Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 11 decembrie 2013

Mica publicitate 11 decembrie 2013

DISTRIBUIȚI

CITATII
Se citează Kozma Sigismund pîrît necunoscut la Judecătoria Rupea în data de 18.12.2013, dosar 1387/293/2012, uzucapiune și succesiune.
Se citează pîrîtul Moraru Nicolae în dosar civ. 2605/226/2013 al Judecătoriei Făgăraș cu sediul în Făgăraș, str. D-na. Stanca nr. 27, cu termen la 28.01.2013 în proces cu Comuna Drăguș pentru fond funciar.
Se citează pîrîții Rebeca Ionela Ancuța, Rebeca I. Gabriela, Rebeca Elena și Munteanu Bianca, Rebeca Emil, Rebeca Gabriel și pîrîții minori Munteanu Florin, Rebeca Veronica Paula, Rudariu Sonia Dana, Rebeca Raluca Mirabela și Rebeca Denisa prin reprezentanți legali la Judecătoria Făgăraș în dosar 1486/226/2012, cu termen la 10.12.2013 în proces cu Murășian Aurel, Murășian Gabriel și Murășian Neluța Maria.
Boeru Ioan cu domiciliul în Făgăraș, str. Cîmpului, bl. 18, sc. A, ap. 12, este citat în calitate de pîrît petru data de 23.01.2014, la Judecătoria Făgăraș, în dosar 3562/226/2013, în contradictoriu cu SC Ecoterm SA.

LICITATII
INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN ARAD ORGANIZEAZĂ ÎN 20.12.2013, ORA 09.00, LICITAȚIE CU STRIGARE PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII AMPLASARE APARATE DISTRIBUIT BĂUTURI CALDE. INFORMAȚII LA TELEFON 0257.207100, INT.20233.

DIVERSE
HOTĂRÂREA NR.1 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII COMERCIALE  VITROMETAN S.A. MEDIAS din data de 09.12.2013. Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor societății comerciale societății VITROMETAN S.A. cu sediul în Municipiul Mediaș, Str. Sos.Sibiului, nr. 31-33, Județul Sibiu, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului Sibiu sub nr. J32/8/1991, având codul fiscal nr. RO803786, convocată în temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, și a dispozițiilor din Actul Constitutiv al Societății, adoptă astăzi, în ședința din data de 09.12.2013 (prima convocare), ce a avut loc la sediul societatii, la care au participat actionari detinand un numar total de 1050242 actiuni, reprezentand procent de 78.16 % din valoarea totala a capitalului social, următoarea:   HOTARARE: 1) Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba  numirea d-nei Vaidacutan Elisabeta in functia de Director  General si Presedinte al Consiliului de Administratie al societatii, ca urmare a demisiei d-nei Ferentz Adela-Maria; 2) Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba remuneratia lunara a noului Director General al societatii in suma de 5704 lei; 3) Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba numirea in calitate de auditor financiar a S.C. STELA CONT S.R.L. Sibiu; 4) Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba data de 27.12.2013 ca data de inregistrare de la care se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; 5) Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti sau reprezentati se aproba  imputernicirea d-nei Vaidacutan Elisabeta cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, cu posibilitatea submandatarii de terte persoane, inclusiv avocati, in acest sens. Consiliul de Administratie, Presedinte, E. Vaidacutan.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.