Home Actualitate IGSU: 2448 de școli nu au autorizație de securitate la incendiu

IGSU: 2448 de școli nu au autorizație de securitate la incendiu

DISTRIBUIŢI

IGSU a emis un comunicat în care explică legislația în vigoare precum și situația clădirilor controlate până acum: în conformitate cu prevederile cadrului legislativ în vigoare, proprietarul ori beneficiarul construcției are obligația să solicite și să obțină avizul de securitate la incendiu înainte de începerea lucrărilor de execuție la construcțiile noi, de modificare a celor existente și/ sau la schimbarea destinației acestora, avizul fiind emis de inspectoratele pentru situații de urgență, după verificarea respectării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, stipulate în documentațiile tehnice de proiectare.

Potrivit acelorași prevederi, ulterior, proprietarul ori beneficiarul construcției deține obligația obținerii autorizației de securitate la incendiu înainte de punerea în funcțiune a clădirilor ori spațiilor amenajate în clădiri, document prin intermediul căruia se certifică îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Potrivit legii, autorizația de securitate la incendiu conferă persoanelor fizice sau juridice, deținătoare ale construcțiilor, instalațiilor și ale altor amenajări, dreptul de a le pune în funcțiune și de a le exploata din punct de vedere al îndeplinirii cerinței esențiale (securitate la incendiu).

Atât eliberarea avizului, cât și a autorizației de securitate la incendiu se realizează de către inspectoratele pentru situații de urgență, fără a fi percepute, solicitanților, taxe în acest sens.

În legislația națională, construcțiile de învățământ au fost introduse, în mod explicit, în categoriile de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării privind prevenirea și stingerea incendiilor, odată cu intrarea în vigoare a HG. Nr.571/ 1998 pentru aprobarea categoriilor de construcții, instalații tehnologice și alte amenajări care se supun avizării și/ sau autorizării, în prezent abrogată.

Anterior adoptării acestor acte normative, obligația obținerii autorizației era reglementată doar pentru construcțiile noi sau pentru cele existente la care s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinației (H.G. nr.51/ 1992 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de prevenire și stingere a incendiilor), în cazul construcțiilor de învățământ obținerea autorizației fiind obligatorie, de exemplu doar în cazul în care aceste construcții înglobau o sală aglomerată.

În prezent, obligativitatea obținerii avizului/ autorizației de securitate la incendiu este aplicabilă construcțiilor cu destinația de învățământ noi sau existente, la care s-au efectuat lucrări de dezvoltare, modernizare sau schimbare a destinației, și pentru care, la data când au fost date în exploatare, legislația prevedea această obligație.

La nivelul unităților de învățământ care funcționează în România, numărul total al celor pentru care era obligatorie obținerea autorizației de securitate și nu au obținut-o până în prezent este de 2.318 clădiri având destinația de unități școlare în învățământul preuniversitar și de 130 clădiri având destinația de unități școlare în învățământul universitar. De asemenea, există 1756 clădiri cu destinația de unități școlare în învățământul preuniversitar și 151 clădiri cu destinația de unități școlare în învățământul universitar care au obținut autorizația de securitate la incendiu.

Pentru toate celelalte clădiri având destinația de unități școlare, atât în învățământul preuniversitar cât și în învățământul universitar, care au fost puse în funcțiune anterior introducerii obligației legale de obținere a autorizației de securitate la incendiu, pentru asigurarea desfășurării în condiții de siguranță a activității, sunt executate anual controale de verificare a apărării împotriva incendiilor, precum și activități de informare preventivă și educare a elevilor și studenților asupra modului de comportament în cazul producerii unui incendiu sau altei situații de urgență. Controalele desfășurate includ și executarea de exerciții de alarmare-evacuare, cu angrenarea elevilor, studenților, cadrelor didactice și personalului auxiliar, pentru formarea deprinderilor acestora în comportamentul în caz de producere a unei situații de urgență.

Principalele aspecte urmărite în teren de personalul specializat vizează:

Existența avizului de securitate la incendiu pentru situațiile de începere a lucrărilor de execuție la construcții și amenajări noi, de modificare a celor existente și/ sau de schimbare a destinației acestora, respectiv a autorizației de securitate la incendiu la punerea în funcțiune a acestora;

Asigurarea măsurilor de limitare a propagării incendiului în interiorul/ exteriorul construcțiilor;

Asigurarea condițiilor de evacuare a elevilor și personalului didactic în cazul producerii situațiilor de urgență, cu accent pe funcționalitatea căilor de evacuare, menținerea acestora la gabaritele prevăzute în documentațiile tehnice de proiectare și execuție, precum și neobturarea acestora cu diverse materiale ori mobilier;

Asigurarea echipării construcțiilor de învățământ cu instalații de protecție împotriva incendiilor cum sunt cele de stingere, detectare, semnalizare și alarmare în caz de incendiu, de iluminat de securitate pentru evacuare, respectiv de protecție împotriva trăsnetului;

Asigurarea dotării unităților de învățământ cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor potrivit reglementărilor.

Spre exemplificare, în urma verificărilor efectuate de specialiștii în domeniul preventiv în cursul anului 2014 au fost constatate 20.345 încălcări ale legislației pe linia apărării împotriva incendiilor, 4.846 dintre acestea fiind remediate în timpul acțiunilor de control. În urma acestora, au fost aplicate 12.269 sancțiuni contravenționale din care 582 amenzi în cuantum de 602.050 lei și 11.687 avertismente.

De asemenea, pentru eficientizarea pregătirii și organizării activităților de evacuare în caz de incendiu sau seism, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat și distribuit un Ghid aplicabil unităților de învățământ (grădinițe, școli, licee, colegii, universități etc.) — instrument eficient de pregătire atât pentru personalul didactic, cât și pentru elevi.

Asigurăm opinia publică că menținerea climatului de siguranță la nivelul comunității și crearea culturii de securitate rămân principalele obiective ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și unităților subordonate și reprezintă elementele fundamentale ce susțin activitățile derulate în sprijinul și pentru cetățean.

POSTAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.