Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 19 decembrie 2007

Mica publicitate 19 decembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU

SOCIETATE COMERCIALĂ ANGAJEAZĂ ÎNGRIJITOARE CU CONTRACT DE MUNCĂ. RELAȚII LA TELEFON 202.13.90.

LICITATII
Primăria Municipiului Săcele cu sediul în Săcele, P-ța Libertății, nr.17, organizează în data de 18.01.2008 orele 13.30 licitație publică deschisă pentru închirierea unui teren suprafață de 10mp. în vederea amenajării unei alei de acces la spațiul comercial situat în mun. Săcele, Str. Viitorului, nr. 22, ap. 7. Prețul de pornire la licitația pentru închirierea terenului este de 3lei/mp./luna, conform H.C.L. nr. 226/2007 și HCL nr. 265/2006. Contravaloarea documentației de atribuire a contractului de închiriere este de 200 lei. Garanția de participare la licitație reprezintă un avans la plata contractului și este de 36,00 lei (reprezintă 10% din cuantumul chiriei, calculată pentru primul an de închiriere la prețul minim de pornire la licitație). Prețurile nu conțin TVA. Modul de elaborare și prezentare a ofertelor: plicul exterior, sigilat de către ofertant, va fi marcat cu denumirea autorității contractante și cu inscripția "A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA DE 18.01.2008 ORA 13.30". Acte solicitate: conform documentației de atribuire a contractului de închiriere. Data limită pentru solicitarea în scris de clarificări: 11.01.2008 ora 14.00. Data limită pentru transmiterea clarificărilor: 15.01.2008 ora 14.00. Licitația se va desfășura la sediul Primăriei Municipiului Săcele, iar în caz de neadjudecare se va organiza o nouă licitație în data de 25.01.2008 orele 13.30. Termenul limită de depunere a ofertelor este data de 17.01.2008 orele 14.00, termen pånă la care are loc înscrierea persoanelor fizice și juridice și depunerea ofertelor la Compartimentul Registratură. Informații suplimentare: tel. 0268/276182 – Compartiment Urbanism.

CITAȚII
Påråtul Heimlich Ladislau este citat la data de 24.02.2008, ora 9.00, la Tribunalul de Familie din orașul RAMAT-GAN, Israel, dosar nr. 5334/2005 pentru desfacerea căsătoriei. Pentru apărere påråtul trebuie să depună acte relevante în termen de 60 de zile de la data publicării în ziar.
Numitul Mareci Mihai cu domiciliul în sat/comuna Șerbăuți, jud. Suceava este citat în calitate de påråt în dosarul nr. 5894/193/2007 la Judecătoria Botoșani pe data de 17.01.2008.
Numita Pricope Mariana, cu ultimul domiciliu în Botoșani, str. Parcul Tineretului, bl. B13, et. 1, ap. 19, este chemată în data de 25.01.2008 pentru divorț în dosar nr. 9282/193/2007, pe rol la Judecătoria Botoșani, în proces cu Pricope Ioan.
Numitul Stoican Nelu, cu ultimul domiciliu în comuna Dragalina, str. Triaj, nr. 1, jud. Călărași este chemat în judecată în calitate de påråt, în dosarul nr. 5438/202/2007, de către reclamanta Stoican Daniela Viorica, la Judecătoria Călărași, jud. Călărași la termenul de judecată din data de 14.01.2008, complet 1, ora 8.30 pentru desfacerea căsătoriei.

PIERDERI
Pierdut chitanțier seria 5407551- 5407600 și Asigurare Asistență medicală, seria 305974. Se declară nul.

DIVERSE
Consiliul de Conducere al Fundației Naționale pentru Tineret convoacă Fundațiile Județene pentru Tineret și a municipiului București pentru a delega cåte un reprezentant în vederea participării la întrunirea în sesiune ordinară a Adunării Generale a Fundației Naționale pentru Tineret (în baza prevederilor Legii nr. 350/2006 – Legea Tinerilor și a Regulamentului Intern de Organizare și Funcționare), ce va avea loc vineri, 18 ianuarie 2008, cu începere de la ora 17.00, la Secretariatul General al FNT din Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, intrarea 5, etaj 1, sala 141, 010155, sector 1, București. În cazul în care nu se întrunește cvorumul necesar la prima întrunire, sesiunea se va desfășura såmbătă, 19 ianuarie 2008, cu începere de la ora 17.00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.
S.C. CONTEXIM IMPEX S.A. București, str. Carol Davila, nr. 105-107, sector 5; J40/10883/2007; CUI: 6585680; Cap. Soc.: 202725 RON CONVOCATOR Administratorul unic, Pavalache Maria, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. CONTEXIM IMPEX S.A. pentru data de 17.01.2008, ora 10.00, la sediul societății din București, str. Carol Davila, nr. 105-107, parter, sector 5, cu următoarea ordine de zi: 1. Modul de lichidare a societății, precum și repartizarea și lichidarea patrimoniului acesteia; 2. Repartizarea activelor rămase după plata creditorilor, între acționari. În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se va ține la data de 18.01.2008 la aceeași oră și în același loc. Administrator, Pavalache Maria
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată cu modificări, Consiliul Administrativ al S.C. UPRUC TAP-SDV S.A. Făgăraș convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 28.01.2008, ora 13, la sediul social din Făgăraș, str. Negoiu, nr.1, cu următoarea ordine pe zi: 1) Prelungirea mandatului directorului general al societății și stabilirea remunerației lunare; 2) Aprobarea datei de 28.03.2008 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art.238, alin 1 din Legea nr. 297/2004. Data de referință 07.01.2008. Documentele se pot studia la sediul societății, Oficiul Juridic începînd cu data de 14.01.2008. Formularul de procură specială pentru reprezentare în AGA se poate obține începînd cu data de 14.01.2008 de la sediul societății – Oficiul Juridic. Data limită pentru depunerea procurilor de reprezentare este data de 25.01.2008. În cazul neîndeplinirii condițiilor legale pentru desfășurarea ședinței la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru a doua oară în același loc și la aceeași oră, în data de 29.01.2008. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0268/216126 – Oficiul Juridic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.