Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 5 februarie 2008

Mica publicitate 5 februarie 2008

DISTRIBUIȚI

LICITATII
Primăria orașului Piatra Olt, cu sediul în Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2, concesionează prin licitație publică un bun (teren) în suprafață de 10.000 mp situat în orașul Piatra Olt, sat. Piatra în vederea realizării unui iaz piscicol. Licitația va avea loc în data de 26.02.2008, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2. Informații suplimentare se vor obține de la Primăria orașului Piatra Olt, compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Relații la telefon: 0249/417003.
Primăria orașului Piatra Olt, cu sediul în Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2, concesionează prin licitație publică un bun (teren) în suprafață de 548 mp situat în orașul Piatra Olt, sat. Piatra în vederea realizării unui spațiu comercial cu obiect de activitate comerț. Licitația va avea loc în data de 27.02.2008, ora 10.00 la sediul Primăriei orașului Piatra Olt, str. Florilor, nr. 2. Informații suplimentare se vor obține de la Primăria orașului Piatra Olt, compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Relații la telefon: 0249/417003.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE Maramureș, Baia Sprie str. Sasar nr. 11, Tel 0262 262357/Fax 262340; Dosar de executare nr. 1/2002; Nr. 2882/25.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 21, luna februarie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC SAURO WOOD INDUSTRIES SRL, cu domiciliul fiscal în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Forestierului nr. 215, cod de identificare fiscală 12028099: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul; Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Autoturism marca Dacia 1307, MM-02-XWX, tipul R14WDMOT 106-10/CV 5 TR 4×4, anul fabricației 2000, culoare alb boreal, cabină dublă 4 uși, benzină, uzură 33%, nr. identificare șasiu UUID4F7 – 1 buc. x 6.875 lei; 2. Mașină de Rindeluit cu 4 fețe (prafinat 23 E) model WEINIG (Germania), anul fabricației 2004, utilaj din industria lemnului, dimensiuni gabarit Lx1x h=3,5×1,8×1,5 m, masa netă G=1,05 t grosime fabricate prelucrate 15-100 mm, acționare abrict de tăiere/Motor electric, culoare gri închis, uzură 14% – 1 buc. x 94.800 lei. Prețurile nu conțin TVA *)cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișării. 30.01.2008, Conducătorul organului de executare; Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.
DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE MARAMUREȘ. ADMINISTRAȚIA FINANȚELOR PUBLICE BAIA SPRIE; Dosar de executare nr. 10/2003 Nr. 2881/25.01.2008 ANUNȚUL PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a I-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 20, luna februarie, anul 2008, ora 12, în județul Maramureș, localitatea Baia Sprie, str. Sasar nr. 11, se vor vinde prin  licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului SC TIGBLU SRL, cu domiciliul fiscal în localitatea Bontaieni nr. 28, cod de identificare fiscală 11497321: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA/neimpozabil: 1. Mașină de surfilat Adiel – 1 buc x 3.052 lei; 2. Mașină butoniere Minerva uzură 49% 1 buc. x 3.127 lei; 3. Mașină cusut Toyota, seria 1103-3122, 1103-1748, 1103-2395 uzură 42% – 7 buc. x 1.081 lei/buc; 4. Mașini călcat Toyota, AISIN Seiki LTD, an fabricație 1980, seria 11281L3181, uzură 50% – 1 buc. x 1.907 lei; 5. Telefon Nokia, an fabricație 2003, uzura 40% – 1 buc. x 79 lei; 6. Telefon Erikson, an fabricație 2003, uzură 40% – 1 buc x 79 lei; 7. Mobilier, uzură 60% – scaune – 7 buc x 31 lei/buc; – masă – 1 buc x 52 lei; cuiere 3 buc x 22 lei/buc. Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările ulterioare, și pct. 4 alin.(3) din normele metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte, pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire a licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 262357; 262340. Data afișării. 30.01.2008, Conducătorul organului de executare: Ciocotisan Cornel; Executor fiscal: Pasca Graziela.

PRESTĂRI SERVICII
SC COM LAC INTENAȚIONAL SRL cu sediul în Bîrza, jud. Olt, cu nr de înregistrare J28/548/2006, RO 18888041 produce și livrează dilaunt la comandă pe bază de contract. Relații la tel. 0727.595.989; 0724.004.725

CITAȚII
Amănăloaie Victor este citat la Judecătoria Botoșani la termenul din 26 februarie 2008 în calitate de påråt, anulare parte la certificat moștenitor, reclamant Alexa Rodica, dosar nr. 8385/193/2007.
Munteanu Ermil din Botoșani, str. Împărat Traian nr. 17, bl. E7, sc. B, et. 1, este citat pentru divorț în 12.02.2008 la Judecătoria Botoșani dosar nr. 5332/193/2007.
Melinte Dumitru din Botoșani, Al. Maxim Gorki nr. 12 este citat în dosarul nr. 10439/193/2007 la Judecătoria Botoșani la data de 14.02.2008 dosarul avånd ca obiect contestație la executare.
Ilie Vasile, Botoșani, str. Împărat Traian nr. 15, sc. A, ap. 4 este citat la Judecătoria Botoșani, 19.02.2008, ora 08.30 dosar 3740/40/2007 pentru divorț și încredințare copil, cu Ilie Mariana.
Se citează Tancu Mihai la Judecătoria Botoșani pentru 6 martie 2008 în dosarul nr. 10174/193/2007.
Se citează pentru 19 februarie 2008, la Judecătoria Făgăraș påråții Bărbat Popa David Ioan, Bărbat Popa David Iosif, Bărbat Popa David Elisabeta, Bărbat Popa David Vasile, Bărbat Popa David Reveca, Bărbat Popa David Beniamin, Bărbat Vasile, Bărbat Beniamin, Bărbat Ioan, Bărbat Ioan, Bărbat Iosif, Bărbat Reveca, în dosar 2703/226/2007, uzucapiune.
Stre Ovidiu cheamă în judecată pe Curcă Luminiță, Måț Mihaela, Stroe Cornel la Judecătoria Făgăraș în data de 10 martie 2008, pentru uzucapiune.
Se citează Ioan Păcurariu la Judecătoria Făgăraș în data de 22 februarie 2008, în dosar 2475/226/2007, pentru uzucapiune.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.