Acasă Actualitate Din dorința de a se disculpa, Firea explică de fapt samsarilor de...

Din dorința de a se disculpa, Firea explică de fapt samsarilor de licențe de taxi cum să le vândă legal

DISTRIBUIȚI

Printr-un comunicat transmis Curentul, Primăria Capitalei a explicat cum se pot vinde legal licențele de taxi: „În legătură cu anunțurile apărute pe site-urile de profil, conform cărora diverse persoane oferă spre vânzare licențe de taxi, Biroul de Presă al Municipalității este împuternicit să facă următoarele precizări:

Primăria Municipiului București condamna ferm orice abatere de la litera legii și va lua măsuri drastice în cazul în care se va constata că există persoane care vând sau transfera, în mod ilegal, licențe de taxi.

Primăria Municipiului București atrage atenția deținătorilor site-urilor de vânzări ca tranzacționarea licențelor de taxi este ilegală și se sancționează conform legii. O persoană fizică autorizată NU poate înstrăina autorizația, în caz contrar aceasta fiind anulată conform legii.

Astfel, conform legii 38/ 2003 ‘se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii delegate a serviciilor de transport în regim de taxi sau a serviciilor de transport în regim de închiriere să încheie cu terți contracte de subdelegarea serviciului de transport respectiv.

Cesionarea parțială sau totală, după caz, a unui/ unor contract/ contracte de atribuire a gestiunii serviciului de transport taxi sau de transport în regim de închiriere de către titularul/ titularii acestora unuia sau mai multor transportatori nu esteadmisa decât dacă are loc una dintre următoarele operațiuni:

A) titularii contractelor de atribuire a gestiunii delegate au fuzionat, dând naștere unui nou transportator;

B) titularul contractului de atribuire a gestiunii s-a divizat, dând naștere unor noi transportatori;

C) titularul contractului de atribuire a gestiunii renunța la una sau mai multe autorizații taxi, în favoarea unor angajați ai acestuia, care dovedesc că au dobândit calitatea de transportator autorizat în regim de taxi, dând naștere astfel unuia sau mai multor transportatori, după caz;

D) titularul contractului de atribuire a gestiunii este o persoană fizică autorizată sau o asociație familială autorizată care se transformă într-o persoană juridică, dând naștere unui nou transportator’

De la începutul acestui an, reprezentanții Direcției de Control din cadrul Poliției Locale a Municipiului București, în colaborare cu reprezentanții Poliției Rutiere, desfășoară ample acțiuni de control care vizează legalitatea desfășurării activității de taxi în București, precum și respectarea regulamentului în vigoare.

Precizăm că autorizațiile taxi se eliberează numai în urma unei proceduri de atribuire organizată conform prevederilor Legii nr.38/ 2003 și HCGMB nr.178/ 2008. Ultima procedură de atribuire s-a desfășurat în perioada 2008-2009.

Conform legii, în București pot fi autorizate 4 taxiuri la 1.000 de locuitori. În anul 2009, prin HCGMB 259/ 2009, au fost aprobate un număr de 10.269 autorizații de taxi pentru București.

Pentru fiecare autorizație obținută, prestatorii serviciilor de taxi plătesc o redevență anuală către Primăria Capitalei, care se indexează cu indicele de inflație. Astfel, în anul 2017, redevența pentru o autorizație taxi a fost de 157,6 lei, iar pentru anul 2018 valoarea acesteia s-a stabilit la 162,83 lei.

NOTA

Conform legii 38/ 2003, ‘autorizația pentru transport de persoane sau bunuri în regim de taxi se emite la cererea operatorului de transport sau a taximetristului independent de către autoritatea administrației publice locale sau a municipiului București pe raza căreia solicitantul își desfășoară activitatea, își are sediul sau o filială, după caz, pe baza unei documentații minime, care trebuie să conțină următoarele:

A) copie de pe certificatul de înmatriculare la registrul comerțului al operatorului de transport respectiv sau, după caz, copie de pe autorizația eliberată taximetristului independent, potrivit legii;

B) copie de pe licența de transport corespunzătoare sau exemplarul de serviciu al acesteia, respectiv licența taxi, după caz, eliberată sau vizata de agenția Autorității Rutiere Romane din județul respectiv sau din municipiul București, după caz.

Licența de transport pentru operatorul de transport în regim de taxi se va elibera în aceleași condiții în care Autoritatea Rutieră Romana o acorda în transportul public local de călători, conform legii. Taximetriștii independenți vor primi licența taxi eliberată de Autoritatea Rutieră Romana, în condițiile prezentării certificatului valabil de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agențiile Autorității Rutiere Romane, a actelor ce dovedesc proprietatea asupra autovehiculului utilizat, precum și a cazierului judiciar;

C) copiile licențelor de execuție pe vehicul ale taxiurilor utilizate, licențe eliberate de agenția Autorității Rutiere Romane din județul respectiv sau din municipiul București, pe baza licenței de transport, a exemplarului de serviciu sau a licenței taxi, după caz.

Licența de execuție pe vehicul se eliberează numai pentru autovehiculele înmatriculate în județul pentru care este valabilă licența de transport sau exemplarul de serviciu al acesteia. Licența de execuție pe vehicul se eliberează pe baza prezentării următoarelor documente:

— Certificatul de agreere pentru utilizarea autovehiculului în regim de taxi, eliberat de Registrul Auto Roman;

— Copia certificatului de înmatriculare și a cărții de identitate a autovehiculului;

— Talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecția tehnică valabilă;

— Asigurarea pasagerilor și bagajelor pentru riscurile ce cad în sarcina operatorilor de transport și a taximetriștilor independenți;

— Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto;

— Dovada plății taxei către Autoritatea Rutieră Romană;

D) dovada că fiecare taximetrist este angajat al operatorului de transport sau ca taximetristul independent este proprietarul taxiului, precum și că aceștia dețin certificatul de atestare a pregătirii profesionale eliberat de agenția Autorității Rutiere Romane’.”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.