Home Actualitate Curtea de Conturi Europeană: progresele în direcția unei piețe interne a energiei...

Curtea de Conturi Europeană: progresele în direcția unei piețe interne a energiei electrice sunt lente

DISTRIBUIŢI

Proiectul de a integra toate piețele naționale ale energiei electrice a început în 1996.
Normele complexe ale UE și deficiențele în materie de guvernanță au încetinit integrarea completă.
Beneficiile economice ale unei mai mari convergențe a prețurilor nu au fost încă obținute.
În pofida previziunilor ambițioase și a anumitor eforturi, UE nu a înregistrat decât progrese lente către obiectivul său de conectare a piețelor energiei electrice pentru a asigura accesul cetățenilor și al întreprinderilor la energie ieftină, se arată într-un raport al Curții de Conturi Europene. Întârzierile în cuplarea piețelor naționale ale electricității s-au acumulat din cauza deficiențelor în guvernanța UE și a unui sistem complex de instrumente de reglementare vizând facilitarea comercializării transfrontaliere, care a frânat implementarea normelor aplicabile pieței. Monitorizarea pieței de către Comisia Europeană și de către ACER, agenția UE din domeniul energiei, nu a adus nici ea suficiente îmbunătățiri. Măsurile de supraveghere menite să limiteze abuzul de piață și manipularea pieței nu mergeau suficient de departe, ceea ce înseamnă că riscul de pe piața energiei electrice din UE era suportat în principal de consumatorii finali.

În 1996, UE a lansat un proiect complex de a integra pe deplin piețele naționale ale energiei electrice. Obiectivul urmărit era să se asigure pentru consumatori cele mai mici prețuri la energie posibile și să se amelioreze securitatea aprovizionării cu energie a UE. Or, la aproape 10 ani de la data programată pentru finalizarea proiectului, și anume anul 2014, piața continuă în practică să fie reglementată de 27 de cadre normative naționale. Așa cum a scos în evidență actuala criză energetică, prețurile angro diferă considerabil de la un stat membru la altul, iar prețurile cu amănuntul rămân puternic influențate de ratele naționale de taxare și de tarifele de rețea, în loc să fie deschise concurenței.

„În pofida ambiției necesare și salutare afișate de UE, piețele energiei electrice din Europa tot nu sunt integrate pe cât ar fi posibil”, a declarat domnul Mihails Kozlovs, membrul Curții care a condus acest audit. „Având în vedere actuala criză energetică și a costului vieții cu care se confruntă cetățenii UE, a devenit chiar și mai urgent pentru UE să își finalizeze piața internă a energiei electrice.”

Deși au existat unele realizări majore, progresul în cuplarea tuturor piețelor naționale ale energiei electrice a fost lent între 2015 și 2021 și neuniform de la o regiune a UE la alta și de la un segment al pieței la altul. Niciuna dintre orientările UE, deși cu caracter obligatoriu, nu fusese pusă în aplicare pe deplin în statele membre și, de asemenea, nu se înregistrase niciun progres substanțial în creșterea capacității de transport transfrontalier. Auditorii consideră că întârzierile au fost cauzate de alegerea Comisiei de a pune în aplicare orientările privind rețeaua prin termeni și condiții sau metodologii, ceea ce însemna că aprobarea acestora ținea de responsabilitatea autorităților naționale de reglementare și a ACER. Această alegere a complicat excesiv și a întârziat armonizarea normelor privind comerțul transfrontalier. Auditorii subliniază că, în evaluarea impactului pe care a realizat-o, Comisia nu a analizat în mod suficient impacturile modului în care a gândit piața și ale deciziilor sale în materie de guvernanță. Monitorizarea uniformității punerii în aplicare de către statele membre a normelor a fost încredințată în cea mai mare parte ACER. Auditorii au constatat însă că monitorizarea și raportarea asigurate de ACER nu erau suficiente, în special din cauza insuficienței datelor, a resurselor limitate și a coordonării deficitare cu Comisia.

Supravegherea pieței, menită să detecteze și să descurajeze abuzul de piață și manipularea pieței, a fost de asemenea incompletă. Auditorii concluzionează că abordarea ACER în materie de colectare a datelor nu era exhaustivă, iar evaluarea pe care agenția o efectua cu privire la datele colectate acoperea o gamă prea restrânsă de comportamente abuzive. De asemenea, ACER nu a alocat resurse suficiente pentru analiza datelor și nu a fost în măsură să sprijine investigațiile privind suspiciunile de abuz de piață transfrontalier din ce în ce mai numeroase. Auditorii avertizează că producătorii, furnizorii și brokerii de energie electrică pot toți exploata lacune sau – chiar și mai grav – că statele membre pot intra în competiție pentru a oferi participanților la piață cel mai permisiv mediu din punctul de vedere al sancțiunilor și al asigurării respectării legii. În același timp, ACER nu are competența de a asigura faptul că statele membră aplică normele în mod uniform.

UE și statele membre sunt responsabile împreună de politica energetică. Comerțul transfrontalier cu energie electrică ar trebui să permită accesul întreprinderilor și al cetățenilor la cea mai ieftină energie disponibilă. Auditorii au evaluat în ce măsură abordarea Comisiei în materie de reglementare și supravegherea pieței de către ACER au contribuit la obiectivul unei pieței interne a energiei electrice care să funcționeze corespunzător. Auditul a acoperit perioada cuprinsă între 2015 și sfârșitul anului 2021, aplecându-se în principal asupra piețelor angro de energie electrică.

Raportul special nr. 03/2023 al Curții de Conturi Europene, intitulat „Integrarea pieței interne a energiei electrice – Arhitectura juridică complexă, întârzierile, deficiențele în guvernanță și supravegherea incompletă a pieței împiedică realizarea pe deplin a acestui obiectiv ambițios”, este disponibil pe site-ul Curții, www.eca.europa.eu.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.