Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 21 noiembrie 2007

Mica publicitate 21 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
SC UPRUC SERV SA cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, în vederea desfășurării activității angajează în următoarele condiții: 1. Sortator Produse; Cerințe: studii primare, experiență minim 2 ani în domeniu, cunoștințe de limba engleză și de limba turcă. Pentru informații vă rugăm să ne contactați la sediul social al societății la tel 0268/211730; fax. 0268/215211. Interviul vas avea loc marți 04.12.2007, orele 13.00. CV-urile se pot depune și trimite la fax 0268/215211 sau e-mail uprucservsa@yahoo.com pånă la data de 03.12.2007

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004.ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 26, luna noiembrie, anul 2007, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare  albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim – 1 buc. X 18000 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-173 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon 262357; 262340. Data afișări: 02.11.2007. Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.
Administrația Finanțelor Publice Baia Mare Biroul Colectare-Executare silită pers. fizice Str. Aleea Serelor nr. 2A, Tel 0262205000; Fax: 0262205002; Dosar de executare nr. 138/2004. ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie ziua 14. În temeiul art. 162 alin.(1) din O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 3, luna decembrie, anul 2007, ora 11, în localitatea BAIA MARE, str. Aleea Serelor nr. 2A, se vor vinde prin  licitația publică (al II termen), următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului VANCI VERONICA, cu domiciliul fiscal în localitatea BAIA MARE, str. MONETĂRIEI nr. 47, cod de identificare fiscală 2760815240081: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare diminuat cu 25% (preț pornire licitație) lei (exclusiv TVA) este de; Cota TVA/neimpozabil: Dormitor lemn masiv tip Yang de culoare maro spre închis cu nuanțe de trandafiriu produs pentru export al firmei Mobam – 6.651 RON – 0. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestui bun să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunului sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 173 alin. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 0262-205000 int 812. Conducătorul organului de executare: Ec. Grădișteanu Vasile.

CITAȚII
Budeanu Cătălin este citat påråt în proces de divorț de către soție, dosar 6099/193/2007, cu termen la 5 decembrie 2007, Judecătoria Botoșani.
Serediuc Petru, cu ultimul domiciliu cunoscut în localitatea Bucecea este chemat la data de 13.12.2007 la Judecătoria Botoșani, fiind påråt în dosar nr. 6327/193/2007.
Påråtul Alexuc Cătălin este citat la Judecătoria Botoșani la data de 06.12.2007 în dosarul nr. 9124/193/2007, în procesul de divorț cu reclamanta Alexuc Maria.
Munteanu Emil din Botoșani, str. Împărat Traian nr. 17, bl. E7, sc. B, et. 1, este citat pentru divorț în 06.12.2007, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 5332/193/2007.
Nistor Ana citează pe Aniculăesei Dumitru al Judecătoria Botoșani în data de 19 decembrie 2007, påråt în dosarul 8000/193/2007, majorare pensie întreținere.
Hogaș Adela, cu domiciliul în Botoșani, str. Primăverii 22, sc. D, ap. 13, este citată la Judecătoria Botoșani în data de 6.12.2007, în calitate de påråtă în dosar de partaj bunuri comune, reclamant Popuțoaia Ioan.
Chem în judecată pentru 06.12.2007 pe Alupoaie Gabriela cu domiciliu necunoscut în dosarul 840/217/2007 la Judecătoria Darabani, pentru încredințare minor.
Numitul Csiszar Robert domiciliat în Botoșani, str. Împărat Traian, nr. 46, sc. A, et. I, ap. 4 este citat în calitate de påråt în proces cu reclamantul Vilhem Doru în dosarul nr. 7950/193/2007 al Judecătoriei Botoșani pentru termenul de judecată din 19 decembrie 2007 ora 08.30.
Numita Lupu Ioana-Geanina, domiciliată în Botoșani, str. Dimitrie Negreanu nr. 8, sc. B, apartament 5 în calitate de påråtă în dosarul nr. 9283/193/2007, avånd ca obiect divorț, este chemată în judecată, pentru termenul din 04.12.2007, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani.
Chiraș Ana Maria este citată în calitate de påråt proces divorț, cu termen la 6 decembrie 2007, dosar nr. 7666/193/2007, Judecătoria Botoșani.

DIVERSE
ROMANIA PRIVATE AND PUBLIC SECTOR INSTITUTIONAL BUILDING PROJECT. LOAN NO. RO 4676. REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST. CONSULTING SERVICES TO BE PROVIDED BY A LOCAL CONSULTING FIRM FOR THE ORGANIZATION OF "Romania Conference on Growth, Competitiveness and Real Income Convergence" This request for expressions of interest follows the General Procurement Notice for this project that appeared in United Nations Development Business No. 597 of 31 December 2002. The Government of Romania has received a loan from the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) to support the institutional building process of the private and public sector (PPIBL) in the general reform process of Romania. Part of the proceeds of the PPIBL Loan will be allocated to consulting services provided by a local consulting firm to organize a conference named "Romania Conference on Growth, Competitiveness and Real Income Convergence". The Ministry of Economy and Finance, through the Directorate for Macroeconomic Analysis and Financial Policies (the Beneficiary), is seeking for a local specialized consulting firm, preferably a research institute (called "Consulting Firm") to organize the Conference. The Conference will provide a forum for discussing the key issues relating to real income convergence in Romania as it seeks to integrate into the European Economic Community. The focus on real growth and income convergence suggests that the conference targets the real topics such as productivity and competitiveness, and that it takes a sectoral perspective. The Conference will be focused on the presentation of the following topics: 1. Labor markets; 2. Education and human capital; 3. Infrastructure; 4. Agriculture and 5. Energy. The Consulting Firm should demonstrate appropriate previous expertise in organizing conferences, especially for public institutions. The Consulting Firm shall come up with a team of professionals, capable to achieve all phases of the Conference organization The Consulting Firm shall provide adequate staff to ensure smooth functioning of the conference. The interested Consulting Firms are advised that government officials and civil servants cannot be hired under the contract for above mentioned services; being nor eligible for financing from IBRD loans (neither as employees, neither as sub-consultants). The Consulting Firm has to provide the folowing main activities: (i) finalize the agenda for the conference; (ii) identify and employ local experts (Romanian expert) for each topic to prepare and present papers at the conference, review the conference papers and identify appropriate individuals to act as discussants, hire one editor for the conference volume prepared by the experts; (iii) oversee several organization aspects of the conference including: procuring the services of local conference presenters, arranging conference facilities; prepare and send invitations to potential participants; assure liaison with the conference participants on scheduling, travel etc.; make necessary arrangements for the compilation and printing, translation of the conference papers etc. Beside of local experts, as above, international experts from Vienna Institute for International Economics (WIIW), OECD, similar European institutions and World Bank may also be invited to present papers during the conference. The duration of the assignment including presenters' selection, preparation, approval and multiplication of the conference papers, arranging conference facilities, and all other related activities shall be of 3 months. The Consulting firm has to start the activities under this assignment within one week from contract signature. The duration of the conference shall be of 3 days. Consequently, the Ministery of Economy and Finance, through the Project Management Unit (PPIBL PMU), now invites eligible Consulting firms to indicate their interest in providing these services. The Expressions of Interest must provide information indicating that the Consulting Firm is qualified to perform the above mentioned services, respectively: • General information: core business and years in business, address, contacts, presentation of services provided, references; • Specific information on the Consulting firm experience in the field of the assignment: number of years of professional experience in organizing conferences; description of previous similar events organized especially for public institutions; • Information regarding the availability of appropriate specialized staff for the assignment: description of the team proposed to carry out the assignment, qualifications and expertise of proposed staff in organizing conferences for different beneficiaries. The Expression of Interest will be analyzed against the following evaluation criteria: • General qualifications of the Consulting firm – 30 points; • Specific experience of the Consulting firm in the field of the assignment – 60 points; • Availability of appropriate specialized staff for the assignment – 10 points. The Consulting firm will be selected using SBCQ (Selection Based on the Consultant Qualification), in accordance with the procedures set out in the World Bank's Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997 (revised September 1997 and January 1999). The firm with the best qualification and references will be selected and asked to submit the Technical and Financial proposal and then invited to negotiate the contract if the technical proposal proves to be acceptable. Expressions of interest must be delivered to the Project Management Unit, Ministry Of Economy and Finance, in attention to Mrs. Nicoleta Bålă and Mrs. Cornelia Munteanu at the address below, by December 10, 2007, 14.00 hours, local time. Expressions of Interest received by e-mail addres are accepted. Ministry of Economy and Finance; PPIBL, Project Management Unit Attn. Mrs. Nicoleta Bala; Attn. Mrs Cornelia Munteanu; 44, Mircea Vodă Street, 8th floor, room 85, Sector 3, Bucharest; Tel: 004021 321 13 95; 004021 321 13 96; Fax 004021 321 13 46; e-mail: nicoleta.bala@mfinante.ro; e-mail: cornelia.munteanu@mfinante.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.