Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 20 decembrie 2013

Mica publicitate 20 decembrie 2013

DISTRIBUIȚI

CITATII
Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Fogoroș Hariton și Fogoroș Paraschiva au introdus la Judecătoria Făgăraș, dosar 5176/226/2013, acțiune prin care solicită să se constate că au dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 15/18 părți din imobilul situat în sat Viștea de Sus, nr. 40, com. Viștea, jud. Brașov, identic cu cel înscris în CF nr. 104116 Viștea, nr. top 306, 307, 308, cu îndeplinrea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 1051 cod procedură civlă. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș cu precizarea că în caz contrar în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată la Judecătoria Făgăraș la data de 11.12.2013.
Se aduce la cunoștința celor interesați că petentul Drăghiciu Marcel a introdus la Judecătoria Făgăraș, dosar 5558/226/2013, acțiune prin care solicită să se constate că au dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului situat în sat Șona, nr. 139, com. Mîndra, jud. Brașov, identic cu cel înscris în CF nr. 102347 Mîndra, nr. top 1 și respectiv CF nr. 102353 Mîndra, nr. top 2, cu îndeplinrea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 1051 cod procedură civlă. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș cu precizarea că în caz contrar în termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicații se va trece la judecarea cererii. Somația face parte integrantă din încheierea pronunțată la Judecătoria Făgăraș la data de 17.12.2013.

LICITATII
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu , șos.București nr.49-51, tel.0246 / 213588 / 213747 , fax.0246 / 215405 , cod fiscal R4852455 , organizează  licitație publică, privind concesionarea terenului în suprafață de:  – 361 mp, situat în municipiul Giurgiu, strada 1 Decembrie 1918 ,  intersecția bulevardul Acad. Miron Nicolescu, adiacent Bloc 23 Vechi, pe data de 14.01.2014, ora 13.000, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, nr. Cadastral 35452. Durata de  concesionare este de 49 ani. Participanții la concesionare vor prezenta oferte conform:- prevederilor  Legii 50/1991, republicată în 2004, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.  – Caietului de Sarcini care se ridică de la Direcția Patrimoniu începând cu data 20.12.2013. Contravaloarea caietului de sarcini 124 lei. Plata se face numerar la casieria Primariei Municipiului Giurgiu cu sediul în Giurgiu, Șos. București nr. 49-51; Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt prezentate în caietul de sarcini, care constituie anexa la H.C.L.M.416/31.10.2013.Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, șos.București nr.49-51, pâna la data de 14.01.2014,ora 10.00. Eventualele litigii se vor soluționa la instanța competentă de pe raza Municipiului Giurgiu. Relații suplimentare se pot obține la telefonul 0246 / 213588, int.159, Direcția Patrimoniu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.