Acasă Economic-Financiar Curtea de Conturi: Prejudiciu de peste 1 milion de euro la MAE,...

Curtea de Conturi: Prejudiciu de peste 1 milion de euro la MAE, în vremea lui Cristian Diaconescu

DISTRIBUIȚI

Sporuri pentru radiații sau pentru „condiții deosebite de muncă“, prime, plăți ilegale, majorarea unor salarii cu 75% sau decontarea ilegală a unor recepții – sunt cåteva dintre neregulile constatate de Curtea de Conturi în urma misiunilor de audit desfășurate pentru anul 2009 la Ministerul Afacerilor Externe (MAE).Cu totul, abaterile de la legalitate au determinat prejudicii ce depășesc 1 milion de euro. Potrivit raportului Curții de Conturi, MAE a făcut plăți în valoare de 4.473.000 lei fără a respecta reglementările legale în efectuarea cheltuielilor. Cea mai mare parte a sumei – aproape 3,6 milioane lei – s-a dus pe plata sporurilor pentru condiții deosebite de muncă, vătămătoare sau periculoase. Problema este că acestea au fost acordate fără a avea la bază un aviz emis de Inspectoratul Teritorial de Muncă.
Alți 219.000 lei au fost cheltuiți pentru acordarea unor sporuri de radiații deși personalul care a beneficiat de aceste bonusuri își desfășura activitatea în sediile unde nivelul radiațiilor s-a situat sub limita admisibilă.
Sporuri și alte drepturi de natură salarială în valoare de 282.000 lei au fost acordate și unui număr de cinci membri ai Corpului diplomatic și consular al Romåniei, numiți în funcții de demnitate publică, în condițiile în care acestor funcții li se acordă, conform legii, indemnizații.
La capitolul cheltuieli ilegale se adună și suma de 240.000 de lei, folosită pentru majorarea cu 75% a salariului de bază pentru un număr de opt persoane, ca urmare a înființării, cu nerespectarea prevederilor legale, a Unității de Management al Proiectului, în vederea derulării a două proiecte PHARE, pentru care ministerul era beneficiar și nu autoritatea de implementare.
Totodată, inspectorii Curții de Conturi au constatat că, în cazul organizării unei recepții, cheltuielile de 20.000 de lei au fost decontate, deși evenimentul nu se încadrează în tipurile de acțiuni ce pot fi organizate și decontate, conform Normelor privind organizarea în țară a acțiunilor de protocol specifice Ministerului Afacerilor Externe, aprobate prin HG nr. 70/2005.
Nu au fost respectate reglementările legale nici în cazul cheltuielilor cu consumul de energie electrică al antenelor instalate în spațiile închiriate de către operatorii de telefonie mobilă. Suma, care nu este deloc mică – 117.000 de lei – a fost recuperată în timpul auditului de la SC Mobil Rom SA și SC Mobifon SA și a fost virată conform destinațiilor legale.
De altfel, SC Mobil Rom SA nu a plătit nici chiria pentru suprafața ocupată la MAE cu antene de telefonie mobilă. În timpul auditului, contravaloarea chiriei, în sumă de 24 mii lei, a fost încasată și virată la bugetul de stat.

Achiziții de 4,5 milioane de lei neînregistrate

Curtea de Conturi a constatat și abateri care, deși nu au determinat producerea unor prejudicii, au avut impact asupra realității și acurateței situațiilor financiare.
Astfel, inspectorii Curții de Conturi au constatat neînregistrarea în evidența contabilă a unor active fixe în sumă de 4,554 mil. lei, achiziționate în cursul anului de către misiunile diplomatice.
Totodată, s-a constatat neorganizarea contabilității analitice a sumelor înregistrate în conturile de debitori șI creditori la misiunile diplomatice din străinătate. Raportul Curții mai arată că nu a fost calculată șI nici înregistrată amortizarea aferente tuturor activelor fixe achiziționate.

Aproape 18 milioane de lei cheltuite ilegal pe chirii

Inspectorii au constatat că nu au fost respectate prevederile legale în efectuarea cheltuielilor nici în cazul decontării integrale a valorii contractului încheiat cu Fundația Art Production în vederea realizării unui spectacol, precum și a contractului încheiat cu SC Transmontaj SRL pentru servicii de întreținere a instalațiilor și clădirilor. Potrivit raportului, MAE a decontat aceste servicii fără a avea la bază documente justificative pentru toate cheltuielile introduse la plată.
Totodată, raportul arată că MAE a cheltuit nejustificat aproape 18 milioane de lei pentru închirierea spațiilor de locuit la misiunile diplomatice din străinătate, în condițiile în care unele misiuni diplomatice dispuneau de spații neocupate.
Au fost constatate nereguli privind patrimoniul public și privat al statului. Astfel, raportul arată că în procesul de inventariere nu au fost respectate prevederile legale cu privire la delegările de competență ale ordonatorului principal de credite și nici cele cu privire la realizarea inventarierii elementelor patrimoniale.
Totodată, au fost constatate neconcordanțe între valoarea contabilă a unor bunuri proprietate publică și cea înregistrată în inventarul centralizat al statului: evidențierea în inventarul centralizat al statului a unor bunuri proprietate publică care nu mai sunt în administrarea ministerului; neînregistrarea în evidența contabilă a ministerului a unor bunuri aparținånd domeniului privat al entității; înregistrarea eronată a unui imobil proprietate privată a statului.
Pe de altă parte, misiunile diplomatice au înregistrat în patrimoniu bunuri dobåndite din sponsorizări și donații fără a avea la bază documente justificative din care să rezulte valoarea reală a acestora.
Raportul mai arată că nu au fost respectate nici reglementările legale cu privire la desfășurarea procedurilor de achiziții. Astfel, au fost atribuite lucrări de reparații suplimenare prin aplicarea procedurii de negociere directă, deși situația de fapt impunea publicarea prealabilă a unui anunț de participare și aplicarea unei proceduri de licitație.
În timpul misiunii de audit, a fost sesizată Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, în vederea luării măsurilor legale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.