Acasă Politic Guvernul a amânat azi intrarea în vigoare a legii insolvenței persoanelor fizice

Guvernul a amânat azi intrarea în vigoare a legii insolvenței persoanelor fizice

DISTRIBUIȚI

UPDATE: Intrarea în vigoare a legii a fost amânată cu un an.

Guvernul a publicat ordinea de zi a ședinței de Guvern de astăzi:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru aderarea la Convenția privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptată la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost revizuită la 17 ianuarie 1971, la Protocolul financiar anexat Convenției privind înființarea Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Paris la 1 iulie 1953, astfel cum a fost modificat, și la Protocolul privind privilegiile și imunitățile Organizației Europene pentru Cercetări Nucleare, adoptat la Geneva la 18 martie 2004

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea unor termene prevăzute de Legea nr. 2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanțelor judecătorești, precum și pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRE

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1312/1996 privind înființarea Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică Materialelor-INCDFM București

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind prelungirea termenului de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unor bunuri aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Sănătății în administrarea Institutului Național de Gerontologie și Geriatrie ‘Ana Aslan’, subordonat Ministerului Sănătății

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru unele unități administrativ-teritoriale

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea anexei nr.56 la Hotărârea Guvernului nr.1359/ 2001 privind atestarea domeniului public al județului Prahova, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Prahova

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind faptele pentru care se înscriu informații în cazierul fiscal al contribuabililor, potrivit legislației în vigoare

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului și Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2015, pentru premierea sportivelor și a colectivului tehnic, care au obținut locul III la Campionatul Mondial de Handbal Feminin, Senioare, desfășurat în Danemarca, în anul 2015

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pe anul 2015 pentru plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Justiției și transmiterea unei părți din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la Organizația Internațională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a ‘Memorandumului de parteneriat cu privire la Inițiativa Francofonă Națională 2015-2018, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relațiile internaționale’, pentru anul 2015

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Serviciului Român de Informații a unui imobil aflat în domeniul public al statului

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Iași de către domnul Cârlan Dan

IV. BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Societății Naționale ‘Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu — Constanța’ — S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale ‘Administrația Porturilor Maritime’ — S.A Constanța aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale ‘Administrația Porturilor Dunării Maritime’ S.A Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Regiei Autonome ‘Administrația Fluvială a Dunării de Jos’ Galați aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 al Companiei Naționale ‘Administrația Canalelor Navigabile’ — S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2015 pentru Societatea Națională Închideri Mine Valea Jiului S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 al Agenției Naționale pentru Locuințe

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent activității de privatizare al Departamentului pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului pe anul 2015

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2016

2. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea observațiilor scrise ale României în cererea de emitere a unui aviz formulată de Comisia Europeană în temeiul art. 218 alin. (11) TFUE-Avizul 2/15

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcția de judecător la Tribunalul Uniunii Europene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.