Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 28 februarie 2008

Mica publicitate 28 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier complet sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04

LICITATII
SC Rotconi SRL Botoșani vinde la licitație la sediu – str. Ștefan Luchian nr. 2, telefon 518.661, utilaje de șantier și autovehicole în stare excelentă.
Direcția Generală a Finanțelor Publice Maramureș. Administrația Finanțelor Publice Baia Sprie, Maramureș, Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/FAX 262340; Dosar de executare nr. 16/2004 Nr. 4898/21.02.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 18, luna martie, anul 2008, ora 12, în localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. TRANSCOMEX BV SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Baia Sprie str. Cåmpului, nr. 17, cod de identificare fiscală 2199849: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autotractor LIAZ, MM-06-BVM, tipul 110-551, cabină avansată 2 uși, motorină, anul de fabricație 1987, culoare albastră, serie șasiu/nr. identificare TNL 110551H7EG0073V0077390/13.03.2002, uzură funcțională prin rulaj normal 50%, cilindree motor 11940 CMC la o turație de 5.200 rot/mim 1 buc. X 10125 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzări la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon numărul 262357; 262340. Data afișări: 28.02.2008 Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel Executor fiscal: Pasca Graziela.

CITAȚII
Numitul Ghiță D. Marian domiciliat în comuna Șușani, sat Șușani de Jos, jud. Vålcea este citat pentru data de 19.03.2008, la Judecătoria Slatina în proces de divorț cu reclamanta Chiță Elena.
Aldea Viorel cheamă în judecată pe Iaru Gheorghe, Damian Eugenia, Iaru Nicolae la Judecătoria Făgăraș la 14.04.2008 pentru ieșire din indiviziune.
Se citează în judecată Balan Marian, partaj, în dosar civil nr. 669/193/2008 pentru termenul din 7 martie 2008, divorț.
Vella Camillo, cetățean italian, cu ultimul domiciliu cunoscut în Italia, provincia Agrigento – Sicilia, localitatea Fanara, str. G. Brodolini, nr. 35, este chemat în judecată în calitate de påråt la Judecătoria Vaslui, în data de 20.03.2008, ora 9.00, în proces cu reclamanta Crețu Cleopatra Mercedes pentru divorț în dosarul nr. 6980/333/2007.
Blascu Marian și Mircea Liliana Florentina (fostă Blascu) sunt chemați în judecată de către DGASPC Vaslui, la Tribunalul Vaslui, în dosarul 39/89/2008, cu termen de judecată la data de 06.03.2008, ora 8.30, avånd ca obiect clarificarea situației juridice pentru copilul Blascu Iustin Eugen.

DIVERSE
Consiliul de Administrație al S.C. Prodas Holding S.A. convoacă la sediul societății, Intrarea Iacob Felix nr. 2B, în ziua de 31 martie 2008, orele 9.00 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor cu următoarea ordine de zi: 1. Structura acționariat. 4. Raportul Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2007. 5. Aprobarea bilanțului și a contului de profit și pierderi pe anul 2007. Raportul cenzorilor. Repartizarea dividendelor. 4. Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru anul 2007 și pentru perioada 2004-2007, perioada mandatului. 5. Situația debitorilor, creditorilor, a litigiului de la C.E.D.O. și rambursarea creditului B.R.D. 6. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2008. 7. Stabilirea coeficienților de majorare a remunerației administratorilor, cenzorilor și a celorlalte categorii de salariați. 11. Informare asupra realizării programului de investiții pe 2007 și aprobarea programului de investiții pe 2008. 12. Măsuri organizatorice: Gajarea unor spații comerciale în vederea obținerii de credit bancar; Închirierea unor spații comerciale. 13. Alegerea noului Consiliu de Administrație pentru o perioadă de 4 ani. Lista cu numele persoanelor propuse, domiciliul și calificarea lor profesională se află la sediul Societății la dispoziția  acționarilor. 11. Diverse: – contract colectiv de muncă; – situația patrimoniului societății; – situația contractelor de închiriere; – încheiere/prelungire contract de audit; – aprobare sponsorizări; – casare mijloace fixe și obiecte de inventar; –  eventuale puncte propuse de acționari. Președinte Consiliu de Administrație Traian Georgescu.
Consiliul de Administrație al S.C. Prodas Holding S.A. convoacă la sediul societății, Intrarea Iacob Felix nr. 2B, în ziua de 31 martie 2008, orele 11.00 Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor cu următoarea odine de zi: 1. Majorare de capital social; 4. Aprobare cumpărare de active; 5. Aprobare vånzare de active; 4. Diminuare capital social; 5. Eventuale puncte propuse de acționari. Președinte Consiliu de Administrație Traian Georgescu.
Consiliul de Administrație al Asociației Prodas Pas convoacă la sediul societății din  Intrarea Iacob Felix nr. 2B, în ziua de 31 martie 2008, orele 12.00 Adunarea Generală a Asociației cu următoarea odine de zi: 1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Consiliului de Administrație și a bilanțului contabil pentru exercițiul financiar 2007; 2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008; 3. Aprobare măsuri necesare spre a fi întreprinse pentru dobåndirea de noi acțiuni în conformitate cu normele în vigoare de privatizare, majorare de capital social al S.C. Prodas Holding S.A.; 4. Eventuale puncte propuse de membrii Asociației.  5. Diverse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.