Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 14 decembrie 2007

Mica publicitate 14 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Consiliul Local Ucea organizează în perioada de 16.01.2008 – 17.01.2008 concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante din cadrul Consiliului Local Ucea. Funcțiile pentru care se organizează concursuri în data de 16.01.2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 17.01.2008 ora 13.00 (interviu) sunt: 1) Inspector- clasa I, grd principal 1 – în cadrul compartimentului de asistență socială – un post; 2) Referent- clasa III, grad superior 1- contabil – un post; 3) Referent- clasa III, grad principal 1- topometrie și cadastru- un post; 4) Referent- clasa III, grad debutant- relații cu publicul- un post. Dosarele de înscriere la concurs se pot depune pînă l dta de 07.01.2008 ora 13.00 la sediul Primăriei Ucea. Concursul va consta în 3 etape: Selectarea dosarelor de concurs, proba scrisă și interviu. Selectarea dosarelor pentru concurs se va face pînă în data de 12.01.2008, iar pînă la data de 13.01.2008 ora 13.00 afișarea rezultatelor în urma selectării dosarelor. Testul scris și interviul se vor desfășura la sediul Primăriei Ucea, localitatea Ucea de Jos, nr.78, jud. Brașov. Bibliografiile se pot obține de la sediul Primăriei Ucea.

LICITTII
Licitația publică deschisă pentru închirierea de spații, organizată de SC PERLA INVEST SRL Piatra Neamț va avea loc în data de 28.12.2007, începånd cu ora 09.00. Documentația și informațiile suplimentare se pot obține la sediul din str. Ștefan cel Mare, nr. 6 sau la tel. 0233.217.167, între orele 08.30-16.30 (de luni pånă joi) și vineri 08.30-14.00.
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3. Anunț privind vînzarea pentru bunuri mobile. Anul 2007, luna decembrie, ziua 05. În temeiul art.162 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 19, luna decembrie, ora 10.00, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu nr.3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate  debitorului SC LICRO SRL cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr.14-16, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 17414856, dos. de executare nr.622/2005. Prețul de pornire a licitației este de 25.650 RON reprezentînd 50% din prețul de evaluare, ( prețul de evaluare este de 51.300 RON), conform art.162, al. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (suma în care nu este inclusă TVA-ul aferent) și compusă din: Nr.crt; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Inventar; Nr. buc.; Valorea Circulație RON/BUC.; TOTAL RON: 1) Mașină de cusut Simplă DB2-B755; B101/BROTHER/seria J5008678/3; M7029345/3A; 103A/7800345; 103AF/F8003481; 3A/J7039021; 3A/J8015887; 103A/G/9080568; 3A/J/7039013; 3A/D/6027810; 3A/J8015690; 3A/H/8014046; 3A/F7015090; 3A/J/8015907; 3A/J7039159; 3A/D7098394; 3A/H/7029397; 3A/E/7004287; 3A/H7029387; 3A/J7038954; 1-19; 19 buc; 40-60%; 1.900 lei media pondertă; 36.100 lei; 2) Mașină de sulfilat cu 5 fire M732/7015 X5/nr.0048522; 14A4/N31/65/5/AV133FO/E8578516; 20-21; 2 buc; 46%; 2.440 lei; 4.880 lei; 3) Mașină de sulfilat/cusut nasturi cu 3 fire/executat găici EF4/N11/0105/47541134/A533FO; MA4/N31/A5133/FOE8578514; CB3/B917/1A/M8224181; FA4/B271042/5L/8609997; 21-25; 4 buc; 47,5%; 2.050 lei; 8.200 lei;  4) Mașină de cusut cheite LK/3/8/430F/1/M8598867; 26; 1 buc; 2.120 lei; TOTAL GENERAL: 51.300 lei. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vînzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pînă în ziua precedentă termenului de vînzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de prticipare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentînd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicicrea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romană, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculre tradus în limba romană; pentru persoanele fizice romane, copia de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul) urmînd să se prezinte la data stabilită pentru vînzare la locul fixat în aces scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262/314783. Data afișări. 05/12/2007. Conducătorul organului de executare: Ec. Orza Carla Nicoleta.

CITAȚII
Crăciun Daniela Maria, domiciliată în comuna Trușești, sat Romånești, jud. Botoșani, cheamă în judecată pe Crăciun Dumitru domiciliat în comuna Trușești, sat Romånești, jud. Botoșani pentru a se prezenta în calitate de påråt, la termenul din data de 17 ianuarie 2008, în dosarul nr. 6347/2007, al Judecătoriei Botoșani, avånd ca obiect divorț.
Zamfir Elena cheamă în judecată pe Timandi Ioan pentru majorare pensie, la Judecătoria Făgăraș, l 16.01.2008.
Dragomir Maria Loren este chemată în judecată de cître DGASPCVaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 3683/89/2007, cu termen la data de 16.01.2007, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copilul Epuraș Gică Eugen. 
Iordan (Gîlea) Ruxanda este chemată în judecată de către DGASPC Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarele civile nr. 3789/89/2007 și 3790/89/2007, cu termen la data de 16.01.2007, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copiii Iordan Nicoleta și Iordan Ioana. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.