Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 27 martie 2008

Mica publicitate 27 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.

OFERTE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 29 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 30 aprilie 2008 (proba interviului), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de referent clasa III, grad profesional superior la Direcția generală tehnologia informației. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Primăria orașului Piatra Olt cu sediul în Piatra Olt, str. Florilor nr. 2 concesionează prin licitație publică un bun (teren) în suprafață de 10.000 mp, situat în orașul Piatra Olt, sat Piatra în vederea realizării unui iaz piscicol. Licitația va avea loc la sediul Primăriei orașului Piatra Olt în data de 8.04.2008 ora 10.00. Informații suplimentare se vor obține de la Primăria Piatra Olt, compartiment Urbanism și Amenajarea teritoriului. Relații la tel. 0249/41.70.03.
Direcția de Muncă și Protecție Socială Giurgiu, organizează în ziua de 14.04.2008, ora 10.00, la sediul instituției din str. Independenței, bloc 106 Mezanin, licitație publică cu strigare, pentru valorificarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar cu durata de funcționare expirată. Tabelul cuprinzånd aceste bunuri, precum și prețul de pornire poate fi consultat la sediul instituției sau pe adresa de site www.office@dmssfgiurgiu.ro. În cazul neadjudecării, licitația se va relua în zilele de 21.04.2008 și 28.04.2008 în același loc și la aceeași oră pånă la valorificarea bunurilor. Pentru relații suplimentare, vă puteți adresa la tel. 0246.21.51.08.

CITAȚII
Movanu Costinel este chemat pentru divorț în dosarul nr. 9831/193/2007 al Judecătoriei Botoșani, cu termen la 10.04.2008.
Se citează påråtă la divorț Albu Tatiana, la Judecătoria Botoșani dosar nr. 252/193/2008, pentru termenul din 21.04.2008.
Se citează Musceleanu Cristian, la Judecătoria Botoșani, pentru 11 aprilie 2008, dosar 924/193/2008, rectificare carte funciară.
Numitul Argint Cătălin – Ovidiu este chemat în judecată în data de 16.04.2008, ora 08.30 la Judecătoria Botoșani, în dosarul nr. 888/193/2008, avånd ca obiect divorț, reclamant fiind Argint Irina Elena.
Ungureanu Valeria cu domiciliu în comuna Prăjeni și cu reședința în Italia este citată în dosarul nr. 1449/193/2008, cu termen de judecată la 18.04.2008, la Judecătoria Botoșani, pentru divorț.
Ostafe Paul, domiciliat în Dorohoi, str. Aleea Victoria, nr. 1, jud. Botoșani, în calitate de reclamant în dosarul nr. 246/222/2008, avånd ca obiect-divorț, citează pe Ostafe Veronica, în calitate de påråt, cu reședința în Italia, la Judecătoria Dorohoi pentru data de 09.04.2008.
Se citează numiți Stanislav Paraschiva născută Sandru, Sandru Vasile, Stanciu Ana născută Sandru și Sandru Victor, în data de 18 aprilie 2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar nr .10/226/2008, pentru uzucapiune.
Se citează numita Peptea Maria în data de 10 aprilie 2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș, în dosar nr. 376/226/2008, pentru stabilire domiciliu minor.
Reclamantul Strungariu Cristea cheamă în judecată pe påråta Ilaș Mihaela (fostă Strungariu) în dosarul civil nr. 290/297/2008 al Judecătoriei Săveni, avånd ca obiect legături personale cu minori pentru termenul de judecată din 17.04.2008.
Se citează la Judecătoria Făgăraș, Martin Alina Elena, în data de 9.04.2008, în dosar 2370/226/2007, succesiune.
Se citează påråtul Ciocan Nicolae în data de 15.04.2008, ora 8.30 la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 162/226/2008.
Renner Gigi este citat pentru divorț, dosar 2296/2007 la Judecătoria Făgăraș pe data de 11.04.2008.
Căian Marinela este citată la Judecătoria Făgăraș, dosar civil 2293/2007 pe data de 11.04.2008.
Neagoș Diana Daniela cheamă în judecată pe Neagu Cornel pentru majorare pensie minor, la Judecătoria Făgăraș la data de 09.04.2008, dosar 1962/226/2007.
Neagoș Diana Daniela cheamă în judecată pe Neagoș Cornel pentru obligația de a face, la Judecătora Făgăraș în data de 9.04.2008, în dosar 2303/226/2008.
Se aduce la cunoștința celor interesați că reclamantul Datcu Gheorghe din Fîntăna, nr. 124, jud. Brașov, în contradictoriu cu påråta proprietară tabulară Mircea Ileana născută Pleșa, decedată la data de 7.08.1950 a solicitat Judecătoriei Rupea să se constate că a dobåndit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Fîntăna, nr. 124, jud. Brașov, înscris în CF 559 Fîntăna, nr. top. 95/1, 96/1/2 casă de lemn cu o cameră și curte de 198 mp, respectiv grădină de 514,8 mp cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 130 din Decret lege 115/1938, care face obiectul dosarului 361/293/2006. Persoanele interesate pot face opoziție Judecătoriei Rupea în termen de o lună de la data afișării și publicării prezentei somații.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.