Acasă Mica Publicitate Mica publicitate 6 martie 2008

Mica publicitate 6 martie 2008

DISTRIBUIȚI

VÅNZĂRI DIVERSE
Vånd colecție enciclopedia Britannică – ediția XV; Grand Larousse – ed. 1961; DELLO SPETTACOLO (enciclopedia italiană 1965). Marea enciclopedie sovietică 1957. Relații la tel. 021/202.13.04.
Vånd mobilier CLASS  complet-  sală de consiliu, lemn Rosewood piele grena, MOBEXPERT. Stare excepțională. Relații la telefon: 021/202.13.04; 202.13.90.
Vånd tractor U-650 cu remorcă, plug și disc. Tel. 0763967566.

OFERTE DE SERVICIU
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 07 aprilie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 08 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de auditor superior clasa I (3 posturi) și auditor principal clasa I (1 post) la Direcția de audit public intern. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 16 aprilie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 17 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert principal clasa I (1 post) la Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 7 aprilie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 8 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier superior clasa I (1 post) și expert principal clasa I (1 post) din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management, în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 8 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 9 aprilie 2008 (proba interviului), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de expert clasa I grad profesional principal (2 posturi) și expert clasa I grad profesional debutant (1 post) la Direcția generală de investiții, achiziții publice și servicii interne. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 7 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 8 aprilie 2008 ( proba interviului), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier clasa I grad profesional superior (1 post) la Direcția reciclarea materialelor – Direcția generală politică industrială și competitivitate. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 09 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 10 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de consilier superior clasa I (5 posturi) la Direcția generală trezorerie și contabilitate publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 08 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 09 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de referent principal cls III (1 post) la Direcția de programare bugetară în sectorul social-cultural din cadrul Direcției generale de programare bugetară. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet a Ministerului Economiei și Finanțelor. Dosarele se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 9 aprilie 2008 ora 10.00 (proba scrisă) și 10 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție de expert principal clasa I (1 post) din cadrul Direcției generale de trezorerie și datorie publică. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de înscriere se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.
Ministerul Economiei și Finanțelor cu sediul în strada Apolodor nr. 17, sector 5, organizează în datele de 8 aprilie 2008 (proba scrisă) ora 10.00 și 9 aprilie 2008 (interviul), concurs pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de: consilier superior clasa I (6 posturi), expert principal clasa I (1 post) și referent asistent clasa III (3 posturi) la Direcția generală a tehnologiei informației. Condițiile de participare și condițiile de desfășurare a concursului, bibliografia și alte date necesare desfășurării concursului sunt afișate la sediul instituției și publicate pe pagina de internet. Dosarele de concurs se depun la Ministerul Economiei și Finanțelor – Direcția generală resurse umane și management în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunț.

LICITATII
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 392/21.04.2007 Nr. 728/27.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a -III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12, luna martie, anul 2008, ora 11.30, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. ALTER EGO SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. N. Bălcescu, nr. 5, CUI 1086770: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GPC/100-K 418 – Cărucior pentru bușteni AF:1996-1997, stare de funcționare bună, uzură funcțională 41% – 1 buc. x 16.000 –  Prețurile nu conțin TVA; 2. Gater panglică egilet-castel, jaloux tip GCP/seria 9118 AF 1996-1997, stare bună de funcționare, uzură funcțională 44% – 1 buc. x 15.000 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19% neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,  aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzări la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișării: 29.03.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.
Administrația Finanțelor Publice Șomcuta Mare str. Someșului, nr. 5, Tel 0262/280644; Dosar de executare nr. 11/03.08.2007 Nr. 729/27.02.2008 ANUNȚ PRIVIND VÅNZAREA PENTRU BUNURI MOBILE Licitația a III-a.  În temeiul art. 162 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se face cunoscut că în ziua de 12 luna martie, anul 2008, ora 10, la sediul AFP Șomcuta Mare, str. Someșului, nr. 5, se vor vinde prin licitație următoarele bunuri mobile, proprietate a debitorului S.C. BEGONIA SRL, cu domiciliul fiscal în Șomcuta Mare, str. Cioltului, nr. 2, CUI 6093971: Denumirea bunului mobil, descriere sumară: (se vor indica drepturile reale și privilegiile care grevează bunurile, dacă este cazul); Prețul de evaluare sau de pornire a licitației, exclusiv TVA este de/lei; Cota TVA neimpozabil: 1. Autoutilitară Furgon Cab SAV 3+1 uși, MERCEDES 307 D, nr. înmatriculare MM-97-CMM, AF 1986, serie șasiu WDB60236110789871; cilindre motor 2398, culoare portocaliu; serie motor/tip 10100880/616939; kilometri rulați efectiv 340.000; stare bună de funcționare, uzură funcțională 52% – 1 buc. x 18375 –  Prețurile nu conțin TVA*) cota de taxă pe valoarea adăugată pentru vånzarea bunurilor mobile este 19 % neimpozabil în conformitate cu prevederile art. 128 alin.(3) lit.b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotărårea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările ulterioare. Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vånzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să prezinte pånă la termenul de vånzare sau, în cazul vånzării prin licitație, pånă în ziua precedentă termenului de vånzare: oferte de cumpărare; în cazul vånzari la licitație, dovada plății taxei de participare, reprezentånd 10% din prețul de pornire al licitației; împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice de naționalitate romånă, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba romånă; pentru persoanele fizice romåne, copie după actul de identitate; dovada emisă de creditorii fiscali că nu au obligații fiscale restante, urmånd să se prezinte la data stabilită pentru vånzare și la locul fixat în acest scop. Împotriva prezentului înscris, cel interesat poate introduce contestație la instanța judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoștință, în conformitate cu prevederile art. 172-174 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit dispozițiilor art. 9 alin.(2) lit.d) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cånd urmează să se ia măsuri de executare silită, nu este obligatorie audierea contribuabilului. Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa la sediul nostru sau la telefon: 0262/280644. Data afișări: 29.02.2008 Șef AFP Ec. Alexandru Dragoș; Executor fiscal: Mureșan Alexandra.

CITAȚII
Påråtului Ionescu Savin ultimul domiciliul cunoscut Ploiești, Ramurei 7, Bl. A 1, sc. A, et. 2, ap. 10, îi transmite reclamanții Ionescu Ion, Ionescu Constantin, Ionescu Miltiade și Blindu Marinela Claudia sentința civilă nr. 136/6.02.2008 dată de Judecătoria Urziceni, dosar 2426/330/2007 care hotărăște: Admite cererea formulate de reclamanții Ionescu Ion, domiciliat în municipiul Slobozia, Bdul Unirii, bl. U 18, sc. A, ET.1, ap.5, județul Ialomița, Ionescu Constantin, domiciliat în comuna Jilavele,  Județul Ialomița, Ionescu Miltiade, domiciliat în localitatea Lupeni, strada Aleea Gorunului, nr. 6, sc. 2, ap. 15, județul Hunedoara și Blandu Marinela – Claudia, domiciliată în localitatea Vulcan, strada Traian, nr. 1, bl. A, sc. 1, ap. 20, județul Hunedoara, în contradictoriu cu påråții Aldea Aurica, domiciliată în comuna Jilavele, județul Ialomița, Steff Georgeta, domiciliată în localitatea Bistrița, strada O Iosif, nr. 8, ap. 5, județul Bistrița Năsăud și Ionescu Savin, cu ultimul domiciliu cunoscut în municipiul Ploiești, strada Ramurei, nr. 7, bl. A 1, sc. A, et. 2, ap. 10, județul Prahova și în consecință: Dispune ieșirea părților din indiviziune și omologånd raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expertul Bacu Ion, atribuie: Lotul nr. 1 påråtei Aldea Aurica, respectiv: 1. Tarlaua 28/1, parcela 2/2 cu suprafața de 3,3333 hectare (33,333 mp), avånd ca vecini: la N – Md. Ionescu Alexandrina cu latura de 722,10m, la E – Hotar comuna Armășești cu latura de 46,19 m, la S – Md. Ionescu Florica cu latura de 721,44 m și la V – De 26 cu latura de 46,19 m; 2. Tarlaua 459/1, parcela 2/2 cu suprafața de 1,5000 hectare (15.000 mp), avånd ca vecini: la N – De 400 cu latura de 49,25 m, la E – Md. Ionescu Florica cu latura de 322,18 m, la N – De 458 cu latura de 45,49 m și la V – Md. Ionescu Alexandrina cu latura de 321,77 m. Lotul nr. 2 reclamanților Ionescu Ion, Ionescu Constantin, Ionescu Miltiade și Blandu Marinela-Claudia, respectiv: 1. Tarlaua 8/1, parcela 15/1 cu suprafața de 8,2250 hectare (82.250 mp) avånd ca vecini: la N – De 8/2 cu latura de 81,02 m, la E – Md. Ionescu Florica cu latura de 1.020,99 m, la S – De 4 cu latura de 81,02 m, la V – Md. Păun Sevastita cu latura de 1.020,97 m; 2. Tarlaua 28/1, parcela 2/1 cu suprafața de 3,3333 hectare (33.333 mp) avånd ca vecini: la N – Md. Ionescu Chiriachita, cu latura de 722,76 m, la E – Hotar comuna Armășești cu latura de 46,14 m, la S – Aldea Aurica cu latura de 722,10 m, la V – De 26 cu latura de 46,15 m; 3. Tarlaua 459/1, parcela 2/1 cu suprafața de 1,5000 hectare (15.000 mp) avånd ca vecini: la N – De 400 cu latura de 47,20 m, la E – Aldea Aurica cu latura de 321,77 m, la S – De 458m cu latura de 47,15 m, la V – Md. Dumitrescu Petre cu latura de 322,43 m. Atribuie lotul nr. 3 påråților Ionescu Savin și Steff Georgeta, respectiv: 1. Tarlaua 8/1, parcela 15/2 cu suprafața de 8,2250 hectare (82.250 mp) avånd ca vecini: la N – De 8/2 cu latura de 81,02 m, la E –  Md. Ichim Drăghici cu latura de 1.021,01 m, la S – De 4 cu latura de 81,01 m, la V- Md. Ionescu Alexandrina cu latura de 1.020,99 m; 2. Tarlaua 28/1, parcela 2/3 cu suprafața de 3,3334 hectare (33.334 mp) avånd ca vecini: la N – Aldea Aurica cu latura de 721,44 m, la E – Hotar comuna Armășești cu latura de 46,22 m, la S – Md. Nicolae I. Florea cu latura de 720,77 m, la V – De 26 cu latura de 46,23 m; 3.Tarlaua 459/1, parcela 2/3 cu suprafața de 0,0715 hectare (715mp) avånd ca vecini: la N – De 400 cu latura de 2,25 m, la E – HC 445/2 cu latura de 321,17m, la S – De 458 cu latura de 2,25 m și la V-Aldea Aurica cu latura de 321,18 m; 4. tarlaua 459/2, parcela cu 1 cu suprafața de 1,4285 hectare (14.285mp) avånd ca vecini: la N – De 400 cu latura de 45,05 m, la E – Voicu Gheorghina cu latura de 320,61 m, la S – De 458 cu latura de 45,05 m și la V – Hc 445/2 cu latura de 320,63 m. Cu apel de 15 zile de la comunicare. Pronunțată în ședință publică astăzi, 06 februarie 2008.
Gălățean Maria și Cornea Toma sunt citați la Judecătoria Făgăraș în data de 2 aprilie 2008 în dosar civil 271/226/2008, ora 11.00 pentru moștenire.
Miloiu Florin, cu ultimul domiciliu în Vaslui, str. Luca Arbore, nr. 13, este chemat la Judecătoria Vaslui în 21.03.2008, ora 9.00, în proces cu Surugiu Gheorghe, Munteanu Maria, Surugiu Ion, Surugiu Valentin, Surugiu Vladimir, Ionescu Tatiana, Bălașa Lăcrămioara, Surugiu Vasile, dosar 6199/333/2007, obiect – ieșire din indiviziune.
Coropciuc Maria, domiciliată în Dorohoi, str. Cristalului, nr. 7, jud. Botoșani, în calitate de reclamant în dosarul nr. 235/222/2008 avånd ca obiect-divorț, îl citează pe Coropciuc Florin, påråt, cu reședința în Italia, la Judecătoria Dorohoi pentru data de 17.03.2008.
Se citează Musceleanu Cornelia la Judecătoria Botoșani pentru 31 martie 2008, dosar 11125/193/2007, avånd ca obiect revendicare.

DIVERSE
RAPORT CURENT – Conform Regulamentului C.N.V.M nr. 1/2006, Data raportului – 4 martie 2008 SC CRISTIRO S.A., Bistrița, str. Industriei, nr. 5, Telefon 0263/238106; fax. 0263/234525; CUI 567480; J06/30/1991; Capital social – 3.870.016,15 LEI; Piața reglementată – RASDAQ. I. Evenimente importante de raportat: a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – Nu este cazul; b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – Nu este cazul; c) Procedura falimentului – Nu este cazul; d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004 – Nu este cazul. e) Alte evenimente Convocare adunarea generală ordinară a acționarilor – invită toți acționarii înscriși în registrul acționarilor la sfårșitul zilei de 14.03.2008, considerată dată de referință, să ia parte la ședința adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 9.04.2008, ora 10.00, la sediul societății. În cazul în care ședința nu se va putea ține, ședința se reconvoacă pentru ziua imediat următoare (10.04.2008), în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi: 1. Discutarea raportului de gestiune al administratorului unic și descărcarea acestuia de gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2007; 2. Aprobarea raportului auditorului financiar; 3. Discutarea situației financiare pentru exercițiul financiar al anului 2007; 4. Stabilirea remunerației administratorului și auditorului financiar; 5. Stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar al anului 2008 și a Programului de activitate pe anul 2008; 6. Stabilirea destinației dividendelor neridicate, aferente anilor 2000-2001; 7. Data de înregistrare propusă: 25 aprilie 2008. Convocare adunarea generală extraordinară a acționarilor – invită toți acționari înscriși în registrul acționarilor la sfårșitul zilei de 14.03.2008, considerată dată de referință, să ia parte la ședința adunării generale extraordinare a acționarilor care va avea loc la data de 9.04.2008, ora 11.00, la sediul societății. În cazul în care ședința nu se va putea ține, ședința se reconvoacă pentru ziua imediat următoare (10.04.2008), în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi: 6. Recodificarea activităților din economia națională, cuprinse în actul constitutiv al societății; 7. Cesionare părți sociale; 3. Data de înregistrare propusă: 25 aprilie 2008. Acționarii vor putea fi reprezentați în adunările generale în baza unor procuri speciale. Acționari – persoane juridice – sunt invitați să depună la sediul societății, pånă cel tårziu la data de 8.04.2008, ora 12.00, mandatul persoanelor care îi vor reprezenta. Pånă la acea dată vor fi depuse și procurile speciale pentru reprezentanții acționarilor societății, persoane fizice. Formularele tip ale procurilor speciale pot fi obținute de la sediul societății, începånd cu data 4.04.2008. Documentele supuse dezbaterilor, precum și informații suplimentare se pot obține de la sediul societății situat în Bistrița, str. Industriei, nr. 5, între orele 10-14. Prezentul raport curent se va transmite prin fax cu: CNVM/RASDAQ/cotidianul Curentul. Raportul se va comunica electronic cu: CNVM/RASDAQ. Administrator S.C. PROMARKT. S.R.L. prin reprezentantul permanent Hosu Viorel Marcel; Director General Balint Maria.
Consiliul de Administrație al S.C.M. COPADIMEX, întrunit în data de 05.03.2008, în temeiul art. 14 al. 2 din Actul Constitutiv, Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a membrilor cooperatori în data de 25.03.2008 la ora 9.00 care va avea loc în str. Bacani nr. 1, sector 3, sala de ședințe, cu următoarea ordine de zi: 1. Raport privind evoluția capitalului social în anul 2007. 2. Ratificarea transmiterii folosinței imobilizărilor corporale, aparținånd societății, pentru anul 2008. 3. Rezultatele obținute în urma valorificării prin vånzare a garajelor din str. Maria Rosetti nr. 7-9, sector 2, București. 4. Delegarea atribuțiilor prevăzute la art. 19 al.(1) lit.f,g,I,k și m către Consiliul de Administrație. 5 Modificarea Actului Constitutiv al S.C.M COPADIMEX, după cum urmează: Art. 9.(1) S.C.M. COPADIMEX are ca obiect de activitate: a) activitate principală: 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate. b) alte activități: 4753 – Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate. 4719 – Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vånzare predominantă de produse nealimentare. 4782 – Comerț cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei și încălțămintei efectuat prin standuri, chioșcuri și piețe. 4789 – Comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse. 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate. 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4779 – Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie våndute prin magazine – 4642 – Comerț cu ridicata la îmbrăcămintei și încălțămintei. 5210 – Depozitări. 6820 – Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiariate. 4761 – Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate. 5811 – Activități de editare a cărților. (2) Societatea deține, la data adoptării prezentului Act Constitutiv, următoarele puncte de lucru: NR. CRT.; COD CAEN; OBIECTUL DE ACTIVITATE; LOCALITATE/ADRESĂ: 1) 4778 –  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate; 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4761- Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vånzare predominantă de produse nealimentare; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; București, sectorul 1, Str. Academiei, nr. 25; 2) 4778 –  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate; 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4761- Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vånzare predominantă de produse nealimentare; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; București, sectorul 1, tronson E, Calea Dorobanților, nr. 111-131, Bl. 9, etaj P; 3) 4778 –  Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate; 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4761- Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vånzare predominantă de produse nealimentare; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; București, sectorul 1, tronson 2, Bd. Ion Mihalache, nr. 104, bl. 85; 4) 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate; 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4761- Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vånzare predominantă de produse nealimentare; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; București, sectorul 2, Șos. Mihai Bravu, nr. 120, bl. D28; 5) 4778 – Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate; 4771 – Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate; 4772 – Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate; 4761- Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate; 4719- Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vånzare predominantă de produse nealimentare; 6820- Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate; București, sectorul 2, Calea Moșilor, nr. 211, bl. 19; 6. 5210 – Depozitări; București, sectorul 2, Calea Moșilor, nr. 98; 6. Aprobarea Hotărårii Adunării Generale Extraordinare a S.C.M COPADIMEX. Totodată Consiliul de Administrație convoacă Adunarea Generală Ordinară a membrilor cooperatori în data de 25.03.2008, ora 9.30 care va avea loc în aceeași sală, la aceeași adresă, cu următoarea ordine de zi: 1. Raportul administratorilor privind activitatea economico-socială, desfășurată în anul 2007; 2. Raport privind situația financiară anuală, contul de profit și pierdere și repartizarea profitului net pe anul 2007; 3. Raport privind modul de utilizare în anul 2007 a fondului pentru nevoi sociale constituit din repartizarea profitului net aferent anului 2006; 4. Raportul cenzorului asupra activității desfășurate în anul 2007; 5. Aprobarea programului economico-social de dezvoltare și modernizare pentru anul 2008; 6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2008; 7. Raport privind constituirea și utilizarea rezervelor în anul 2007; 8. Raportul responsabilului cu probleme sociale; 9. Raport asupra modului de realizare a programului economico-social de dezvoltare și modernizare, inclusiv a indicatorilor și criteriilor de perfomanță prevăzuți în anexa la contractul de gestionare și administrare a patrimoniului; 10. Aprobarea indicatorilor și criteriilor de performanță pentru anul 2008, prevăzuți în anexa la Contractul de gestionare și administrare a patrimoniului, ce se încheie cu fiecare dintre membrii Consiliului de Administrație; 11. Hotărårea Adunării Generale privind raporturile de muncă în cadrul SCM COPADIMEX pentru anul 2008. Sistemul de salarizare pentru anul în curs; 12. Stabilirea indemnizațiilor administratorilor, cenzorului și responsabilului cu probleme sociale pentru anul 2008; 13. Ratificarea deciziilor Consiliului de Administrație emise din data de 18.04.2007 și pånă în prezent; 14. Adoptarea Hotărårii Generale Ordinare a S.C.M. COPADIMEX.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

DISCLAIMER
Atentie! Postati pe propria raspundere!
Inainte de a posta, cititi regulamentul.