Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 13 martie 2008

Mica publicitate 13 martie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Societate romåno-italiană, angajează personal, fără limite de vårstă, salariu 400E. Cerințe: limba italiană. Tel. 021/327.22.78

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii prestatori de servicii să participe în data de 07.04.2008 la procedura de achiziție publică organizată prin "Licitație deschisă" în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii pentru Centrală telefonică tip Business Phone 250. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent superior Georgeta Serbu: tel. 319.97.59/int. 2344, fax 319.97.41.

CITAȚII
Silachi Ioana este chemată la Judecătoria Darabani în data 24 aprilie 2008 pentru proces divorț, dosar 1131/217/2007.
Ionescu Ionuț din Botoșani, str. Călugăreni, este citat în 31.03.2008 la Judecătoria Botoșani, ora 08.00, stabilire paternitate, dosar nr. 7164/193/2007.
Se citează Țibuleac Maria la data de 01.04.2008 în dosarul 11188/193/2007 la Judecătoria Botoșani.
Se citează Ungureanu Ovidiu-Daniel și Ungureanu Cătălina la Judecătoria Borohoi, în data de 31.03.2008, pentru dosarul nr. 486/222/2008.
Lanaga Rodica cu domiciliu necunoscut este citată în 1 aprilie 2008 la Judecătoria Făgăraș pentru divorț, dosar nr. 349/226/2008.
Stroe Ovidiu cheamă în judecată pe Stroe Cornel, Måț Mihaela și Curcă Luminița la Judecătoria Făgăraș, la 24.04.2008 pentru succesiune.
Lungoci Gheorghe este citat pentru data de 1 aprilie 2008 ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, dosar 105/226/2008.
Notar Diana cheamă în judecată pe Notar Sorin la Judecătoria Făgăraș în data de 2.04.2008, ora 11.00 dosar 108/226/2008 pentru divorț.
Pralea Vasile George este citat la Judecătoria Făgăraș pe 28 martie 2008 în dosar nr. 1792/226/2007 în proces cu Tatomir Valeriu pentru uzucapiune.

PIERDERI ACTE
BT Asigurări-Agenția Botoșani, cu sediul în Calea Națională nr. 69, bl. K5, aduce la cunoștință pierderea polițelor de asigurare medicală: 405978-405979(2), 427468-427468 (1), 439905-439909 (5), 460970-460970 (1), 473472-473507 (36), 473512-473512(1), 473514-473515 (2), 473520-473520 (1). Le declar nule.

DIVERSE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 18.04.2008, ora 10.30, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu nr. 1, cu următoarea ordine de zi: 5) Aprobarea contractării unui credit de lucru de maxim 3.000.000 RON și garantarea lui cu active ale societății și cu bilete la ordin conform cerințelor băncii creditoare Banca Romånească S.A. Făgăraș. Data de referință: 20.03.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începånd cu data de 01.04.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începånd cu data de 01.04.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 15.04.2008, în cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru  desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași ora, în data de 19.04.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268-211730 – Oficiul Juridic.
Administratorul unic al S.C. BIL MUNTENIA PROPRIETĂȚI S.A., cu sediul în București, Bd. Pierre de Coubertin, nr. 3-5, Office Center, et.1, birou 12, sector 2, înregistrată la Oficiul registrului comerțului sub nr. J40/15774/2006, având codul unic de identificare 19076433, convoacă adunarea generală ordinară și extraordinară a acționarilor la data de 18.04.2008, ora 10.00, respectiv ora 10.30, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 11.04.2008, cu următoarea ordine de zi: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor: 1. prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2007. 2. descărcarea de gestiune a administratorului pentru exercițiul aferent anului 2007. 3. prezentarea raportului cenzorilor privind situațiile financiare pe anul 2007. 4. prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pe anul 2007. 5. aprobarea programului de activitate și a Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. 6. desemnarea unei persoane împuternicite să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor: Aprobarea rezultatelor reevaluarii societății la data de 31.12.2007. Desemnarea unei persoane împuternicite să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea depunerii Hotărârii la Registrul Comerțului și publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, adunarea generală ordinară și cea extraordinară se vor ține la data de 21.04.2008, la aceleași ore și în același loc, cu aceeași ordine de zi. Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și formularul de procură specială pot fi obținute de la sediul societății. Acționarii pot participa la adunare personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.