Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 27 februarie 2008

Mica publicitate 27 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier complet sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04

OFERTE SERVICIU
S.C. Upruc Serv S.A., cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, în vederea desfășurării activității angajează în următoarele condiții: Referent comerț exterior. Cerințe: studii medii, experiență minim 2 ani în domeniu, cunoștințe de limba engleză; cunoștințe operare PC; cunoștințe de limba turcă constituie avantaj. Pentru informații vă rugăm să ne contactați la sediul social al societății la telefon 0268/211730, fax 0268/215211. Interviul va avea loc vineri 07.03.2008, orele 13.00. CV-urile se pot depune și trimite la fax. 0268/215211 sau email uprucservsa@yahoo.com, pånă la data de 07.03.2008, ora 10.00
S.C. Upruc Serv S.A., cu sediul în localitatea Făgăraș, str. Negoiu, nr. 1, jud. Brașov, în vederea desfășurării activității angajează în următoarele condiții: Agent contractări și achiziții. Cerințe: studii medii, experiență minim 2 ani în domeniu, cunoștințe de limba engleză; cunoștințe operare PC; cunoștințe de limba turcă constituie avantaj. Pentru informații vă rugăm să ne contactați la sediul social al societății la telefon 0268/211730, fax 0268/215211. Interviul va avea loc vineri 07.03.2008, orele 13.00. CV-urile se pot depune și trimite la fax. 0268/215211 sau email uprucservsa@yahoo.com, pånă la data de 07.03.2008, ora 10.00
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 28 martie 2008 (proba scrisă) orele 10.00 și 31 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier superior clasa I (1 post) și expert debutant clasa I (1 post) la Direcția generală management al domeniilor reglementate specific – Direcția management accize armonizate. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 28 martie 2008 (proba scrisă) orele 10.00 și 31 martie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de controlor delegat superior clasa I (5 posturi) la Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor, Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Ministerul Economiei și Finanțelor (MEF), în calitatea sa de autoritate contractantă, invită potențialii prestatori de servicii de colectare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere/industriale în data de 10.03.2008 la procedura de achiziție publică inițiată prin "Cerere de oferte" în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii de colectare, transport și depozitare la groapa de gunoi a deșeurilor menajere/industriale. Persoana de contact desemnată de conducerea ministerului: referent Virginia Băcneanu: tel. 319.97.59/int. 2200, fax 319.97.92.
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie, Maramureș, Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 4898/21.02.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 18, luna martie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 10125 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzări la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 28.02.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela.

CITAȚII
Ungureanu Valeria, cu domiciliu în comuna Prăjeni și cu reședința în Italia este citată în dosarul nr. 1449/193/2008 cu termen de judecată la 25.03.2008, la Judecătoria Botoșani pentru divorț.
Se citează Slugoschi Mariana la Judecătoria Botoșani în dosar nr. 110022/193/2008 (divorț), termen de judecată 13.03.2008.
SC King Wood Impex SRL București este chemată în judecată pentru termenul din 26.03.2008, în dosarul nr. 10211/193/2007 la Judecătoria Botoșani, în proces cu Pădurariu Lăcrămioara, pentru acțiune în constatare.
Căpraru Dumitru, cu ultimul domiciliu în Botoșani, str. I.Frunzetti nr.5, sc.C, et.4, ap.20 și cu reședința în Italia este citat în dosarul nr.8849/193/2007 pentru data de 17.03.2008 la Judecătoria Botoșani.
Numitul Iordache Iulian Constantin cu ultimul domiciliu în comuna Corni, jud. Botoșani este citat la Judecătoria Botoșani, ora 09.00, în dosar divorț nr. 9284/193/2007, reclamantă Iordache Mariana Adriana.

PIERDERI ACTE
BCR Asigurări – Sucursala Botoșani declară pierdute următoarele polițe: MCS: 0261559; 0301787; 0317062; 0286618; AVA: 0291973; IBC: 0055009; RCA: 0000165151; 0094181; 0094187; 0094188; 0094190; P22: 021062; 021068; 021012; RCV: 0002708; 0002710; 0002735; 0021562; 0021563; 0021564; 0021569; 0021570; 0021513; 0021514; 0021516; 0021521; 0021511. Le declar nule.
Pierdut poliță RCA seria RO/19/A/CV NR. 000200406 la BT Asigurări. O declar nulă.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.