Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 16 ianuarie 2008

Mica publicitate 16 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.
Departamentul pentru Afaceri Europene, cu sediul în București, strada Apolodor 17, sector 5, organizează concurs în data de 18.02.2008 pentru ocuparea  unei funcții publice de expert negociator asistent, 2 funcții de consilier superior, o funcție de expert principal, o funcție de expert asistent. Dosarul de înscriere se depune pînă la data de 21.01.2008 la   Biroul resurse umane din Palat Victoria, telefon: 313.94.18.
Avånd în vedere prevederile Legii 281/1993 și Legea 53/2003, Consiliul Local Ucea organizează concurs în perioada 15.02.2008-16.02.2008 pentru ocuparea posturilor de muncitor calificat vacante – la serviciul de apă din cadrul Primăriei Ucea și postul de administrator public din cadrul Primăriei Ucea. Funcțiile pentru care se organizează concurs în data de 15.02.2008, ora 10, proba scrisă și 16.02.2008, ora 13.00 interviu sunt: 1. un post – muncitor calificat- laborantă; 2. un post – muncitor calificat – cititor încasator; 3. două posturi – muncitori calificați – mecanici; 4. un post – muncitor calificat – sudor; 5. un post administrator public cu fracțiune de 1/2 normă. Condițiile de participare la concurs și orice alte relații suplimentare se pot obține telefonic la 0268/247275 sau la sediul Primăriei Comunei Ucea.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004 Nr. înregis. 4271/09.IAN.2008. ANUNȚUL PRIVIND V?é?üNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2008, luna ianuarie ziua 9. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 25, luna ianuarie, anul 2008, ora 11 în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al III termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare actualizat diminuat cu 50% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 5.106 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, până la termenul de vânzare sau, în cazul vânzării prin licitație, până în ziua precedentă termenului de vânzare: oferte de cumpărare; în cazul vânzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentând 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate română, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmând să se prezinte la data stabilită pentru vânzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Se citează BARTHA IANOS, BARTHA ANDRAS, BARTHA ZSOFIA și BARTHA GYORGY – persoane necunoscute – la Judecătoria Rupea în data de 4.02.2008, ora 9.00, în dosar nr. 649/293/2007.
Se citează Hagiescu Marian cu ultim domiciliu în Victoria, în data de 7.02.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 3002/226/2007.
Se citează numiții Schromm Simion și Nuss Baumer Ecaterina, născută Rasler, în data de 18.02.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 1279/226/2006.
Ungurean Maria Slatina, str. Strehareț nr. 82A, dosar nr. 11748.3/311/2005, termen 31.01.2008, partaj. Succesorul anunță procesul de partaj, cu Ungurean Ionică, Ungurean Luci din orașul Oravița, județ Caraș Severin.
În calitate de reclamant chem în instanță pentru divorț pe påråta Luca Cristina Florica pe data de 28.01.2008 în dosarul cu nr. 9477/193/2007 la Judecătoria Botoșani.
Numita Lungu Adina este citată la Judecătoria Botoșani pentru data de 18.01.2008 în dosar nr. 1059/193/2007 avånd ca obiect acțiune în constituire drepturi.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.