Acasă Actualitate Directorul Medical al Spitalului Obregia declarat de ANI în conflict de interese...

Directorul Medical al Spitalului Obregia declarat de ANI în conflict de interese din cauza soției, șefă de secție în aceeași unitate

DISTRIBUIȚI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de conflict de interese de natură administrativă pentru MOȚOESCU EDUARD PETRU, Membru în comitetul director (director medical) în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București.

În perioada 30 iunie – 30 septembrie 2017, soția persoanei evaluate a deținut funcția de șef secție în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, unde persoana evaluată exercită calitatea de membru în comitetul director (director medical).
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 178, alin. (2), lit. b), coroborate cu dispozițiile art. 181, alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 95/2006 și nu a respectat dispozițiile art. 178, alin. (4) din același act normativ.

Persoana evaluată a fost informată despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistată sau reprezentată de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Articolele de lege încălcate au fost:

-art. 178, alin. (2), lit. b) și alin. (4) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(2) Constituie conflict de interese: […] b) deținerea de către soțul/soția, rudele managerului ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai acestuia a funcției de membru în comitetul director, șef de secție, laborator sau serviciu medical sau a unei alte funcții de conducere, inclusiv de natură administrativă, în cadrul spitalului la care persoana în cauză exercită funcția de manager […]; (4) În cazul în care la numirea în funcție managerul se află în stare de incompatibilitate sau de conflict de interese, acesta este obligat să înlăture motivele de incompatibilitate ori de conflict de interese în termen de 30 de zile de la numirea în funcție. În caz contrar, contractul de management este reziliat de plin drept”;

· art. 181, alin. (1) și alin. (9) din Legea nr. 95/2006, potrivit căruia „(1) În cadrul spitalelor publice se organizează și funcționează un comitet director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil, iar pentru spitalele cu peste 400 de paturi un director de îngrijiri. […] (9) Dispozițiile art. 178 alin. (1) lit. b) -g) referitoare la incompatibilități, ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese și ale art. 178 alin. (4) și (5) se aplică în mod corespunzător și persoanelor care ocupă funcții specifice comitetului director.”

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
„Persoana […] față de care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.