Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 25 martie 2008

Mica publicitate 25 martie 2008

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
S.C. UPRUC SERV S.A. cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, în vederea desfășurării activității angajează personal în următoarele condiții: 1) Referent comerț exterior. Cerințe: studii medii, cunoștințe operare PC, cunoștințe limba turcă; 2) Manipulant de mărfuri. Cerințe: studii primare, cunoștințe limba turcă; 3. Sortator manual. Cerințe: studii primare, cunoștințe de limba turcă. Pentru informații vă rugăm să ne contactați la sediul social al socității la tel: 0268/211730, fax 0268/215211. Interviul va avea loc luni 07.04.2008, orele 13.00. CV-urile se pot depune și trimite prin fax 0268/215211 sau email: uprucservasa@yahoo.com pånă la data de 04.04.2008.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează , în datele de 23.04.2008  (proba scrisă) – ora 9.30 și 24.04.2008 (interviul),  concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacanta de referent superior  clasa III tr.3 (1 post), la Direcția Oficiul de plati si contractare Phare. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a ministerului. Dosarele de concurs  se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor pentru ocuparea funcțiilor publice vacante, Consiliul Local al Municipiului Slatina – Serviciul public Direcția Administrarea Domeniului Public și Privat, cu sediul în Slatina, str. Unirii nr. 2B, organizează concurs în data de 30.04.2008, orele 10.00 proba scrisă și în data de 05.05.2008, orele 15.00 interviu, la sediul direcției, în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a următoarelor funcții publice vacante: Biroul Juridic – 1 post șef birou – consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, treapta 3, studii superioare de lungă durată în domeniul public, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 2 ani, cunoștințe operare PC. Serviciul Inspecția Domeniului Public și Privat – 3 posturi referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3, studii medii, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 6 luni, cunoștințe operare PC. Compartimentul Parcări Publice – 1 post consilier, clasa I, grad profesional superior, treapta 3, studii superioare tehnice sau economice de lungă durată, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 9 ani, cunoștințe operare PC;  – 2 posturi inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, studii superioare de lungă durată economice sau de administrație publică, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC;  Compartiment Securitatea Muncii – 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent, treapta 3, studii superioare de lungă durată economice sau de administrație publică, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 1 an, cunoștințe operare PC; – 1 post referent, clasa III, grad profesional asistent, treapta 3, studii medii, vechimea minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice 6 luni, atestat profesional protecția muncii, cunoștințe operare PC;  Serviciul Financiar – Contabilitate. – 1 post consilier, clasa I, grad profesional debutant, studii superioare de lungă durată economice, cunoștințe operare PC. Formularul de înscriere, bibliografie și alte relații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane din cadrul Direcției Administrarea Domeniului Public și Privat Slatina, str. Unirii nr. 2B sau la tel 0249/416.426 sau 0249/416.421. Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretariatul comisiei de concurs de la sediul instituției din Slatina, str. Unirii nr. 2B, parter, camera 19, în perioada 28.03.2008-21.04.2008.

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

LICITATII
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, B-dul București, nr. 49-51, organizează licitație publică cu strigare, pe data de 16.04.2008, ora 14.00, pentru vånzarea terenului în suprafață de 5,89 ha, situat în Zona Prevamală, aparținånd domeniului privat al municipiului Giurgiu. Documentația pentru licitație se poate ridica de la Compartimentul Licitații – Contracte, începånd cu data de 18.03.2008. Actele doveditoare privind calitățile și capacitățile cerute ofertanților sunt precizate în caietul de sarcini. Ofertele se depun la Registratura Primăriei Municipiului Giurgiu, B-dul București nr. 49-51, pånă la data de 16.04.2008, ora 10.00. Relații suplimentare se pot obține la telefon 0246/213.588, int. 183.
Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), în calittea sa de autoritate contrctantă, invită potențialii prestatorii de servicii de întreținere și reparații aparate fax în data de 08.04.2008 la procedura de achiziție publică inițiată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de prestării de servicii de întreținere și reparații aparate fax. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent, Virginia Băcneanu: tel. 319.97.59/int.2200; fax.319.97.92.

CITAȚII
Se citează påråta Babei Alina, cu ultimul domiciliu cunoscut în sat Måndrești, com. Vlădeni, jud. Botoșani, la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 251/193/2008, cu termen la 23.04.2008, pentru divorț fără copii.
Numita Niță Maria este chemată la Judecătoria Botoșani pe data de 17 aprilie în Dosarul de partaj nr. 707/123/2008 cu Damian Dumitru.
Pasere Virgil este citat la Judecătoria Făgăraș în ziua de 9 aprilie 2008 în dosar nr. 2901/226/2007 în proces de încredințare minor cu Samoilă Elena.
Jiga Moise, Cosma Elisabeta, Cosma Felicia, sunt chemați la Judecătoria Făgăraș în 4 aprilie 2008 în dosar nr. 2193/226/2007 în proces cu Cosma Gheorghe pentru uzucapiune.
Se citează Zeibel Gizela Ingrid, în data de 17 aprilie 2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în calitate de påråtă, dosar 1310/226/2007.
Huțu Mihai și Maxim Marius Eugen sunt citați la Judecătoria Botoșani în dosar nr.832/193/2008 cu termen la 09.04.2008 pentru stingere drept uzufruct.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.