Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 21 aprilie 2008

Mica publicitate 21 aprilie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Consiliul Local Răchiți, județul Botoșani, cu sediul în localitatea Răchiți, scoate la licitație delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă a localității Roșiori, comuna Rachiți, județul Botoșani. Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul Consiliului Local Răchiți, contra cost, în sumă de 500 lei. Ofertele se depun pånă în data de 16.05.2008, ora 10.00 la sediul Consiliului Local Răchiți. Deschiderea ofertelor se va face în data de 16.05.2008, ora 11.00.

CITAȚII
Numiții Timofte Gheorghe, Timofte Gelu și Timofte Marius cu domicilii necunoscute sunt chemați la Judecătoria Botoșani în data 24.04.2008 pentru proces -moștenire, dosar 1427/193/2007.
Balinschi Tiberiu Liviu, cu ultim domiciliu cunoscut în comuna Gorbănești, sat Socrujeni, este rugat să se prezinte la Judecătoria Botoșani la data de 22 mai 2008, în dosarul nr.3974/193/2008, fiind pîrît.
Se citează Musceleanu Cornelia la Judecătoria Botoșani pentru 6 mai 2008, dosar 11125/193/2007- revendicare.
Antoniac Costică din comuna Trușești este citat la Judecătoria Botoșani în ziua de 14 mai 2008, în dosarul nr.462/193/2008 în divorț cu Antoniac Dorina.
Se aduce la cunoștința celor interesați care pot face opoziție că prin acțiunea civilă ce face obiectul dosarului civil nr. 723/226/2008 al Judecătoriei Făgăraș cu termen la 23.05.2008 Macavei Grigore solicită a se constata că a dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra imobilului înscris în CF nr.28 Perșani nr.top.4048.
Lupșor Lucica cheamă în judecată pe Cojocar Eva și Cojocar Vasile la Judecătoria Făgăraș pentru uzucapiune la 22 mai 2008.
Corfariu Ilie cheamă în judecată pe Corfariu Ana pentru divorț la data de 20 mai 2008.
Neagoș Diana Daniela cheamă în Judecată pe Neagoș Cornel la Judecătoria Făgăraș pentru majorare pensie, dosar nr. 1962/2007 la 7.05.2008.
Neagoș Diana Daniela cheamă în judecată pe Neagoș Cornel la Judecătoria Făgăraș pentru obligația de a face , dosar nr. 2303/2007 la 7.05.2008.
Pîrîții Fuserău Nicolae, Adam Rafira căs. Toader, Marhao Petru, Marhao Rafira căs. Fuserău, Marhao Mariana căs. Stiniguță, Stiniguță Nicolae,, Stiniguță Gheorghe sunt ciați la Judecătoria Făgăraș pentru 9 mai 2008, dosar nr. 283/2226/2008, de Iancu Caranfil pentru partaj.
Pîrîții Popa Ilie, Popa Nicolae, Popa Ioan și Popa Terezia sunt citați la Judecătoria Făgăraș, dosar nr. 1856/226/2007 la 22 mai 2008 de reclamantul Vlad Nicolae pentru uzucapiune.
Pîrîții Metea Ana, Corșatea Ștefan Cornea Ileana, Cornea Ludovica, Cornea Carolina căs. Corșatea, Ștefan Corșatea și soția născută Carolina Cornea sunt citați în data de 14 mai 2008, ora 1.00 la Judecătoria Făgăraș în proces de uzucapiune cu Milea Gavrilă ș.a."
Numitul Braer Costică, localitatea Sf. Petru German, jud. Arad este chemat în proces la Judecătoria Săveni pentru partaj, acțiunea 241.
Iliescu George este chemat în judecată la Judecătoria Darabani la data de 15 mai 2008 în dosar nr. 113/217/2008 avånd ca obiect ieșirea din diviziune.
Numitul Dumitriu Ioan cu domiciliul necunoscut este chemat în data de 06.05.2008 la Tribunalul Botoșani pentru proces de divorț, dosarul nr. 1166/193/2008.
Se citează Roșiu Gheorghe la Judecătoria Făgăraș, în dosar civil nr. 685/2008 pentru data de 6.05.2008.
Se citează Coroianu Mircea la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 2752/2007 în data de 24.04.2008.
Asociația de Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată pe Trif Elena în data de 14 mai 2008 la Judecătoria Făgăraș.
Asociația de Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată pe Onofrei Ileana Mihaela în data de 14 mai 2008 la Judecătoria Făgăraș.

PIERDERI ACTE
Pierdut certificat înregistrare la Registrul Comerțului al SC CONEXCO SRL B?é?üRLAD, seria B, nr. 0588345, eliberat de Of. Reg. Comerțului Vaslui la data de 08.03.2005. Il declar nul.

DIVERSE
Consiliul de Administrație al S.C. LIPOMIN S.A. cu sediul în Lipova, str. Lugojului nr. 10, jud. Arad, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J02/1280/1994, CUI 6306026, în temeiul prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 19.05.2008, ora 12.00, la sediul Societății, cu următoarea ordine de zi: 1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale societății pentru anul 2007, după ascultarea raportului administratorilor și auditorului extern. 2. Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în cursul exercițiului financiar 2007. 3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008. 4. Stabilirea datei de 06.06.2008 ca dată de înregistrare în sensul art. 238 alin.1 din Legea 297/2004. 5. Închiderea punctului de lucru din Timișoara, centrul comercial EURO, str Sever Bocu, nr 2, spațiul comercial  137, jud Timiș. 6. Împuternicirea persoanei fizice care va semna hotărårea AGOA, precum și a celei care va îndeplini  formalitățile de publicitate și înregistrare a hotărårii adunării generale ordinare a acționatilor, inclusiv semnarea acestora. 7. Diverse. Ordinara a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze acționarii înscriși în Registrul Acționarilor la sfårșitul zilei de 25.04.2008, stabilită ca dată de referință. În situația neîndeplinirii condițiilor legale și statutare de cvorum la data de 19.05.2008, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată la data de 20.05.2008, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi. Acționarii societății pot participa la ședință personal sau pot fi reprezentați de alți acționari în baza unei procuri speciale. Procurile speciale de reprezentare se află la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe website-ul societății. Toate documentele referitoare la ordinea de zi a adunării generale, inclusiv procurile speciale, vor fi puse la dispoziția acționarilor spre studiu, începånd cu data convocării prezentei, la sediul societății și pe website-ul acesteia. Procurile speciale de reprezentare vor putea fi depuse la sediul societății până la data de 16.05.2008 ora 12.00. Presedintele Consiliului de Administrație MIHAI BRATU.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.