Acasă Actualitate 254 de aleși locali găsiți în incompatibilitate de ANI doar în 2016

254 de aleși locali găsiți în incompatibilitate de ANI doar în 2016

DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate precum și existența conflictului de interese de natură administrativă și penală în cazul a 21 foști și actuali aleși locali menționați mai jos.

Astfel, numărul aleșilor locali în cazul cărora Agenția Națională de Integritate a constatat incidente de integritate în cursul acestui an este de 254 aleși locali.

1. GÎRLEANU ION, primar al comunei Bogați, județul Argeș

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada iunie 2012 — februarie 2013, întrucât a deținut simultan funcția de primar al comunei Bogați, județul Argeș și, pe de o parte, calitatea de comerciant persoană fizică, respectiv de titular al Gîrleanu Ion — Apicultură Întreprindere Individuală, iar pe de altă parte, calitatea de membru în cadrul Consiliului de administrație al școlii gimnaziale ‘Radu cel Mare’ Bogați, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.d) și g) din Legea nr. 161/2003.

2. BUGARI TRAIAN, fost primar și actual consilier local al comunei Densuș, județul Hunedoara

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 12 iunie 2013 — 16 iunie 2016, întrucât a deținut simultan funcția de primar al comunei Densuș, Județul Hunedoara și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Bugari Traian Persoană Fizică Autorizată, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

3. AVRAM ILIE, fost primar al comunei Poiana Vadului, județul Alba

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de primar, a încheiat și semnat un act adițional privind prelungirea contractului de închiriere și a actului adițional încheiat între Consiliul Local Poiana Vadului și Asociația Crescătorilor de Taurine Poiana Vadului (asociație în cadrul căreia soția persoanei evaluate, deține funcția de secretar în cadrul Comitetului de Conducere).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76 din Legea 161/2003.

4. HOREA AUREL, primar al comunei Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 martie 2009 — 17 iunie 2013 întrucât a deținut simultan funcțiile de primar al comunei Ilva Mică și de administrator — membru al Consiliului de Administrației al Ocolului Silvic Plaiurile Heniului R.A., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

5. IVANCU ALEXANDRINA, fost primar al comunei Livezi, județul Vâlcea pentru mandatul 2012 — 2016

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV ȘI PENAL

În calitate de primar a semnat atât Dispoziția de suspendare de drept a propriului raport de serviciu ca funcționar public, pe perioada exercitării mandatului de primar, cât și Dispozițiile și Contractele individuale de muncă încheiate între Primăria comunei Livezi (angajator) și fiica, ginerele și sora persoanei evaluate.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art.70 și art.76, alin.(1) din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 75, lit.a) din Legea nr. 393/2004.

Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Bălcești în vederea verificării indiciilor privind săvârșirea de către IVANCU ALEXANDRINA a infracțiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 301 din Codul Penal al României.

6. CODREANU DORIN, primar al comunei Bălăbănești, județul Galați

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Codreanu Dorin Persoană Fizică Autorizată, în perioada 18 iunie — 31 august 2012, iar în cadrul Codreanu T. Dorin Persoană Fizică Autorizată, în perioada 29 noiembrie 2012 — 23 mai 2013, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

7. LUPU IONEL, primar al comunei Vînători, județul Vrancea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de primar, a emis dispoziția prin care soția sa a fost transferată de la Primăria comunei Garoafa, la Primăria comunei Vînători, județul Vrancea.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 76 din Legea nr. 161/2003.

8. ALEXANDROAIA VASILE, primar al comunei Grințieș, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate întrucât, în perioada deținerii funcției de primar, a desfășurat (în perioada iunie 2012 — iunie 2016) activități remunerate în calitate de medic veterinar titular al Cabinetului Medical Veterinar Individual ‘Dr. Alexandroaia Vasile’ și desfășoară activități remunerate în calitate de medic veterinar — asociat la S.C. Mattiax Grin S.R.L. (societate comercială având ca domeniu principal de activitate ‘activități veterinare’).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. k) și art. 91, alin. (3) din Legea nr. 161/2003.

9. CATANĂ FLOREL, primar al comunei Galicea Mare, județul Dolj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 iunie 2008 — 18 mai 2010, întrucât a deținut simultan funcția de primar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Catană Florel PF, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit.g) din Legea nr. 161/2003.

10. KISS LASZLO, fost viceprimar al Municipiului Bistrița, județul Bistrița Năsăud

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate atât în perioada 16 octombrie 2014 — 01 iulie 2015, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar al municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud și de administrator al S.C. Blum Home&Office S.R.L., cât și în perioada 16 octombrie 2014 — 24 februarie 2016 întrucât a deținut simultan funcția de viceprimar al municipiului Bistrița, județul Bistrița-Năsăud și calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul S.C. Traduplus Autentic S.R.L.

De asemenea, persoana evaluată a desfășurat pe perioada deținerii funcției de viceprimar activități remunerate ca interpret și traducător pentru limbile engleză și germană. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit c), d) și k) și art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003.

11. NASTASIA NECULAI, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Negrești, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada exercitării mandatului de consilier local 2012 — 2016, întrucât, societatea comercială Nastazetu Serv S.R.L. (la care persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator unic) a încheiat două contracte de prestări servicii cu școala Gimnazială ‘Dumitru Almaș’ Negrești și trei contracte comerciale de furnizare produse cu Primăria Comunei Negrești (achiziții directe de bunuri efectuate de primărie pe bază de facturi) în valoare totală de 4.347,83 lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

12. PURCEL VIOREL, fost viceprimar al comunei Mărgău, județul Cluj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 27 iunie — 25 octombrie 2012, întrucât a deținut simultan funcțiile de viceprimar și de administrator în cadrul S.C. Valea Firii Prodforest S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

13. BENGHIA PETRU, actual viceprimar și fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Domașnea, județul Caraș-Severin

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local Domașnea privind aprobarea concesionării izlazului comunal al comunei Domașnea către crescătorii de animale persoane fizice și a aprobării contractului de concesionare a izlazului comunal către crescătorii de animale persoane fizice (în temeiul căreia a fost încheiat Contractul de concesiune între Primăria comunei Domașnea și persoana evaluată).

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 coroborate cu art. 46, alin. (1), lit.a) din Legea nr. 215/ 2011 și dispozițiile art. 75 și art. 77 din Legea 393/2004.

14. COSTÂNDANA NICOLAE, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Darova, județul Timiș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii calității de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului Local, prin care s-a aprobat concesionarea unei suprafețe de 29,97 ha din pășunea comunală aferentă localității Sacoșu-Mare crescătorilor de bovine din localitatea Sacoșu-Mare, deși soția acestuia figura în tabelul nominal cu crescătorii de animale din localitatea Sacoșu Mare, județul Timiș, care au solicitat concesionarea unei suprafețe de pășune.

De asemenea, ulterior adoptării Hotărârii Consiliului Local, Primăria comunei Darova, în calitate de concedent, a încheiat un contract de concesiune cu soția persoanei evaluate, în calitate de concesionar, având ca obiect concesionarea unei suprafețe de 1,28 ha teren extravilan din pășunea comunală a localității Sacoșu-Mare, județul Timiș.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 din Legea 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 coroborat cu art. 75, lit. a) și art. 77 alin. (1) din Legea 393/2004.

15. VĂDUVA GABRIEL, consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, județul Neamț

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii calității de consilier local, întrucât S.C. Gambrinus Trans S.R.L, societate în cadrul căreia persoana evaluată deține calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a emis facturi fiscale către Primăria comunei Dochia, județul Neamț, în baza cărora a furnizat produse în valoare de 2.166,90 lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea 161/2003.

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada deținerii calității de consilier local, a participat și a votat Hotărârea Consiliului Local Dochia, iar ulterior a încheiat cu Primăria Comunei Dochia, județul Neamț contractul de închiriere pășune în suprafață de 4 ha.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70, art. 71, art. 77 din Legea 161/2003, coroborat cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și art. 75 și art. 77, alin. 1) din Legea 393/2004.

16. BERKI EDIH, consilier local în cadrul Consiliului Local Șărmășag, județul Sălaj

INCOMPATIBILITATE

S-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada deținerii calității de consilier local, întrucât S.C. Gospodărie Comunală Sărmășag S.R.L., societate al cărei administrator este soțul persoanei evaluate, a încheiat cu Consiliul Local al comunei șărmășag, județul Sălaj, contracte de servicii cu o valoare totală de 260.468,88 Lei, încălcând astfel dispozițiile art. 90, alin. (1) și alin. (2), coroborat cu art. 92, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

17. DUȚU NICHITA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Carcaliu, județul Tulcea

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local, a participat la deliberarea și aprobarea (votând ‘pentru’) proiectului Hotărârii Consiliului Local privind închirierea prin licitație publică deschisă cu strigare a suprafeței de 188,04 ha teren arabil și a suprafeței de 24 ha pășune din islazul comunal, ce aparține domeniului privat al comunei Carcaliu, județul Tulcea. De asemenea, persoana evaluată a semnat Hotărârea Consiliului Local și anexele acesteia privind această închiriere.

Ulterior persoana evaluată, împuternicită de către fiica sa, a câștigat în urma participării la licitația publică deschisă cu strigare directă pentru închirierea a 5 ha de teren arabil.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70, art.71 și art.77 din Legea 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001 coroborat cu art. 75 și art. 77 din Legea 393/2004.

18. FINȚOC MARIETA MARIA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al municipiului Sighișoara, județul Mureș

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului 2012 — 2016, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului local prin care se aprobă achiziționarea serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare și în urma cărora au fost încheiate contracte de asistență juridică între fratele soțului persoanei evaluate (afin de gradul II) în calitate de avocat și Primăria municipiului Sighișoara.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 și art. 77 din Legea nr. 161/2003 și dispozițiile art. 75 și art. 77 din Legea nr. 393/2004.

19. RAFTU HRISTU, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, județul Constanța

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârilor Consiliului Local al orașului Ovidiu cu privire la aprobarea proiectului, a documentației tehnico-economice și a cheltuielilor legate de proiectul ‘Construire debarcader în orașul Ovidiu, județul Constanța’ în cadrul ‘Programului Operațional de pescuit 2007 — 2013, Strategiei de Dezvoltare Locală Integrată ‘Dobrogea Nord PÂMÂNTUL SĂLBATIC DINTRE APE’, Măsura 1. Puncte de debarcare, descărcare și prima comercializare a peștelui în zona pescărească Dobrogea Nord’.

De asemenea, la data de 08 aprilie 2014 a fost încheiat Contractul de colaborare între Primăria orașului Ovidiu, în calitate de beneficiar, și Raftu D. Hristu Întreprindere Individuală, în calitate de colaborator, având ca obiect desfășurarea activităților în calitate de specialist în pescuit pentru proiectul sus-menționat, valoarea acestuia fiind de 8.400 lei.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art. 70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004.

20. VAKARIA ERNO, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Lăzarea, județul Harghita

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În calitate de consilier local, a participat la deliberarea și adoptarea Hotărârii Consiliului local Lăzarea pentru aprobarea documentației de atribuire a acordului-cadru privind achiziționarea de servicii de exploatare forestieră, în temeiul căreia între comuna Lăzarea și S.C. Prim Laz Com S.R.L. (societate la care persoana evaluată deține calitatea de asociat) au fost încheiate un Acord — cadru de servicii și 20 de contracte subsecvente de servicii.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art.70 din Legea nr. 161/2003 coroborat cu art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 și dispozițiile art. 75 din Legea nr. 393/2004.

21. BĂRBĂCUȚ MIHAELA, fost consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Fălticeni, Județul Suceava

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În perioada exercitării mandatului de consilier local a participat la dezbateri și a votat Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Fălticeni prin care a fost aprobată lista de priorități și lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii din Municipiul Fălticeni, pe listele respective regăsindu-se și vărul primar (rudă de gradul IV) al persoanei evaluate.

Persoana evaluată a încălcat, astfel, dispozițiile art.77 din Legea nr. 161/2003 și art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază — de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. BUGARI TRAIAN, CATANĂ FLOREL și PURCEL VIOREL nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menționate au încălcat următoarele prevederi legale:

* art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Prin conflict de interese se înțelege situația în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcție publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influența îndeplinirea cu obiectivitate a atribuțiilor care îi revin potrivit Constituției și altor acte normative’;

* art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităților publice și funcțiilor publice sunt: imparțialitate, integritate, transparența deciziei și supremația interesului public’;

* art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Primarii și viceprimarii, primarul general și viceprimarii municipiului București sunt obligați să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziție, în exercitarea funcției, care produce un folos material pentru sine, pentru soțul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispozițiile emise cu încălcarea obligațiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută’;

* art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Conflictele de interese pentru președinții și vicepreședinții consiliilor județene sau consilierii locali si județeni sunt prezăzute în art. 46 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările și completările ulterioare’;

* art. 87, alin. (1), lit. c), d), k) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Funcția de primar și viceprimar, primar general și viceprimar al municipiului București, președinte și vicepreședinte al consiliului județean este incompatibilă cu: lit c) calitatea de funcționar public sau angajat cu contract individual de muncă, indiferent de durata acestuia. lit d) funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație ori cenzor sau orice funcție de conducere ori de execuție la societățile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituții de credit, societățile de asigurare și cele financiare, la regiile autonome de interes național sau local, la companiile și societățile naționale, precum și la instituțiile publice (…) lit k) orice alte funcții publice sau activități remunerate, în țară sau în străinătate, cu excepția funcției de cadru didactic sau a funcțiilor în cadrul unor asociații, fundații sau alte organizații neguvernamentale (…) lit g) calitatea de comerciant persoană fizică’;

* art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘(1) Consilierii locali și consilierii județeni care au funcția de președinte, vicepreședinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administrație sau cenzor ori alte funcții de conducere, precum și calitatea de acționar sau asociat la societățile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unități administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autoritățile administrației publice locale din care fac parte, cu instituțiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau județean respectiv ori cu societățile comerciale înființate de consiliile locale sau consiliile județene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică și în cazul în care funcțiile sau calitățile respective sunt deținute de soțul sau rudele de gradul I ale alesului local’;

* art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia ‘Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate, în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție’;

* art. 46, alin. (1) din Legea 215/2001, potrivit căruia ‘Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soț, soție, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local’;

* art. 75, lit. a) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘Aleșii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorității publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: soț, soție, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv’;

* art. 77, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia ‘(1) Consilierii județeni și consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea și adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situațiile prevăzute la alin. 1, consilierii locali și consilierii județeni sunt obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunțarea interesului personal și abținerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul — verbal al ședinței’.

* art. 301, alin. (1) din Codul Penal al României, potrivit căruia ‘Fapta funcționarului public care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a îndeplinit un act ori a participat la luarea unei decizii prin care s-a obținut, direct sau indirect, un folos patrimonial, pentru sine, pentru soțul său, pentru o rudă ori pentru un afin până la gradul II inclusiv sau pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de foloase de orice natură, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcție publică’.

‘Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat (…) încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective (…)’.

‘Persoana (…) față de care s-a constatat existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică (…) pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului’.

Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.