :"Bună dimineața. Mă iertați, aș fi vrut să schimb o vorbă cu SORIN. Spuneți-i că l-a sunat VIRGIL POPA și că s-a înt‚mplat. At‚t îi spuneți".

* 02.12.2009, POPA VIRGIL, este contactat de SORIN OVIDIU V¬NTU
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Salut!
POPA VIRGIL: – Iartă-mă, SORINE, că te-am sculat. S-a înt‚mplat.  Se încearcă acolo să se rezolve, să vedem ce se poate face.
SORIN OVIDIU V¬NTU: – De ce n-a făcut ce am zis eu?
POPA VIRGIL: – De cretin ce e. O să… nu știu… vin dimineață să    încercăm să ne facem o strategie, poate mă duc eu încolo.
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Deci n-am ce strategie să fac eu de aici.
POPA VIRGIL: – Deci nu există nimic, nu?
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Poftim?
POPA VIRGIL: – Să mă duc eu personal? Sau să las lucrurile acolo?
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Hai că ne vedem c‚nd ne trezim.
POPA VIRGIL: – Ok. Salut!

* 02.12.2009, POPA VIRGIL este contactat de SORIN OVIDIU V¬NTU
* POPA VIRGIL:- Servus!
SORIN OVIDIU V¬NTU:- Ura!
POPA VIRGIL: – E un pic mai bine treaba, dar aș vrea să ne vedem să vorbim.

SORIN OVIDIU V¬NTU: Poate aștepta p‚nă luni?
POPA VIRGIL: – Nu p‚nă luni că știi cum e treaba. Eu aș prefera în seara asta c‚t de t‚rziu sau m‚ine pe zi.
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Nu pot, am treabă și eu de nu mă văd, adică înțeleg că…
POPA VIRGIL: – Tu știi că eu stau doar un minut, ți-am zis două vorbe și m-am cărat, deci nu…
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Tu unde ești acuma?
POPA VIRGIL: – Sunt la muncă.
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Unde?
POPA VIRGIL: – La Casa presei.
SORIN OVIDIU V¬NTU: – Vino pe Paris și așteaptă-mă în fața porții.

*  03.12.2009, la ora 18:13:56,  SORIN OVIDIU VåNTU l-a contactat pe  VIRGIL POPA.
V¬NTU: Alo! Salut!
POPA: Sunt acolo. Aștept să vină avocatul.
V¬NTU: Aoleu! Te-ai dus p‚nă la urmă?
POPA: Păi, eram însoțit!
V¬NTU: Da. Am înțeles!
POPA: Asta e. M-au luat de pe stradă.
V¬NTU: Cum măi? De pe stradă? înseamnă că te-au urmărit tot timpul.
POPA: Aha! De la un punct încolo. Nu știu exact de unde.
V¬NTU: Ce chestie!
POPA: Bine. Oricum, mie îmi place FOREX-ul, ca să știi.
V¬NTU: Da… Tare ciudat!
POPA: Aha!
V¬NTU: Nu înțeleg ce au cu tine, că ești frate-său, la o adică.

*  04.12.2009, la ora 16:17:23, Sorin Ovidiu V‚ntu primește următorul sms de la un post telefonic :
ÑCică popa nu a fost arestat. Se poate verifica la ambasada de acolo."

*  04.12.2009, la ora 21:31:44, o doamnă este contactată de un domn, aflat la (prefix de Turcia, Istanbul):
Doamnă:  Alo!
Domn: Ce face mami? Te pup!
Doamnă:  Aoleu, Doamne!
Domn: He, Doamne, Doamne! Da, eu sunt OK. Continui ce am …
Doamnă:  Măi nu, deci nu m-am înt‚lnit încă cu Oana, doar am ținut legătura prin telefon, pentru că a plecat la film.
Domn: Să fiți foarte atente cu telefonul ,da?
Doamnă:  Da, am înțeles chestia asta. și i-am chemat pe ăia cu geamurile.
Domn: Foarte bine, asta voiam să-ți spun.

*  07.12.2009, la ora 17:53:21, de la un post telefonic, se trimite următorul mesaj scris
– MOBIL, INDONEZIA

*  09.12.2009, la ora 17:05:57, ALEXANDRU STOIAN este contactat de D. cu care poartă următorul dialog:
ALEXANDRU: Sărut m‚na!
D: Poți vorbi, Alex?
ALEXANDRU: Da, te rog!
D:  Ai apucat să-i zici ceva aseară?
ALEXANDRU: Nu.
D: și nici astăzi?

ALEXANDRU: Am trecut puțin pe… c‚nd ai sunt tu atunci, dar nu eram, eram cu dumnealui în mașină, înțelegi tu? și nici nu a stat.

D: Atunci nu știu cum să… Mai ești cu el? Nu.
ALEXANDRU: Sunt pe l‚ngă și o să trebuiască să intru și eu și-i transmit.
D: O.K. tu transmite-i că…
ALEXANDRU: Să te contacteze.
D:…se poate am‚na p‚nă la un an.
ALEXANDRU: Am înțeles!
D: Acolo.
ALEXANDRU: Bine. Da, concediul tău se poate am‚na p‚nă la un an! Am înțeles!

*  09.12.2009, la ora 17:31:17, ALEXANDRU STOIAN este contactat de la un alt post telefonic  de la care primește următorul SMS:
ÑșEFU dat în consemn la frontieră."

*  09.12.2009, la ora 18:18:44, ALEXANDRU STOIAN este contactat de un domn aflat (Moldova), cu care poartă următorul dialog:
ALEXANDRU: Te salut!
DOMN: Salut, Alex! Ce faci?
ALEXANDRU: Ce să fac? Muncesc.
DOMN: Dar sunteți bine?
ALEXANDRU: Da, bineånțeles!
DOMN: El trimite mesaj de cum o ajunge, un prieten … inclus.
ALEXANDRU: Ei, c‚nd o ajunge.

*  11.12.2009, la ora 15:12:29,  ALEXANDRU STOIAN  l-a contactat pe SORIN OVIDIU V¬NTU, cu care poartă următorul dialog:
S.O.V¬NTU: Da, Alex!
ALEXANDRU: Un mandat de aducere la Procuratură! M-au luat acum.
S.O.V¬NTU: Pentru ce?
ALEXANDRU: Nu știu. Mă duce la un domn Iacob. Nici dumnealor nu știu. Mi-au arătat un mandat, s-au legitimat. Domnul procuror Marius Iacob.
S.O.V¬NTU: Ah, e pe dosarul cu … probabil că atunci c‚nd te-ai înt‚lnit cu Virgil Popa, fratele lui Popa. Vor să afle de la tine ce-ați discutat.
ALEXANDRU: Am înțeles!
S.O.V¬NTU: Deci, bătr‚nelule, nu dai nici o declarație fără procuror, că asta este hărțuială uriașă! Nu dai nici o declarație fără avocat! Mă auzi?
ALEXANDRU: Da.
S.O.V¬NTU: Mai mult dec‚t at‚t, spui că… îi spui avocatului tău că invoci faptul că vrei să taci.
ALEXANDRU: Am înțeles!
S.O.V¬NTU: Deci nu dai nici un fel de declarații. Spui că vrei să taci și cu asta basta! Lasă-i să trimită dosar în Instanță, dă-i în…
ALEXANDRU: și cine o să vină?
S.O.V¬NTU: Păi o să-ți caut un avocat, să trimit un avocat. Ești escorta mea, ce dracu! 
ALEXANDRU: Am înțeles! Da.

* 15.12.2009, la ora 12:03:15, Octavian țurcan trimite un mesaj scris cu următorul conținut:

* 15.12.2009, la ora 12:34:41, Octavian țurcan  primește un mesaj scris cu următorul conținut: Adresa mb a ramas aceeasi?

* 15.12.2009, la ora 12:35:08, Octavian țurcan trimite un mesaj scris cu următorul conținut: Da

* 15.12.2009, la ora 12:37:37, Octavian țurcan primește un mesaj scris cu următorul conținut: Ramura 178

* 28.12.2009, la ora 15:16:50,  Alexandru Stoian  este contactat din Indonezia, de unde i se transmite următorul mesaj SMS : Va salut dlor. Am din nou confirmarea ca treaba merge înainte. Se caută acoperirea…

* 28.12.2009, la ora 11:28:56, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn, aflat la postul telefonic  mobil Indonezia.
DOMN: Alo?
A. STOIAN: Bună. Eu sunt.
DOMN: G‚nd la g‚nd cu bucurie. Mă g‚ndeam…
A. STOIAN: Dacă mai ne dai și o veste bună…
DOMN: Din păcate nu-ți dau o veste bună. Vestea e un pic proastă, că a ieșit un deștept de șef ieri în presă.
A. STOIAN: Păi asta voiam să te întreb.
DOMN: și s-a lăudat un prost aici. Ceea ce s-a preluat la voi acolo nu este adevărat. Nu s-au finalizat proceduri și chestii de genul ăsta.
 …
DOMN: Deci la modul ăsta au decurs lucrurile. Sperăm să reușim să ieșim în final așa cum ne-am dorit noi. Dar oricum chestiunile sunt de durată. Colegul lui de cameră, de care se vorbește, din Noua Zeelandă, este din anul 2008 în procedura asta.
A. STOIAN: Am înțeles.

DOMN: Oricum, mai zi încă o dată. Deci să nu-și facă griji că de la el nu vine niciun fel de pericol.
A. STOIAN: Ok. Bun.
DOMN: Niciun pericol. Se poate conta pe el 100%, da?
A. STOIAN: Bine.

* 28.12.2009, la ora 14:24:54, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn, aflat la postul telefonic  (Indonezia):
INTERLOCUTOR: Da.
A.STOIAN: Eu sunt. Uite, am vorbit, i-am transmis și a zis că vrea ceva suplimentar ca informații. Că aici se aude totuși că lucrurile sunt cum așa cum sunt prezentate din ziar, cum că se face extrădarea.
INTERLOCUTOR: Deci s-au făcut, s-au primit documentele de la noi.
A.STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: și s-a inițiat ceva. Dar asta presupune, deci faptul că nu există un tratat, presupune o procedură foarte lungă.
A.STOIAN: Am înțeles.
INTERLOCUTOR: Trebuie băgată în justiție, Ministerul Justiției trebuie să facă ce face ș.a.m.d. Noi nu o să ajungem p‚nă acolo. Oricum, și dacă este să ajungem într-o situație de genul ăsta, suntem pregătiți să luptăm și acolo.
A.STOIAN: OK. Bine.
INTERLOCUTOR: Da? Deci nu este așa cum se spune acolo.
A.STOIAN: Am înțeles. OK. Da?
INTERLOCUTOR: Bun.
A.STOIAN: Bine. Pa!

* 28.12.2009, la ora 17:42:40, Sorin Ovidiu V‚ntu, ia legătura cu R,
      R: Te sărut cu drag!
S.O.V¬NTU: Salut, Robert!
R: Tre' să-ți spun ceva, de la suflet la suflet. și mai mult nu mă întrebi, că n-am cum să-ți spun prin telefon. Fă-ți ordine la dumneata acolo și ia-ți toate măsurile care trebuie să le iei! și mai mult să nu-mi ceri, că ce am avut de spus, dumneata ai înțeles! La dumneata să-ți faci ordine!
S.O.V¬NTU: Mersi, R!

* 29.12.2009, la ora 16:41:27, se primește un mesaj cu următorul conținut: Vorbim?

* 31.12.2009, la ora 09:27:19,  se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic  (Mobil, Indonezia):
Vă salut domnilor. Azi se semnează doc. Să mă sune el urgent. Mulțumesc frumos. V

* 02.01.2010, la ora 16:34:21, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn,  aflat la postul telefonic, (Mobil Indonezia).
Domnul: Alo!
A.Stoian: La mulți ani!
Domnul: La mulți ani, să trăiască!

Domnul: Nu știu cum… Dacă ai știi tu să nu uiți. Băi, chestia e așa. în primul r‚nd, aș vrea totuși să vorbesc cu el, dacă ar putea. Dacă nu poate, oricum, îți spun ție. Am senzația că suntem într-un cerc. Deci, pe 31 la pr‚nz ne-am înt‚lnit cu cel care trebuie să rezolve și aveam toate. Deci, de seara se discutase că fie pe 31, fie luni acuma pe 4, e rezolvată treaba. Ne-am înt‚lnit pe 31 la pr‚nz. Mi-a zis: gata, treaba este așa și așa. Trebuie să fiți pregătiți luni sau marți cu cheterul(?).
A.Stoian: Am înțeles.
Domnul: Normal că eu am zis c‚nd trebuie să fiu. E OK, luni sau marți c‚nd îmi spui, ai jumătate. într-o săptăm‚nă, maxim 10 zile, vine restul. S-a supărat foarte tare în momentul ăla. A zis: păi, stai puțin, că ai spus că trei săptăm‚ni. Deja luni sunt trei săptăm‚ni. în momentul ăla s-a ridicat de la masă și a plecat. S-a întors după două ore și a zis: îmi pare rău, mai durează o săptăm‚nă, 10 zile pentru că, bine, este adevărat, sunt implicate patru instituții în chestia asta, zice. Mai avem nevoie de scrisori de la încă două instituții. O scrisoare că totul este OK. Bine, treaba este cu scrisori de la instituții și scrisorile trebuie, cum se spune, trebuie unse, știi? 
A.Stoian: Da.
Domnul: în momentul ăsta este clar. Deci, eu sunt într-un cerc vicios. Prietenul meu spune: îmi pare rău am primit jumate, vreau rezultate! Asta este clar. Ei n-o spun, dar este clar că au am‚nat p‚nă acuma toată treaba pentru că știu că nu sunt pregătit.
A.Stoian: Pentru că?
Domnul: știu că nu sunt pregătit. știu că nu am dec‚t jumătate.
A.Stoian: Da.
Domnul: Pentru că eu am mers întotdeauna pe … asigurare și jumate cam într-o săptăm‚nă, 10 zile. Ei nu. Merg pe ideea, că se vrea totul odată și se înv‚rt într-un cerc. Am nevoie să vorbesc cu el să înțeleagă, că asta este! Nu se poate altfel. și necazul este că pe măsură ce trece timpul devine tot mai greu. Eu am citit și legea lor aici, am văzut cum e treaba și, într-adevăr sunt niște instituții care fiecare ar trebui să-și dea un aviz într-un fel sau în celălalt și după ce se adună avizele, dacă sunt pentru, pleacă mai departe la președinte, dacă nu sunt pentru, se operează plasarea și gata.
A.Stoian: Am înțeles. Deci, ce înțeleg eu este că în următoarele 10 zile se poate rezolva.
Domnul: Deci, se poate rezolva cu condiția ca eu să am totul aici.
A.Stoian: Ai totul.
Domnul: O să mă plimbe din 10 în 10 zile sau, mă rog, pe cum o fi pentru că eu, conform ultimei discuții cu el, aia dinainte de a spune că jumătate, el mi-a spus, acum vreo trei săptăm‚ni c‚nd mi-a zis: asta a fost acuma, restul vine cam în trei săptăm‚ni.
A.Stoian: OK.
Domnul: Am spus-o eu atunci: domne, am ceva acuma, restul în trei săptăm‚ni. Oamenii, uite, că m-au lăsat trei săptăm‚ni, nici n-am rezolvat-o și acuma c‚nd au auzit, alaltăieri că nu sunt gata mai m-au întins încă 10 zile.
A.Stoian: Am înțeles. OK. Bun.
Domnul: Deci, depindem de chestia asta.
A.Stoian: OK.
Domnul: în rest, ce să-ți spun? E în regulă, am fost pe acolo, incognito așa, nu s-a știut ce și cum. Totul este în regulă, Alex, da?
A.Stoian: Da, da. Bine.
Domnul: Ne auzim pe telefon și ce să zic, un an bun să ai și lui transmite-i la fel, da?
A.Stoian: OK.  Pa, pa!
Domnul: Ne auzim.

* 02.01.2010, la ora 18:45:08, la postul telefonic se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic  (Mobil, Indonezia):
    ÑNu stiu daca am reusit sa ma fac inteles. Daca n-am toata motorina in cateva zile, nu pot rezolva nimic. Si fara grija: eu nu livrez pana nu am deja pachetul langa mine. Va pup"

* 04.01.2010, la ora 13:27:43, de la un post telefonic  Alexandru Stoian ia legătura cu un domn, cu care discută următoarele:
DOMN:  Alo?
A.STOIAN:  Noroc! Ai primit mesajul?
DOMN:  Seara bună! în secunda trecută l-am primit și, c‚nd am luat telefonul, să văd mesajul, m-ai sunat.
A.STOIAN:  Ok. încearcă să faci rost de un alt număr, o altă jucărie, și peste două ore te auzi cu cine trebuie. Ok?
DOMN:  Ok. Bun.
A.STOIAN:  și trimite un mesaj pe numărul ăla, ca să confirmi. Dai acolo o chestie, Ñån regulă" și pe urmă te auzi cu cine trebuie, da?
DOMN:  Bun.
A.STOIAN:  Bine.
DOMN:  Ciao!

* 04.01.2010, la ora 13:27:31, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic  transmite următorul mesaj SMS la postul, Indonezia

* 04.01.2010, la ora 15:19:09, la un post telefonic  se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil Indonezia): Seara buna. Acesta este nr.:

* 04.01.2010, la ora 15:40:21, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic  contactează UN DOMN aflat la postul telefonic  (Mobil Indonezia):
INTERLOCUTOR: Să trăiască o mie de ani.
ALEXANDRU STOIAN: Mă auzi?
INTERLOCUTOR: Te aud foarte bine, da.
ALEXANDRU STOIAN: încă nu am ajuns unde trebuie. C‚nd ajung, imediat, e bine?
INTERLOCUTOR: Ok. Da, e în regulă. Nu-i problemă. Eu sunt gata. Nu știam dacă a intrat mesajul sau nu.
ALEXANDRU STOIAN: Ba da, ba da. A intrat, doar că eu sunt pe drum.
INTERLOCUTOR: Nicio problemă. Deci c‚nd e, eu sunt pregătit, da? Bine, mersi frumos.
ALEXANDRU STOIAN: Bine, mersi.

* 04.01.2010, la ora 16:20:47, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic  contactează UN DOMN aflat la postul telefonic  (Mobil Indonezia):
INTERLOCUTOR: Seara bună.
ALEXANDRU STOIAN: Tot eu sunt. Hai că nu am putut să mă apropii deloc. E groasă, ce să zic? Da. Am reușit să stăm de vorbă și să-ți transmit niște chestii.
INTERLOCUTOR:  Așa. Te ascult.
ALEXANDRU STOIAN: Ascultă-mă cu atenție: tu ai fost trimis acolo ca să rezolvi o chestie cu alea 3 cisterne, să-l scoți și după care să dai restul de cisterne. și ceva se înt‚mplă. Adică nu-i place ce se înt‚mplă.
INTERLOCUTOR: Nu-i place ce se înt‚mplă?
ALEXANDRU STOIAN: Da. Că ai avut sau ai cele 3 cisterne și n-ai reușit să-l scoți p‚nă acum și consideră că ceva se înt‚mplă, ceva neplăcut. Acum, zice așa: dacă consideri că nu poți să faci ceva acolo, putem să aranjăm lucrurile în felul următor. Primești tu cisternele într-un alt cont și trimitem pe cineva să se ocupe de chestia asta. și ne ocupăm pe urmă de restul. și de tine și de tot.
INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau așa. Deci în primul r‚nd regret foarte tare că nu a reușit să discute cu mine. în al doilea r‚nd, chestiunea este așa. Zic, nu a reușit să discute el cu mine. Dar asta este. Discutăm noi doi și tu îi transmiți ceea ce spun eu. înțeleg că este neliniștit și că nu-i place că nu s-a rezolvat treaba p‚nă acum, dar discuția mea cu oamenii la început nu a fost că voi da pe tranșe. Eu c‚nd le-am spus lor la început că voi da jumătate și jumătate peste 3 săptăm‚ni, inițial au zis: este ok, nicio problemă. între timp, cele 3 săptăm‚ni s-au scurs. Eu c‚nd m-am înt‚lnit cu ei pe 31 și s-a pus problema că pe 31 se rezolvă treaba, să am grijă ca luni dimineață, de fapt astăzi, la prima oră să fiu pregătit cu tot ce trebuie, eu am spus da, voi fi pregătit cu jumătate, iar jumătate într-o săptăm‚nă, maxim 10 zile. și în momentul ăla, oamenii s-au sculat și au spus: nu. Ai spus în 3 săptăm‚ni. Luni sunt deja 3 săptăm‚ni. Deci nu există. După care s-a ridicat frumușel, a plecat, s-a întors peste 2 ore și mi-a spus îmi pare rău, nu se poate rezolva dec‚t într-o săptăm‚nă, maxim 10 zile. Eu ce să înțeleg? Nu se poate. Oricum, am reușit să obțin deal-ul că primesc pachetul și apoi livrez. Ceea ce iarăși este o realizare mare.
ALEXANDRU STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: Lucrurile nu stau chiar așa de simplu cum consideră el. Deci în niciun caz nu mă retrag din chestia asta.
ALEXANDRU STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: Să înțeleagă că așa cum s-a discutat de la început suntem exact în aceeași situație, suntem cu totul dedicați acestei chestiuni. Nu există niciun fel de îndoială vis-a-vis de comportament, vis-a-vis de suspiciunile că s-ar face un deal cu cineva, sau ceva de genul ăsta. Nici ca cifre nici ca și comportament. Deci să nu-și facă niciun fel de griji. Ceea ce el i-a spus c‚ndva, acum 9 ani c‚nd a plecat, a rămas valabil și va fi valabil întotdeauna. Deci nu există de aici neliniște că, eu știu, se g‚ndește cineva să spună ceva împotriva lui, și o să facă ceva împotriva lui. Să nu se g‚ndească la asta: nici ca cifre, nici ca fapte.
ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.
INTERLOCUTOR: Chestiunea nu este chiar așa de simplă cum zice. Avem cei mai buni avocați din țară. Deci cei 2 care au apărut în presă, sunt cei mai buni și cei mai faimoși din țara asta.
ALEXANDRU STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: Da? știm exact cum trebuie făcut dar ăștia sunt dificili. Nici măcar nu-ți spun în față ce g‚ndesc. Așa cum am fost pus în situația respectivă. Dacă eu sunt pregătit cu totul aici, pot să forțez și să prind următorul tren, care este undeva săptăm‚na viitoare, în jur de 15. Dacă nu sunt pregătit, vom bate apa în piuă. Da?
ALEXANDRU STOIAN:  Da, da.
INTERLOCUTOR: Deci ăsta este mesajul. Fără să fiu pregătit cu toate cisternele, nu există nicio șansă. Unu. Doi, nu mă retrag din chestia asta. Trei, să nu-și facă probleme, să nu ne bănuiască de niciun fel de treabă ur‚tă. Suntem corecți și cinstiți și așa vom fi p‚nă la capătul a tot ceea ce se înt‚mplă. 
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Da? și în continuare îmi exprim dorința să vorbească el personal cu mine.
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Da? Ok, mersi frumos.
ALEXANDRU STOIAN: Bine, ciao.
INTERLOCUTOR: Numai bine. Ciao.

* 04.01.2010, la ora 16:28:28, la un post telefonic  se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil Indonezia): Am uitat ceva important

* 04.01.2010, la ora 16:30:49, ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic  contactează UN DOMN aflat la postul telefonic  (Mobil Indonezia):
INTERLOCUTOR: Da, am uitat ceva important să-ți spun.
ALEXANDRU STOIAN: Ascult.
INTERLOCUTOR: Deci trebuie să mai știe că avem la nivelul 1 și 2 și celelalte 2 instituții care sunt implicate și care trebuie să ne dea o scrisoare prin care să-și nege competența ca să-i acopere pe ăștia principali.
ALEXANDRU STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: Da? Chiar și ieșirea de astăzi din presă, dacă este citită cu atenție, este o ieșire de acoperire: se spune despre el că este băiat de treabă, că și-a văzut de treabă, că nu e niciun motiv să fie acolo, și așa mai departe. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de negre cum par.
ALEXANDRU STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: Am ajuns într-o fază destul de avansată. Să aibă încredere că știu ce fac,
ALEXANDRU STOIAN: Ok,
INTERLOCUTOR: și altcineva dec‚t mine, care sunt s‚nge, nu poate să facă nimeni treabă. Da?
ALEXANDRU STOIAN: Ok, da.
INTERLOCUTOR: Mersi frumos, aștept un semn.
ALEXANDRU STOIAN: Bineånțeles.

* 04.01.2010, la ora 16:53:07 la postul telefonic se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil Indonezia): Mai am ceva de zis: spune-i te rog ca am intrat la el si am vorbit singuri, fără să mă înregistrez și fără să se știe cine sunt. Așa de bine lucram. Să aibă încredere, sa dea drumul la cisterne si oricum, să încerce să vorbească cu mine. Merci

* 04.01.2010, la ora 18:00:28, ALEXANDRU STOIAN de la un  post telefonic  contactează UN DOMN aflat la  un post telefonic  (Mobil Indonezia):
INTERLOCUTOR: Alo,
ALEXANDRU STOIAN: Tot eu sunt. Uite, am transmis și a zis așa: că să le spui că imediat după ce îi dă drumul, primește și cealaltă parte că oricum sunteți la m‚na lor. înțelegi? N-are rost să-și facă griji.
INTERLOCUTOR: Exact asta am spus și eu, că nu trebuie să-și facă griji pentru că suntem la m‚na lor. Deci asta am spus în permanență.
ALEXANDRU STOIAN: Da, știu. Asta i-am transmis. și atunci a zis așa, că imediat cum îi dă drumul, îți trimite și tranșa a doua.
INTERLOCUTOR: Ce pot să mai zic, mă, frate? M-ați pus într-un cerc din care nu pot să ies. Eu trebuie să sparg cercul într-un loc și nu știu unde să-l sparg. Mă g‚ndeam că-l sparg la el. El nu vrea să-l spargă, asta este. Sper să reușesc să-i conving și ceea ce au spus ei acum, că mai e o săptăm‚nă, 10 zile…bine, e legată de 2 scrisori. Eu știu treaba asta: la una se lucrează deja. Următoarea, să vedem c‚nd apare, în c‚teva zile. Deci eu știu că e legată de acele scrisori. Dar în același timp, îmi este teamă să nu mă am‚ne pur și simplu pentru că știu că nu sunt pregătit. Iar ca eu să mint, să spun că sunt pregătit și să nu fiu, asta n-o voi face. Deci eu voi spune, exact așa cum ai spus și tu, cum a spus și el,
ALEXANDRU STOIAN: Da, da.
INTERLOCUTOR: Voi spune adevărul: domne, asta am acum, restul vine imediat, în 2 – 3  zile din momentul în care treaba e rezolvată, vine. Deci așa am discutat și eu, în aceiași termeni. Necazul este că deja am devenit un pic neserios pentru că am promis ceva 3 săptăm‚ni care nu le-am respectat. Există și această variantă, oamenii să înceapă să se îndoiască de ceea ce spun eu.
ALEXANDRU STOIAN: Ok,
INTERLOCUTOR: Da?
ALEXANDRU STOIAN: Ok. Haide, și revin,
INTERLOCUTOR: Oricum, încă o dată.
ALEXANDRU STOIAN: Da.
INTERLOCUTOR: încă o dată: să nu-și facă niciun fel de probleme și de g‚nduri negre. Nu este cazul.
ALEXANDRU STOIAN: I-am transmis, i-am transmis. Acum am și mesajul care mi l-ai dat pe urmă, care n-am avut posibilitatea la momentul în care am stat de vorbă.
INTERLOCUTOR: Ok. L-ai văzut și pe ăsta. Deci e clar, suntem bine conectați. Numai că treaba este un pic mai dificilă, n-avem ce să facem, știi?
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Bine, hai.
ALEXANDRU STOIAN: Ne auzim mai încolo.

* 05.01.2010, la ora 12:36:20,  la un post telefonic  se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia):Ziua buna din nou. Cand am plecat am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasa*text lipsa**text lipsa**text lipsa**text lipsa**text lipsa*

* 06.01.2010, la ora 12:36:19,  la un post telefonic  se primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia):     
Ziua buna din nou. Cand am plecat am avut niste puncte trasate pe care le-am indeplinit. Nu a fost interogat de nimeni. A refuzat orice contact cu ambasada, deci nici vorba de deal cu ei. Cooperarea de care s-a zis in presa este in sensul ca ramane la dispozitia pol… Asta pana cand dosarul moare incet… De asemenea nu a fost trimis acasa la urgenta si nici nu va fi trimis. Asta este ceea ce am realizat. Si in final procesul de extradare il vom castiga si nu-l vor mai putea cere in veci. Dar avem nevoie de motorina. Si sa nu uite ca in toata aceasta luna s-a consumat… Destul de mult. Asa ca repet: nimeni nu pacaleste pe nimeni. Deci porniti livrarile de maine si sa aiba incredere in noi ca stim ce facem. Numai voi puteti sparge cercul in care suntem. Merci                                                                       

* 11.01.2010, la ora 15:09:31,  Alexandru Stoian ia legătura cu un domn, aflat la postul telefonic, mobil Indonezia
DOMNUL: Alo!
A. STOIAN: Alo! Bună? Ce faci?
DOMNUL: Bună! șed. Cam asta fac.
A. STOIAN: Care mai e situația?
DOMNUL: Nu e nimic, nu s-a mișcat nimic astăzi.
A. STOIAN: OK.
DOMNUL: Nu am reușit să dăm de ăla important cu care trebuia să se semneze scrisorica aia și astăzi nu s-a mișcat absolut nimic.
A. STOIAN: OK, hai, că ne auzim m‚ine.
DOMNUL: Ce vreau să spun! Vezi că pregătesc… Mă g‚ndesc la următoarea chestie. Vorbește și cu el. M‚ine noi schimbăm toate numerele. Bine, în afară de ăsta. Noi avem niște numere, altele cu care lucrăm aici. Le schimbăm m‚ine și p‚nă să se miște nițeluși el acolo vrea să încerce să vorbească am‚ndoi.
A. STOIAN: Am înțeles.
DOMNUL: Eu m‚ine o să-ți dau… Ori în seara asta îți trimit un SMS, ori m‚ine îți trimit numărul și convenția este undeva între… Deci, cam pe la ora asta. Deci, exact cum este acuma. Da, să încerce el. Dar va trebui să vorbim noi înainte. Deci, mă suni tu și îmi spui: vezi, că peste un sfert de oră sau o jumătate de oră o să sune. Pentru că el acolo, îți dai seama, că nu poate să-l țină, trebuie să-l țină ascuns.
A. STOIAN: Da, corect.
DOMNUL: Nu poate fii atent și atunci el este atent c‚nd alea, eu știu, un sfert de oră, 20 de minute c‚t îi spune noi că este OK treaba, da?
A. STOIAN: Da.
DOMNUL: Cam așa ceva, da?
A. STOIAN: OK.
DOMNUL: Să verifici. Mă g‚ndesc că poate e mai bine să schimbe ei două vorbe. Ei au alt limbaj dec‚t noi.
A. STOIAN: OK. Bine
DOMNUL: Bine! Hai, te-am pupat! Numai bine!

* 11.01.2010, la ora 15:40:22, Alexandru Stoian de la un post telefonic  primește următorul mesaj de la un domn, aflat la un post telefonic  mobil Indonezia: Am deja numarul. Deci cam intre 13 si 15 ca sunt aia la rugaciune, cu confirmarea de catre tine. . Multumesc.

* 11.01.2010, la ora 16:48:50, Alexandru Stoian de la un post telefonic ia legătura cu D.
       A. STOIAN: Să trăiești, D! Alexandru sunt.
D: Salut, Alex! Da!
A. STOIAN: Uite, domnul V‚ntu dorește să-l suni.
D: Da. OK. îl sun acum.

* 12.01.2010, la ora 17:49:57, ALEXANDRU STOIAN la un post telefonic  primește următorul mesaj scris de la postul telefonic (Mobil, Indonezia): Seara buna. Acum am iesit dintr-o noua intalnire. De data asta mi s-a spus clar: totul este pregatit. Fac dovada ca am toata motorina si primesc pachetul*text lipsa**text lipsa*

* 13.01.2010, la ora 15:16:46, Alexandru Stoian de la un post telefonic  ia legătura cu UN DOMN  aflat la un  post telefonic  (Jakarta), cu care poartă următorul dialog:
A.STOIAN: Bună! Ce faci?
DOMN: Uite, bine. Tu?
A.STOIAN: Uite că ieri nu am reușit să dau de tine, să vorbesc cu tine și reușesc acum. întrebarea mea este: sunt noutăți?
DOMN: Ai primit mesajul?
A.STOIAN: Probabil că acum.
DOMN: Probabil că acum. Da. ți-am trimis de ieri mesajul. De aseară, după ce am avut eu înt‚lnirea aici, mai t‚rziu, pe la ora 10-11, nu știu pe la ce oră. Deci treaba este rezolvată, s-a primit scrisoarea pe care o așteptam, oamenii nu așteaptă dec‚t ca eu să fiu pregătit. Citește mesajul și vei vedea acolo toate detaliile. Deci suntem gata!
A.STOIAN: O.K, am înțeles!
DOMN: Figura aia cu înainte și după aia nu ține, nu vor! Mi-au spus clar ieri: domnule, c‚nd ești pregătit, dai semnal!
A.STOIAN: O.K. Chestia ai nu s-a putut, care ai cerut-o tu, nu se poate fiindcă…ånțelegi…
DOMN: Am înțeles! Oricum, ca să se știe că există această posibilitate, dacă se dorește!
A.STOIAN: O.K. deci sunteți pregătiți, dec‚t aștepți transportul.
DOMN: Exact! Eu aștept transportul și în secunda în care am dat o.k.-ul s-a rezolvat treaba! și e păcat să pierdem ocazia asta, pentru că, deja, conjuncturile sunt un pic cam ciudate aici. Nu pot să-ți dau multe detalii, dar sunt tot felul de…prostii așa.
A.STOIAN: Am înțeles! Deci în momentul în care tu ești pregătit, treaba s-a rezolvat!
DOMN: Deci acum e rezolvată! Dacă m‚ine spune Ñgata!", m‚ine se rezolvă! Sau, mă rog, o zi după, nu pot să spun exact că în ziua aia, dar, oricum, suntem gata!
A.STOIAN: Am înțeles! Bine!
DOMN: O.K. Mulțam frumos! Numai bine!
A.STOIAN: Ciao!

* 13.01.2010, la ora 15:28:59 Alexandru Stoian de la un post telefonic  îl contactează pe UN DOMN aflat la postul telefonic (Jakarta), cu care poartă următorul dialog:
A.STOIAN: Vezi că nu am primit nici un mesaj!
DOMN: N-ai primit mesajul, nu?
A.STOIAN: Nu, nu! Hai, aștept! Mai trimite-l o dată.
DOMN: Hai că ți-l trimit din nou. Dacă nu, vezi că i-am trimis și lui unchiul tău un e-mail. Are și el tot textul.
A.STOIAN: Ah, nu știu. Trimite mai bine mesajul, da?
DOMN: O.K. Hai că-ți trimit acum mesajul! Ciao!

* 13.01.2010, la ora 15:49:38,  Alexandru Stoian de la un post telefonic  este contactat de UN DOMN  aflat la postul telefonic (Jakarta), de la care primește următorul SMS: ÑSeara buna. Acum am ieșit dintr-o noua înt‚lnire. De data asta mi s-a spus clar: totul este pregătit. Fac dovada ca am toată motorina si primesc pachetul. E timpul s-o rezolvam. Nu merge altfel. Nu vor sa audă de nici o alta am‚nare si deja e f. T‚rziu. încep deja sa ne trateze ca neserioși si exista riscul sa nu mai discute. Si pe mine mă caută politia pe acasă deja. Si aici se complica treaba cu fiecare zi. Mulțumesc."

* 13.01.2010, la ora 17:48:23, Alexandru Stoian de la un post telefonic ia legătura cu UN DOMN  aflat la un post telefonic, cu care poartă următorul dialog:
A.STOIAN: Alo! Eu sunt! Ascultă-mă cu atenție!
DOMN: Te ascult!
A.STOIAN: Zice așa :ÑNoi am făcut o înțelegere! După ce iese, imediat primești ceea ce trebuie să primești".
DOMN: Eu am înțeles că asta este dorința lui, dar nu merge așa, măi oameni buni! Deci nu reușesc! Deja am două termene pe care le-am depășit: am dat 3 săptăm‚ni, n-a mers, am dat 10 zile, a trecut și ăla! Mi s-a spus foarte clar aseară: Gata! în momentul în care ești pregătit, faci dovada că ești pregătit, l-am scos! Nu vor altfel! Nu suntem la…
A.STOIAN: Tot comportamentul tău i se pare suspicios. și mi-a zis așa: Ñdacă e, trimitem pe altcineva!". Pui banii ăia într-un cont și vine altcineva și se ocupă de situația de acolo.
DOMN: Chestia asta cu altcineva să o uite, da?! Eu sunt cel implicat, eu sunt fratele lui de s‚nge, n-o fac de unul singur! Nu mă întorc ca să mă aresteze poliția acasă, că deja mă caută pentru că n-am depus mărturie împotriva lui. Să facă așa cum spun eu! Sau să vorbească cu mine sau cu el, ca să înțeleagă că nu se poate altfel, măi, oameni buni! Stau de o lună jumate aici, nici măcar un leu nu mi-a trimis, pentru mine, ca să stau aici! Stau aici pe datorii. Am zis să nu discut despre asta, p‚nă n-o veni momentul. Te rog frumos: spune-i că vreau să vorbesc cu el. Deci: ori o facem, ori n-o facem! Ne întoarcem toți acasă și cu asta basta! Păi ce Dumnezeu, măi fraților! Nu înțelegeți?! Nu se poate! Oamenii ăștia sunt altfel dec‚t noi! M-am chinuit c‚t am putut! Au fost două termene: unul de 3 săptăm‚ni, unul de 10 zile. Inițial a zis da, după ăla de 10 zile. Da, se poate, 2-3 zile, chiar te anunț cu 2 zile înainte. ți-amintești că ți-am spus așa?
A.STOIAN: DA.
DOMN: Te anunț cu 2 zile înainte. M-a anunțat cu 2 zile înainte. Ce să fac, măi fraților?! Sunt în cerc: el nu vrea, că i se pare că-l păcălesc eu sau îl păcălește frate-meu; ăștia nu vor pentru că, normal, cine suntem noi pentru ei? Totul e pe bani aici! Deja suntem neserioși! N-o să mai avem cu cine să discutăm. Sunt inspecții în închisori, fiindcă trăiesc – cei cu bani – în lux. Au dat jos un director de la o închisoare, ieri. Este nasol! Să trimită acum, sau ratăm tot, în mama ei! Sau să mă sune el pe mine, sau pe frate-meu. Are numărul, să sune! Vă rog frumos, nu ne mai purtați așa!
A.STOIAN: Da, da. Eu nu fac altceva dec‚t să îți comunic.
DOMN: știu, iartă-mă!
A.STOIAN: Nu-i nici un fel de problemă!
DOMN: N-am nimic cu tine, ferească Dumnezeu!
A.STOIAN: și mai avea ceva, zice: Ñdacă nu, vine acasă și în 6 luni este o.k". Fără nici un fel de problemă! A aranjat la…IML, a aranjat cu avocații.
DOMN: Povestea e complicată…o.k., hai s-o lăsăm, că știm cum este! At‚ta timp c‚t Băsescu e călare pe el, pe al nostru, ăsta mare, nu văd eu cum noi, ăștia mici, putem să ne scoatem în 2-3-6 luni! Deci, nu este! Am muncit p‚nă acum, am reușit ceva, hai să nu ne batem joc! N-am avut nicio în înțelegere, a fost totul în fața lui.
A.STOIAN: Zi-mi ce ceva ce să transmit!

( facem precizarea că potrivit analizei comparative a traficului convorbirilor telefonice care au fost utilizate de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU de pe terminalele interceptate și cele ale inculpatului STOIAN ALEXANDRU, confirmă faptul că în majoritatea situațiilor cei doi inculpați se aflau în aceeași locație, respectiv în imobilul din str. Paris și demonstrează că exista o permanentă comunicare în legătură cu evoluția situației infractorului POPA NICOLAE din INDONEZIA – n.n. –

DOMN: Deci asta trebuie să transmiți: cele două termene au trecut! Ultima oară mi s-a spus, înainte de acest termen, că voi fi anunțat cu 2-3 zile înainte, chestie pe care v-am transmis-o.
A.STOIAN: Da.
DOMN: A fost dorința lui, ăsta este modul de lucru. Nu avem cum să facem altfel! Nu are încredere, are senzația că-l păcălește cineva. Dacă el crede că eu mă joc cu viața lui frate-meu, înseamnă că chiar, nu știu, mi-e greu să calific! Deci nu se poate așa ceva! Este ultima chestie cu care m-aș juca! Să uite aia cu trimite pe altcineva! Nu cunoaște locul, nu știe oamenii, nu știe nimeni cum se procedează aici! Nici eu nu le știu pe toate, de-asta am aici 2-3 oameni care mă ajută, îl am pe el acolo, cu acre comunic în fiecare zi, vorbim la telefon de 10 ori pe zi! Schimbăm numerele la c‚te 2-3 zile, ca să nu ne prindă ăștia!
A.STOIAN: Nu, zi-mi ce să-i comunic lui mai bine!
DOMN: Deci asta îi comunici: ieri am obținut o scrisoare, azi am obținut cealaltă scrisoare. Suntem cu toate documentele în regulă, ca oamenii care primesc cecul, să fie acoperiți! Asta a fost condiția principală: să-i acoperim. Deci toată lumea este mulțumită, nu așteaptă dec‚t semnalul nostru să spună Ñda, sunt pregătit!". Pe ăștia nu-i pot minți, că sunt la m‚na lor! înțelegi? Nu pot să le spus: băi, fraților, sunt pregătit și după aceea eu să nu știu, da?
A.STOIAN: O.K. asta transmit.
DOMN: Deci: să dea drumul la cele 3, treaba este rezolvată! Să uite: nu ne întoarcem acasă nici unul p‚nă nu rezolvăm treaba! și treaba este rezolvată. Să aibă încredere! ți-am spus: încă o dată: nu are încredere, nu reușește să se convingă, în ceea ce-i transmiți tu, să mă sune ori pe mine, ori pe el. De-aia avem telefoane, ca să discutăm! Suntem oameni bătr‚ni, numai suntem…suntem bătr‚ni!
A.STOIAN: I se pare suspicios tot comportamentul! Că zicea că înțelegerea fost jumate înainte și imediat după, cealaltă jumate.
DOMN: știi, înțelegerea noastră, c‚nd noi am plecat de acasă, a fost așa:       Ñdu-te, descurcă-te, vezi cum ajungi și eu îți trimit pe cineva blindat cu tot ce ai nevoie acolo". După aceea am vorbit la telefon prima dată, după ce ți-am dat prima dată numărul și mi-a zis așa: Ñc‚t?  – At‚t, așa, așa. – Nici un fel de problemă! Pleacă cineva spre tine!". După aceea, s-a sucit! Nu mai pleacă, nu se mai poate, l-au oprit, probabil, pe Sorin sau pe cine a oprit pe aeroport…
A.STOIAN: Fără nume!
DOMN: …nu știu exact cine a fost! S-a schimbat totul la 180 de grade! Am tras cu mărunțica, cu mărunțica, de de-abia am ajuns! Noi trăim aici din împrumuturi, noi n-am atins banii ăia, n-am atins nici măcar un leu! E cineva care plătește pentru noi și scrie în fiecare zi ce se plătește. Lui îi trebuie bani pentru sta acolo. Cum să-ți spun? Am plătit ca să aibă și el condiții mai  bune, m‚ncare, să aibă…aia, tot ce trebuie. Deci nu este chiar așa de ușor! Iar el acum vine și-mi spune că am avut o înțelegere și așa. Bun. Eu știu ce și-a dorit el. Mi-aș fi dorit și eu! Pentru că știu că este suspicios și că îi e teamă că e păcălit, știu chestia asta! Mi-aș fi dorit să pot să fac așa. Nu pot, nu se poate! Nu că nu pot eu, nu se poate, astea sunt condițiile! Da?
A.STOIAN: O.K. deci îi transmit…
DOMN: Să dea drumul, sau să ne sune! Da?
A.STOIAN: O.K. bine, da.
DOMN: Mersi frumos!

* 13.01.2010, la ora 18:14:03, Alexandru Stoian de la un post telefonic ia legătura cu UN DOMN  aflat la alt post telefonic, cu care poartă următorul dialog:
A.STOIAN: Alo! Eu sunt! Uite ce vești am.
DOMN: Ia spune!
A.STOIAN: Zice așa: că tu, în 48 de ore, o să ai banii. Adică tu, oricum, trebuie să le livrezi în cont banii ăia și să-i dai și conturile și livrează el direct în cont. și în 48 de ore, îi are și pe ăia, și pe ăia! Practic, îi are pe toți o dată.
DOMN: Deci nu există livrare în cont! Banii se dau cash!
A.STOIAN: Am înțeles!
DOMN: Deci banii sunt scoși cash. Nu-i nici o livrare în cont, măi, oameni buni! Ce Dumnezeu! Suntem la piață, cumpărăm ață?!
A.STOIAN: O.K. eu, îți dai seama, îi transmit, dar…
DOMN: Alex, te rog eu frumos! Alex ești, nu?
A.STOIAN: Fără nume! Fără nume!
DOMN: Iartă-mă! Te rog eu frumos, spune-i să vorbească ori cu mine, ori cu el.
A.STOIAN: Da.
DOMN: Ciao!

* 13.01.2010, la ora 18:36:43, Alexandru Stoian de la un post telefonic ia legătura cu UN DOMN  aflat la alt post telefonic , cu care poartă următorul dialog:
A.STOIAN: Am discutat. S-a rezolvat la maniera: marți o să fie cineva acolo….
DOMN: Nu te aud! Vorbește în telefon!
A.STOIAN: Mă auzi acum?
DOMN: Acum te aud.
A.STOIAN: Deci marți o să fie cineva acolo, cu jumătatea și în momentul în care îl scoți, ai și cealaltă jumătate. Fiindcă îți dă coordonatele individului și în momentul ăla se face toată treaba.
DOMN: Astăzi este miercuri.
A.STOIAN: Da. Deci marți ajunge acolo.
DOMN: Da, bun. E și asta o variantă, nu m-am g‚ndit la asta! Este și asta o variantă! Oricum, îmi pare rău că nu vrea să vorbească cu mine, nu știu ce…
A.STOIAN: N-are cum! Nu! E timbrul vocal dat în urmărire! Ce vrei să înțelegi mai mult?! Orice vorbă ar fi foarte, foarte riscant.
DOMN: Da, mă rog, înțeleg că este riscant, dar oricum…Bun. o să-i transmit și lui varianta asta. Oricum, vreau să mai vorbim m‚ine seară, că vreau să-i spun și lui despre chestia asta și să vorbim m‚ine seară din nou, da?
A.STOIAN: O.K.
DOMN: în principiu mi se pare O.K., n-am nimic împotrivă.
A.STOIAN: Da. Deci marți este omul acolo cu tot ce trebuie și în momentul în care…åți dă coordonatele. Numai să-i spui c‚nd.
DOMN: deci: să nu mai fie ca data trecută! E marți, e joi, e…să o luăm de la capăt!
A.STOIAN: Nu, nu! A fost foarte sigur de acest aspect!
DOMN: Am înțeles! O.K. deci dacă vom fixa că o să fie marți, atunci să fie marți, da? Hai să vorbim m‚ine seară…
A.STOIAN: Probabil că omul o să fie mai devreme, dar și-a luat o marjă și a zis marți, ca să știi că în momentul ăla omul este acolo. Deci marți omul este acolo deja.
DOMN: Am înțeles! Este o variantă. O.K. Bine. Mersi frumos.
A.STOIAN: O.K. Numai să spui c‚nd îi dă drumul.
DOMN: Ce să spun, hai că ne…
A.STOIAN: Ne auzim m‚ine.
DOMN: Da. Asta vroiam să spun: să ne auzim m‚ine, ca să fiu sigur că e verde.
A.STOIAN: O.K.
DOMN: Bine.

* 13.01.2010, la ora 20:01:58, Alexandru Stoian de la un post telefonic ia legătura cu UN DOMN aflat la alt post telefonic, cu care poartă următorul dialog:
A.STOIAN: Alo! Mă auzi?
DOMN: Da, te aud foarte bine acum.
A.STOIAN: Uite despre ce este vorba: că atunci c‚nd am zis că problemele acolo…și ți-am zis că se mișcă suspicios, nu se referea la tine sau la ceva de neåncredere! Se referea la partea cealaltă. înțelegi? Fiindcă își face griji at‚t pentru tine, c‚t și pentru… că se pot înt‚mpla și pentru alte chestii mai mici nenorociri mari! înțelegi la ce mă refer?
DOMN: înțeleg la ce te referi și știu exact la ce ne expunem. Dar stai liniștit, să stea și el liniștit, că avem toate măsurile de siguranță. Ne-am angajat body – guarzi.
A.STOIAN: Da, da! Eu am înțeles greșit și am ținut să fac această precizare din nou, că și-a dat și el seama că eu am…am înțeles altceva și ți-am transmis altceva și a zis că marți tocmai de-asta vine și, să ai și oameni de încredere acolo.
DOMN: Deci nu este nici un fel de problemă. Nu mă deranjează că vine el, înțelegi? Oricum, noi avem body – guarzi de aici din poliție, din…
A.STOIAN: Da, stai! nu vorbim despre asta! Asta e! Eu ți-am spus doar ce și cum! O.K.?
DOMN: Da, în sensul că suntem protejați, deci este O.K. Da?
A.STOIAN: Da? Bine. Bun. At‚t doare să fie și chestia asta, să fie și din partea astalaltă cineva care să aibă grijă.
DOMN: O.K. în regulă!
A.STOIAN: Bun, atunci.
DOMN: Deci ne auzim m‚ine seară?
A.STOIAN: Da.
DOMN: Da? O.K. numai bine! pa!
A.STOIAN: Ciao!

* 14.01.2010, la ora 18:56:45,  la un post telefonic , Alexandru Stoian este contactat de un domn, aflat la alt post telefonic : (acest domn este infractorul POPA NICOLAE, iar postul telefonic face parte din lista numerelor tehnice alocate echipamentelor și centralelor din rețeaua Vodafone, numărul fiind generat automat dacă nu apare informație electronică coerentă a apelantului.- n.n.)
A. STOIAN: Alo!
DOMN: Salut! Eu sunt. Fii atent! Ascultă-mă foarte încet, te rog! Nu am unități multe și după cum bine știi, sunt unde sunt și nu am nici timp mult.
A. STOIAN: OK.
DOMN: Ce am eu de spus este așa: totul este cum s-a vorbit de la început. Aș fi putut să fiu afară de trei săptăm‚ni și nu sunt pentru că nu există tot pachetul. Spune-i că nu vrea nimeni din afară să profite de pe urma noastră. Nu există nici un joc, sunt la curent cu tot ce se înt‚mplă, cu toate negocierile. Există în momentul ăsta riscul de a fi luați de neserioși. Deja se înt‚mpină priviri ciudate și nu se mai înțelege ce se înt‚mplă. Mai mult, după cum bine știi, frate-meu nu are de cheltuieli, să mă țină și pe mine, să se țină și pe el, plus ceea ce s-a dat la avocat la început. Nu s-a intrat în nimic din cisternele trimise, sunt în stand-by ca să fie livrate, dar nu pot fi livrate așa cum zice el. Lasă-mă să termin și după aceea îmi spui tu! Așa cum zice el, eu să ies și după aceea să se dea! Nu este! Sunt alte reguli, se joacă altfel! Nu știu, mai mult dec‚t at‚ta, mingea e la el! încă o chestie! Alo!
A. STOIAN: Da. Ascult, ascult! Mă auzi?
DOMN: Nu știu, nu vorbești în telefon sau nu se aude.
A. STOIAN: Ba da, da, vorbesc în telefon.
DOMN: Acum da. Chestia cealaltă: că trimite pe cineva care să se ocupe mai bine, să uite de ea! Nu are ce să facă altcineva nimic mai mult dec‚t ceea ce se face.
A. STOIAN: știu, a și … s-a și discutat problema asta; a zis doar că trimite marți pe cineva cu restul și ca să fie …, și cineva de încredere. De ce? Fiindcă se știe că se pot face foarte multe răutăți și la sume mai mici. și de-aia a zis, că marți este cineva acolo cu restul. și în momentul în care ești OK dă coordonatele și vine imediat cu restul. Deci e o chestie, să zicem, de o juma de oră. 
DOMN: Mie mi se pare foarte ciudat, dar mă rog! în sf‚rșit! Nu se joacă nimeni cu viața mea, cu at‚t mai puțin eu! și nu permit nimănui să se joace cu viața mea, dar absolut nimănui!
A. STOIAN: Cu siguranță. OK. Pot să spun și eu din ce mi-a lăsat să transmit?
DOMN: Da.
A. STOIAN: A zis că toate salutările cu drag, echipa care este trimisă marți cu restul este pentru siguranța tuturor. Da? 
DOMN: ăăă …
A. STOIAN: Acum se face tot posibilul ca totul să fie OK acolo, dar să presupunem că nu o să fie – ceea ce nici nu se g‚ndește, dar a luat în calcul și acest aspect, în 6 luni, un an cel mult, tu ești OK ..
DOMN: Nu există! Să iasă din discuție, să-i iasă din minte chestia asta! Ascultă-mă! El ce nu a rezolvat în 10 ani nu rezolvă cu mine înăuntru! Iar eu nu accept să ajung înăuntru, de-aia am refuzat contactul cu ambasada, de-aia am refuzat contactul cu presa, de-aia am refuzat orice! Dacă este să se rezolve ceva, se rezolvă aici și am posibilitatea prin tot ce s-a construit să rezolv, să fiu safe aici!
A. STOIAN: Se bucură foarte tare.
DOMN: Să-i iasă din cap chestia asta!
A. STOIAN: Se bucură foarte tare, știe și asta și își dorește!
DOMN: Dacă Doamne ferește! vor ajunge să mă aducă acolo, înseamnă că s-a cam f…tut el și că am pierdut partida!
A. STOIAN: Nu, nu, nici nu se g‚ndește la așa ceva! A zis că a luat în calcul …
DOMN: Nici eu nu mă g‚ndesc și de-aia am muncit pe tot ce am muncit aici ca să se rezolve.
A. STOIAN: Se va rezolva!
DOMN: în ceea ce privește echipa care vine, nu-mi place! Ca să-ți spun cinstit, nu-mi place!
A. STOIAN: E vorba de o persoană care vine cu restul, asta înseamnă. 
DOMN: Bine. Persoana care vine cu restul nu o să aibă acces dec‚t la frate-meu și at‚t!
A. STOIAN: Corect!
DOMN: Ca să fie clară și înțeleasă. Pentru că aici este o campanie super grea împotriva corupției și a chestiilor ăstora, sunt trei canale de știri toată ziua cu scandaluri financiare în direct de la audieri în Parlament și așa, le ț‚ț‚ie fundul la toți! Dacă se face ceva pentru mine, se face pentru că am eu ochi frumoși, nu știu de ce pi…da mă-sii se face! Dar uite, așa sunt eu de i-am convins să facă!
A. STOIAN: Perfect! Asta își dorește și el, ca toate lucrurile să se rezolve acolo. E mult mai …
DOMN: Dar vrea să ne auzim? Are posibilitatea, m-am g‚ndit: am înțeles ce se înt‚mplă cu …
A. STOIAN: Nu poate sub nici o formă, că se lasă cu greu rău de tot!
DOMN: Am înțeles că există tot felul de restricții. însă, poate să fie la un moment dat cu tine l‚ngă, să fii pe speaker și doar să-ți spună ție răspunsurile, ca să fie, să comunicăm direct, sau să ți le scrie pe o h‚rtie, pe care după aia o aruncă. Fără să se exprime el.
A. STOIAN: Am înțeles. 
DOMN: Deci este o idee. Este o idee, ca să nu mai fie vacuum-ul ăsta de timp: noi vorbim acum, peste o juma de oră ne sunăm, ne sunăm, nu știu, intră un polițist în cameră din clipă în clipă, habar nu am! Deci spune-i să ia în considerare chestia asta. Răm‚ne ca interval de timp același pe care l-am dat. Nu știu cum e la voi, la mine e între șase și opt seara, că se duc ăștia la rugăciuni și atunci e mult mai relaxat tot.
A. STOIAN: înțeleg, dar el refuză să se apropie, că poate face rău …
DOMN: înțeleg foarte bine, eu ți-am zis numai că asta ar fi o idee pe care să o aibă în cazul dacă vrea să discutăm direct ca să fie nevoie de răspunsuri directe și de decizii pe moment, pe loc.
A. STOIAN: OK.
DOMN: în rest, spune-i că sunt bine, sunt sănătos, au grijă de mine prietenii ăștia ai mei de la care ne-am și împrumutat de bani p‚nă acum; deci să aibă în calcul și chestia asta, că nu am achitat acolo!
A. STOIAN: Am înțeles.
DOMN: îmi gătește fata asta rom‚nește, îmi aduce de două ori pe săptăm‚nă. Frate-meu nu vine la mine des, o singură dată, bine, că nu vreau să-l expun, că nu vreau să mi-l trimită ăștia la mine, unde sunt eu, să-mi facă percheziția acasă, să mai găsească mai știu eu ce c…caturi! h‚rtia mea expirată, de exemplu!
A. STOIAN: înțeleg.
DOMN: însă țin legătura, are grijă de mine, sunt OK, plătesc ca să nu muncesc cot la cot cu ceilalți, sunt bine! Mai bine dec‚t s-ar fi putut spera!
A. STOIAN: OK.
DOMN: Nu știu c‚nd ne mai auzim. ținem legătura prin el, ți-am zis. El e …
A. STOIAN: Da, da.
DOMN: Dacă mai e altceva din partea lui, de astea, ai … mai transmiți mai t‚rziu la Virgil. Sper ca tot ce ți-am spus, punct cu punct, ca să i le transmiți ca atare.
A. STOIAN: Am reținut.
DOMN: OK. Bine. Mersi mult, aveți grijă, mingea e la el! să nu uitați chestia asta!
A. STOIAN: OK. 
DOMN: Bine.
A. STOIAN: Numai bine!

* 14.01.2010, la ora 18:15:53,  de la un post telefonic, Alexandru Stoian ia legătura cu un domn, aflat la postul telefonic  (Indonezia):
A.STOIAN: Alo!
DOMN: Alo!
A.STOIAN: Noutăți?
DOMN: Seara bună! Păi noutățile ar fi așa: sună-l pe el, vrea și el să vorbească cu tine. Ai numărul, da? Sau ți-l trimit acum din nou?
A.STOIAN: Nu, nu-l am!
DOMN: Nu-l ai? Deci …
A.STOIAN: Dă-mi un sms.
DOMN: Cam într-un sfert de oră. Ce anume?
A.STOIAN: Dă-mi un sms cu numărul; sau mă suni tu.
DOMN: OK.
A.STOIAN: Sună-mă tu. Dar nu peste un sfert de oră, peste 30 de minute.
DOMN: Peste 30 de minute să te sune el, da?
A.STOIAN: Da.
DOMN: OK. Bine. Poate ești cumva în preajma lui … cel mare, ar fi foarte bine.
A.STOIAN: Nu cred!
DOMN: Nu crezi, nu? Bine. OK. Hai, vorbesc cu el. Deci te sună el în 30 de minute. Da?
A.STOIAN: Da.
DOMN: OK. Ciao!

* 18.01.2010, la ora 17:39:17, Alexandru Stoian de la un postul telefonic la legătura cu un domn, aflat la postul telefonic, Indonezia :
Domn : Alo!
Alexandru Stoian : Alo! Eu sunt.
Domn : Seara bună.
Alexandru Stoian : Seara bună….

Alexandru Stoian : Sunt convins. Uite că cisternele au plecat și ce să spun, aștept numai vești bune.
Domn : Să dea Domnul să le avem.
Alexandru Stoian : Vestea finală!
Domn : Am avut o discuție astă seară, m‚ine dimineață ne vedem, se pare că se cer pregătirile finale și cred că în două, maxim trei zile avem vestea finală.
Alexandru Stoian : OK.
Domn : Suntem, suntem …
Alexandru Stoian : Nu o acceptăm dec‚t pe aia care trebuie.
Domn : Normal….
Alexandru Stoian : Care este favorabilă nouă.
Domn : Nici nu trebuie să existe alta!
Alexandru Stoian : Corect!
Domn : Indiferent de cum ar fi, deci vestea aceea va veni! Chiar dacă Doamne ferește nu vine în trei zile, vine în patru, vine în cinci, da vine!
Alexandru Stoian : Oricum, m‚ine să știi că ele sunt acolo, c‚nd este, se înt‚mplă, o să ai coordonatele.
Domn : OK.
Alexandru Stoian : E bine?
Domn : Mulțam frumos! Foarte bine.

* 19.01.2010, la ora 12:01:52,  ALEXANDRU STOIAN de la un post telefonic ia legătura cu UN DOMN aflat la un post telefonic (Mobil, Indonezia):
INTERLOCUTOR: Alo,
ALEXANDRU STOIAN: Seara bună,
INTERLOCUTOR: Seara bună.
ALEXANDRU STOIAN: Ce faci, omule?
INTERLOCUTOR: Foarte bine. Tu?
ALEXANDRU STOIAN: Da? Uite, vroiam să vorbesc ceva.
INTERLOCUTOR: Ia spune.
ALEXANDRU STOIAN: Aici se aude că avocații au făcut o strategie precum că pașaportul este fals și pe ideea asta se merge undeva la 6 luni – 1 an de arestare, ceva de genul ăsta. Este adevărat?
INTERLOCUTOR: Nu, nu. Este o poveste.
ALEXANDRU STOIAN: Este o poveste, nu?
INTERLOCUTOR: Este o poveste. Deci noi suntem pregătiți absolut cu totul, cu toată strategia pentru joi seară.
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: da?
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Tot, tot, tot, am discutat azi toate detaliile, cum să facem, cum să livrează, cum, totul este aranjat.
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Da?
ALEXANDRU STOIAN: Bine. Aici se auzea și vroiam să avem o confirmare.
INTERLOCUTOR: Nu, nu, nu există așa ceva, nu facem prostia asta.
ALEXANDRU STOIAN: Bine. în rest, toate ok, nu?
INTERLOCUTOR: Toate ok, da. Am primit, bine, n-am primit dec‚t o h‚rtiuță deocamdată, dar am înțeles că a plecat un tren, așteptăm alt tren.
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Ne-am sincronizat perfect. Asta trebuie să transmiți, da?
ALEXANDRU STOIAN: Ok.
INTERLOCUTOR: Deci a fost o sincronizare absolut perfectă.
ALEXANDRU STOIAN: Ok. Da.

V.  CIRCUMSTANțE PERSONALE ALE INCULPAțILOR 

V.1.  țURCAN  OCTAVIAN  nu are antecendente penale, s-a prezentat la solicitarea procurorului pentru efectuarea actelor procesual penale, a comis infracțiunea cu intenție, cunosc‚nd natura ajutorului material și moral pe care l-a acordat infractorului POPA NICOLAE. în acest context a executat necondiționat dispozițiile inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU, cunosc‚nd că trimite bani pentru infractorul POPA NICOLAE și manifest‚nd preocupare pentru a realiza transferul celor 50.000 euro prin două conturi bancare, astfel înc‚t să nu poată fi indentificate transferurile și persoanele implicate.
A avut o poziție procesuală caracterizată prin două tipuri de atitudini. Doar cu prilejul audierii în calitate de învinuit din data de 07.12.2009 a dat o declarație asupra unor aspecte generice, legate de societatea comercială pe care o are în Cipru, iar referitor la natura relaților cu inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU a precizat că sunt doar amici și discută aspecte de natură economică. Nu a recunoscut că a efectuat transferul sumei de 50.000 euro în contul infractorului POPA NICOLAE, deși probele evidente în acest sens i-au fost prezentate. Ulterior pe parcursul cercetărilor penale, în celelalte stadii procesuale a uzat de dreptul la tăcere. Poziția sa inițială a fost evident nesinceră, av‚nd în vedere că din probele administrate în cauză rezultă dincolo de orice dubiu că țURCAN OCTAVIAN era persoana care efectua plăți, transferuri bancare, din dispoziția inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU, inclusiv pentru plata angajaților firmelor  acestuia.

             V.2.  VåNTU SORIN OVIDIU nu are antecedente penale, pe parcursul urmăririi penale s-a prezentat la solicitarea procurorului pentru efectuarea actelor procesual – penale și a avut o atitudine procesuală care în faza de urmărire penală a constat în exercitarea dreptului la tăcere.
Accentul inculpatului în raport cu faptele reținute în sarcina sa a fost limitat la critica interpretării probelor administrate în cauză. Susținerile sale nu se coroborează cu faptele și împrejurările ce rezultă din ansamblul probelor administrate în cauză, iar inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU nu a solicitat , nu a propus  probe în cauză. Totodată, Susținerile conform cărora …,, POPA NICOLAE este prietenul meu ….dar….nu i-am trimis bani … sunt prostii inventate ….sau … toate susținerile procurorului sunt corecte , dar cheia în care sunt lecturate este eronată, – exprimă practic acceptarea conținutului proceselor verbale de redare a convorbirilor telefonice.
Atitudinea  procesual – penală a inculpatului, coroborată cu posibilitatea de a influența numirea unor persoane în funcții de conducere ale instituțiilor publice și cu posibilitatea de a influența prin intermediul instituțiilor de presă pe care le controlează în mod direct opinia publică, aspecte care rezultă din actele dosarului, conturează profilul personal al inculpatului și sunt relevante din perspectiva individualizării pedepsei, ce se efectuează potrivit dispozițiilor art.72 din Codul penal.
          Comportamentul inculpatului evidențiază că acesta se consideră deranjat în raport cu obligația care îi revine de a respecta hotăr‚ri judecătorești. Pentru inculpat, recunoașterea și respectul autorităților publice în general, recunoașterea și respectarea autorității unei hotăr‚ri judecătorești în special, reprezintă o opțiune, iar sfidarea autorităților și ignorarea autorității de lucru judecat a unei hotăr‚ri judecătorești sunt considerate atitudini normale.

           V.3. STOIAN ALEXANDRU nu are antecedente penale, și-a exercitat dreptul la tăcere în cursul urmăririi penale, este un executant al ordinelor inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU pe care îl însoțește pretutindeni, însă aceasta nu-l absolvă de răspunderea penală.

VI. ASPECTE PROCESUAL PENALE

VI.1. Formarea dosarului penal
La data de 27 noiembrie 2009, procurorul s-a sesizat din oficiu, după ce a examinat conținutul unei note declasificată ulterior constat‚nd că există indicii de săv‚rșire a infracțiunii de favorizarea infractorului prevăzută de art.264 Cod penal de către mai multe persoane fizice care cunosc situația juridică a condamnatului POPA NICOLAE.
Prin Ordonanța nr.1563/P/2009 din 02 decembrie 2009, cauza a fost declinată în favoarea Parchetului de pe l‚ngă Tribunalul București. Prin adresa nr.3603/P/2009 din 02 decembrie 2009, Tribunalul București a trimis dosarul astfel format, la Secției de urmărire penală și criminalistică pentru a se aprecia asupra preluării cauzei. Prin nota din 02 decembrie 2009 s-a propus preluarea acestei cauze la nivelul Secției de urmărire penală și criminalistică. Prin rezoluția nr.2555/C/2010 a procurorului general al Parchetului de pe l‚ngă înalta Curte de Casației și Justiție din 02 decembrie 2010 s-a dispus preluarea dosarului în vederea efectuării și finalizării urmăririi penale.
Prin procesul verbal din 02 decembrie 2009, av‚nd în vedere prevederile art.90-91 din Codul de procedură penală, s-au examinat înscrisurile – acte de constatare și note, după ce s-a procedat la ascultarea fișierelor audio corespunzătoare notelor de transcriere a comunicațiilor interceptate și înregistrate, precum și fișierele referitoare la comunicațiile tip SMS interceptate și înregistrate, toate aflate pe suportul de memorie externă CD marca seria 0 înregistrat sub nr.  constat‚nd că acestea au fost transcrise în mod fidel, integral în scris – referitoare la comunicațiile și imaginile înregistrate în legătură cu numiții Sorin Ovidiu Våntu, Octavian țurcan, Popa Nicolae, Popa Virgil și C.A, care au fost comunicate prin adresa din 02.12.2009 a Serviciului Rom‚n de Informații –
Aceste înscrisuri sunt rezultate din exploatarea mandatelor  din 29.09.2009 și din 10.11.2009 emise de către îNALTA CURTE DE CASAțIEI șI JUSTIțIE –

         VI.2. Acte și măsuri procesuale
ån cauză, față de VåNTU SORIN OVIDIU s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanța procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săv‚rșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal.
Față de țURCAN OCTAVIAN s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția procurorului din data de 02 decembrie 2009, ora 10,00, iar prin ordonanța procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săv‚rșirea infracțiunii de favorizarea infractorului prev. de art. 264 din Codul penal.
Față de STOIAN ALEXANDRU s-a dispus începerea urmăririi penale prin rezoluția procurorului din data de 04 decembrie 2009, ora 12,00, iar prin ordonanța procurorului din 08 septembrie 2010 s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale pentru săv‚rșirea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal
* Procesul verbal din data de 4.12.2009 de începere a urmăririi penale împotriva numitului STOIAN ALEXANDRU pentru comiterea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului și de aducere la cunoștință a învinuirii și a dreptului la apărare
* Ordonanța din 11.12.2009 de luarea a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara de către inculpatul STOIAN ALEXANDRU  și solicitarea acestuia de a-i fi ridicată obligația de a nu lua legătura cu inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU deoarece lucrează la societatea comercială care aparține acestuia și conduce tot timpul autoturismul cu care acesta se deplasează  VåNTU SORIN OVIDIU , așa înc‚t obligația impusă l-ar pune în situația pierderii locului de muncă, admisă prin ordonanța procurorului din 11.12.2009 prelungită la data de 07.01.2010 și apoi succesiv p‚nă la data de 06.10.2010
* Ordonanța din data de 08.09.2010 de punere în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul STOIAN ALEXANDRU sub aspectul infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului
* Ordonanța de extindere a cercetărilor, schimbare a încadrării juridice și punere în mișcare a acțiunii penale din data de 04.10.2010 față de inculpatul STOIAN ALEXANDRU pentru două acte materiale de complicitate la favorizarea infractorului în formă continuată
* Ordonanța de înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara cu măsura preventivă a reținerii inculpatului STOIAN ALEXANDRU din data de 09.09.2010
* Procesul verbal de aducere la cunoștință a învinuirii și dreptului la apărare inculpatului STOIAN ALEXANDRU din data de 06.10.2010
* Solicitarea avocatului inculpatului STOIAN ALEXANDRU din 20.09.2010 de a fi anunțat în timp rezonabil și de a participa la toate activitățile de urmărire penală și procesul verbal de comunicare a datei și martorului ce va fi audiat în cauză
* Rezoluția de începere a urmăririi penale împotriva numitului POPA VIRGIL pentru comiterea infracțiunii prev. de art.260 din Codul penal, din data de 03.12.2009
* Referatul privind autorizarea efectuării percheziției informatice asupra laptopului ridicat cu ocazia percheziției efectuată asupra autoturismului făptuitorului POPA VIRGIL de la data de 3.12.2009 și autorizația de percheziție nr.444 din 07.12.2009 emisă de Tribunalul București prin care s-a autorizat efectuarea percheziției
* Rezoluția nr.247/II/2/2010 de respingere ca neåntemeiată a pl‚ngerii petentei POPA MARIANA prin care a solicitat restituirea banilor și bunurilor ridicate cu ocazia percheziției corporale și a percheziției autoturismului numitului POPA VIRGIL
* Proces verbal de începere a urmăririi penale din data de 02.12.2009 împotriva numiților VåNTU SORIN OVIDIU și țURCAN OCTAVIAN pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului
* Proces verbal din data de 07.12.2009 de aducere la cunoștință a învinuirii , dreptului la apărare și tăcere lui țURCAN OCTAVIAN
* Ordonanța din 07.12.2009 de luarea a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara de către inculpatul țURCAN OCTAVIAN, prelungită succesiv p‚nă la data de 02.10.2010 și ordonanțele din 23.04.2010 și din 03.09.2010 de respingere a cererii privind părăsirea teritoriului Rom‚niei de către acesta
* Ordonanța din data de 08.09.2010 de punere în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul țURCAN OCTAVIAN sub aspectul infracțiunii de favorizarea infractorului
* Ordonanța de înlocuire a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara cu măsura preventivă a reținerii inculpatului țURCAN OCTAVIAN din data de 09.09.2010
* Rezoluția din data de 28.06.2010 prin care s-a respins pl‚ngerea formulată de inculpatul țURCAN OCTAVIAN împotriva rezoluției prin care s-a dispus preluarea cauzei de la Parchetul de pe l‚ngă Tribunalul București și a tuturor măsurilor procesual penale dispuse p‚nă la data de 02.12.2009 față de care a invocat nulitatea absolută
* Solicitarea avocatului inculpatului țURCAN OCTAVIAN de a fi încunoștințat despre actele procesuale efectuate în cauză
* Proces verbal de aducere la cunoștință a învinuirii lui VåNTU SORIN OVIDIU a dreptului la apărare și tăcere din data de 16.12.2009
* Solicitarea avocatului inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU de a fi încunoștiințat cu privire la orice act de urmărire penală, inclusiv eventualele comisii rogatorii internaționale, pentru a putea formula obiective noi sau a face obiecțiuni  și procesele verbale prin care avocatul inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU a fost încunoștiințat cu privire data efectuării percheziției informatice, data  audierii inculpatului STOIAN ALEXANDRU, data altor audieri
* Ordonanța din 16.12.2009 de luarea a măsurii preventive a obligării de a nu părăsi țara de către inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU, prelungită succesiv p‚nă la data de 11.09.2010 și ordonanța de respingere a cererii de părăsire a teritoriului Rom‚niei în perioada 06-08 aprilie 2010
* Ordonanță de punere în mișcare a acțiunii penale din 08.09.2010 față de inculpatul VåNTU SORIN OVIDIU
* Ordonanța de extindere a cercetărilor, schimbare a încadrării juridice și punere în mișcare a acțiunii penale din data de 04.10.2010 față de inculpații VåNTU SORIN OVIDIU pentru trei acte materiale de favorizarea infractorului în formă continuată și față de STOIAN ALEXANDRU pentru două acte materiale de favorizarea infractorului în formă continuată
* Ordonanță de înlocuire a măsurii preventive de obligare de a nu părăsi țara cu măsura preventivă a reținerii din 09.09.2010
Prin Ordonanțele din 09 septembrie 2010, față de inculpații VåNTU SORIN OVIDIU, țURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU s-a dispus înlocuirea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi țara cu măsura preventivă a reținerii pe o durată de 24 ore.

Prin încheierea din data de 10 septembrie 2010, pronunțată în dosarul nr.43238/3/2010, TRIBUNALUL BUCUREșTI a dispus arestarea preventivă a inculpaților VåNTU SORIN OVIDIU, țURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU pentru o perioadă de 29 de zile.

Prin încheierea nr. 386 R, pronunțată în dosarul nr.43238/3/2010 (2394/2010) la data de 16 septembrie 2010, CURTEA DE APEL BUCUREșTI a admis recursurile inculpaților și a dispus înlocuirea măsurii preventive pentru inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și țURCAN OCTAVIAN cu obligarea de a nu părăsi țara fiind instituite obligații în sarcina fiecăruia și punerea în libertate a inculpatului STOIAN ALEXANDRU.

Prin Ordonanța din 11 octombrie 2010, față de inculpații VåNTU SORIN OVIDIU și țURCAN OCTAVIAN s-a dispus prelungirea măsurii preventive de obligare de a nu părăsi țara p‚nă la data de 14.11.2010.

Prin procesele-verbale din data de 11.10.2010 inculpaților le-a fost prezentat materialul de urmărire penală

Pentru aceste considerente,
Văz‚nd că au fost respectate dispozițiile legale care garantează aflarea adevărului și că urmărirea penală este completă, exist‚nd probele necesare și legal administrate, precum și în interesul unei bune judecăți,
ån temeiul art. 262 pct.1 lit. b), art.228 alin.(1) rap. la art. 10 lit. i1) din Codul de procedură penală, precum și în baza dispozițiilor art.45 rap. la art.38 din Codul procedură penală și a art.267 alin.(4) din Codul de procedură penală rap.la art.163 și următoarele din Codul de procedură penală
D I S P U N:

1.  Trimiterea în judecată a inculpaților
* VåNTU SORIN OVIDIU, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului în formă continuată (3 acte materiale) prev. de art.264 din Codul penal, cu aplicarea prev. art.41 alin.(2), raportat la art. 42 din Codul penal.

* țURCAN OCTAVIAN, pentru comiterea infracțiunii de favorizarea infractorului în prev. de art.264 din Codul penal.
   
* STOIAN ALEXANDRU, pentru comiterea infracțiunii de complicitate la favorizarea infractorului , în formă continuată (două acte materiale) prev. de art.26 din Codul penal rap. la art. 264 din Codul penal, cu aplicarea prev. art.41 alin.(2), raportat la art.42 din Codul penal.

2. Neånceperea urmăririi penale față de POPA VIRGIL, sub aspectul săv‚rșirii infracțiunii de favorizarea infractorului prevăzute de art.264 din Codul penal, întruc‚t este aplicabilă cauza de nepedepsire prevăzută de alin.(3) al articolului menționat.

3. Disjungerea cauzei față de:
* ånvinuitul NIPOMICI GHENADIE pentru complicitate la favorizarea infractorului prev. de art.26 din codul penal rap. la art.264 din Codul penal,
* ånvinuitul POPA VIRGIL, pentru infracțiunea de mărturie mincinoasă, prev. de art. 260 alin.(1) din Codul penal
* sub aspectul comiterii infractiunii de favorizarea infractorului prev. de art.264 din Codul penal de către AN (persoană neidentificată trimisă de inculpați în scopul de a depune diligențe necesare eliberării infractorului POPA NICOLAE din arestul autorităților indoneziene sau îngreunării procedurilor de extrădare în Rom‚nia).
* pentru stabilirea provenienței și naturii sumelor de bani și a persoanelor implicate în transferurile realizate în contul societății infractorului POPA NICOLAE din INDONEZIA, anterior lunii octombrie 2009.

4. Disjungerea cauzei sub aspectul comiterii infracțiunii de spălare a banilor prev. de art.23 din Legea nr.656/2002 de către VåNTU SORIN OVIDIU. 

5. Menținerea măsurii asiguratorii dispuse prin ordonanța din 07.10.2010 de luare a măsurii asiguratorii prin instituirea inscripției ipotecare asupa unui imobil aparțin‚nd inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU, p‚nă la concurența sumei de 50.000 de euro, în vederea confiscării speciale

6. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului, asupra sumei de 20.000 euro, aparțin‚nd inculpatului VåNTU SORIN OVIDIU și ridicată de la învinuitul POPA VIRGIL, cu ocazia percheziției corporale, în vederea confiscării speciale, conform dispozițiilor art.118 alin.(1) lit.b din Codul penal, sumă depusă la Banca Comercială Rom‚nă
***********

         în temeiul art.264 din Codul de Procedură penală, dosarul se va trimite la TRIBUNALUL BUCUREșTI, urm‚nd a fi citați:
Inculpații
* VåNTU SORIN OVIDIU,
* țURCAN OCTAVIAN,
* STOIAN ALEXANDRU,

DATE SUPLIMENTARE
conform art.263 rap. la art.260 Cod procedură penală

Mijloacele materiale de probă
Suporți de memorie externă tip CD care conțin potrivit art.913 alin.(3) Cod Procedură penală copia convorbirilor telefonice interceptate în baza ordonanțelor provizorii a procurorului confirmate și autorizate în continuare în baza autorizațiilor emise de către TRIBUNALUL BUCUREșTI, convorbirile telefonice și comunicărilor tip SMS, precum și înregistrările audio și/sau video realizate în baza mandatelor emise de către îNALTA CURTE DE CASAțIE șI JUSTIțIE, respectiv 3 suporți de memorie externă tip CD  se înaintează TRIBUNALULUI BUCUREșTI odată cu prezentul rechizitoriu.
 
Cheltuieli judiciare în sumă de 18.000 lei, vor fi suportate de către inculpații  VåNTU SORIN OVIDIU, țURCAN OCTAVIAN și STOIAN ALEXANDRU potrivit art. 191 Cod procedură penală, sumele reprezent‚nd cheltuielile ocazionate cu efectuarea urmăririi penale.

   

    Dat azi 12 octombrie 2010, în București

PROCUROR
1 A se vedea Matei Basarab, Viorel Pa∫ca ∫.a- Codul penal adnotat , vol.II , partea special„ editura Hamangiu 2008, pag.686
2 A se vedea Avram Filipa∫ ÑInfrac?ïÔÇ?iuni contra Ónf„ptuirii justi?ïÔÇ?iei" Editura Academiei RSR, Bucure∫ti, 1985, pag.115
3 A se vedea ÑAnaliza surselor deschise Ón pres„" , vol.2, filele nr.70,71,156-167 Ñla data de 14.02.2005, Ón ziarul ADEV√RUL…Ñ SORIN OVIDIU VâNTU, groparul F.N.I., a r„mas curat ∫i uscat folosind o armat„ de oameni de paie", Ón care se men?ïÔÇ?ioneaz„: ÑScandalul pr„bu∫irii Fondului Na?ïÔÇ?ional de Investi?ïÔÇ?ii revine Ón for?ïÔÇ?„ odat„ cu finalizarea expertizei contabile care a durat un an de zile. Este vorba de primul document oficial, care descrie p‚n„ Ón cele mai mici detalii circuitului banilor investi?ïÔÇ?i la FNI ….∫i rolul inculpatului POPA NICOLAE, Ón prezent disp„rut f„r„ urm„, 'pionul' prin intermediul c„ruia SORIN OVIDIU VâNTU a retras de la FNI sute de miliarde de lei."; Ón data de 14 noiembrie 2007, Ón articolul ÑTopul celor mai c„uta?ïÔÇ?i rom‚ni prin Interpol", publicat Ón cotidianul ROM¬NIA LIBER√:  ÑPOPA NICOLAE, de 43 de ani, n„scut Ón V‚lcea, este acuzat de fraud„. Mandatul de arestare este emis de procurorii Parchetului de pe l‚ng„ Curtea Suprem„ de Justi?ïÔÇ?ie din Rom‚nia. Fost membru Ón Consiliul de Conducere al SOV Invest, a fost implicat Ón scandalul Fondului Na?ïÔÇ?ional de Investi?ïÔÇ?ii, prin intermediul c„ruia numero∫i rom‚ni deponen?ïÔÇ?i au fost prejudicia?ïÔÇ?i cu peste o mie de miliarde de lei,,.
4 Conform literaturii de specialitate, aici no?ïÔÇ?iunea de ajutor cuprinde asisten?ïÔÇ?a acordat„ infractorului prin sprijin moral – a se vedea V. Dongoroz, Ón ÑTratat de drept ∫i procedur„ penal„" de I. Tanoviceanu , comentat ∫i adnotat , vol II , Tipografia  ÑCurierul judiciar" 1925 pag.538
5 A se vedea Avram Filipa∫ ÑInfrac?ïÔÇ?iuni contra Ónf„ptuirii justi?ïÔÇ?iei", Editura Academiei RSR, pag.115-124 – Termenii Óntrebuin?ïÔÇ?a?ïÔÇ?i Ón redactarea prevederilor art.264 din Codul penal marcheaz„ faptul c„ actul de justi?ïÔÇ?ie nu poate fi Ón?ïÔÇ?eles Ón afara dezideratului privind Ñaflarea adev„rului" . ânf„ptuirea drept„?ïÔÇ?ii se adreseaz„ unor realit„?ïÔÇ?i concrete, astfel c„ dac„ nu se execut„ pedeapsa, actul de justi?ïÔÇ?ie r„m‚ne un exerci?ïÔÇ?iu steril, tehnicist. Ra?ïÔÇ?ional„, legea penal„ nu putea ignora aceste realit„?ïÔÇ?i, deoarece favorizarea infractorului constituie o piedic„ real„ Ón realizarea scopului legii penale.      Incriminarea acestor fapte reflect„ marja de apreciere oferit„ statelor Ón materie de Ónf„ptuire a justi?ïÔÇ?iei, iar prevederile din  legisla?ïÔÇ?ia rom‚neasc„ reprezint„ o dovad„ c„ modalitatea de comitere  a infrac?ïÔÇ?iunii ?ïÔÇ?ine seama de importan?ïÔÇ?a, obliga?ïÔÇ?iile pe care le au membrii societ„?ïÔÇ?ii de a respecta autoritatea hot„r‚rilor judec„tore∫ti.        

6 A se vedea Gh. D„r‚ng„ , D. Lucinescu ÑCodul penal comentat ∫i adnotat . Partea special„", vol. III ed. ™tiin?ïÔÇ?ific„ ∫i enciclopedic„, Bucure∫ti  1977, pag 130.
7 aici no?ïÔÇ?iunea de asistare se refer„ la sprijinul moral care se acord„ infractorului a se vedea – V. Dongoroz ,, Explica?ïÔÇ?ii teoretice ale codului penal rom‚n ,, edi?ïÔÇ?ia VI , pag 593

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.