Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 17 martie 2008

Mica publicitate 17 martie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Societate romåno-italiană, angajează personal, fără limite de vårstă, salariu 400E. Cerințe: limba italiană. Tel. 021/327.22.78

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

LICITATII
Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, P-ța Libertății, nr. 17, organizează în data de 27.03.2008 orele 13.30 negociere directă pentru concesionarea unui teren în suprafațăa de 50 mp. situată în mun. Săcele, B-dul George Moroianu, lîngă bl. 1, în vederea construirii unui refugiu pentru stația de autobuz și a unui spațiu comercial. Prețul de pornire la negociere va fi de 13,50 lei/mp./an, conform HCL nr. 154/2007. Costul documentației de atribuire este de 200 lei. Garanția de participare la negociere este de 67,50 lei. Prețurile nu conțin TVA. Modul de elaborare și prezentare a ofertelor: plicul exterior sigilat de către ofertant va fi marcat cu denumirea autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 27.03.2008 ORA 13.30 . Acte solicitate: conform documentației de atribuire a contractului de concesiune. Data limită pentru solicitarea în scris de clarificări: 20.03.2008 ora 14.00. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 24.03.2008 ora 14.00. Negocierea se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele. Pînă în data de 26.03.2008 orele 14.00 are loc înscrierea persoanelor fizice și juridice și depunerea ofertelor la Compartimentul Registratură. Informații suplimentare : tel. 0268/276182 – Compartiment Urbanism.

Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii prestatori de servicii să participe în data de 08.04.2008 la procedura de achiziție publică organizată prin "Licitație deschisă" în vederea atribuirii contractului de servicii auto (întreținere, reparații și inspecții tehnice periodice)  pentru un număr de 33 autovehicule. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: expert asistent Alina Horia tel. 319.97.59/int. 2200, fax 319.97.41.

CITAȚII
Se citează Karabulak Kenan, domiciliat în Botoșani, str. Izvoarelor, Nr.7, Sc.A, Et.3, Ap.16, la Judecătoria Botoșani, dosar 8540/193/2077, pentru data de 21.03.2008.
Numitul Rotarul Liviu Adrian este chemat la Judecătoria Dorohoi pentru termenul din 04.04.2008 în Dosarul nr. 334/222/2008 avînd ca obiect divorț în contradictoriu cu Rotaru Nicoleta.
Se aduce la cunoștință celor interesați că reclamantul Hubalău Liviu, cu domiciliul în Comăna de Sus, nr.164, jud. Brașov, a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că a dobîndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Comăna de Sus, nr.164 identic cu cel înscris în CF, nr. 1141 Comăna de Sus, nr. top 223/1,223/2, proprietari tabulari Pavel Lascu a lui Zachiu, Pavel Achim Lascu și soția Ana Lascu ns. Bușilă , cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.130 din Decret lege 115/1938 care face obiectul dos.civ 19/293/2008 cu termen la 8.04.2008. Persoanele interesate pot face opoziție la Judecătoria Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.
Judecătoria Botoșani citează pe Stan Natalia-Nicodima din Ierusalim, domiciliu necunoscut, în dosarul 783/193/2007, ca moștenitoare, în data de 8 aprilie 2008.
Se citează Manole Virginia la Judecătoria Botoșani în dosarul nr.656/193/2008, termen 02.04.2008.
Se citează Robu Alexandru Sorin, cu domiciliul în Botoșani, str. Primăverii nr.26, sc.E, ap.10, pentru ziua de 3 aprilie 2008 la Judecătoria Botoșani, în calitate de pîrît în proces de partaj cu Crîșmaru Camelia.

PIERDERI ACTE
Pierdut Carte verde seria RO/05/M3/NP -000550728 eliberată de SC Ardaf SA pe numele Colodiuc Vasile. O declar nula. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.