Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 17 decembrie 2007

Mica publicitate 17 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

LICITTII
Licitația publică deschisă pentru închirierea de spații, organizată de SC PERLA INVEST SRL Piatra Neamț va avea loc în data de 28.12.2007, începånd cu ora 09.00. Documentația și informațiile suplimentare se pot obține la

sediul din str. Ștefan cel Mare, nr. 6 sau la tel. 0233.217.167, între orele 08.30-16.30 (de luni pånă joi) și vineri 08.30-14.00.

CITAȚII

Pîrîtul Jiga Valentin este citat la Judecătoria Făgăraș pentru 23 ianuarie 2008, în dosar 2459/226/2007 de Mandroc Mihaela pentru grănituire.
Pîrîtul Aldeș Gheorghe este citat în dosar 2636/226/2007 la Judecătoria Făgăraș, pentru 31 ianuarie 2007 de Aldeș Vasilica pentru divorț.
Pîrîții Popa Ilie, Popa Nicolae, Popa Ioan, Popa Terezia sunt citați la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 1856/226/2007 de Vlad Nicolae pentru uzucapiune.
Rogozea Maria și Rogozea Sofia sunt citate pentru data de 23.01.2008, ora 11.30 la Judecătoria Făgăraș, dosar 2045/226/2007.
Ioan Ștefan Boeriu este citat la Judecătoria Făgăraș în data de 17.01.2008 dosar 2583/226/2007 pentru uzucapiune, întabulare.
Se citează Bogdan Octavian, în data de 17.01.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 988/226/2007.
Se citează Dima Paul – prin succesorii legali, Dima Ilie, Barbu Lya, Urli Elena și Simionescu Paul, în data de 16.01.2008, ora 12.00, cam.T1, la Tribunalul Brașov, în dosar 604/62/2006.
Bădilă Elena cheamă în judecată pe Manesia Ioan și Manesia Silvestru pentru prestație tabulară ș.a., la Judecătoria Făgăraș în 22.01.2008.
Se citează ca pîrîți/ pîrîte în dosarul nr.2121/222/2007 al Judecătoriei Dorohoi numiții: Atănăsoaie Ilie,
Rudei Ioan, Rudei Florin, Fedor Marcela, Alungulesei Constantin, Fedor Constantin pentru termenul din
data de 11 ianuarie 2007.
Crăciun Daniela Maria, domiciliată în comuna Trușești, sat Romånești, jud. Botoșani, cheamă în judecată pe Crăciun Dumitru domiciliat în comuna Trușești, sat Romånești, jud. Botoșani pentru a se prezenta în calitate de påråt, la termenul din data de 17 ianuarie 2008, în dosarul nr. 6347/2007, al Judecătoriei Botoșani, avånd ca obiect divorț.
Dragomir Maria Loren este chemată în judecată de cître DGASPCVaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul civil nr. 3683/89/2007, cu termen la data de 16.01.2007, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copilul Epuraș Gică Eugen. 
Iordan (Gîlea) Ruxanda este chemată în judecată de către DGASPC Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarele civile nr. 3789/89/2007 și 3790/89/2007, cu termen la data de 16.01.2007, ora 8.30, avînd ca obiect luarea unei măsuri de protecție pentru copiii Iordan Nicoleta și Iordan Ioana. 

PIERDERI

Pierdut chitanțier seria 5407551- 5407600 și Asigurare Asistență medicală, seria 305974. Se declară nul.

DIVERSE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul Administrativ al S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.01.2008, ora 13, la sediul social din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, cu următoarea ordine pe zi: 1) Prelungirea mandatului directorului general al societății și stabilirea remunerației lunare; 2) Aprobarea datei de 28.03.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin 1 din Legea nr. 297/2004. Data de referință 07.01.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic începînd cu data de 14.01.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începînd cu data de 14.01.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 25.01.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași oră, în data de 29.01.2008. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0268/216126 – Oficiul Juridic.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC TAP – SDV S.A. Făgăraș, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 28.01.2008, ora 12.30 la sediul societății în Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, cu următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea participării cu un procent de 16,66% la înființarea unei societăți cu răspundere limitată. 2) Aprobarea ipotecării unor active ale societății. 3) Aprobarea unui credit de la BRD Group Societe Generale – Sucursala Făgăraș. 4) Aprobarea datei de 28.03.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin.1 din Legea nr. 297/2004. Data de referință 07.01.2008; Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începînd cu data de 14.01.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începînd cu data de 14.01.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 25.01.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași oră, în data de 29.01.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/216126- Oficiul Juridic.
În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicată cu modificări Consiliul de Administrare al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.01.2008 ora 11, la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, cu următoarea ordine de zi: 1) Reconfirmarea în funcție a comisiei de cenzori ca urmare a expirării mandatului; 2) Prelungirea mandatului directorului general al societății și stabilirea remunerației lunare. 3)Aprobarea datei de 28.03.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin 1 din Legea nr. 297/2004. Data de referință: 07.01.2008.Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic începînd cu data de 14.01.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începînd cu data de 14.01.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 25.01.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași oră, în data de 29.01.2008. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0268/211730 – Oficiul Juridic.
În conformitate cu prevederile Legii 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul de Administrație al S.C. UPRUC SERV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 28.01.2008, ora 10.30 la sediul societății din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, cu următoarea ordine de zi: 1) Aprobarea achiziționării unui autoturism; 2) Aprobarea cumpărării unui imobil ca locuință de serviciu; 3) Stabilirea dreptului de semnătură în băncile la care societatea are deschise sau va deschide conturi; 4) Aprobarea datei de 28.03.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin.1, din Legea 297/2004. Data de referință 07.01.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic, începînd cu data de 14.01.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începînd cu data de 14.01.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 25.01.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pentru a doa oară în același loc și la aceeași oră, în data de 29.01.2008. Relații suplimentare se pot obține la tel. 0268/211730 – Oficiul Juridic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.