Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 12 decembrie 2007

Mica publicitate 12 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 21 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 24 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de expert asistent clasa I tr.3 ( 2 posturi), la  Direcția Oficiul de plăți și contractare Phare. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului.Dosarele  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 21 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 24 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de expert clasa I grad profesional asistent  ( 4 posturi) și expert clasa I grad profesional debutant ( 2 posturi) la Autoritatea de management pentru programul operațional sectorial de creștere competitivității economice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului.Dosarele  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITTII
SC Perla Invest SRL Piatra Neamț organizează licitație deschisă cu strigare în vederea închirierii de spații comerciale, în data de 28.12.2007, ora 10.00. Documentația și informațiile suplimentare se pot obține la sediul din Piatra Neamț, str. Ștefan cel Mare, nr.6, sau la tel. 0233.217.167, între orele 08³°-16³° (de luni pînă joi) și vineri 08.30-14.00.
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3; Nr. 21879/20/11/2007 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 20. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 17, luna decembrie, ora 10, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate a debitorului SC VIO SRL, cu sediul în localitatea Ocna Sugatag, str. Unirii, nr. 73, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 15520672, dos. executare nr. 139/2005. Prețul de pornire a licitației este de 14.834.5 RON reprezentånd 50% din prețul de evaluare (prețul de evaluare este de 29.669 RON) conform art. 162, alin. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din: Nr. Crt.; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Iventar; Nr. Buc; Valoare Circulație RON/BUC; TOTAL RON: 1. Mașină de cusut Metalotehnica Tg. Mureș – TIP C4-310 – 5 – 933.5 – 4667.5; 2. Mașină de cusut Metalotehnica – TIP CS170.000G – 1- 1495 – 1495; 3. Mașină de cusut Metalotehnica – TIP C4-310 – 4 – 928 – 3712; 4. Mașină de cusut Metalotehnica cu 5 fire – Tip Textima 38804 – 1 – 3.181 – 3.181; 5. Mașină de cusut Yuki – Tip DLN 415-2 – 1 -1.830 – 1.830; 6. Mașină de cusut Kaev cu 2 ace – Tip V11213-A – 2- 1.505 – 3.010; 7. Mașină de cusut Metalotehnica – Tip C4-390 – 2 – 940 – 1.880; 8. Mașină de cusut Kaev cu 2 ace – Tip Kaev – 1- 1.790.5 – 1.790.5; 9. Mașină de cusut găici/tighele – Metalotehnica – 1- 2.208 – 2.208; 10. Mașină de cusut Metalotehnica – Tip C4-310 – 1 – 930 – 930; 11. Mașină de cusut Prindeli cu 5 fire – 1 – 3.584 –  3.584; 12. Fier de călcat industrial – Electric – 3 – 341 – 1023; 13. Motor mașină de cusut cu variator de turație – 1- 358 – 358; 14. TOTAL GENERAL – 29.669. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile pe care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262314783. Data afișări. 20/11/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.

CITAȚII
Vasiliu Marius cheamă în instanță pe numita Vasiliu Florentina la Judecătoria Botoșani pe data de 08.01.2008 pentru divorț în dosar nr. 9649/193/2007.
Iordache Iulian -Constantin, cu ultimul domiciliu cunoscut în Pașcani, jud. Iași, este citat în calitate de pîrît în dosarul de divorț nr. 9284/193/2007, cu termen la 7 ianuarie 2008, la Judecătoria Botoșani, ora 08.30. În caz de neprezentare cauza se judecă în lipsă .
Cesane Carmen-Elena, în calitate de reclamantă cheamă în judecată pe Cesane Constantin, domiciliat în Costești, com.Răchiți, Botoșani, pentru divorț, dosar nr. 9824/193/2007, la Judecătoria Botoșani, cu termen la 10 ianuarie 2008.

Fetcu Eugenia, Fetcu Ioan sunt rugaț să se prezinte pe strada Marchian nr.62 la familia Andrei Nicolina pentru partaj.
Se citează personal și la interogatoriu OPREA DUMITRU- DANIEL, în calitate de pîrît, la Judecătoria Giurgiu, în dosarul civil nr.7798/236/2007 avînd ca obiect divorț fără copii, pentru termenul din data de 23.01.2008 în contradictoriu cu OPREA PUICA- FLORINA.
Aldea Viorel cheamă în judecată pe Iaru Gheorghe, Iaru Nicolae și Damian Eugenia la Judecătoria Făgăraș pentru ieșire din indiviziune la 28 ianuarie 2008.
Punkosti Daniela cu domiciliul actual necunoscut cu ultimul domiciliu cunoscut în str. Petofi Sandor nr.16 este citată la Biroul M.P. Beschea, Georgeta Daniela cu sediul în Brașov, str. De Mijloc nr.42, în data de 14 decembrie 2007, ora 17.00 pentru dezbaterea succesiunii după defunctul Punkosti Andrei decedat la data de 23 septembrie 2003 cu ultim domiciliu în Săcele, jud. Brașov.
Pîrîtul Heimlich Ladislau este citat la data de 24.02.2008, or 9.00 la Tribunalul de Familie din orașul Ramat Gan, Israel, dosar nr.5334/2005 pentru desfacerea căsătoriei. Pentru apărare pîrîtul trebuie să depună acte relevante în termen de 60 zile de la data publicării în ziar.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.