Acasă Actualitate Auditorii dau notă de trecere parteneriatelor public-privat pentru cercetare și inovare ale...

Auditorii dau notă de trecere parteneriatelor public-privat pentru cercetare și inovare ale UE

DISTRIBUIȚI

Curtea de Conturi Europeană a validat conturile aferente exercițiului 2021 pentru toate întreprinderile comune ale UE și a confirmat rezultatele pozitive raportate în anii precedenți. Noul program de finanțare pentru cercetare și inovare, Orizont Europa, stabilește obiective ambițioase pentru perioada bugetară 2021‑2027. Auditorii cer să se ia măsuri în vederea îndeplinirii țintelor în materie de contribuții pentru Orizont 2020, în vederea remedierii deficiențelor rămase ale controalelor interne și în vederea pregătirii pentru noi provocări, precum cele în materie de planificare și de gestionare a resurselor umane.

Întreprinderile comune sunt parteneriate între Comisia Europeană și diferite sectoare industriale și, în unele cazuri, organizații de cercetare sau interguvernamentale și state participante. Întreprinderile comune sunt finanțate prin fonduri în numerar din programele pentru cercetare și inovare ale UE (Orizont 2020, Orizont Europa și Europa digitală) și prin contribuții în natură și alte contribuții financiare de la ceilalți parteneri.

„Aceste parteneriate public-private europene promovează transpunerea cunoștințelor științifice în inovații revoluționare comercializabile și pot răspunde unor nevoi la care industria nu aduce în prezent suficiente soluții”, a declarat doamna Ildikó Gáll-Pelcz, membra Curții de Conturi Europene responsabilă de acest audit. „De aceea, ele trebuie să se pregătească bine pentru provocările din viitor.”

În 2021, Consiliul UE a adoptat noi regulamente prin care au fost instituite 11 întreprinderi comune pentru punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul programelor Orizont Europa și Europa digitală, programele multianuale pentru cercetare și inovare din perioada financiară 2021‑2027. Aceste întreprinderi comune implementează agendele lor specifice de cercetare și inovare în domeniile transporturilor, energiei, sănătății, bioindustriilor, tehnologiilor digitale esențiale, supercalculului și sistemelor de rețea inteligentă. Opt dintre ele funcționau deja în cadrul programului anterior (Orizont 2020) și vor continua să funcționeze în cadrul noilor programe, dar ca entități juridice noi, cu denumiri noi și cu mandate extinse sau ușor modificate. Pe lângă întreprinderile comune deja în activitate, au fost constituite trei întreprinderi comune noi: întreprinderea comună „Rețele și servicii inteligente”, întreprinderea comună „Sănătatea la nivel mondial” și Centrul european de competențe în materie de securitate cibernetică. Curtea va audita aceste trei întreprinderi comune noi doar după ce își vor fi obținut autonomia financiară, lucru preconizat să aibă loc în 2023.

Pentru perioada financiară 2021‑2027, finanțarea acordată de UE întreprinderilor comune, în valoare de 15,1 miliarde de euro, ar trebui să mobilizeze contribuții suplimentare în sumă de 19,1 miliarde de euro de la parteneri (industrie, state participante sau organizații internaționale) pentru a realiza proiecte de cercetare și inovare în valoare de aproximativ 34,2 miliarde de euro.

Fusion for Energy (F4E), întreprinderea comună care funcționează sub egida Euratom pentru implementarea componentei europene a proiectului ITER de fuziune nucleară în Franța, a evaluat, în 2021, costul total al îndeplinirii obligațiilor sale de punere în aplicare la 18,3 miliarde de euro. Auditorii subliniază însă riscuri privind termenele și costurile, care ar trebui avute în vedere în noul scenariu de referință pentru 2023 al ITER. Dat fiind că Rusia este membră a Organizației Internaționale ITER, având obligația de a pune la dispoziție contribuții anuale și de a livra mai multe componente, sancțiunile actuale împotriva acestei țări pot de asemenea antrena riscuri suplimentare, precum creșterea costurilor sau întârzieri.

Auditorii iau notă de faptul că, în majoritatea cazurilor, întreprinderile comune au întreprins acțiuni corective pentru a da curs observațiilor lor din anii anteriori. Aceștia au observat însă diverse aspecte care necesită în continuare ameliorări: de exemplu, rezultatele auditului cu privire la plățile aferente granturilor au arătat că principala sursă de eroare continua să fie reprezentată de costurile cu personalul, din cauza complexității procesului de calcul. În ceea ce privește rata de implementare a activităților întreprinderilor comune, auditorii constată că, deși fondurile pentru agenda de cercetare și inovare a întreprinderilor comune din cadrul programului Orizont 2020 au fost angajate în totalitate, un număr semnificativ de proiecte vor fi finalizate abia în perioada financiară 2021‑2027. Implementarea în mod paralel a mai multor programe poate spori presiunea asupra personalului întreprinderilor comune. În general, auditorii avertizează că dificultățile de la nivelul gestionării resurselor umane ar putea, într-un final, să afecteze în mod negativ performanța generală a întreprinderilor comune și chiar să pună în pericol îndeplinirea sarcinilor acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.