Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 4 martie 2008

Mica publicitate 4 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier complet sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04.
Vånd tractor U-650 cu remorcă, plug și disc. Tel. 0763967566.

LICITATII
S.C. ULPIMEX S.A. GALAȚI prin lichidator S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. BACĂU organizează în data de 18.03.2008, ora 12, la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, licitație publică cu strigare conform Legii 85/2007, privind procedura insolvenței, în vederea vånzării terenului aparținånd debitoarei situat în localitatea Satulung, jud. Brașov și a terenului situat în comuna Lepșa, jud. Vrancea. Fișa activelor se poate consulta la sediul lichidatorului din Brăila. Caietul de sarcini se poate cumpăra începånd cu data de 03.03.2008 de la sediul lichidatorului din Brăila, Calea Călărașilor nr. 327, la un preț de 2.000 lei. Relații suplimentare la tel: 0722647063; 0721234788; 0239/682944 și fax 0239/682800.

CITAȚII
Solomei Florin , cheamă în instanță pe Solomei Andreea-Elena, cu ultimul domiciliu cunoscut în com. Călărași , jud. Botoșani, la Judecătoria Botoșani , pentru divorț în dosarul nr. 6814/193/2007 , în data de 18.03.2008.
Judecătoria Făgăraș citează pe Socea Elena pentru 24 martie 2008, dosar 657/226/2007, reziliere contact întreținere.
Se citează påråtul Bădilă Emil Gheorghe la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 131/2008 pentru data de 14.03.2008
Se citează påråtul Coroianu Mircea la Judecătoria Făgăraș în dosar civil nr. 2752/2007 pentru data de 14.03.2008.
Chiriac Ionel cheamă pe Chiriac Petronela la Judecătoria Botoșani pentru divorț cu copii în data de 20.03.2008 în dosar nr. 450/193/2008.
Prodan Alina din Săveni este chemată la Judecătoria Săveni în dosar nr. 1441/297/2007 la data de 21.02.2008 în calitate de pîrîtă în proces de divorț cu reclamantul Prodan Dumitru.
Asociația Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată la Judecătoria Făgăraș pe data de 26.03.2008, ora 8.30 pe Trif Elena.
Asociația Proprietari Cămine 1 cheamă în judecată la Judecătoria Făgăraș, pe data de 26.03.2008, ora 8,30 pe Onofrei Ileana Mihaela.
Ilaș Aurel este chemat la Judecătoria județului Botoșani pentru termenul din 19.03.2008, ora 08.00, în calitate de pîrît, reclamant în partaj cu Olah (Ilaș) Camelia, pentru dosar nr.5947/193/2006.
Ungurean Maria, Slatina str. Strehareț nr.82A, dosar nr.117483/311/2005, termen 06.03.3008, partaj. Succesorul anunță procesul de partaj cu Ungurean Ionică, Ungurean Luci din orașul Oravița, jud. Caraș Severin.

diverse
RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006 din data de 03.03.2008: S.C. Rafinăria Astra Romånă S.A., cu sediul social în Ploiești, B-dul Petrolului nr. 59, jud. Prahova, telefon/fax: 0244-577.081/575939, cod unic de înregistrare: 1346828, număr de ordine în Registrul Comerțului: J29/31/1991, avånd capitalul social subscris și vărsat: 113.502.269,40 lei, cu acțiuni tranzacționate pe piața valorilor mobiliare necotate din cadrul BVB la categoria "Nelistate", raportează următorul eveniment: Hotărårea nr. 2 a Consiliului de administrație S.C. Rafinăria Astra Romånă S.A. din data de 29.02.2008, luată în exercitarea atribuțiilor delegate de AGEA. Consiliul de administrație al S.C. Rafinăria Astra Romånă S.A., în baza împuternicirii acordate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 25.07.1998 (conform art. 114 din Legea nr. 31/1990 rep.) de a lua hotăråri privind schimbarea obiectului de activitate al societății, a adoptat următoarea HOTĂRÅRE: 1. Se aprobă eliminarea din Actul Constitutiv al societății a următoarelor activități secundare care sunt interzise a fi desfășurate de unele categorii de agenți economici sau fac parte din activitățile pentru desfășurarea cărora legea impune condiția obiectului unic de activitate: 2013 – Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază; 4920- Transporturi de marfă pe calea ferată; 6511 – Activități de asigurări de viață; 6530 – Activități ale fondurilor de pensii; 6611 – Administrarea piețelor financiare; 6612 – Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare; 6629 – Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii; 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management; 8010 – Activități de protecție și gardă; 8030 – Activități de investigații; 8621 – Activități de asistență medicală generală. 2. Se aprobă completarea obiectului de activitate al S.C. Rafinăria Astra Romånă S.A. cu activitatea 2014 – Fabricarea altor produse chimice organice, de bază. 3. Consiliul de administrație împuternicește pe dl Ing. Tănase Corneliu și d-na Mihai Magdalena pentru îndeplinirea formalităților prevăzute de lege privind publicarea în Monitorul Oficial și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului Prahova a prezentei hotăråri, precum și pentru îndeplinirea oricăror altor formalități sau proceduri de înregistrare sau publicare cerute de lege. Președinte Consiliu de Administrație Ing. Tănase Corneliu.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.