Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 24 ianuarie 2008

Mica publicitate 24 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 305/07.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a II-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 28, luna ianuarie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare  albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 13500 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 18.01.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela

CITAȚII
Asociația Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată pe Trif Elena în data de 6.02.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, dosar 2426/226/2007, pretenții.
Neică Dumitru cu ultimul domiciliu în comuna Lunca, jud. Botoșani este chemat în calitate de påråt pentru divorț cu soția sa Neica Viorica, la Judecătoria Botoșani în dosarul nr. 9646/193/2007, pentru termenul din 8 februarie 2008.
Danileț Ioan este citat pentru data de 12.02.2008 la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 8038/193/2007 în cauză avånd ca obiect divorț.
Munteanu Ermil, din Botoșani, str. Împărat Traian nr. 17, bl. E, sc. B, et. 1, este citat pentru divorț în 25.01.2008 la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 5332/193/2007.
Butnaru Mărioara, chem în judecată pe pîrîtul Butnaru Emil cu domiciliul în loc.Bucecea, jud. Botoșani, pentru divorț, dosar 10609/193/2007, la Judecătoria Botoșani, pentru 31.01.2008.
Se citează Șipoș Dumitru, Șipoș Virginia, Șipoș Mihai, Bârsan Maria căsătorită Țiflea, Bîrsan Liviu în data de 11.02.2008 ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr. 2054/2005.

DIVERSE
DIPLOMAT SA J40/4323/1995; R7399392; STR SEVASTOPOL 13-17; TELEFON 3177597; CONVOCARE. Administratorul unic al SC DIPLOMAT SA înmatriculată la Registru Comerțului cu nr. J40/4323/1995, cod unic de înregistrare RO7399392, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 27.02.2008 ora 10 la sediul societății din strada Sevastopol 13-17, sector 1, București, cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea și aprobarea Raportului de gestiune pe anul 2007; 2. Discutarea și aprobarea Raportului de verificare a Bilanțului contabil și Contului de profit și pierdere întocmite la data de 31.12.2007 de către Comisia de cenzori; 3. Diverse. 23.01.2008 Administrator unic Laurenția Moțica
S.C. Leonora Apa Vie S.R.L., titular al proiectului "producție de ape minerale și băuturi răcoritoare nealcoolice" din Făgăraș, str. Dr. Ioan Șenchea, nr. 62, jud. Brașov, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării pentru obținerea acordului de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Brașov, str. Politehnicii, nr. 3 și la sediul titularului – S.C. Leonora Apa Vie S.R.L., Făgăraș, str. Dr. Ioan Șenchea, nr. 62, în zilele de luni pånă vineri, între orele 8.00-16.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Brașov, str. Politehnicii, nr. 3, în 15 zile lucrătoare  de la publicarea anunțului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.