Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 10 decembrie 2007

Mica publicitate 10 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Primăria comunei Crușet, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post (1 post) șofer mașina școlii, două posturi (2 posturi) agenți fiscali în data de 27 decembrie 2007 ora 10.30. Dosarele de concurs vor fi depuse la biroul secretariat al Primăriei comunei Crușet, din comuna Crușet, str. principală, jud. Gorj, pînă la data de 26 decembrie 2007, ora 12.00. Condițiile de participare și tematica concursului se pot ridica de la biroul secretariat al Primăriei comunei Crușet. Relații suplimentare la tel./fax. 0253/283.101.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 20 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 21 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de expert asistent clasa I tr.3 ( 2 posturi), la  Direcția Oficiul de plăți și contractare Phare. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Inspectoratul Teritorial de Muncă Sălaj, cu sediul în Zalău, Bdul Mihai Viteazul nr. 85, organizează în data de 21.12.2007, orele 11.00 la sediul instituției, licitație publică cu strigare, în vederea valorificării a două autoturisme Dacia, care pot fi văzute la sediul I.T.M Sălaj. 1. Dacia Berlină- an fabricație 1997, prețul de pornire- 1.200 lei; 2. Dacia Break- an fabricație 1998, prețul de pornire- 1.500 lei. Taxa de participare este de 50 lei. În cazul neadjudecării se va organiza o nouă licitație în data de 07.01.2008 ora 11.00, respectiv în data de 11.01.2008. La licitație poate participa orice persoană fizică sau juridică care pînă la data licitației va prezenta următoarele documente: -chitanța de achitare a taxei de participare elibertată de ITM Sălaj, -actul de identitate pentru persoane fizice, -copie Certificat înmatriculare la Registrul Comertului și cod fiscal pentru persoane juridice. Documentele de participare se primesc cu cel mult cinci zile înainte de data stabilită pentru licitație. Informații suplimentare se pot obține la telefon 0260/611.929 sau l a sediul instituției.
Primăria comunei Crușet, în baza Hotărîrii CLC nr.28 din 28.06.2006 scoate la licitație un spațiu în suprafață de 42 mp. Locul situării imobilului: comuna Crușet, sat Crușet, jud. Gorj. Ofertele vor fi depuse la biroul secretariat al Primăriei Crușet, din comuna Crușet, sat Crușet, jud. Gorj, pînă la data de 26.12.2007 ora 12.00. Deschiderea ofertelor va avea loc pe data de 27.12.2007 ora 13.00 la sediul Primăriei Crușet. Condițiile de participare și relații suplimentare la telefon: 0253/283.101.
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3. Anunț privind vînzarea pentru bunuri mobile. Anul 2007, luna decembrie, ziua 05. În temeiul art.162 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 19, luna decembrie, ora 10.00, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate  debitorului SC LICRO SRL cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr.14-16, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 17414856, dos. de executare nr.622/2005. Prețul de pornire a licitației este de 25.650 RON reprezentînd 50% din prețul de evaluare, ( prețul de evaluare este de 51.300 RON), conform art.162, al. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (suma în care nu este inclusă TVA-ul aferent) și compusă din: Nr.crt; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Inventar; Nr. buc.; Valorea Circulație RON/BUC.; TOTAL RON: 1) Mașină de cusut Simplă DB2-B755; B101/BROTHER/seria J5008678/3; M7029345/3A; 103A/7800345; 103AF/F8003481; 3A/J7039021; 3A/J8015887; 103A/G/9080568; 3A/J/7039013; 3A/D/6027810; 3A/J8015690; 3A/H/8014046; 3A/F7015090; 3A/J/8015907; 3A/J7039159; 3A/D7098394; 3A/H/7029397; 3A/E/7004287; 3A/H7029387; 3A/J7038954; 1-19; 19 buc; 40-60%; 1.900 lei media pondertă; 36.100 lei; 2) Mașină de sulfilat cu 5 fire M732/7015 X5/nr.0048522; 14A4/N31/65/5/AV133FO/E8578516; 20-21; 2 buc; 46%; 2.440 lei; 4.880 lei; 3) Mașină de sulfilat/cusut nasturi cu 3 fire/executat găici EF4/N11/0105/47541134/A533FO; MA4/N31/A5133/FOE8578514; CB3/B917/1A/M8224181; FA4/B271042/5L/8609997; 21-25; 4 buc; 47,5%; 2.050 lei; 8.200 lei;  4) Mașină de cusut cheite LK/3/8/430F/1/M8598867; 26; 1 buc; 2.120 lei; TOTAL GENERAL: 51.300 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vînzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pînă în ziua precedentă termenului de vînzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de prticipare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentînd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicicrea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romană, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculre tradus în limba romană; pentru persoanele fizice romane, copia de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul) urmînd să se prezinte la data stabilită pentru vînzare la locul fixat în aces scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262/314783. Data afișări. 05/12/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.

CITAȚII
Se citează Chirilă Relu la Judecătoria Botoșani, în dosar nr.8035/193/2007, la 09.01.2007, pentru divorț cu copii.
Croitoru N.Nicolae, Cristești, jud Botoșani este citat pentru data de 17 ianuarie 2008, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, în proces cu E.ON Moldova SA- Botoșani, reclamant în dosar nr. 4752/193/07, pentru pretenții bănești în sumă de 430, 09 lei.
Coșman Elena- Botoșani, Al. Școlii nr.4, sc.D, ap.17, este citat pentru data de 17 ianuarie 2008, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, în proces cu E.ON Moldova SA- Botoșani, reclamant în dosar nr. 10165/193/07, pentru pretenții bănești în sumă de 437,92 lei.
Nicșanu G.Andrei-Botoșani Al.Școlii nr.1, bl.D, ap.17, jud. Botoșani este citat pentru data de 09 ianuarie 2008, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, în proces cu E.ON Moldova SA- Botoșani, reclamant în dosar nr. 10166/193/07, pentru pretenții bănești în sumă de 477,33 lei .
Iaru Gabriela este citată în ziua de 8 ianuarie 2008, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș în proces de divorț cu Iaru Virgil.
Stoica Dilea Eufrosina și Stoica G. Ioan Ghitisor cu ultimul domiciliu cunoscut în Veneția de Jos, Jud. Brașov sunt citați în ziua de 16 ianuarie 2008, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș în proces de uzucapiune cu Stoica Maria.
Pîrîții Roska Grittu Iuon, Roska Anna, Roska Rosalim sunt citați de reclamanta Cazac Ileana l Judecătoria Rupea, dosar nr.498/2005 pentru 22 ianuarie 2008 în proces de uzucapiune, succesiune.
Petrea Mariana fostă Ludu și Ceapă Marius sunt citați la Judecătoria Făgăraș pentru 17 ianuarie 2008 dosar 355/226/2007.
PAMFIL MIHAI-FLORIN, intimat în dosarul nr. 43/104/2006, aflat pe rolul Tribunalului Olt, avînd ca obiect cerere atragere a răspunderii patrimoniale formulată de Victor Juris Consultus ipurl, în calitate de lichidator al S.C. ENGROCOM S.R.L. este citat pentru termenul din data de 10.12.2007, ora 09.00, la Tribunalul Olt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.