Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 20 noiembrie 2007

Mica publicitate 20 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad, anunță scoaterea la licitație publică deschisă cu strigare a unor imobile. – Denumirea și sediul vånzătorului: Consiliul local al orașului Ineu, cu sediul în Ineu, str. Republicii, nr. 5, jud. Arad; – Identificarea bunului imobil: 15 terenuri de construcție pentru locuințe unifamiliale, înscrise în CF nr. 5361 a localității Ineu, cu suprafețe între 395 mp și 552 mp, prețul de pornire al licitației este de 9 euro/mp, respectiv 10 euro/mp, după caz; – Locul, data și ora începerii licitației: 04.12.2007, ora 10.00; – Locul, data și ora pånă la care se pot depune cererile de participare la licitație: 03.12.2007, ora 12.00; Garanția de participare la licitație: 10% din valoarea minimă de pornire a licitației pentru fiecare parcelă; – Taxa de participare la licitație: 150 lei; – Prețul documentației de licitație: 150 lei; – Datele de contact ale persoanei desemnate să dea relații suplimentare: ing Sima Radu tel 0257/511550.
Ministerul Economiei și Finanțelor, în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii furnizori să participe în data de 22.11.2007, ora 13.00, la procedura de achiziție publică organizată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de furnizare a 2 buc. autoturisme. Persoană de contact desemnată de conducerea ministerului: expert asistent Alina Horia: tel. 319.97.59/ int.2200; fax. 319.97.41.

CITAȚII
Poclid Gh. Romeo, str. 1 Decembrie nr. 13, Darabani, jud. Botoșani și Poclid Gh. Dumitru str. Cuza Vodă Dorohoi, sunt citați la Judecătoria Darabani, în proces de succesiune, dosar nr. 654/217/2007, în data de 5.12.2007, ora 08.30.
Ilaș Aurel este chemat la Judecătoria Botoșani în calitate de påråt – sechestru judiciar în dosar nr. 9506/193/2007 termen din 22.11.2007.
Se citează pîrîtul Stănuc Ștefan Nicolae, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 6631/193/2007, la 11.12.2007, pentru divorț.
Se citează Racoțea Marcela la Judecătoria Făgăraș în data de 7 decembrie 2007 în dosar divorț 2190/226/2007.
Leau Nicolae cheamă în judecată pe Ciobanu Florin pentru prestație tabulară și împărțire bunuri comune, la Judecătoria Făgăraș, în 12 decembrie 2007.
Neagoie Ioan și Neagoie Adriana Mariana cheamă în judecată pe Cocan Cornel pentru rectificare suprafață teren la Judecătoria Făgăraș la 4 decembrie 2007.
Grovu Constantin este citat pentru data de 11.12.2007, ora 9.00 la Judecătoria Avrig, dosar 344/787/2007.
Numiții Lăscuț Nicolae Adrian și Lăscuț Adriana fii lui Lăscuț Nicolae și Elena cu domiciliul necunoscut sunt citați pentru ziua de 29 noiembrie 2007, ora 10.00 la sediul Biroului Notarului Public Asociați Themis, Notar Public Eleonora Schneider Chelemen cu sediul în Făgăraș B-dul Unirii, bl.6, sc.A, ap.1, jud. Brașov, în vederea dezbaterii succesorale după defuncta Hoju Ana decedată la data de 29 aprilie 2007 cu ultim domiciliu în Făgăraș, str. Cimitirului, nr.34, jud. Brașov.
Silberstein Oana cu domiciliul necunoscut este chemată la Biroul Notarilor Publici: Șoseaua Mihai Bravu 107-119, bloc E1, Scara 6, ap.170, Sector 2 București, la data de 19 noiembrie 2007 pentru succesiune după parinții săi.
Gheorghincă Danielli este citat pentru data de 12.12.2007, ora 11.00 la Judecătoria Făgăraș dos. 225/226/2007 la interogator.
Pîrîtul Toanchină Andrei este citat în dosarul Judecătoriei Făgăraș 1485/1626/2006 la data de 6 decembrie 2007, ora 8.00 în proces cu Ghișa Emilia pentru grănițuire.

DIVERSE
Administratorul unic al SC CRISTIRO SA, avînd în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale emite prezentul Convocator: În baza căruia toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfîrșitul zilei de 01.12.2007, considerată dată de referință, să ia parte la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor  care va avea loc la data de 18.12.2007, ora 10.00 la sediul societății. În cazul în care ședința nu se va putea ține, ședința se reconvoacă pentru ziua următoare (19.12.2007), în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi: 1. Prelungire durată credit; 2. Data de înregistrare propusă – 10.01.2008. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunarea generală, în baza unei procuri speciale, dată în condițiile legii. Acționarii – persoane juridice – sunt invitați să depună la sediul societății, pînă cel tîrziu la data de 16.12.2007, ora 9.00 mandatul persoanelor care îi vor reprezenta. Pînă la acea dată vor fi depuse și procurile speciale pentru reprezentanții acționarilor societății, persoane fizice. Formularele tip ale procurilor speciale pot fi obținute de la sediul societății, începînd cu data de 01.12.2007. Documentele supuse dezbaterilor, precum și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății situat în Bistrița, str. Industriei nr.5, între orele 10.00-14.00.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.