Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 30 noiembrie 2007

Mica publicitate 30 noiembrie 2007

DISTRIBUIȚI

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 11 decembrie 2007 (proba scrisă) ora 10.00 și 12 decembrie 2007 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de expert debutant clasa I (1 post) la Direcția generală ajutor de stat, practici neloiale și prețuri reglementate. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 8 zile de la data publicării prezentului anunț.
CHENAR
International Law Firm seeks for a secretary. Requirements: computer literacy, communication skills, English language-compulsory; Greek language – considered an advantage. Fax: 411.82.93

CHENAR
International Law Firm seeks for a lawyer specialized in Commercial and Corporate Law. English language-compulsory. Fax. 411.82.93.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3; Nr. 21873/20/11/2007. ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Anul 2007, luna noiembrie, ziua 22. În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 05, luna decembrie, ora 10, anul 2007, în localitatea Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3, se vor vinde prin licitație publică bunurile mobile proprietate a debitorului SC LICRO SRL, cu sediul în loc. Sighetu Marmației, str. Vasile Alecsandri nr.14-16, jud. Maramureș, cod unic de înregistrare 17414856, dos. executare nr. 622/2005. Prețul de pornire a licitației este de 38.475 RON reprezentånd 75% din prețul de evaluare (prețul de evaluare este de 51.300 RON) conform art. 162, alin. 8) din OG 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală cu modificările și completările ulterioare (sumă în care nu este inclus TVA-ul aferent) și compusă din: Nr. Crt.; Denumire Mijloc Fix; Seria Nr. Iventar; Nr. Buc; Uzură funcțională;Valoare Circulație RON/BUC; TOTAL RON: 1. Mașină de cusut Simplă DB2-B755; B101/BROTHER seria J5008678/3; M7029345/3A; 103A/7800345; 103AF/F8003481; 3A/J7039021; 3A/J8015887; 103A/G/9080568; 3A/J/7039013; 3A/D/6027810; 3A/J8015690; 3A/H/8014046; 3A/F7015090; 3A/J/8015907; 3A/J7039159; 3A/D7098394; 3A/H/7029397; 3A/E/7004287; 3A/H7029387; 3A/J7038954 – 1-19 – 19 – 40-65 – 1.900 media ponderată – 36.100; 2. Mașină de Sulfilat cu 5 fire M732/7015X5/nr.00048522; 14A4/N31/65/5/AV133FO/E8578516 – 20-21 – 2- 46 – 2.440 – 4.880; 3. Mașină de sulfilat/cusut nasturi cu 3 fire/execuat găici EF4/N11/0105/47541134/A533FO; MA4/N31/A5133/FOE8578514; CB3/B917/1A/M8224181; FA4/B271042/5L/8609997 – 21-25 – 4 – 47,5 – 2.050 – 8.200; 4. Mașină de cusut cheițe LK/3/8/430F/1/M/8598867 – 26 – 1 – 2.120 – 2.120; TOTAL GENERAL 51.300. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri mobile să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare la licitație: oferte de cumpărare care se vor depune la secretariatul instituției noastre; dovada plății taxei de participare la licitație ori o scrisoare de garanție bancară, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației pentru bunurile care dorește să le achiziționeze, în contul RO55TREZ4365067XXX004585, deschis la Trezoreria Baia Mare; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe pașaport; dovada emisă de către creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante (certificat de atestare fiscală emis de Administrațiile Finanțelor Publice și Primăria în a cărei rază domiciliază ofertantul), urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din O.G. nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul Administrației Finanțelor Publice Sighetu Marmației, str. Corneliu Coposu, nr. 3 sau la telefon 0262314783. Data afișări. 22/11/2007. Conducătorul organului de executare: Ec Orza Carla Nicoleta.

CITAȚII
Påråtul Marinaș Gabriel cu ultimul domiciliu în comuna Mărunței, jud Olt, este citat la Judecătoria Slatina ora 08.30 în dosarul nr. 6724/311/2007 cu termen de judecată la data 11.12.2007 în procesul de divorț cu minori. În caz de neprezentare a påråtului procesul se judecă în lipsa acestuia.
Intimatul Ciobanu Ferenz, CNP 1811010323976, este citat în dosarul nr.4487/306/2007 al Judecătoriei Sibiu, pentru termenul din 13.12.2007, sala B, ora 8.00, în proces cu petendentul Serviciul Public de Poliție Comunitară al Municipiului Sibiu-obiectul dosarului: reexaminare sancțiune contravențională.
Luca Cristina Florica este chemată în instanță la Judecătoria Botoșani în dosarul nr.9477/193/2007 în calitate de pîrîtă pentru divorț în data de 17 decembrie 2007.
Chem în judecată pe 17.12.2007 pe Matei Elena în proces de divorț, Judecătoria Botoșani, în dosar 8232/193/2007.
Numitul Boicu Ion este citat pentru ziua de 06.12.2007,ora 08.30 la Judecătoria Botoșani pentru divorț, reclamantă fiind Boicu Elena.
Numitul Lupu Constantin este citat pentru 04.12.2007, ora 08.30, la Judecătoria Botoșani, dosar nr. 7477/193/2007, pentru divorț, reclamantă fiind Lupu Camelia-Ștefania.
Căpraru Dumitru cu ultimul domiciliu în Botoșani, str. Ioan Frunzetti nr.5, sc.C, et.4, ap.20, cu reședința în Italia, este citat la Judecătoria Botoșani în dosarul cu numărul 8849/193/2007, cu termen la 14 decembrie 2007, pentru divorț.
Se citează numiții Mihaela Iov, Marian Maria și Moigradean Maria cu domiciliul necunoscut la Judecătoria Zalău, Dosar 2772/337/2007 în data de 20.12.2007, orele 8 în proces cu Rad Ludociva, obiect fond funciar modificare TP.
Se citează numiții Mihaela Iov, Marian Maria și Moigradean Maria cu domiciliul necunoscut la Tribunalul Sălaj Dosar 4783/337/2006 în data de 18.12.2007, orele 8 în proces cu Rad Ludovica, obiect recurs fond funciar.
D.G.A.S.P.C. Vaslui cheamă în judecată pe påråta Călin Anișoara, în fața Tribunalului Vaslui, în dosarul nr. 3547/89/2007 pentru data de 05.12.2007, ora 8.30 avånd drept obiect situația juridică a minorului Călin Aurel născut la data de 16.10.2004.
Numiții Lăscuț Nicolae Adrian și Lăscuț Adriana, fii lui Lăscuț Nicolae și Elena cu domiciliul necunoscut sunt citați pentru ziua de 17 decembrie 2007, la sediul Biroului Notarului Public Themis, Notar Public Eleonora Schneider Chelemen cu sediul în Făgăraș, B-dul Unirii, bl. 6, sc. A, ap. 1, jud. Brașov, în vederea dezbaterii succesorale după defuncta Hoju Ana decedată la data de 29 aprilie 2007, cu ultim domiciliu în Făgăraș str. Cimitirului, nr. 34, jud. Brașov.

PIERDERI
Pierdut bon valoric (sprijin financiar pentru cultura grîului) cu seria A.S. nr. 1272189 în valoare de 6540 lei pentru motorină. Îl declar nul.

DIVERSE
Abusereya Khaled avånd domiciliu în Balotești sat Săftica, str. Calea București nr. 95, jud. Ilfov titular al planului Urbanistic zona L nr. 6/2007 în localitatea Balotești sat Săftica nr. 59 jud. Ilfov anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului de mediu pentru planul/programul menționat și declanșarea etapei de încadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultată la sediul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București din Aleea Lacul Morii nr. 1 (în spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni pånă joi între orele 9.00-11.00. Observații/comentarii și sugestii se primesc în scris la sediul A.R.P.M.B, în termen de 15 zile de la data publicării anunțului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.