Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 1 februarie 2008

Mica publicitate 1 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează concurs, în datele de 12 februarie 2008 (proba scrisă) – ora 10.00 și 13 februarie 2008 (interviul), pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de expert clasa I, grad profesional principal (1 post) și consilier clasa I, grad profesional superior (3 posturi) la Direcția generală resurse minerale . Condițiile de participare și condițiile de desfășurare ale concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării acestuia, sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor (www.mefromania.ro). Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 311/25.01.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația I.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna februarie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 34461 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 32308 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 28.01.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.

PRESTĂRI SERVICII
SC COM LAC INTENAȚIONAL SRL cu sediul în Bîrza, jud. Olt, cu nr de înregistrare J28/548/2006, RO 18888041 produce și livrează dilaunt la comandă pe bază de contract. Relații la tel. 0727.595.989; 0724.004.725

CITAȚII
Numitul Ioniță Doru Ioan cu ultimul domiciliu cunoscut în Botoșani str. Manolești Deal 76, Bl. A1, Sc. A, Et. 1, Ap. 5 este citat în calitate de påråt în dosarul 11307/193/2007, partaj bunuri comune la Judecătoria Botoșani pentru termenul din 21 februarie 2008, ora 9, În caz de neprezentare cauza se va judeca în lipsă.
Se citează Batoc Mihaela Nicoleta, domiciliată în comuna Vlădeni, sat Brehuiești, jud. Botoșani, în calitate de påråt pentru divorț, la Judecătoria Botoșani, dosar 10607/193/2007 în data de 12.02.2008.
Se citează Gheorghe Nicolae Tudor la Judecătoria Făgăraș, dosar 2327/226/2007, termen 22.02.2008 pentru încredințare minor.
Se citează påråta necunoscută Stănei Vista născută Folea la Judecătoria Făgăraș în dosar civil 2769/226/2007 termen 20.02.2008, ora 11.30 pentru uzucapiune și altele.
Judecătoria Făgăraș citează pe Verșogea Vasile pentru 18.02.2008 dosar 1949/2006 uzucapiune.
DGASPC Vaslui cheamă în judecată pe påråtul Prisecaru Mihai, în fața Tribunalului Vaslui, în dosarul nr. 3764/89/2007 pentru data de 18.02.2008, ora 8.30, avånd ca obiect situația juridică a minorului Prisecaru Roxana Georgiană, născută la data de 19.04.1998.
Csato Nicolae este citat pentru data de 13.02.2008, ora 11.30 la judecătoria Făgăraș, dosar 2934/226/2007.
DGASPC Vaslui cheamă în judecată pe data de 21.02.2008 pe påråții Țurcanu Ion și Crețu Lucica, în fața Tribunalului Vaslui, în dosarul nr. 4022/89/2007, la ora 8.30, avånd ca obiect situația juridică a minorului Țurcanu Daniela, născută a data de 12.11.2000.

PIERDERI ACTE
Pierdut registru special și carte de intervenție la casa de marcat tip Danubius, seria 12175296. Le declar nule.
SC Roxaco SRL declar pierdute polița de asigurare RCA nr. 001067471 și carte verde nr. 001067471 emise de BCR Asigurări SA. Le declar nule.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.