Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 20 februarie 2008

Mica publicitate 20 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE SERVICIU
Primăria comunei Cruset, județul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea unui post (1 post) electrician și un post (1 post) achiziții publice (OG 34/2006) în data de 06 martie 2008, ora 10.30 – proba scrisă și în data de 07 martie 2008, ora 10.30 – proba practică/orală. Dosarele de concurs vor fi depuse la biroul secretariat al Primăriei comunei Cruset, din comuna Cruset, str. Principală, județul Gorj, pånă la data de 05 martie 2008, ora 12.00. Condițiile de participare și tematică concursului se pot ridica de la biroul secretariat al Primăriei comunei Cruset. Relații suplimentare la tel/fax. 0253/283101.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27 martie 2008 (proba scrisă) – ora 10.00 și 28 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier juridic principal clasa I (1 post) la Direcția generală juridică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 24 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 25 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de șef serviciu (1 post) la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 20 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 21 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de expert principal clasa I (1 post) la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 27 martie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 28 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier superior clasa I (1 post) la Direcția generală Unitatea pentru coordonarea și verificarea achizițiilor publice. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Societate romano-italiană, angajează personal, fără limită de virstă, salariu 400 E. Cerințe: limba italiană. Tel. 327.22.78.

LICITATII
S.C. DAUER CONS SRL BRĂILA prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 05.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe aparținånd debitoarei situate în localitatea Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 22.02.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 500 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.
S.C. FORAJ SONDE S.A. BRĂILA prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 05.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării mijloacelor fixe și a terenului aparținånd debitoarei situate în localitatea IANCA, jud. Brăila. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 22.02.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 2.000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA – DIRECȚIA ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT cu sediul în municipiul Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt, cod 230032, cod fiscal 14140730, tel. 0249/416420, fax; 0249/416.426, e-mail dadpp@hotmail.com, organizează licitație publică în data de 14.03.2008, în vederea concesionării terenului în suprafață de 110,25 mp, situat în municipiul Slatina, strada Tudor Vladimirescu. Licitația publică în vederea atribuirii contractului de concesiune, se organizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 54/2006 și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, iar concesionarea terenului s-a aprobat prin Hotărårea Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 320/28.12.2007. Orice persoană interesată, poate obține informații privind licitația și procura documentația de licitație de la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat – Serviciul Inspecția Domeniului Public și Privat, din Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt. Punerea la dispoziție a documentației de atribuire, se face la solicitarea scrisă a persoanei interesate, în condițiile achitării prețului acesteia de 100 lei. Ofertele vor fi depuse pånă la data de 13.03.2008, ora 15.00 într-un singur exemplar, la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat situat în Slatina, strada Unirii nr. 2B, jud. Olt. Licitația se va desfășura în data de 14.03.2008, ora 13.30 la sediul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat din Slatina, strada Unirii nr. 2B, județul Olt. Director executiv D.A.D.P.P., Ana Anghel.

CITAȚII
Rus Gheorghe și Boca Rodica cheamă în judecată pe Petrescu Cornel, la Judecătoria Făgăraș la data de 11 martie 2008 pentru dezmembrare și uzucapiune.
Broască Marcel cheamă în judecată pe Broască Anamaria – Georgiana pentru divorț, la Judecătoria Făgăraș la data de 19 martie 2008.
Se citează numitul Atănăsoaei P. Milu påråt în dosarul de divorț nr. 11389/193/2007 al Judecătoriei Botoșani cu termen la data de 11.03.2008.
Domnul Zvîncă Pentru cu ultimul domiciliu cunoscut în jud. Iași, este citat în dosar nr. 109/222/2008, cu termen la data de 29.02.2008, la Judecătoria Dorohoi, avånd ca obiect partaj succesoral.
Se citează Molie Gheorghe, la Judecătoria Botoșani, în dosarul nr. 10804/193/2007, termen 13.03.2008, pentru divorț.
Lungu Doina este citată la Judecătoria Botoșani în calitate de påråtă în dosar nr. 1059/193/2007 cu termen la 10.03.2008.
Se citează påråta Babei Alina cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Måndrești, com. Vlădeni, jud. Botoșani pentru divorț, dosar nr. 251/193/2008 la Judecătoria Botoșani, la data de 20.03.2008.
Condurache Rodica este chemată în judecată de Iordăchescu Gabriela la Judecătoria Botoșani, la data de 13.03.2008, în dosarul nr. 10083/193/2007, ce are ca obiect anulare contract vånzare-cumpărare.

PIERDERI
Pierdut legitimație călătorie RATB pe numele Constantinescu Ioan. O declar nulă.
Pierdut carnet student (Facultatea de Limbi și Literaturi străine – Universitatea București) și carnet cupoane CFR, pe numele Păvăloiu Oana. Se declară nule.

DECESE
Camera de Comer și Industrie a României regretă trecerea în neființă a soției distinsului profesor Nicușor Popa și este alături de familia îndoliată.
Alături de prietenul meu, condoleanțe pentru pierderea suferită.Mișu Vlasov.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.