Acasă Actualitate În drumul către Monitorul Oficial, OUG care modifică legea evaziunii fiscale a...

În drumul către Monitorul Oficial, OUG care modifică legea evaziunii fiscale a suferit ajustări

DISTRIBUIȚI

Cu o grabă și o înverșunare extraordinare, socialistul care conduce Ministerul de Finanțe al României a încercat printr-un proiect de OUG să impună condiții draconice firmelor astfel că aproape orice greșeală de înregistrare în contabilitate în relația cu persoane fizice devenea infracțiune. Astfel, în proiectul de OUG elaborat de Ministerul de Finanțe prin care se modifica Legea Evaziunii fiscale, devenea infracțiune și nereținerea impozitelor și/sau contribuțiilor sociale, adică orice reconsiderare în urma unui control fiscal a venitului plătit unei persoane fizice se transforma în infracțiune: diurnele acordate și reconsiderate de ANAF ca venit salarial, tichete cadou acordate unor angajați ai partenerilor, prestări servicii pe PFA, veniturile reconsiderate din activități independente, folosirea autoturismului sau a telefonului în interes personal pentru angajații microîntreprinderilor.

Iată însă că sâmbătă, în Monitorul Oficial s-a publicat modificarea Legii evaziunii fiscale dar fără această adăugare care băgase spaima în experții contabili.

„Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:
„Art. 61. — (1) Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor prevăzute în anexa la prezenta lege.
(2) Prevederea de la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 martie 2022.”
2. La articolul 10, alineatele (1), (11) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(1) În cazul săvârșirii unei infracțiuni prevăzute la art. 61, 8 sau 9, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecății prejudiciul cauzat este acoperit integral, iar valoarea acestuia nu depășește 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat și recuperat în aceleași condiții este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei naționale, se aplică pedeapsa cu amenda.
(11) În cazul în care prejudiciul produs prin comiterea faptelor de la art. 61, 8 sau 9 nu depășește valoarea de 100.000 euro, în echivalentul monedei naționale, iar în cursul urmăririi penale sau în cursul judecății până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive, acesta, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adaugă dobânzile și penalitățile, este acoperit integral, fapta nu se pedepsește, aplicându-se dispozițiile art. 16 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Dispozițiile prevăzute la alin. (1) și (11) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârșit o infracțiune prevăzută de prezenta ege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1) sau (11).”
3. După articolul 16 se introduce o anexă, al cărei conținut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.”

(Anexa la Legea nr. 241/2005)

Impozitele și contribuțiile care intră sub incidența articolului 6^1

Nr.crt. Denumirea obligației fiscale Temeiul legal
1. Impozitul pe dividendele plătite de o persoană juridică română către o persoană juridică română Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, art. 43
2. Impozitul pentru veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 68 1 alin. (2) și (4)
3. Impozitul pe veniturile din drepturile de proprietate intelectuală Legea nr. 227/2015 ,cu modificările si completările ulterioare, art. 72 alin. (4) și (5)
4. Impozit pe venitul din salarii si asimilate salariilor Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 78,alin. (1), (2^1), (3) și (4), art. 80 alin. (1) și (2) și art. 82 alin. (4)
5. Impozitul pe veniturile din arendă Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 84 alin. (8) și (9)
6. Impozitul pe veniturile sub formă de dobânzi Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 97 alin. (1) – (4)
7. Impozitul pe veniturile impozabile obținute din lichidarea unei persoane juridice sau din reducerea capitalului social, potrivit legii Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 97 alin. (5)
8. Impozit pe veniturile sub forma de dividende Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 97 alin. (7)
 9. Impozitul pe veniturile din pensii Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 101 alin. (1), (3), (8) și (9)
10. Impozitul pe veniturile din premii și din jocuri de noroc Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 110 alin. (1), (2), (2^1) ,(3) și (6)
11. Impozitul pe veniturile din alte surse Legea nr. 227/2015, cu modificările si completările ulterioare, art. 115 alin. (1), (1^2) și (3)
12. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului II din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8)
13. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică  sau entitate – asociere fără personalitate juridică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (8^1)
14. Impozitul pe veniturile obținute de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III din Legea nr. 227/2015 cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 227/2015 , cu modificările și completările ulterioare, art. 125 alin. (9)
15. Contribuția de asigurări sociale Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 146 alin. (1), (2^1) lit. a) – b), (3), (9), (9^1), (10) și art. 151 alin. (5), (6) și (21) .
16.

 

 

 

 

17.

Contribuția de asigurări sociale de sănătate

Impozitul cu reținere la sursă pe veniturile obținute din România de nerezidenți
Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 168 alin. (1), (2^1) lit. a) – b), (3), (7), (7^1) și (10) și art. 174 alin. (5), (6) și (21)
18. Impozit datorat pe venitul din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, art. 111 alin. (6)
19. Contribuția la Fondul pentru mediu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, art. 9 alin.(1) lit. a) și art. 11 alin.(1)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.