DISTRIBUIȚI

În anul 2018, camerele de conturi au efectuat misiuni de audit financiar la trei ordonatori terțiari de credite din subordinea MEN, respectiv: Universitatea din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș.
Au fost consemnate cazuri de nerespectare a reglementărilor legale, constatându-se o serie de abateri și nereguli precum:

Nu au fost înregistrate în evidența contabilă/patrimonială la data de 31.12.2017:
˗ provizioane în sumă de 15.395.000 lei, reprezentând drepturile salariale câștigate în instanță de salariații instituției în baza unor sentințe definitive, precum și obligații de plată conform prevederilor Legii nr. 85/2016 privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 (Universitatea București, UMF „Carol Davila”);
˗ active fixe corporale de natura terenurilor, aparținând Universității de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, în sumă de 2.987.000 lei (UMF Târgu Mureș);

Au fost menținute nejustificat și raportate eronat la 31.12.2017:

˗ obligații de plată în sumă de 255.000 lei, reprezentând burse neridicate, drepturi salariale neridicate, furnizori neachitați și garanții de participare la licitație constituite în perioada 2005-2013, pentru care s-a prescris dreptul la acțiunea în revendicare a beneficiarilor și nevirarea acestora la bugetul de stat ca
venituri din prescripție (Universitatea București, UMF Târgu Mureș);
˗ o creanță datorată de o societate comercială, în condițiile în care creanța nu mai poate fi încasată din cauza închiderii procedurii falimentului și dispunerii radierii debitorului din evidențele ORC Mureș, potrivit soluției definitive și irevocabile emise de Tribunalul Specializat Mureș la data de 24.06.2015
(UMF Târgu Mureș);
– nu au fost stabilite, înregistrate și raportate debite în suma de 577.000 lei, reprezentând tarifele de cazare în căminele universității, datorate de studenți conform contractelor încheiate (UMF „Carol Davila”);
– au fost efectuate cheltuieli de natura celor de capital, în sumă de 38.000 lei, din creditele bugetare aprobate la titlul „Bunuri și servicii” și înregistrate eronat pe conturile de „Cheltuieli”, în loc de conturile de „Active fixe corporale” (UMF „Carol Davila”);
– nu au fost evaluate și înregistrate în contabilitate rezultatele cercetării aferente proiectelor de cercetare realizate și finalizate în anul 2017 (UMF „Carol Davila”);
– au fost înregistrate eronat în evidența contabilă contribuția proprie a universității la realizarea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, precum și unele cheltuieli neeligibile aferente acestora, în sumă de 240.000 lei (UMF Târgu Mureș).
Referitor la modul de stabilire, evidențiere și urmărire a încasării veniturilor bugetare au fost identificate cazuri în care venituri proprii sau creanțe nu au fost înregistrate în evidența contabilă și, implicit, nu au fost urmărite și încasate. Dintre acestea exemplificăm:
– nu au fost înregistrate în evidența contabilă și nu au fost urmărite în vederea încasării creanțe restante reprezentând venituri din taxe de studii datorate în perioada 2015-2017 de către studenți și masteranzi exmatriculați, în sumă de 697.000 lei, din care: 299 de mii lei – taxe de studii și 398 de mii lei – penalități
de întârziere aferente (UMF Târgu Mureș);
– nu au fost stabilite, evidențiate în contabilitate și urmărite în vederea încasării venituri proprii, reprezentând venituri din închirieri, inclusiv penalitățile de întârziere aferente, datorate de două societăți comerciale, dintre care una fiind în insolvență (UMF Târgu Mureș);
– nu au fost urmărite și încasate, în termenul legal de prescripție, creanțe datorate de o societate comercială, reprezentând chirii, utilități, mese servite și penalități de întârziere aferente, cheltuieli de judecată, pentru care dreptul de a cere executarea silită s-a prescris (UMF Târgu Mureș).
În ceea ce privește calitatea gestiunii economico-financiare au fost constatate situații în care:
– a fost suportată pe propria cheltuială contravaloarea utilităților aferente utilizării de către chiriași a bazinului de înot al Universității, fără a fi înregistrate ca debite și făra a fi urmărită recuperarea lor de la aceștia (UMF „Carol Davila”);
– nu a fost calculată, înregistrată, achitată și raportată suma de 14 mii lei, reprezentând contribuția de asigurări sociale datorată de angajator pentru drepturile salariale plătite conform unei sentințe civile, prin utilizarea unui cote mai mici prevăzute de legislație la data plății (15,8%), în loc de cota prevăzută de legislația în vigoare în perioada la care se referă sumele datorate (20,8%), pentru care s-au calculat dobânzi și penalități în sumă de 232 lei (UMF „Carol Davila”).

Foto stânga – Rectorul UMF București, Ioanel Sinescu

Foto dreapta – Rectorul UMF Tg. Mureș, Leonard Azamfirei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.