Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 31 ianuarie 2008

Mica publicitate 31 ianuarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 311/25.01.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația I.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna februarie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 34461 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 32308 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 28.01.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.

PRESTĂRI SERVICII
SC COM LAC INTENAȚIONAL SRL cu sediul în Bîrza, jud. Olt, cu nr de înregistrare J28/548/2006, RO 18888041 produce și livrează dilaunt la comandă pe bază de contract. Relații la tel. 0727.595.989; 0724.004.725

CITAȚII
Stoica Frencz Gheorghe este citat la Judecătoria Făgăraș dosar 2341/226/2007 termen 19.02.2008 pentru uzucapiune.
Ioan Ștefan Boeriu este citat la Judecătoria Făgăraș, dosar 2583/226/2007 termen 21.02.2008 pentru uzucapiune.
Hogaș Adela din Botoșani str. Primăverii 22, sc. D, ap. 13 este citată la Judecătoria Botoșani în data de 14.02.2008, în proces de partaj cu Popuțoaia Ioan.
Matraș Marcel în calitate de påråt, cu domiciliul în sat Mesteacăn, comuna Corni, jud. Botoșani este chemat la Judecătoria Botoșani în data de 21.02.2008 în proces de divorț, dosar 9122/193/2007.
Folea Ioan și Rădulea Ana cu domiciliu necunoscut sunt citați la Judecătoria Făgăraș în 22 februarie 2008, dosar 2749/226/2007, uzucapiune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.