Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 15 februarie 2008

Mica publicitate 15 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 26 martie 2008 (proba scrisă) – ora 10.00 și 27 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de expert principal clasa I (1 post) și expert asistent clasa I (2 posturi) la Direcția de reglementări contabile. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

Societate romano-italiană, angajează personal, fără limită de virstă, salariu 400 E. Cerințe: limba italiană. Tel. 327.22.78.

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențiali prestatori de servicii de transport aerian de călători să participe în data de 31.03.2008 la procedura de achiziție publică inițială prin "Licitație deschisă" în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii de transport aerian de călători. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent, Virginia Băcneanu: tel. 319.97.59/int. 2200, fax: 319.97.92.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 11/03.08.2007 Nr. 584/12.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27 luna februarie, anul 2008, ora 10, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. BEGONIA SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. Cioltului, nr. 2, CUI 6093971: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Autoutilitară Furgon Cab SAV 3+1 uși, MERCEDES 307 D, nr. înmatriculare MM-97-CMM, AF 1986, serie șasiu WDB60236110789871; cilindre motor 2398, culoare portocaliu; serie motor/tip 10100880/616939; kilometri rulați efectiv 340.000; stare bună de funcționare, uzură funcțională 52% – 1 buc. x 27563 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 13.02.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 585/12.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a -II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 27, luna februarie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 24.000 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 22.500 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișării: 13.02.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE; Dosar de executare nr. 10/2003 Nr. 2881/25.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna februarie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC TIGBLU SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bontaieni nr. 28, cod de identificare fiscală 11497321: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Mașină de surfilat Adiel – 1 buc x 3.052 lei; 2. Mașină butoniere Minerva uzură 49% 1 buc. x 3.127 lei; 3. Mașină cusut Toyota, seria 1103-3122, 1103-1748, 1103-2395 uzură 42% – 7 buc. x 1.081 lei/buc; 4. Mașină călcat Toyota, AISIN Seiki LTD, an fabricație 1980, seria 11281L3181, uzură 50% – 1 buc. x 1.907 lei; 5. Telefon Nokia, an fabricație 2003, uzura 40% – 1 buc. x 79 lei; 6. Telefon Erikson, an fabricație 2003, uzură 40% – 1 buc x 79 lei; 7. Mobilier, uzură 60% – scaune – 7 buc x 31 lei/buc; – masă – 1 buc x 52 lei; cuiere 3 buc x 22 lei/buc. Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișării. 30.01.2008, Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.

CITAȚII
Se citează påråții Butnaru Viorel și Butnaru Liliana la Judecătoria Botoșani în data de 10.03.2008 în dosarul 2850/193/2007.
Se citează numiții Mihaela Iov, Marian Maria și Moigradean Maria cu domiciliul necunoscut la Tribunalul Sălaj, Dosar 4783/337/2006, în data de 26.02.2008, ora 8, în proces cu Rad Ludovica, obiect recurs fond
funciar.
Numita Moise Camelia este citată pentru 20.02.2008, ora 08.00 la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 10945/193/2007, ca påråtă pentru reîncredințare minor, reclamant fiind Ciornei Dumitru.
Malene Maria este citată la Judecătoria Făgăraș pe 7 martie 2008, dosar 2095/226/2007, în proces cu Vegheș Sorin, uzucapiune.
Se citează påråta Veleanu Aurelia pentru data de 11 martie 2008, dosar 431/293/2006 la Judecătoria Rupea în proces cu Ștefan Aurelia, uzucapiune și succesiune.
Se citează påråta Ene Sanda Irina pentru data de 11 martie 2008 dosar 779/293/2007 la Judecătoria Rupea în proces cu Vaida Nicolae Liviu, încredințare minor.

PIERDERI
Pierdut legitimație de serviciu nr. 4022 eliberată de Ministerul Finanțelor Publice pentru Horia Ileana Alina – expert asistent, CNP 2780723411524, cu termen de valabilitate pånă la data de 31.12.2011. O declar nulă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.