Acasă Economic-Financiar Ministerul Comunicațiilor dă startul proiectelor din fonduri europene

Ministerul Comunicațiilor dă startul proiectelor din fonduri europene

DISTRIBUIȚI

Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională face publice noutățile pentru proiecte din fonduri europene.

Structura programatică a Axei prioritare 2 – TIC s-a stabilit pe baza priorităţilor de investiţii predefinite pentru fiecare obiectiv tematic (conform articolului nr. 5 din Regulamentul 1303/2013) cărora li s-au asociat obiective specifice şi acţiuni cu tipuri de proiecte care se adresează atât beneficiarilor privaţi cât şi publici.

Pentru beneficiarii privaţi, apelul aferent Acțiunii 2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere este deschis din data de 20 august 2015 iar perioada de înregistrare a propunerilor este 2 noiembrie 2015 – 29 februarie 2016. Această acţiune se adresează mediului de afaceri privat si până în prezent s-au înregistrat peste 100 de propuneri de proiecte, suma estimată pentru această acţiune fiind de  50 milioane de euro.
Acesta actiune promovează dezvoltarea unor game de produse/servicii TIC cu aplicabilitate în restul economiei româneşti pentru integrarea pe verticală a soluţiilor TIC si realizarea proiectelor strategice inovative cu impact asupra dezvoltării întregii industrii TIC la nivel naţional sau internaţional.

Pentru beneficiarii publici acţiunile sunt predefinite urmând a fi lansate,  în primul trimestru al anului 2016, o parte din din apelurile de proiecte (tinând cont de gradul de maturitate al pregătirii proiectelor de către potenţialii beneficiari, pentru fiecare acţiune în parte)

Domeniile cărora se adresează acţiunile predefinite pentru beneficiarii publici sunt: îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă şi a accesului la internet, sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, e-guvernare centrată pe evenimente din viaţa cetăţenilor şi întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental, a Open Data şi Big Data, securitate cibernetica, e-educaţie, e-incluziune, e-sănătate şi e-cultură.

Vă prezentăm mai jos acţiunile ce vizează domeniul public preconizate a se lansa în primul trimestru al anului 2016:
Acțiunea 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet
Acțiunea se adresează obiectivului specific “Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză” şi urmărește acoperirea cu infrastructură în bandă largă NGN a aproximativ 800 de localități din zone albe, care se estimează că se pot servi aproximativ 400.000 de gospodării.
Beneficiari: Autoritatea publica centrala cu responsabilități în domeniu TIC

Acțiunea 2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic
Acțiunea se adresează obiectivului specific “Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică” si vizează:
• Dezvoltarea infrastructurii necesare procesului de monitorizare a tranzacţiilor online.
 • Acordarea de certificate de încredere magazinelor online, prin susţinerea organismelor de piaţă de certificare
Beneficiari: Autorități ale administrației publice centrale cu responsabilitate în domeniul TIC și alte autorități publice cu atribuții în reglementarea în domeniulcomunicațiilor, protecția consumatorului, supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal.

Acțiunea 2.3.1 Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor, dezvoltarea cloud computing guvernamental și a comunicării media sociale, a Open Data şi Big Data
Acțiunea se adresează obiectivului specific “ Creșterea utilizării sistemelor de e-guvernare”.
E-guvernare se implementează conform obiectivelor SCAP și în baza conceptului oferit de Agenda Digitală pentru România iar beneficiari eligibili sunt autorități ale administrației publice centrale care gestionează/coordonează servicii publice ce vizează cele 36 de evenimente de viață predefinite, inclusiv parteneriate intre aceste institutii publice precum si structuri ale acestor autorităţi ale administraţiei publice centrale (cu personalitate juridica proprie) care actioneaza si asigura servicii la nivel central.

Acțiune 2.3.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice
Acțiunea se adresează obiectivului specific “ Creșterea gradului de utilizare a Internetului” şi vizează dezvoltarea infrastructurii și a capacității de gestionare a riscurilor în domeniul securității cibernetice și de reacție la incidente cibernetice prin:
• Constituirea şi operaționalizarea sistemului de securitate cibernetică națională
• Dezvoltarea infrastructurii cibernetice existente
 • Dezvoltarea de aplicaţii destinate asigurării securităţii cibernetice a infrastructurilor cibernetice de interes national
• Dezvoltarea de instrumente software destinate identificării vulnerabilităților la nivel de software și firmware
• Dezvoltarea entităților CERT în sectorul public și privat
• Crearea cadrului necesar realizării de audit-uri de securitate
Beneficiari: Entități CERT, autorități publice centrale cu responsabilități în domeniul securității cibernetice

Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e- incluziune, e-sănătate și e-cultură
Acțiunea se adresează obiectivului specific “ Creșterea gradului de utilizare a Internetului”.
Domeniul  e-educație  va susține asigurarea infrastructurii TIC în școli prin:
 • Realizarea Platformei școlare de e-learning/de învățare, inclusiv a Bibliotecii școlare virtuale, realizarea/utilizarea la nivel național a catalogului electronic, precum și a altor programe naționale (rețele colaborative/platforme, tehnologii/instrumente digitale educaționale integrate care să permită managementul inovativ, atât la nivelul procesului de predare – învățare – evaluare, cât și la nivel instituțional și al leadership-ului)
 • Achiziţionarea de echipamente TIC pentru şcolile gimnaziale în baza unor proiecte pilot
• Îmbunătățirea accesului la internet prin implementarea de wirelesscampus, cu prioritate în școlile gimnaziale
Beneficiari: Autoritățile administrației publice cu responsabilităţi în domeniile educație și TIC

Domeniul e- incluziune Se urmăreşte extinderea de PAPI în comunităţile vizate, puncte care vor deveni centre de cunoaştere comunitară, centre de resurse pentru dezvoltarea de noi proiecte, oferind o gamă diversificată de servicii electronice şi acces rapid către surse multiple de informaţie. Infrastructura necesară presupune inclusiv dotarea fizică cu servere, calculatoare, conectare la Internet, etc.
Beneficiari: Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile incluziunii sociale și TIC

Domeniul e-sanatate Intervențiile urmăresc asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea sistemului informatic al sănătăţii şi telemedicinei.
Beneficiari: Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile sănătate și TIC

Domeniul e-cultura Vizează asigurarea infrastructurii necesare pentru:
• implementarea de instrumente de digitizare avansate și ușor utilizabile (platforma ”culturalia.ro”, vocabulare controlate, aplicații specifice de expunere pe dispozitive mobile)
• digitizarea și expunerea on-line de produse culturale analogice
• maximizarea volumului materialului cultural digitizat pentru contribuția la Europeana.
Beneficiari: Autoritățile administrației publice centrale cu responsabilităţi în domeniile cultură și TIC

Pentru mai multe detalii privind POC Axa 2 puteţi accesa următorul link: http://www.fonduri-ue.ro/poc-2014

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.