Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 3 decembrie 2013

Mica publicitate 3 decembrie 2013

DISTRIBUIȚI

CITATII
Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Godan Marcel, Rentea Maria și Rentea Vasile reclamanți în dosar 4680/226/2013 au introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune prin care solicită să se constate că a dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra cotei de 6/10 părți din imobilului situat în sat Viștea de Jos, nr. 247, com. Viștea, jud. Brașov, identic cu cel înscris în CF nr. 102944 Viștea, nr. top 111/1, 111/2, 112/1, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 1051 Cod Procedură Civilă.
Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș cu precizarea că în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicații se va trece la judecarea cererii.
Se aduce la cunoștința celor interesați că petenții Stângă Dumitru și Stângă Marinela reclamanți în dosar 5274/226/2013 au introdus la Judecătoria Făgăraș acțiune prin care solicită să se constate că a dobîndit dreptul de proprietate prin uzucapiune asupra mobilului situat în sat Mîndra, nr. 88, com. Mîndra, jud. Brașov, identic cu cel înscris în CF nr. 102319 Mîndra, nr. top 88, cu îndeplinirea condițiilor prevăzute de dispozițiile art. 1051 Cod Procedură Civilă. Persoanele interesate pot să facă opoziție la Judecătoria Făgăraș cu precizarea că în caz contrar, în termen de 6 luni de la emiterea celei din urma publicații se va trece la judecarea cererii.

LICITATII
Anunț de licitație publică deschisă, competitivă, cu strigare și adjudecare la cel mai mare preț oferit în vederea închirierii: 1. Informații generale privind proprietarul: Denumirea: Comuna Hârseni, Codul fiscal: 4384591, Adresa: Hârseni, str. Principală, nr. 96, jud. Brașov, cod poștal 507090, Numărul de telefon / fax: 0268-247800, Adresa de e-mail a persoanei de contact: comunaharseni@yahoo.com.; 2. Informații generale privind obiectul închirierii:
Spațiul care urmează a fi închiriat este situat în satul Hârseni, în incinta imobilului Poștă și Grădiniță, din comuna Hârseni, județul Brașov și este destinat desfășurării activităților de comerț cu amănuntul. Spațiul care face obiectul închirierii este proprietatea privată a Comunei Hârseni, identificat în planul de situație privind imobilul format din 3 încăperi – 12,52 mp, 22,59 mp. și 28,51 mp. în suprafață totală de 63,62 mp. Amenajările ce se vor realiza, trebuie să corespundă din punct de vedere al destinației – magazin comercial – comerț cu amănuntul.
3. Informații privind documentația de atribuire: 3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire:
Documentația de atribuire se găsește la sediul proprietarului, menționat mai sus. 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obține un exemplar din documentația de atribuire: Biroul contabilitate, la sediul proprietarului, menționat mai sus. 3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea acestui exemplar: Costul documentației de atribuire este de 100 lei. Pentru obținerea unui exemplar contravaloarea documentației de atribuire se va achita la casieria proprietarului. 3.4. Data limita pentru solicitarea clarificărilor: 17.12.2013; 4. Informații privind ofertele: 4.1. Data limita de depunere a ofertelor: 20.12.2013, ora 15.00; 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Primăria comunei Hârseni, str. Principală, nr. 96, jud. Brașov, cod poștal 507090. 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 (un) exemplar; 5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică de deschidere a ofertelor: Data de 23.12.2013, ora 10.00, la sediul proprietarului: Primăria comunei Hârseni, str. Principală, nr. 96, jud. Brașov
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefon/fax și/sau adresa de e-mail a instanței competente în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, Tribunalul Brașov, Municipiul Brașov, B-dul 15 Noiembrie, Nr. 45, cod poștal 500097, telefon: 0268-413056 sau 0268-419615, fax:0268-418054, e-mail: trbrasov@just.ro. 7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile abilitate, în vederea publicării: Cotidian de circulație națională "Curentul" în data de 02.12.2013, Cotidian de circulație locala "Monitorul de Făgăraș" în data de 02.12.2013.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.