Home Social Pactul Alianței pentru Sănătate din România nu are prevederi pentru salarii...

Pactul Alianței pentru Sănătate din România nu are prevederi pentru salarii decente pentru medici

DISTRIBUIŢI

Alianța pentru Sănătate din România a făcut publice măsurile pe care le solicită în cadrul Pactului pentru sănătate. În mod cu totul și cu totul surprinzător acest pact nu prevede salarii decente pentru medicii care sunt esența sistemului de sănătate. Ideea acestui pact este ca până în 2020 să se aloce 5% din PIB pentru Sănătate, în condițiile în care ieri, PSD promitea prin vocea deputatului Buicu 6% din PIB până în 2020. Oare diferența de 1% ar ajunge pentru majorarea salariilor medicilor până la un nivel care să le permită un trai decent? Dacă medicii care ne consultă, tratează și vindecă vor avea veșnic problema existenței lor și a familiilor lor cum vor putea să ne acorde nouă pacienților maxima lor atenție și compasiune când mai întâi trebuie să-și compătimească propriii copii cărora nu pot să le satisfacă dorințe de bază. Mai ales că majoritatea medicilor sunt căsătoriți tot cu medici.

Iată prevederile pactului:
„România are un sistem de sănătate neperformant, în ansamblu, cu rezultate la fel de nemulțumitoare precum alocările bugetare. Deficiențele sistemului sunt rezultatul cumulat al unei multitudini de probleme situate în domenii si la niveluri variate.

Nu este de ajuns să identificăm problemele. Trebuie să stabilim obiectivele corecte, politicile și planurile corespunzătoare, și să avem voința și resursele necesare implementării acestora.

Instabilitatea politicilor a avut un impact major în întreg sistemul de sănătate, cu consecințe negative asupra accesului, calității și rezultatele serviciilor medicale furnizate pacienților.

Ținând cont de realitatea că sistemul de sănătate va fi afectat, pe termen mediu si lung, de procese precum:

declinul demografic și îmbătrânirea populației,

diminuarea forței de muncă active,

incidența în creștere accelerată a bolilor cronice,

creșterea costurilor tehnologiilor medicale,

libertatea de mișcare a fortei de muncă în Uniunea Europeană,

Având în vedere:

adoptarea Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, care conține direcții de acțiune și resurse aferente pe termen mediu, importanta asigurării continuității politicilor publice privind sistemul de sănătate,

Noi, semnatarii prezentului Pact, ne angajăm să promovăm, susținem și implementăm măsuri pentru atingerea următoarelor obiective:

Asigurarea acceptării politicilor în sănătate de către principalele forțe politice și garantarea continuității acestora prin luarea deciziilor în cadru interinstitutional si participativ.

Înființarea unui Consiliu Național pentru politicile în domeniul sănătății, alcătuit din reprezentanti specialisti ai partidele politice parlamentare, organizatii profesionale, asociatii de pacienți, organisme reprezentative ale furnizorilor și societatea civilă. Rolurile Consiliului vor fi (i) dezbaterea obiectivelor de reformă în sănătate, (ii) evaluarea impactului politicilor publice în domeniu și (iii) formularea de recomandări către autoritățile publice responsabile.

Pornind de la realitatea că FNUASS reprezintă sursa principală de finantare a serviciilor medicale, este obligatorie creșterea predictibilității și cuantumului resurselor Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, si alocarea acestora în funcție de prioritățile de sănătate publică. Majorarea cheltuielilor publice cu sănătatea la 5% din PIB până în anul 2020.

Continuarea și extinderea proiectelor de eficientizare a cheltuielilor cu sănătatea, prin finalizarea programului de informatizare a asigurărilor sociale de sănătate, stabilirea costurilor reale ale bolilor și ale serviciilor prestate pacienților.

Dezvoltarea asigurărilor private suplimentare de sănătate, ca soluție pentru degrevarea FNUASS de anumite cheltuieli și oportunitatea de acoperire suplimentară a riscului de boală, prin: oferirea de facilități fiscale la primele de asigurare, stabilirea listei serviciilor care nu sunt furnizate prin pachetul de bază și sprijinirea campaniilor de informare si educare a populatiei.

Menținerea cadrelor medicale în țară și motivarea lor prin remunerare stimulativă, îmbunătățirea condițiilor de activitate, crearea oportunităților de avansare în carieră și perfecționare continuă, pe baza unui Plan Național de Retenție a Cadrelor Medicale.

Sincronizarea continuă a învățământului medical cu politicile publice în domeniul sănătății, evoluțiile tehnologice și așteptările pacienților.

Reducerea dezechilibrelor de acces la servicii medicale preventive si curative prin:

dezvoltarea infrastructurii de servicii în mediul rural, oferirea de condiții stimulative cadrelor medicale în zone cu acces deficitar la servicii, implicarea activă a administrației publice locale în atragerea, menținerea și activitatea furnizorilor de servicii medicale.

Aducerea serviciilor medicale cât mai aproape de pacient prin dezvoltarea asistenței primare, ca urmare a îmbunătățirii condițiilor de muncă și remunerare, perfecționării profesionale și dotării cu infrastructura necesară.

Ameliorarea continuă a calității serviciilor medicale prin extinderea acreditării pentru calitate la toate nivelurile de servicii, monitorizarea prestațiilor și plata în funcție de performanță.

Încurajarea competiției între furnizori cu ajutorul unui mediu concurential corect și echitabil si prin tarifarea serviciilor medicale la nivelul costurilor reale ale acestora.

Pornind de la principiul’ banul urmează pacientul’, este obligatorie cresterea eficientei în organizarea si furnizarea serviciilor medicale prin:

generalizarea ghidurilor de practică medicală, adoptarea noilor tehnologii si proceduri care pot diminua costurile, ameliora calitatea serviciilor si confortul pacientilor;

stabilirea și utilizarea retelelor de trimiteri în contractarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor, încurajarea colaborării interdisciplinare între furnizori, planificarea serviciilor la nivel zonal în functie de morbiditate, trasee clinice si resursele disponibile.

Reducerea birocrației și creșterea timpului petrecut cu pacientul prin transferul integral al comunicării între furnizori și casele de asigurări în format electronic.

Creșterea încrederii pacienților în sistemul de sănătate prin reducerea plăților informale, măsurarea satisfacției, crearea canalelor de comunicare a nemulțumirilor și neregulilor.

Promovarea drepturilor pacienților, sprijinirea asocierii acestora, dar și conștientizarea obligațiilor pe care le au în menținerea stării de sănătate și față de profesioniști.

Ameliorarea comunicării între autoritățile publice din sănătate și populație, inclusiv prin utilizarea rețelelor sociale și dezvoltarea portalului național de sănătate, care să devină un reper de informație medicală pentru pacienți

Promovarea și protecția sănătății prin:

acordarea priorității cuvenite programelor de prevenție,

extinderea programelor de educare a populatiei în privința factorilor de risc la îmbolnăviri, depistarea precoce a bolilor, control și restricții asupra factorilor de risc pentru sănătate, reducerea incidentei și prevalenței bolilor transmisibile prioritare.

Reducerea accelerată a mortalității din cauze evitabile cu ajutorul unor programe de amploare dedicate afecțiunilor prevenibile și a celor vindecabile.”

Membrii APSR sunt:
ASOCIATIA MEDICALA ROMANA – AMR
SOCIETATEA NAŢIONALĂ DE MEDICINĂ A FAMILIEI – SNMF
ASOCIATIA PROFESIONALA A MEDICILOR DE AMBULATOR – A.P.M.A
SOCIETATEA ROMANA DE NEURO OFTALMOLOGIE – RONOS
SOCIETATEA ROMANA DE MEDICINA DE LABORATOR – SRML
SOCIETATEA ROMANA ALZHEIMER
ASOCIAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA PACIENŢILOR – A.N.P.P.
FUNDAŢIA CRUCEA ALB GALBENĂ DIN ROMÂNIA
ASOCIATIA DE NURSING DIN ROMANIA
ASOCIAŢIA PAVEL
ASOCIATIA UMANITARA EQUILIBRE
ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL ADAM BUCURESTI – ADAM
ASOCIATIA MAME PENTRU MAME
ASOCIATIA M.A.M.E.
ASOCIATIA THE LITTLE PEOPLE ROMANIA
ASOCIAŢIA SOS INFERTILITATEA
FUNDAŢIA PENTRU PROTECŢIA ADULŢILOR CU BOLI CARDIACE – FUNDAŢIA PROTCARD
ASOCIATIA SANO-HEP ROMANIA
FUNDAŢIA FIII GORJULUI
ASOCIATIA CHILDREN’S JOY
ASOCIATIA HANDS ACROSS ROMANIA
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI SANATATE MURIEL VASLUI
ASOCIATIA COPIILOR CU BOLI CARDIACE CONGENITALE
ASOCIATIA OSTEORE
ASOCIATIA OSTEORE
ASOCIAŢIA SPITALELOR DIN ROMANIA
PATRONATUL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE PARACLINICE–PALMED
ASOCIATIA DISTRIBUITORILOR DE MEDICAMENTE DIN ROMANIA – A.D.M.R.
ASOCIAŢIA FURNIZORILOR DE PRODUSE MEDICALE – A.F.P.M.
ASOCIATIA SERVICIILOR PRIVATE DE AMBULANTE DIN ROMANIA
FEDERATIA PATRONATELOR FARMACEUTICE DIN ROMANIA
ASOCIAŢIA AMURADIA
ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE CANCER
ASOCIAŢIA ONCOLOGILOR PRIVAŢI DIN ROMÂNIA
ALIAT – LUPTĂ ÎMPOTRIVA ADICŢIILOR
PATRONATUL FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICO DENTARE

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.